Rozwój telemedycyny nabiera rozpędu

Ostatnie miesiące udowodniły, że internet stał się głównym narzędziem pozwalającym na normalne funkcjonowanie w kryzysowej sytuacji. W wirtualny świat przeniosły się nie tylko praca, nauka, zakupy i rozrywka, ale również medycyna. Jednym z najważniejszych aspektów nowej codzienności stały się porady i wizyty u lekarza online.

Z badań BioStat wynika, że ponad 57% mieszkańców chciałoby korzystać z telemedycyny z obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Jak twierdzą natomiast Polacy, którzy wzięli udział w badaniu NEXERY, placówki medyczne to zaraz obok szkół najważniejsze miejsca, w których powinien być szybki internet. Nie tylko ze względu na konsultacje medyczne – również w celu utrzymania kontaktu ze swoimi bliskimi, których nie można odwiedzać w szpitalach.

Zdrowe zmiany

Pandemia SARS-CoV-2 w pewnym stopniu wymusiła na polskim społeczeństwie przeniesienie konsultacji lekarskich do internetu. Z wirtualnych usług do końca roku 2019 korzystali głównie posiadacze pakietów medycznych wykupowanych indywidualnie lub przez pracodawcę w dużych firmach medycznych. Izolacja społeczna spowodowała, że z telemedycyny zaczęły korzystać wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykonywaną pracę i miejsce zamieszkania.

Badania przeprowadzone na wiosnę br. przez SW Research dla Procontent pokazały, że ponad 1/3 respondentów skorzystała w czasie izolacji społecznej z wirtualnej wizyty, głównie na NFZ (ponad 73%). Pacjenci, którzy wzięli udział w ankiecie BioStatu, argumentowali wybór wirtualnych usług przede wszystkim obawą przed zakażeniem koronawirusem (57,5% odpowiedzi), a także ograniczeniami, jakimi podlegają placówki medyczne (57,4%).

W ubiegłym roku zaś najważniejszymi kryteriami wyboru tego typu usług były możliwość łatwej i szybkiej rejestracji (52,2%) oraz diagnostyki pacjenta na odległość (46,6%). Kryterium oszczędności czasu pojawiało się często w odpowiedziach respondentów zarówno w 2020, jak i 2019 roku.

Tegoroczne badania pokazały też, że zdecydowana większość respondentów pozytywnie ocenia e-porady (87,7%). Według SW Research dla 70% pacjentów miały one taką samą wartość, jak fizyczne wizyty w gabinecie lekarskim (70%). Co istotne, połowa spytanych zadeklarowała również, że po izolacji społecznej chętnie będzie kontynuować zdalne konsultacje z lekarzami.

Obostrzenia spowodowane wybuchem pandemii pokazały, że dostęp do szybkiego i stabilnego łącza potrafi wpłynąć na jakość codziennego życia. Telemedycyna jest dowodem na to, że internet może przyczynić się nawet do poprawy naszego zdrowia.” – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych firmy Nexera, która buduje i zarządza siecią światłowodową.

„Istotne jest zatem, aby placówki medyczne miały dostęp do dobrej jakości połączenia sieciowego – potwierdziło to 73% respondentów biorących udział w badaniu #RegionyNEXERY. Przemawiają za tym przede wszystkim ułatwione konsultacje ze specjalistami, możliwość kontaktu z osobami przebywającymi w szpitalach, a także, co jest równie ważne, dostarczenie pacjentom rozrywki w trudnym dla nich czasie.” – dodaje Paweł Biarda.

E-przyszłość

Według ekspertów telemedycyna jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju ochrony zdrowia na świecie. Przemawia za tym m. in. galopująca digitalizacja, rozwój technologii, a także fakt starzenia się społeczeństw i coraz większy popyt na usługi medyczne. Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 roku ponad 18% Polaków miało przynajmniej 65 lat, a w przyszłości odsetek ten będzie wzrastał.

Z drugiej strony zwiększa się też procent osób korzystających z globalnej sieci. Wyniki sondy zleconej przez Nexerę pokazały, że już 92% społeczeństwa jest online. Trend wzrostowy zauważono również wśród osób starszych. Z najnowszego badania CBOS wynika, że ponad połowa ankietowanych w wieku 55-64 lat używa internetu, 1/3 w przedziale wiekowym 65-74 lat i około 10% powyżej 75. roku życia.

Zdecydowana większość z nich (92%) wybiera łącze domowe, co potwierdziło badanie #RegionyNEXERY. Wywiad przeprowadzony na przełomie 2019 i 2020 roku przez Deloitte wśród międzynarodowej kadry kierowniczej szpitali i placówek ochrony zdrowia pokazuje, że według części z nich do 2040 roku przynajmniej 25% zabiegów ambulatoryjnych, profilaktyki, a także opieki szpitalnej będzie wykonywanych zdalnie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że internet to bardzo ważna część naszego życia, szczególnie w trakcie trwania pandemii. Nasze badania przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia br. pokazały, że coraz więcej czasu spędzamy online. W 2020 roku 57% mieszkańców Regionów Nexery przyznało, że korzysta z sieci ponad 4 godziny dziennie, a w 2019 roku taki wynik osiągnęło tylko 27% ankietowanych.” – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

„Budując sieci światłowodowe i podłączając do nich kolejne gospodarstwa domowe, mamy na uwadze, że przyczynia się to do rozwoju cyfrowego polskiego społeczeństwa. Dzięki takim działaniom, e-wizyty lekarskie mogą stać się bardziej powszechne, co może wpłynąć na dalszy rozwój usług związanych z telemedycyną w przyszłości.” – dodaje Jacek Wiśniewski.