Chmaj i Wspólnicy sp.k. złożyła odwołanie od decyzji w przetargu na prawną obsługę aukcji 5G. Szczegółowe wątpliwości wskazuje dr hab. Mariusz Bidziński, prof. Uniwersytetu SWPS, radca prawny – wspólnik Chmaj i Wspólnicy sp.k.

Na dzień dzisiejszy ciężko jest odnieść się do prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Samo postępowanie od początku budzi istotne wątpliwości z uwagi na:

  • bardzo krótki termin na jego przeprowadzenie i zgłoszenie ofert,
  • wyjątkowo wysokie i nieadekwatne wymogi co do ekspertów, wykonawców i prawników – z punktu widzenia przedmiotu zamówienia takie wymogi budzą wątpliwości co do ich adekwatności, celowości i związku z przedmiotem postępowania,
  • wątpliwości budzą wymogi doświadczenia w tym np. wykazanie obsługi na kwotę ponad miliarda złotych – co ważne z jakiejkolwiek dziedziny i obszaru doradztwa (więc może to dotyczyć telekomunikacji, ale także dróg, farmacji, trawników czy produkcji długopisów),
  • ogłoszenie tak ważnego postępowania w trybie zamówień społecznych tj. art. 138o PZP w kontekście „wyśrubowanych” wymogów wskazuje na pewien brak spójności. Skoro postępowanie miałoby wyłonić wyjątkowego i doświadczonego eksperta, powstaje pytanie czemu odbywa się to w niezaskarżalnej – niepodlegającej praktycznie żadnej weryfikacji procedurze. W tym trybie Zamawiający zachowując pozory przejrzystości może w każdej chwili postępowanie zakończyć, unieważnić, nie dokonać wyboru żadnego oferenta, bądź też  zmodyfikować wymogi wiązane z realizacją usługi.

Warto wskazać, że oferty należało złożyć do dnia 11 grudnia do godziny 10:00. Pół godziny później nastąpiło otwarcie ofert. Faktycznie złożone zostały dwie oferty. Jedna konsorcjum, druga kancelarii Chmaj i Wspólnicy. Przy otwarciu okazało się, że zamawiający przeznaczył na realizację tej usługi kwotę brutto w wysokości 422.800 zł.

Oferta Chmaj i Wspólnicy opiewała na kwotę 305 tys. brutto, a oferta Konsorcjum na kwotę brutto 479.700 zł. W efekcie przekraczając kwotę na realizację zamówienia o 56900 zł brutto i jednocześnie o 174.700 drugą złożoną ofertę. Zaskakującym jest, co wynika z uzyskanych informacji, że przy otwarciu ofert, oferent z Konsorcjum z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego, wnioskował o zmianę oferty i obniżenie zaoferowanej ceny, na co Komisja ostatecznie nie wyraziła zgody.

Szczegółowe stanowisko i ocena będzie mogła być dokonana dopiero po uzyskaniu dostępu do całej dokumentacji związanej z przebiegiem postępowania. Brak możności odniesienia się na obecnym etapie wynika z faktu, iż nie udostępniono dokumentacji związanej z całym postępowaniem. Przeczy to zasadzie transparentności, konkurencyjności, jak również czyni pozornym jawność całego postępowania.

Podkreślić należy, że dokumentacja nie została udostępniona pomimo kilkunastu prób jej uzyskania. Odmówiono dostępu do protokołów otwarcia, ofert, jak również protokołów oceny – wyboru oferty. Działanie Zamawiającego de facto pozbawia uczestników postępowania weryfikacji wyniku, poprawności i rzetelności przebiegu postępowania, poprawności oceny ofert.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Prof. Piątek: Warunki przetargu na obsługę prawną aukcji 5G niezwykle wyśrubowane

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments