Aż 80 procent banków deklaruje, że zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z wdrażania systemów sztucznej inteligencji (AI). Argumenty przemawiające za kontynuacją wdrażania systemów sztucznej inteligencji są widoczne  dla branży. Stawką są dodatkowe pieniądze. Banki, które zastosują systemy AI, zaoszczędzą 474 miliardy dolarów do 2023 roku. Prognozy wskazują, że inwestycje w AI przez sektor finansowy mają zwiększyć swoją wartość o 1,2 biliona dolarów do 2035 roku.

Mądrzejsze decyzje kredytowe, lepszy wgląd w potrzeby klienta

Większości menadżerów nie trzeba już przekonywać, że systemy sztucznej inteligencji podnoszą standardy funkcjonowania banków na wielu poziomach. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom podejmowanie natychmiastowych decyzji kredytowych, pomagając im w ocenie poziomów ryzyka. Jak wskazują badania, Już niemal co piąta instytucja z sektora bankowego zaangażowała inteligentne algorytmy do pracy w kilku działach.

Sztuczna Inteligencja doskonale sprawdza się w szybkich insightach dotyczących klienta. Ma to olbrzymie znaczenie dla tworzenia indywidualnych ofert, rekomendacji produktowych i symulacji przyszłych jego zachowań. Nie można pominąć zasług algorytmów w obniżaniu ryzyka dokonywania nieautoryzowanych operacji.

Problem, z którym borykają się wszystkie banki – nadmiar danych. 

Jest jeszcze jeden obszar, w którym algorytmy mogą udowodnić swoją skuteczność.

„Jeden z naszych klientów bankowych poprosił nas o znalezienie sposobu na szybszą analizę umów kredytowych i zapisanie zestawu metadanych dla każdego z nich – zgodnie z nowymi przepisami. Bez korzystania z analizy treści byłoby to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i, szczerze mówiąc, niemożliwe dla zespołu do wykonania w danym przedziale czasowym” – wyjaśnia Marcin Somla, dyrektor Grupy SER.

Marcin Somla, Grupa SER

Omawiane rozwiązanie opiera się na technologii eksploracji danych. Dzięki niemu możliwe jest wyszukiwanie dużych ilości informacji i wykrywanie powtarzających się wzorców i zależności. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne zbiory dokumentów, wspierając w ten sposób procesy automatyzacji, które pomagają w ich przechowywaniu, archiwizowaniu lub analizowaniu zawartości w zależności od konkretnych potrzeb.

ECM – sprawne zarządzanie treścią firmy.

Systemy ECM doskonale nadają się do kompleksowego zarządzania tymi informacjami. Działają dobrze dla każdej organizacji finansowej, która zmaga się z nadprodukcją dokumentów i danych, pochodzących z różnych źródeł – wniosków kredytowych, analiz ryzyka, ratingów,  ocen wartości nieruchomości czy rozliczeń akcji. Wszystkie te dokumenty wymagają stałej dostępności, aktualizowania, monitorowania i wzajemnej synchronizacji z innymi zbiorami. Każdy bank mierzy się więc z podstawową potrzebą sprawnego lokowania ich w procesach biznesowych. Takie lokowanie umożliwiają właśnie systemy ECM.

„Systemy ECM usprawniają przechwytywanie i zbieranie informacji ze wszystkich źródeł, z których korzysta organizacja. Ich główną siłą są usługi kognitywne, czyli oprogramowanie, które pozwala algorytmom inteligentnie „czytać” i analizować również treści nieustrukturyzowane, co ma miejsce w przypadku niektórych typów dokumentów np. kontraktów. Wyobraźmy sobie system, który może integrować informacje ze skrzynki e-mail z informacjami, o historii operacji dokonywanych przez  klienta oraz z danymi, jakie pracownik infolinii wprowadził do wniosku kredytowego. Mówimy więc o uniwersalnym, inteligentnym, skalowalnym  rozwiązaniu,  które można również wdrożyć w chmurze lub wykorzystać jako Softare-as-a-Service. Potrafi ono utrzymać porządek w zbiorach dokumentów, ułatwia przeprowadzenie audytów i zwiększa produktywność całej organizacji. Takim rozwiązaniem jest system Doxis4  ECM,  który dostarczamy organizacjom”  mówi Marcin Somla, dyrektor GRUPY SER w Polsce.

Przewiduje się, że wielkość globalnego rynku zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) wzrośnie z 40,1 mld USD w 2020 r. do 66,9 mld USD w 2025 r. Głównym powodem tego wzrostu jest rosnące zapotrzebowanie na rozwiązanie, które pozwoliłoby firmom łatwo organizować i zarządzać swoimi treściami. Ważna jest również ambicja dostarczania wysoce spersonalizowanych treści dedykowanym odbiorcom.

Banki, które wdrożyły system ECM:

  • Usprawniły obsługę klienta. ECM zapewnia lepsze przetwarzanie jego zapytań i ułatwia rejestrację składanych przez niego wniosków.
  • Zapewniły sobie przejrzystość procesu rozpatrywania wniosków kredytowych.
  • Uwolniły pracowników od powtarzalnych, ręcznie wykonywanych czynności.
  • Zautomatyzowały procesy archiwizacji dokumentów i transakcji zgodnie z wymogami audytów.
  • Zmniejszyły liczbę błędów popełnianych przez ludzi i ryzyko prawne związane z brakiem odpowiedniej ochrony danych wrażliwych.

Co najważniejsze, z systemu ECM może korzystać każda organizacja finansowa poszukująca narzędzi do zarządzania treściami o różnym charakterze, pochodzącymi ze wszystkich obszarów firmy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments