Przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 stycznia-2 lutego. 

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Automaty paczkowe: Liczba automatów paczkowych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie od 2021 r. – do 38 000 maszyn w 2023 roku, wynika z badania „Automaty paczkowe 2.0: Rozwój, Innowacje, Przyszłość” przeprowadzonego przez Colliers. W 2024 roku liczba automatów paczkowych w Polsce może osiągnąć 45 000, oceniono.

Karty płatnicze: Seniorzy częściej używają karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) niż gotówki – 84% opłaca swoje codzienne zakupy kartami, wynika z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” przeprowadzonego pod koniec stycznia br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

AI: Wydatki na Fundusz AI (sztucznej inteligencji) rząd chce uwzględnić w nowelizacji budżetu, zapowiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

AI: Ministerstwo Cyfryzacji powołało zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, który będzie opracowywał rekomendacje wykorzystania AI dla usprawnienia konkretnych obszarów działania państwa, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

AI: Sztuczna inteligencja (AI) może podnieść wzrost gospodarczy w większym stopniu niż poprzednie epokowe wynalazki (tj. wynalezienie silnika parowego, elektryczności oraz mikroprocesora) w ramach poprzednich rewolucji przemysłowych i technologicznych, ocenił Credit Agricole Bank Polska.

E-płatności: Blisko 75% Polaków regularnie płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem; to wzrost o prawie 5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania z lipca 2022 r., wynika z raportu zrealizowanego na zlecenie Fiserv Polska.

AI: 80% liderów biznesowych z 16 krajów, ankietowanych przez Deloitte, spodziewa się transformacji swojego przedsiębiorstwa w wyniku adopcji tej technologii w przeciągu najbliższych trzech lat, wynika z raportu pt. „The State of Generative AI in the Enterprise”. Jednocześnie 78% ankietowanych dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.

AI: Skuteczne wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w organizacji powinno polegać na odpowiednio rozdzielonej odpowiedzialności pracowników, uwzględnianiu obowiązujących ram prawnych i etycznych, a także ciągłym pogłębianiu wiedzy na temat zasad funkcjonowania AI, wskazuje KPMG. Istotna jest również polityka bezpieczeństwa, w tym stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Nieodpowiednie i niewystarczające przygotowanie do wykorzystywania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji może prowadzić do naruszenia zasad etyki pracy i niepożądanych skutków w postaci szkód reputacyjnych. Właściwe zarządzanie aplikacjami AI, oparte na uczciwości, integralności i przejrzystych zasadach, jest kluczowe w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia niechcianych konsekwencji.

E-commerce: Polacy są zainteresowani robieniem zakupów online na platformach specjalizujących się w wybranych kategoriach, jak ekologia czy zdrowy tryb życia. Potwierdzają to dane VeloMarketu, który wystartował w połowie ubiegłego roku i z miesiąca na miesiąc notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu miesięcznym, a w grudniu 250%. Zakupy w sieci nieustannie zyskują na popularności, przyciągając również tych, którzy wybierali zazwyczaj wizyty w galeriach w niedziele handlowe ruch w VeloMarkecie jest o 100% wyższy niż w niedziele niehandlowe.

Rynek VC: W 2023 roku wartość inwestycji na PL rynku VC wyniosła 2,1 mld zł. Pieniądze trafiły do 399 polskich spółek. W transakcjach wzięło udział 210 funduszy VC. Spadek wartości finansowania względem poprzedniego roku wynosi 42%. Liczba sfinansowanych projektów utrzymała się na podobnym poziomie (obecnie 399 vs. 435 rok wcześniej i 379 dwa lata temu), wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC.

Sektor IT: W Polsce wykazał w ostatnich latach dużą odporność, a obecna dekada powinna być dla niego okresem wzrostu, wynika z raportu „Perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce do 2030 roku”, opracowanego przez organizacje branżowe i ekspertów rynku IT. W ostatnich latach rynek IT przeszedł dynamiczną transformację, napędzaną postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami rynkowymi. Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju dostrzega kilka kluczowych trendów, które będą kształtować branżę IT do 2030 roku. Transformacja cyfrowa, której przyspieszenie nastąpiło w wyniku pandemii COVID-19, radykalnie zmieniła sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Digitalizacja przestała być opcją, stając się koniecznością w utrzymaniu konkurencyjności. W nadchodzącej dekadzie kluczowe będzie zintegrowanie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach biznesu, od operacji po strategie klienckie. Jest ono zresztą spójne z programem polityki Unii Europejskiej nazywanej „Drogą ku cyfrowej dekadzie 2030″. Zakłada się, że do 2030 roku 75 proc. przedsiębiorstw w UE będzie korzystać z co najmniej jednej z trzech technologii: chmury obliczeniowej, AI, analizy dużych zbiorów danych (big data), a ponad 90 proc. MŚP osiągnie co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych” – powiedziała Eliza Kruczkowska, dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.

Krypto: IV kwartał 2023 roku był bardzo udany dla rynku kryptowalutowego. Jego całkowita wartość wzrosła o 54,4% do poziomu do 1,7 bln USD, a imponujące wzrosty zanotowały także sektory DeFi czy NFT. Bardzo wyraźne ożywienie można także było zaobserwować w inwestycjach w startupy krypto, wynika z raportu „Q4 State of Crypto: Market Pulse” autorstwa Binance Research, który jest częścią największej na świecie globalnej giełdy kryptowalut Binance.

IT: Cisco opublikowało badanie Data Privacy Benchmark Study 2024, coroczny przegląd kwestii prywatności i ich wpływu na biznes. Wyniki badania podkreślają rosnące wyzwania związane z brakiem zaufania ze strony konsumentów, przed którymi stoją organizacje wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz zwroty z inwestycji w prywatność. Bazując na odpowiedziach 2600 specjalistów ds. prywatności i bezpieczeństwa w 12 krajach, siódma edycja badania pokazuje, że prywatność to znacznie więcej niż kwestia zgodności z przepisami.

IT: Polski sektor IT dynamicznie przekształca krajobraz gospodarczy kraju, zwiększając swój udział w PKB z 3,5% w 2022 roku do przewidywanych 4,5% w 2025. Ten rosnący wpływ, podkreślony w raporcie Fitch Solutions, stanowi kluczowy czynnik dla inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych polskim rynkiem. Analiza Fitch Solutions, przygotowana dla International Trade Administration (ITA), wskazuje na rekordową wartość polskiego rynku IT w 2024 roku, osiągającą 35 miliardów dolarów. Wzrost ten ma kluczowe znaczenie dla firm technologicznych i inwestorów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, wskazując na Polskę jako rozwijający się hub technologiczny.

Real estate: Badanie PlanRadar pokazuje, że 95% respondentów korzystających z rozwiązań cyfrowych uważa, że ich wdrożenie pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektów. 35% badanych szacuje, że oszczędność wyniosła od 10 do 30%, a 33%, że plasuje się ona w przedziale 5-10%. „Cyfryzacja procesów to klucz do poprawy rentowności projektów i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych. Oprogramowania do zarządzania budową jej jakością umożliwiają optymalizację procesów, a także zapewniają transparentność i precyzję w zarządzaniu projektami. Dzięki temu, firmy wykonawcze mogą skuteczniej identyfikować obszary wymagające działania, minimalizować ryzyko błędów oraz szybko reagować na zmiany warunków, co w rezultacie przekłada się na wzrost rentowności i zadowolenie klientów. To szczególnie ważne w czasach, w których wymagające otoczenie rynkowe nie wpływa korzystnie na sytuację przedsiębiorców zmuszonych do liczenia się z każdą złotówką” – skomentował Krzysztof Studziński z PlanRadar.

Praca w IT: No Fluff Jobs, polski portal z ogłoszeniami o pracy, podsumował rok 2023 w branży IT wskazując, że  praca zdalna nadal wiąże się z najwyższymi płacami, sięgającymi nawet 25,2 tys. zł netto (+VAT) na B2B i 20 tys. zł brutto na UoP, stale dominuje ona w ogłoszeniach o pracę w IT i w ubiegłym roku stanowiła średnio 55,5% wszystkich ofert rekrutacyjnych,  jednocześnie jednak zauważalny jest spadek liczby tych ofert, praca zdalna na początku 2022 roku stanowiła 76% wszystkich ogłoszeń, pracodawcy coraz częściej oferują tryb hybrydowy, którego udział wzrósł z 8,25% w 2022 roku do 18,37% w 2023 roku,  praca stacjonarna najczęściej proponowana jest w Warszawie, blisko połowa (47,4%) ofert pracy stacjonarnej pochodzi ze stolicy.

Cyberbezpieczeństwo: Jak zwracają uwagę eksperci Stormshield, bolączką wielu podmiotów jest brak prawidłowej reakcji na incydenty, których skutki dotykają nie tylko je bezpośrednio, lecz również klientów. Utrata reputacji może istotnie wpłynąć na funkcjonowanie firm, a ważnym aspektem jest przy tym również wzrost świadomości klientów co do możliwości dochodzenia przez nich praw na drodze sądowej. „Poza dbałością o minimalizowanie szans, by cyberataki były skuteczne, firmy powinny uwzględnić w swoich strategiach przygotowanie kryzysowego scenariusza działań. Z jednej strony powinien on dotyczyć likwidacji skutków w infrastrukturze firmy, a z drugiej komunikacji i działań skierowanych do pracowników oraz klientów, którzy również mogą stać się ofiarami przestępców”wskazuje Aleksander Kostuch, ekspert Stormshield, wytwórcy rozwiązań cybersecurity. Kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw pozostaje również zbliżająca się implementacja założeń Dyrektywy NIS2 do krajowego prawodawstwa, a w ocenie eksperta Stormshield, nawet 60 proc. podmiotów nie jest do tego przygotowana.

AI: Jakość danych szkoleniowych to czynnik decydujący o faktycznej przydatności sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstwa. Eksperci z firmy Progress zwracają uwagę m.in. na: problem „zaszumionych danych” – informacji, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie odczytać; kwestię dużych (LLM) i średnich (MLM) modeli językowych oraz ich zdolności do przejmowania uprzedzeń (np. rasowych) zawartych w niesklasyfikowanych treściach; definiowanie oraz kategoryzowanie informacji znajdujących się w bazie szkoleniowej AI.

Logistyka: W ciągu ostatnich dwóch lat rynek automatów paczkowych w Polsce przeszedł znaczącą transformację. Od 2021 roku liczba tych urządzeń wzrosła ponad dwukrotnie, do 38 000 maszyn w 2023 roku. Do rozwoju tego rynku znacząco przyczyniają się preferencje klientów. W przeprowadzonym przez firmę Colliers badaniu korzystanie z tych urządzeń zadeklarowali niemal wszyscy respondenci (99%). Zauważalny jest też spadek dominacji pioniera tego rynku, firmy InPost, co świadczy o zwiększającej się konkurencji i różnorodności dostawców. W 2024 roku liczba automatów paczkowych w Polsce może osiągnąć 45 000, jeszcze bardziej ułatwiając dostępność tej usługi dla szerokiego grona odbiorców.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w styczniu: Grupa Polsat 21,87% (-0,2 pkt proc. r/r), Grupa Discovery 24,11% (+1 pkt proc.) – Grupa TVP 16,23% (-4,3 pkt proc.), WP TV 0,7% (+0,01 pkt proc.).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Grupa zbyła swoje spółki zależne w Rosji i całkowicie zaprzestała działalności w tym kraju, podała spółka. Spółka poinformowała, że w związku z tym nastąpiły nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe, które obniżą zysk netto grupy – w efekcie zysk netto za ub.r. wyniesie ok. 53 mln USD zamiast prognozowanych wcześniej 78-82 mln USD.

QNA Technology: Podpisało niewyłączną umowę dystrybucyjną z firmą New Metals & Chemicals Corporation z siedzibą w Japonii, podała spółka.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,47 mln na 31 stycznia 2024 r., co oznacza wzrost o 25% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 19 tys.

XTB: Chce być najpopularniejszą aplikacją All-In-One w Europie dla każdego, kto będzie chciał zadbać o swoje finanse, zadeklarował członek zarządu Filip Kaczmarzyk.

T-Mobile: Krótkoterminowym celem T-Mobile Polska pozostaje umożliwienie korzystania z sieci 5G stworzonej w oparciu o pasmo 3,7-3,8 GHz przez 26% populacji Polski, natomiast w dłuższej perspektywie o zasięgu usługi zdecyduje zapotrzebowanie klientów, poinformował Rafał Federowicz z T-Mobile. Według niego, może to być szacunkowo 50-70% zasięgu.

Panattoni, Samsung: Panattoni ukończył budowę fabryki dla Samsunga we Wronkach, podała spółka. Dzięki nowej przestrzeni produkcyjno-magazynowej firma znacząco zwiększy moce produkcyjne funkcjonującego już zakładu, w którym produkowany jest sprzęt AGD.

InPost: Rozpoczął współpracę z platformami usług dla e-commerce należącymi do Grupy IAI – IdoSell oraz AtomStore, podała spółka. Dzięki temu większa liczba sklepów internetowych będzie mogła wprowadzić usługę InPost Pay.

Global Cosmed: Systemy informatyczne Global Cosmed i spółek zależnych zostały zaatakowane, podał Global Cosmed. W efekcie ataku hakerskiego zablokowane zostało działanie niektórych systemów informatycznych. Zarząd podjął natychmiastowe kroki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia normalnego funkcjonowania spółki. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały organy ścigania i odpowiednie służby państwowe. Na moment publikacji niniejszego raportu działanie operacyjne spółki zostało przywrócone. Trwa testowanie poprawności działania uruchomionych ponownie systemów informatycznych oraz szacowanie skutków przeprowadzonego ataku.

Vectra: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował działania Vectry dotyczące jednostronnych zmian umów, gdzie podwyższa ona swoim klientom opłaty abonamentowe powołując się na wskaźnik poziomu inflacji, podał Urząd.

Sescom: Odnotował 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (październik 2022 – wrzesień 2023) wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Osiągnął 249,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2023 r., wobec 50,31 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Scanway: Zawarł porozumienie o współpracy z koreańską Nara Space Technology specjalizującą się w produkcji satelitów i teledetekcji, podała spółka. Celem jest rozwój systemu mikrosatelitów do obserwacji Ziemi, rozwój instrumentów optycznych oraz opracowanie ładunków obserwacyjnych dla projektu NarSha – konstelacji mikrosatelitów do monitorowania metanu.

PGE: Grupa Zainwestowała 3,8 mld zł w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, rozwój sieci łączności LTE 450 i instalację Liczników Zdalnego Odczytu w 2023 r., podała spółka.

HP Polska: Patrzy optymistycznie na perspektywy rynkowe bieżącego roku, wprowadza portfolio laptopów AI ready i szykuje się do uczestnictwa w potencjalnej kontynuacji programu „Laptop dla ucznia”, poinformował dyrektor HP Polska Andrzej Sowiński.

mPay: Łączna wartość transakcji przechodząca przez konta mPay w 2023 roku wyniosła 59 mln zł wobec 41,7 mln zł w roku 2022, co oznacza wzrost o 141% r/r w tym obszarze, podała spółka. mPay zanotował również wzrost ilości przetworzonych transakcji z ponad 7,5 mln w 2022 roku do ponad 9,1 mln w 2023 roku. Oznacza to dynamikę wzrostu o ponad 121% oraz obrazuje, że średnia wartość transakcji znacząco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.

Sanok Rubber: Działanie operacyjne Sanok Rubber Company jest obecnie mocno utrudnione w zakresie funkcjonowania służb finansowo-księgowych oraz obszarów logistyki sprzedaży, ze względu na cyberatak na kluczowe systemy spółki, podał Sanok RC. Spółka podjęła kroki zmierzające do odseparowania infrastruktury od źródeł zagrożenia oraz przywrócenia normalnego działania systemów informatycznych. O zaistniałej sytuacji zostały poinformowane organy ścigania.

Packeta Poland: Dostarczyła ponad 9,2 mln przesyłek (z Polski i do Polski) w 2023 roku, czyli o 123% więcej r/r i zwiększyła przychody o 129% r/r do 123,6 mln, podała spółka. Celem numer jeden Packeta Poland na 2024 roku jest wspieranie polskich e-sklepów w zdobywaniu rynków zagranicznych, a także popularyzacja i promowanie rynków Europy Centralnej i Wschodniej w krajach bałtyckich i bałkańskich, podano.

Digital Network: Skonsolidowane przychody w całym 2023 r. wyniosły łącznie 64,3 mln zł (wzrost o 33% r/r), z czego 98% (63 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W samym IV kw. ub.r. przychody wyniosły 22,8 mln zł (wzrost o 41% r/r), z czego blisko 99% (tj. 22,4 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej.

Agora: Zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi oraz z radą pracowników i podjęła uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego na zasadach określonych w zawartym porozumieniu, podała spółka. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 12 lutego 2024 do 31 marca 2024 roku i obejmie do 180 pracowników. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik w I kw. 2024 r. wyniesie ok. 10 mln zł.

PTWP: Grupa wprowadza zmiany w zarządzaniu obszarem digital i poszerza swoją strukturę o nowe stanowiska. Piotr Mieśnik, doświadczony menedżer z bogatym dorobkiem w branży medialnej, objął stanowisko dyrektora wydawniczego. Z kolei Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl oraz magazynu Rynek Zdrowia, została zastępczynią dyrektora wydawniczego Grupy PTWP.

Legimi: „We wszystkie firmy działające w internecie, również w Legimi, uderzyła inflacja. Wygenerowała presję po stronie kosztów stałych oraz kosztów pracy. Nasza spółka podniosła ceny usług subskrypcyjnych, efekty będą widoczne w połowie przyszłego roku” – powiedział prezes Legimi Mikołaj Małaczyński w rozmowie z ISBnews.TV. Według niego, cennik w serwisie jest uzależniony od tego, ile kosztują książki papierowe. Te jednak ze względu na wyższe ceny materiałów, czy druku, są coraz droższe. Podkreślił, że jako spółka nie publikują prognoz, jednak przewidują, że sytuacja na rynku będzie porównywalna z tą w ub.r.

Vercom: Przygotowuje się do wykorzystania nowych regulacji wprowadzanych przez Google i Yahoo. Zmiany wchodzące w życie od 1 lutego, dotyczą zaostrzenia standardów bezpieczeństwa i jakości w komunikacji e-mail. Dla Grupy Vercom, specjalizującej się m.in. w e-mail marketingu i komunikacji transakcyjnej, stanowią one potencjalną okazję do dalszego wzrostu i umocnienia pozycji rynkowej.

Grupa WP: Z początkiem lutego 2024 r. stanowisko prezesa spółki Audioteka Group obejmie Michał Brański, chief strategy officer Wirtualnej Polski Holding, właściciela Audioteki. Od marca do zespołu zarządzającego spółki dołączą Edyta Sidwa w roli VP of operations i Jagna Wiszniewska, jako VP of content. „Audioteka jest liderem rynku i silną marką, którą sukcesywnie wzmacniamy. Będziemy kontynuować realizację superprodukcji, które są jej wyróżnikiem, jednocześnie zainwestujemy w innowacyjne formaty audio. W obszarze wideo i streamingu chcemy postawić na rozwój smart tv, najszybciej dzisiaj rosnącego kanału digital oraz większą liczbę produkcji własnych i partnerstw z dostawcami treści VOD – zarówno posiadającymi biblioteki filmowe i serialowe, jak i niezależnymi twórcami wyrosłymi w internecie. Mamy też ambicję by synergia audio, wideo i online oznaczała dla naszych użytkowników zupełnie nowe doświadczenia w funkcjonalności i wygodzie korzystania z tych usług” – powiedział Brański, cytowany w komunikacie.

Banqup: Początek roku przyniósł kluczowe zmiany personalne w fintechu Unifiedpost Group. Na czele polskiego oddziału belgijskiej firmy, która odpowiada za platformę Banqup, stanął Mateusz Borowiak. Jednocześnie dotychczasowy Country Manager Krzysztof Pulkiewicz awansował w międzynarodowej organizacji i od stycznia odpowiada za współpracę całej Grupy z bankami w Unii Europejskiej. Krzysztof Pulkiewicz jest współtwórcą platformy Banqup, narzędzia dla przedsiębiorców i księgowych, które ułatwia zarządzanie procesami administracyjnymi w firmie. Założyciel platformy Atsora oraz firmy BCMLogic, które oferują rozwiązania IT podmiotom z branży bankowości.

VeloMarket: Notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu miesięcznym, a w grudniu 250%. Zakupy w sieci nieustannie zyskują na popularności, przyciągając również tych, którzy wybierali zazwyczaj wizyty w galeriach – w niedziele handlowe ruch w VeloMarkecie jest o 100% wyższy niż w niedziele niehandlowe. Platforma VeloMarket wystartowała w połowie 2023 roku.

Temu: Marketplace w ciągu niespełna 8 miesięcy funkcjonowania w Polsce zbudował bardzo silną pozycję na rynku, wyprzedzając wiele firm operujących w branży od lat. „W mojej ocenie głównym powodem sukcesu TEMU jest skuteczne egzekwowanie strategii marketingowej wyróżniającej się na tle tego, co widać u naszych lokalnych graczy. Empik i Allegro skupiają się głównie na strategii wizerunkowej, niekiedy wspieranej przez kampanie co-brandowe z największymi polskimi markami. Z kolei TEMU wyjątkowo intensywnie stawia na marketing produktowy oparty o krótkie formy video emitowane w formie rolek na TikToku czy Instagramie, co przemawia do najmłodszych pokoleń i wpisuje się w czas spędzany przez nich codziennie na smartfonie. Dodatkowo TEMU dobiera do tych kampanii produkty, których w wielu przypadkach próżno szukać na polskich marketplace’ach” – powiedział CEO & Partner w Future Mind Tomasz Woźniak.

SAP: Wprowadza do swojego portfolio kompleksowy zestaw narzędzi, usług i udogodnień finansowych, który ma pomóc każdemu klientowi przenieść się do chmury i utrzymać tempo oraz poziom innowacji, jakie daje korzystanie z niej.

SD Worx: Europejski dostawca rozwiązań HR, powołał Teresę Olszewską na stanowisko dyrektora zarządzającego ds. rozwiązań SAP. Teresa Olszewska będzie raportować do Toma Saeysa – dyrektora operacyjnego SD Worx.

GFT: Monika Kania została nową chief revenue officer w polskim oddziale firmy. Wcześniej odpowiadała za rozwój Revoluta i Vodeno. Teraz dołącza do zespołu GFT, aby wzmocnić obecność firmy w Polsce i regionie CEE.

Capgemini: Firma doradztwa i technologii obchodzi swoje piąte urodziny w Lublinie. Z tej okazji firma zapowiada ambitne plany rozbudowy swojego zespołu. Lubelskie biuro, które szybko stało się ważną częścią międzynarodowej sieci centrów Capgemini, obecnie zatrudnia prawie 200 osób. Wkrótce firma rusza z rekrutacją kolejnych 50 specjalistów i specjalistek wsparcia IT, którzy będą pracować w obszarze związanym z infrastrukturą informatyczną i wsparciem zagranicznych klientów.

Sabre Corporation: Jeden z wiodących dostawców oprogramowania dla branży turystycznej osiągnął kamień milowy we współpracy z Lufthansa Group. Oferta NDC niemieckiego przewoźnika jest już dostępna za pośrednictwem globalnego systemu dystrybucji (GDS) Sabre – na razie we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, ale na pierwszą połowę 2024 r. zaplanowane jest stopniowe jej wdrażanie na całym świecie.

Motorola: Powołała Danielę Idi na stanowisko dyrektora ds. marketingu w Motorola Business Group dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód oraz Afryka). Daniela Idi od 2020 roku jest związana z Lenovo, a wcześniej pracowała m.in. w międzynarodowych firmach z branży modowej oraz dóbr luksusowych (LVMH Group, Coty Inc. oraz Luxottica Group).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Sygnity: Zamknęło transakcję nabycia 100% udziałów Edrana Baltic UAB w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych warunków zawieszających, podała spółka.

OEX: Fulfilio – spółka zależna grupy OEX – kupiło większościowy pakiet udziałów spółki SellerSwitch – agencji omnichannel, która zajmuje się kompleksowym wsparciem firm w rozpoczęciu oraz rozwoju sprzedaży na największych platformach marketplace w Europie i USA, podało OEX. Dzięki przejęciu Fulfilio oprócz usług logistycznych zaoferuje klientom wsparcie sprzedaży w kanale e-commerce.

TIM: W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM ogłoszonego przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 21 373 973 akcji spółki, nabywanych po cenie 50,69 zł za sztukę, podał Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu.

Escola: Chce zadebiutować na rynku NewConnect w 2025 roku, poinformował prezes Krzysztof Wojewodzic. Spółka planuje zacząć przygotowania do wejścia na giełdę w II połowie bieżącego roku.

ZeroQs: Kontynuacyjna runda finansowania od Freya Capital przyniosła spółce 2 mln zł. ZeroQS opracował technologię mobilnych kas samoobsługowych, które zostały wdrożone już m.in. przez sieć Detal Centrum oraz wybrane placówki handlowe Społem. „Miniony rok był dla nas niezwykle intensywny. Po okresie badawczo-rozwojowym i współpracy z takimi partnerami jak EY czy Microsoft, przeszliśmy do fazy komercjalizacji. Wprowadzenie naszych inteligentnych wózków do pierwszych sklepów było znaczącym kamieniem milowym. Nowo pozyskany kapitał umożliwi nam dalsze prace nad technologią, zintensyfikowanie naszej obecności w kraju oraz przygotowanie do ekspansji na rynki sąsiadujące. Naszym priorytetem na nadchodzący rok jest konsekwentna kontynuacja procesu komercjalizacji naszego rozwiązania. Planujemy pełnoskalowe wdrożenia w sieciach detalicznych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju” – skomentował CEO ZeroQs Jarosław Kaczmarczyk.

Ailleron: Liczy, że 2024 rok będzie lepszy od roku ubiegłego i uda się zrealizować akwizycje nad którymi obecnie trwają prace. Jednym z celów jest wzmocnienie pozycji na rynku amerykańskim; ponadto pracuje nad wejściem w nowe segmenty i wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Codejet.ai: Zebrał rundę finansowania od Sunfish Partners oraz kilku aniołów biznesu, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wśród nich są Bart Roszkowski z Vue Storefront, Fabian Veit (prezes make.com) oraz Minh Nguyen (założyciel agencji z ponad 4000 deweloperów) z Dalekiego Wschodu.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KCPD: Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej, podał resort. Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln zł.

Comarch: Podpisał umowę z największym ukraińskim operatorem telekomunikacyjnym – Kyivstar, aby pomóc mu usprawnić działania serwisowe w terenie, podała spółka.

Elektrotim: Konsorcjum w składzie: Elektrotim (lider) oraz Ostoya-DataSystem – spółka z grupy Elektrotim (członek konsorcjum), zawarło umowę z Komendantem Głównym Straży Granicznej na „budowę zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej”, podał Elektrotim. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi w ramach bariery elektronicznej o długości ok. 172 km na rzece Bug. Wartość umowy to 227 mln zł netto (279,21 mln zł brutto), a termin zakończenia robót to 12 miesięcy.

SatRev: Wrocławski startup z branży kosmicznej z portfela JR Holding zawiązał firmę Spazers we współpracy z rządem Omanu, podała spółka. Firma powstała w celu produkcji i wynoszenia w przestrzeń kosmiczną satelitów.

JSW: W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (należących do Grupy Kapitałowej JSW) uruchomiono pierwsze, w pełni zrobotyzowane stanowisko do produkcji elementów maszyn i urządzeń górniczych. Szefostwo JZR zapowiada robotyzację większej ilości procesów produkcyjnych w firmie w oparciu o sztuczną inteligencję AI (Artificial Intelligence).

Creotech: Po 3 latach prac badawczych lider konsorcjum, Creotech Instruments, poinformował o zakończeniu realizacji projektu SAMPLE, którego efektem jest kompleksowy system automatycznego wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych w pobliżu lotnisk i lądowisk (zgodny ze standardami ICAO). System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji (SAMPLE) w unikalny sposób łączy dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, kamer wizyjnych i skaningiem LiDAR, tworząc innowacyjne rozwiązanie do monitorowania i wykrywania w czasie rzeczywistym przeszkód w przestrzeni powietrznej. Uruchomienie SAMPLE pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego i może znaleźć zastosowanie w branży lotniczej, w tym u operatorów lotnisk, lądowisk, vertiportów oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Projekt był realizowany we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz AP-Tech Sp. z o.o., a jego wartość wyniosła około 17,5 mln zł.

Kino Polska TV: 1 marca telewizyjny kanał DIZI, należący do portfolio Grupy Kino Polska, zmieni się w Novelas+1 z początkiem marca. To efekt synergii w ramach Grupy Canal+. Profil kanału, emitującego popularne telenowele, pozostanie ten sam, widzowie zaś zyskają dostęp do nowych treści.

Balcerzak: Zakład przetwórstwa mięsa podpisał umowę z firmą informatyczną Infortes na wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP XL. Wybrane rozwiązanie charakteryzuje się elastyczną budową modułową, która pozwala na kompleksową organizację wielu obszarów działalności firmy. Firmie Balcerzak zależało przede wszystkim na obsłudze takich obszarów jak sprzedaż, zakupy, księgowość i  controlling. Należało także zintegrować używane w firmie oprogramowanie branżowe do zarządzania produkcją. Prace wdrożeniowe rozpoczęto w grudniu 2023 roku, a docelowo w styczniu 2025 roku z systemu będzie korzystać ponad 80 pracowników przedsiębiorstwa.

XTPL: Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of forming a feature by dispensing a metallic nanoparticle composition from an ink-jet print head and a metallic nanoparticle composition for ink-jet printing”. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 29 trwających procesów zgłoszeniowych (zgłoszenia patentowe i rodziny patentów) i łącznie 28 przyznanych patentów.

Pyszne.pl: Na Pyszne.pl pojawiła się nowa kulinarna propozycja – Zahir Kebab. Kuchnia bliskowschodnia od kilku lat widnieje na szczytach rankingów, a w 2023 roku kebab został ogłoszony ulubionym daniem Polaków w Raporcie Food Trendów. W pierwszej fazie współpracy z marką kurierzy Pyszne.pl będą dowozić posiłki z 62 lokali Zahir Kebab zlokalizowanych w całym kraju. Na platformie dostępnych będzie również 5 lokali z własną dostawą. Docelowo współpracą objęte będą 92 lokalizacje.

VeloMarket: Rynek marketplace’ów w Polsce będzie rozwijał się w kierunku wielofunkcyjnych platform integrujących kilka obszarów – od sprzedaży produktów, przez ich finansowanie, po serwis. Fundamentem ich działania będzie sztuczna inteligencja. „W związku z systematyczną migracją tradycyjnych zakupów do sieci spodziewamy się, że każda kategoria marketów ma dużą przestrzeń do rozwoju. Oczywiście otwieranie nowych platform horyzontalnych, skierowanych do ogólnej populacji jest dużym wyzwaniem, ale specjalistyczne markety oraz modele dyskontowe mają według nas najlepszy czas rozwoju jeszcze przed sobą. Przewidujemy, że rynek marketplace’ów będzie ewoluował w kierunku wielofunkcyjnych platform, integrujących wiele funkcjonalności – sprzedażowych, finansowych czy ubezpieczeniowych. I to w tę stronę rozwija się VeloMarket. Już teraz na platformie możliwy jest zakup fotowoltaiki czy pomp ciepła z wygodnym finansowaniem od VeloBanku. Nie trzeba być liderem pod względem liczby klientów czy transakcji, aby osiągnąć sukces biznesowy w e-commerce. W modelu takim jak VeloMarket istotnym składnikiem biznesu są produkty finansowe oraz wartości niemonetarne, czyli wspieranie zrównoważonej gospodarki i odpowiedzialnej konsumpcji, a nie tylko cena produktów czy liczba użytkowników” – powiedział lider projektu VeloMarket Wojciech Bolanowski, cytowany w komunikacie.

Elocity: System Elocity obsługiwał 1 642 stacje ładowania (tj. prawie 3 000 punktów), w tym 911 stacji ogólnodostępnych, widocznych w aplikacji oraz 731 stacji prywatnych, widocznych dla upoważnionych użytkowników (np. pracowników firm), na koniec 2023 roku. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do końca 2022 roku, przy czym liczba stacji ogólnodostępnych wzrosła o 524, a stacji prywatnych o 329. Łącznie w ramach 240 000 sesji ładowania dostarczono klientom 4,1 GWh energii. Na koniec 2023 r. z aplikacji Elocity korzystało 34 921 kierowców, wobec 16 191 rok wcześniej.

iMad: Autoryzowany sprzedawca i serwis czołowych producentów urządzeń mobilnych rozpoczął współpracę z Apple Muzeum Polska. Dzięki objęciu przez markę patronatu technologicznego, wystawy zostaną wzbogacone o nowe eksponaty – kolejne sprzęty giganta z Cupertino będą dostępne dla odwiedzających muzeum jeszcze w styczniu 2024!

Tauron: Cyberprzestępcy prowadzą intensywną kampanię wykorzystującą logo firmy, której celem jest wyłudzenie pieniędzy, ostrzega energetyczna spółka. Najczęściej oszuści publikują informacje o rzekomych inwestycjach w odnawialne źródła energii mających przynieść duże zyski w krótkim czasie. Przestępcy wykorzystują także wizerunek osób publicznych m.in. prezydenta, premiera, ministrów, zwraca uwagę Tauron. „W sieci można natknąć się na fałszywe strony internetowe z użyciem wizerunku osób publicznych i logo Tauron. Strony te promowane są intensywnie w mediach społecznościowych – w tym na Facebooku, Instagramie, platformie X. W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą Tauron” – powiedział rzecznik prasowy Grupy Tauron Łukasz Zimnoch.

Inetum: W styczniu br. blisko 50% pracowników Inetum w Polsce rozpoczęło cykl warsztatów „Do You Speak GenAI?” a 30% już ukończyło program z certyfikatem. Projekt „Do You Speak GenAI?” wprowadza sztuczną inteligencję generatywną do wszystkich aspektów pracy w Inetum, zwiększając efektywność całej organizacji, stwierdziła spółka. „Projekt ma na celu pokazanie, że GenAI może być narzędziem, które przyczynia się do rozwoju i innowacji w różnych dziedzinach, a także do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy. Według McKinsey, AI generatywna i inne technologie mają potencjał do automatyzacji zadań, na których pracownicy obecnie poświęcają 60%-70% swojego czasu. To zmieni sposób pracy i przyczyni się do powstania wielu nowych zawodów” – skomentował dyrektor generalny Inetum Polska & UK Marek Pokorski.

IS-Wireless: Uruchomił sieć w modelu otwartym na częstotliwościach lokalnych, co ma być unikalną wartością pierwszego w Polsce Campus 5G Network – Open RAN Lab, czyli laboratorium pozwalającego na zdobywanie studentom Politechniki Białostockiej kompetencji w zakresie budowania i obsługi takich sieci na całym świecie – zgodnie z najnowszymi trendami. Użyto rozwiązań dostarczonych przez Emitel i Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Huawei: Globalny program Huawei Seeds for the Future dla uzdolnionych studentek i studentów w tym roku odbył się w Chinach. Tygodniowe wydarzenie zgromadziło najlepszych studentów z 20 państw w całej Europie, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji krajowych.Wśród wybranych absolwentów znaleźli się reprezentanci Polski, którzy w ramach projektu mieli okazję zdobywać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności pod okiem uznanych ekspertów z branży technologicznej. Finaliści uczestniczyli w spotkaniach, panelach i sesjach edukacyjnych w obszarze nowych technologii, a także wzięli udział w debatach poruszających kluczowe dla branży zagadnienia, takie jak różnorodność, zielona energia i zrównoważony rozwój. Podczas wydarzenia ogłoszono również kolejną edycję programu Seeds for the Future, która odbędzie się w lipcu tego roku w Rzymie.

Uniqa: Uruchomiła Centrum Kompetencyjne z myślą o firmach z Europy Środkowej i Wschodniej (gdzie Grupa UNIQA także jest obecna), które w związku z prowadzoną działalnością transgraniczną potrzebują ubezpieczyć rodzimy biznes, a także ryzyka związane z działalnością międzynarodową. Programy międzynarodowe będą oferowane przez UNIQA Polska, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe otrzymane od spółki lokalnej UNIQA i współpracujących z nią brokerów.

Fintecom: Właściciel komunikatora GG (d. Gadu-Gadu) uruchomił serwis z ogłoszeniami społeczności GG. Wyróżnikiem serwisu jest możliwość dodawania nieograniczonej liczby ogłoszeń przez użytkowników GG Premium. Obecnie 61,3 % użytkowników komunikatora GG to osoby poniżej 35. roku życia. Blisko 37% to młodzi internauci mający od 16 do 25 lat. Użytkownicy GG wysyłają ponad 150 mln wiadomości miesięcznie. Zdecydowana większość 62,9% ma GG pod ręką w swoim smartfonie.

Lazarski University of Technology: Wprowadza innowacyjny program „Gen AI dla Biznesu”, który dostarcza teoretyczną wiedzę o sztucznej inteligencji i skupia się też na jej praktycznym wykorzystaniu w biznesie. Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz niezbędne narzędzia do efektywnego wykorzystania AI w celu rozwijania innowacji i wzmacniania przewagi konkurencyjnej swoich firm.

Beyond.pl: Dostawca usług data center, chmury i Managed Services uruchomił ofertę kolokacyjną dla rozwiązań AI, uczenia maszynowego oraz wysokowydajnych obliczeń.

Ryanair: Ogłosił osiągnięcie porozumienia z internetowym biurem podróży (OTA) – loveholidays i umowę z portalem Kiwi.com.

Motorola: W Polsce zadebiutował model motorola moto g04 – niedrogi smartfon w stylowej i nowocześnie zaprojektowanej obudowie, dostępnej w czterech wersjach kolorystycznych. Jest to interesujący wybór dla osób, które cenią wygodę, dużą przekątną ekranu oraz multimedialne możliwości najnowszego Androida 14.

Plus: Decydując się na zakup wybranych modeli smartfonów Samsung z serii Galaxy S24 AI można zaoszczędzić do 800 zł. Osoby decydujące się na zakup jednego z powyższych smartfonów mogą skorzystać z promocji Plusa i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania.

Vayox: Polska marka, która od ponad 20 lat działa w obszarze elektroniki, wprowadziła swoje produkty do kolejnej sieci handlowej. Pod koniec ubiegłego roku produkty marki pojawiły się w sklepach sieci Decathlon na kilku europejskich rynkach, teraz będą dostępna także w sklepie online Media Expert.

Veeam: Udostępnia nowy Cyber Secure Program, który ma pomagać firmom w przygotowaniu do odpierania cyberataków i w odzyskiwaniu danych po incydencie. Program obejmuje wsparcie przed incydentem: planowanie architektury ochronnej, pomoc we wdrożeniu rozwiązań i kwartalne oceny poziomu bezpieczeństwa. Gdy dojdzie do ataku, klienci otrzymują wsparcie zespołu Veeam ds. reagowania na ransomware. W ramach Veeam Ransomware Recovery Warranty firmy mogą otrzymać do 5 mln USD zwrotu kosztów odzyskiwania danych w przypadku zweryfikowanego ataku.

T-Mobile: Infolinia operatora otrzymała certyfikat OK SENIOR. Przeprowadzony audyt potwierdził, że seniorzy korzystający z infolinii wyrazili wysoką satysfakcję z obsługi.

Samsung: Zaprezentował na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2024 w Barcelonie, w jaki sposób zastosowanie SmartThings wzmocni  wyświetlacze B2B i ukształtuje przyszłość łączności biznesowej. Wystawa Samsung „SmartThings for Business” podkreśliła osiągnięcia, jakie zaoferuje ta platforma IoT (Internet-of-Things). Ponadto, zwrócono szczególną uwagę na zaangażowanie firmy Samsung w dostarczanie jeszcze bardziej spójnych i prostych w zarządzaniu rozwiązań digital signage w różnych branżach. „W sektorze wyświetlaczy komercyjnych, w którym wydajność operacyjna ma kluczowe znaczenie, Samsung  digital signage wykorzystuje SmartThings, w celu zapewnienia łączności i funkcji nowej generacji różnym organizacjom, niezależnie od ich wielkości” – powiedział SW Yong, president and head of Visual Display Business w Samsung Electronics. „Ta dalsza ekspansja ekosystemu SmartThings przyczyni się do poprawy doświadczeń klientów i partnerów z różnych branż” – dodał.

Asseco Poland: Od września 2023 roku Asseco popisało siedem umów wykonawczych na rozwój KSI dla ZUS na łącznie ponad 100 mln zł. Pod koniec ubr. Asseco otrzymało też zlecenie na stworzenie systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (65 mln zł).

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił, że kolejna wersja urządzenia HPE Spaceborne Computer, zbudowanego z komercyjnie dostępnych serwerów, została wysłana na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w ramach misji wykonywanej dla NASA przez Northrop Grumman Commercial Resupply Services. Celem misji jest kontynuacja udanej pracy na pokładzie ISS i zapewnienie naukowcom dostępu do wysokowydajnych obliczeń w przestrzeni kosmicznej. Zadaniem superkomputera HPE jest rozszerzenie zakresu i zwiększenie złożoności operacji wykonywanych w przestrzeni kosmicznej w takich obszarach jak przetwarzanie danych i obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

realme: Marka ogłosiła planowaną na 6 lutego premierę swojego najnowszego smartfona – „Nowego Mistrza” – realme C67. Telefon wyróżnia się aparatem 108 MP z 3-krotnym zoomem w matrycy oraz topowym, w swoim segmencie, procesorem Snapdragon 685.

Jabra: Na targach ISE 2024 zaprezentowała Jabra+ for Admins, opartą na chmurze platformę oprogramowania typu API-first do zdalnego monitorowania i zarządzania salami konferencyjnymi i urządzeniami.

Check Point: Wprowadził Infinity AI Copilot, asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który skraca czas wykonywania rutynowych zadań, umożliwiając zespołom ds. bezpieczeństwa skupienie się na strategicznych innowacjach.

mPay: Rozpoczął sprzedaż biletów Polregio w ramach rozwoju w kierunku superaplikacji posiadającej szerokie spektrum usług. „Współpraca z Polregio jako największym pod względem ilości sprzedawcą biletów kolejowych w naszym kraju jest istotnym uzupełnieniem oferty komunikacyjnej w aplikacji mPay. Jest też naturalnym krokiem w kierunku realizacji naszej strategii biznesowej, która zakłada stały rozwój w kierunku superaplikacji posiadającej szerokie spektrum usług. Naszym celem dla jest, aby nasi użytkownicy mogli w aplikacji mPay zaplanować i opłacić prawie każdy rodzaj podróży po Polsce, jak również w szybki sposób realizować inne płatności np. za ubezpieczenie turystyczne czy za rachunki domowe” – powiedział prezes mPay Andrzej Basiak.

Google: W grudniu przedstawił Gemini, swój największy i najbardziej wydajny model AI. Teraz Bard zaczyna korzystać ze specjalnie zaprojektowanej wersji modelu Gemini Pro i jest dostępny także w Polsce.

Krajowa Administracja Skarbowa: Od 2 do 14 lutego 2024 r. przeprowadzi akcję zasilania usługi Twój e-PIT informacjami z deklaracji PIT przekazanych przez pracodawców. Dzięki temu w serwisie Twój e-PIT pojawi się kilkadziesiąt milionów wstępnie przygotowanych deklaracji. W tym roku z tej formy rozliczenia w ramach usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy.

Cisco: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zmodernizowała swoją infrastrukturę sieciową we współpracy z firmą oraz jej Złotym Partnerem, firmą Sevenet. Projekt został sfinansowany przez Cisco i Sevenet, a jego wartość szacowana jest na 1 mln zł.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments