O najważniejszych celach i priorytetach w obszarze technologii w PKO Banku Polskim w 2024 r. w komentarzu eksperckim Artur Kurcweil, wiceprezes zarządu banku.

W 2024 r. chcemy kontynuować rozwój w oparciu o nowoczesne technologie, by dostarczać wartość naszym klientom i budować cyfrową kulturę organizacyjną. Umożliwi nam to odpowiednie zastosowanie sztucznej inteligencji, w tym Generative AI, machine learning dla zaawansowanych modeli zarządzania ryzykiem czy blockchain. Będziemy także wykorzystywać low code/no code we wszystkich miejscach organizacji, gdzie możemy demokratyzować dostęp do robotyzacji i automatyzacji. Priorytetem będzie dla nas efektywne wykorzystanie danych w modelu data mesh, by jeszcze lepiej kapitalizować na danych naszych 10 mln klientów gromadzonych przez lata w ramach wszystkich spółek Grupy PKO Bank Polski. W ten sposób chcemy zwiększać efektywność biznesową. Wdrażanie innowacji w banku ułatwi nam także współdziałanie w ramach laboratorium innowacji Let’s Fintech i działań Venture Capital.

Naszym głównym celem w nowym roku będzie rozwój hiperpersonalizacji w obszarze oferty dla klientów detalicznych, również w ramach naszych najnowszych, perspektywicznych na lata i szeroko zakresowych projektów takich jak np. hipoteka cyfrowa. Docelowo chcemy dostarczać klientom innowacyjne i spersonalizowane produkty oraz usługi w czasie rzeczywistym. O efektywności tych działań będzie decydować m.in jakość i dostępność danych, dlatego przyszłością jest dla nas koncepcja data mesh. Będziemy ją w najbliższej przyszłości rozwijać w ramach innowacyjnych projektów opartych o potencjał wykorzystania chmur obliczeniowych od globalnym partnerów, jak również naszego rodzimego operatora czyli OCHK. Dążymy do tego, aby dane wewnątrz banku były traktowane i udostępniane jako usługa dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

2024 r. będzie także czasem rozwoju naszej aplikacji mobilnej IKO w kierunku super aplikacji. Będziemy ją rozbudowywać i dodawać nowe funkcje oraz kolejne usługi dodatkowe, co będzie możliwe dzięki innowacyjnej Platformie usług dodatkowych PKO.
Obszar zarządzania danymi to także fundament zastosowania praktycznego potencjału sztucznej inteligencji w wielu wymiarach. W nowym roku chcemy kontynuować projekty, które umożliwiają tworzenie podwalin do szerszego wykorzystania Generative AI. Ważne będzie znalezienie balansu pomiędzy łatwością wdrożenia, ryzykiem, aspektami prawnymi i etycznymi a korzyściami biznesowymi. Ważnym celem pozostaje dla nas poszerzanie zastosowania machine learning i AI, zwłaszcza w obszarze ryzyka i w biznesie, gdzie już przynosi spektakularne rezultaty, których nie moglibyśmy osiągnąć bez wykorzystania AI/ML.

Obecnie możemy mówić o powszechnym wykorzystaniu chmury przez PKO Bank Polski. Cloud computing stał się dla nas standardem i fundamentem do wykorzystywania technologii i usług dla każdej linii biznesowej w banku. W chmurze szukamy skalowalności oraz nowych, nieszablonowych rozwiązań, narzędzi, a także gotowych algorytmów AI/ML. Chcemy, aby ten rok był dla banku tym, w którym nastąpi dalszy wysyp rozwiązań bazujących na tych chmurowych fundamentach tj. dostępności, skalowalności i przewadze kosztowej w stosunku do modeli tradycyjnych.

Stosujemy blockchain w trwałym nośniku na potrzeby wysyłek elektronicznych dokumentów do klientów, co obniża koszty i ogranicza zużycie papieru. Od momentu jego uruchomienia, udostępniliśmy z jego wykorzystaniem ponad 30 mln dokumentów, co pozwoliło ocalić około 28 tys. drzew. W 2024 roku planujemy dalszy rozwój w tym obszarze i rozszerzenie zakresu dokumentów udostępnianych na trwałym nośniku. Działając w ten sposób wspieramy nasze cele ESG. Ciągłe podnoszenie efektywności naszych Data Centers, sprzętu oraz oprogramowania w nim wykorzystywanego jest naszych codziennym priorytetem.

Coraz więcej jednostek biznesowych banku angażuje się w tworzenie rozwiązań IT. Takie podejście z efektem realizujemy już w robotyzacji i automatyzacji, a chcemy dalej demokratyzować IT wykorzystując low code/no code na jeszcze większą skalę. Szerokie zastosowanie tej technologii pozwoli nam zwiększyć znacząco naszą dojrzałość cyfrową, również w obszarach, do których ze względu na specyficzne języki programowania czy też wykorzystywane aplikacje dostęp dla biznesu był trudniejszy.

Rozpoczynający się rok przyniesie także skokowy wzrost naszej obecności w światach wirtualnych. Pracujemy nad pozyskaniem partnerów, którzy będą wspierali budowę naszej obecności na kolejnych platformach klasy metaverse oraz na platformach gamingowych, które wierzymy, że są drogą dotarcia do nowych pokoleń naszych klientów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments