Platforma Przemysłu Przyszłości, organizacja pobudzająca proces transformacji przemysłu w Polsce, ogłasza nabór kandydatów do zespołu eksperckiego wspierającego jej działalność w kolejnych obszarach. Eksperci PPP tworzą elitarną grupę specjalistów, doświadczonych praktyków i znawców poszczególnych dziedzin transformacji cyfrowej oraz przemysłu 4.0.

W naborze chodzi o wzmocnienie zespołu PPP między innymi w dziedzinach blisko związanych z Europejskim Zielonym Ładem (European Green Deal), z tworzeniem kultury innowacji w firmach oraz kształtowaniem nowych kompetencji pracowników. W ramach współpracy eksperci będą brać udział w organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości wydarzeniach, prowadząc wykłady oraz szkolenia (również webinaria) i doradzając przedsiębiorcom. Zespół przygotowuje również ekspertyzy oraz materiały specjalistyczne, w tym wypowiedzi dla mediów.

Dawid Solak, Członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości

Nowoczesny przemysł to nie tylko rozwiązania o charakterze technologicznym. Chcemy, żeby nasze fabryki były wyposażone w roboty czy wirtualną rzeczywistość, ale nie można zapominać o pożądanych kompetencjach pracowników, które bardzo często nie są kompetencjami technicznymi. Światowi czempioni innowacji dużą wagę przykładają również do budowy całych ekosystemów sprzyjających rozwojowi innowacji w firmach” – wyjaśnia Dawid Solak, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

„Transformacja polskiej gospodarki w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu może być dla naszego kraju szansą, dlatego wprowadzamy związane z tym zagadnienia do agendy strategicznych dla nas tematów” – dodaje. 

Kryteria naboru oraz obszary specjalizacji

Kandydaci na ekspertów powinni specjalizować się w jednym z określonych poniżej obszarów, a kluczowym kryterium naboru będzie udokumentowane doświadczenie w danej dziedzinie – zarówno aktywność zawodowa, jak i dorobek naukowy. Uwzględnione zostaną również wykształcenie oraz umiejętności autoprezentacji i prowadzenia szkoleń. 

Platforma Przemysłu Przyszłości zdefiniowała cztery główne obszary specjalizacji dla nowych ekspertów:

  • Nowe modele biznesowe, czyli kształtowanie innowacyjnych, cyfrowych dróg rozwoju biznesu, dostosowanych do potrzeb gospodarki 4.0 oraz wyzwań przemysłu przyszłości;
  • Ekosystem innowacji, rozumiany jako zdolność do tworzenia w firmach kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi oraz innowacyjności – zarówno w otoczeniu zewnętrznym (otwarcie na startupy i programy akceleracyjne), jak i wewnętrznym (przykładowo poprzez systemy innowacji pracowniczych). Kandydat na eksperta powinien znać mechanizmy pozwalające przedsiębiorstwom na skuteczną współpracę ze swoim otoczeniem – zarówno instytucjami badawczymi, uczelniami czy inkubatorami, ale także z otoczeniem biznesowym, samorządami i administracją państwową;
  • Zielony przemysł, a więc działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, ujęte w Europejskim Zielonym Ładzie. Obejmuje on zagadnienia związane ze wspieraniem innowacji przemysłowych oraz logistycznych, technologii przyjaznych środowisku, większej efektywności energetycznej, z ograniczaniem emisyjności sektora energii i rozwoju energetyki alternatywnej; 
  • Kompetencje przyszłości – obszar obejmujący działania mające na celu wychowanie nowego pokolenia innowatorów z jednej strony, a z drugiej kształtowanie kompetencji pracowników funkcjonujących już na rynku pracy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życia i w kierunkach, które już 5 lat temu określiło Światowe Forum Ekonomiczne. Eksperci będą wspierać organizację w zakresie rozwijania nowych kompetencji pracowników i szukania dróg rozwoju zawodowego, tak by wykorzystać postępującą cyfryzację.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu specjalistów Platformy Przemysłu Przyszłości mogą zgłosić chęć nawiązania współpracy z organizacją w serwisie PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl (podstrona Eksperci). Można tam znaleźć szczegółowe informacje o naborze, zapoznać się z wymaganiami oraz warunkami współpracy i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wybrani specjaliści zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w formie 15-minutowych wideokonferencji, a finałem całego procesu będzie podpisanie umowy pomiędzy ekspertem a Platformą Przemysłu Przyszłości. Współpracownicy PPP otrzymają za swoje usługi wynagrodzenie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments