Warunki postępowania na obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (aukcja 5G) podyktowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) są niezwykle wyśrubowane, ocenił w rozmowie z ISBtech prof. Stanisław Piątek z Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytałem te warunki i uważam, że są niezwykle wyśrubowane. Trudno mi ocenić, czy jest krajowa kancelaria spełniająca takie warunki, gdyż warunki dotyczą posiadanych polis, obsługi przedsięwzięć o bardzo wysokiej wartości i szczegółowej specjalizacji niektórych osób wchodzących w skład zespołu itd.  Mam wrażenie, że tak zestawione warunki udziału w postępowaniu o świadczenie doradztwa prawnego mogą przynieść wynik daleki od optymalnego. Zdaję sobie sprawę, że pod względem prawnym taka aukcja jest przedsięwzięciem o bardzo wysokim poziomie ryzyka zarówno dla regulatora jak i doradcy prawnego więc należy się szykować na wszelkie ewentualności. Jednak czytając te warunki byłem nieco zdziwiony sposobem ich doboru i łącznym efektem zastosowanych kryteriów selekcji doradcy. Termin jest krótki co powoduje, że lista potencjalnych oferentów też raczej będzie bardzo krótka” – powiedział ISBtech Piątek.

UKE opublikował odpowiedzi na zapytania oferentów, którzy mieli wątpliwości i pytania o wiele wytycznych przetargu jak m.in.: uzasadnienia dla wprowadzenia obowiązku posiadania przez wykonawcę polisy na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł, wymagania, aby wykonawca dysponował zespołem składającym się z co najmniej 5 prawników, spośród których co najmniej 2 osoby posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, w zakresie prawa, czy wreszcie definicji i rozróżnienia używanych pojęć cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo.

Zdaniem zamawiającego wskazany wymóg (zespół prawników- red.) jest uzasadniony charakterem usługi, ponieważ aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest projektem strategicznym w skali kraju, złożonym, o dużej wadze i wartości Dlatego Zamawiający wymaga posiadania przez personel odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia” – czytamy w odpowiedzi UKE.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) od zawsze podnosi kwestię bezpieczeństwa prawnego aukcji 5G, które jest niezwykle istotny z rynkowego punktu widzenia. Jeżeli Prezes UKE uznaje, że potrzebuje więcej zasobów do realizacji tego procesu, pozostaje nam tylko nadzieja, że to w procesie pomoże, i a nie wpłynie na opóźnienie aukcji. Niezmiennie czekamy na pilne ogłoszenie aukcji, ponieważ zależy nam, żeby Polska nie spadła z topowej pozycji, jaką ma obecnie na tle innych krajów UE w zakresie usług mobilnych. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury to dzisiaj podstawa do rozwoju gospodarczego, społecznego i państwowego” – napisano w przekazanym ISBtech stanowisku PIIiT.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments