Zarząd polskiej spółki technologicznej Cloud Technologies podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 400 tys. akcji, które na podstawie zawartych umów inwestycyjnych i wniesionego wkładu pieniężnego zostaną objęte przez kluczowe osoby z kadry kierowniczej. 

„Ostatnie trzy lata poświeciliśmy na transformację biznesu, koncentrując się na usługach w segmencie Data enrichment. Mamy unikalny proces pozyskiwania danych oraz dołączyliśmy do globalnych systemów dystrybucji i w rezultacie uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Uważamy, że wypracowany przez nas model biznesowy jest wysoce skalowalny i pozwoli na dynamiczny rozwój spółki” – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies

„W tym trudnym procesie kluczową rolę odegrały osoby pełniące najważniejsze funkcje w Grupie. Na podstawie udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia zdecydowaliśmy się na emisję akcji, których zakup zaproponowaliśmy właśnie tym osobom, a preferencyjne warunki zakupu stanowią formę uznania za dotychczasową pracę. Kapitałowe zaangażowanie kluczowych osób i lock-up do końca 2021 roku są potwierdzeniem, że zostaną z nami i będą aktywnie uczestniczyć w realizacji strategii. To ważna deklaracja, że najważniejsi ludzie odpowiedzialni za grupę kapitałową angażują swój kapitał i dostrzegają potencjał nowego modelu biznesowego Cloud Technologies”
dodaje Piotr Prajsnar

Cloud Technologies wyemituje 400 tys. akcji, stanowiących 8 proc. w podwyższonym kapitale. Cena emisyjna akcji została ustalona na 7,00 zł za jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej emisji do spółki trafi 2,8 mln zł. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na konsekwentną realizację strategii, w tym potencjalne akwizycje lub inwestycje kapitałowe w zagraniczne podmioty. Mają one na celu dalszą dywersyfikację kanałów monetyzacji danych.

Do objęcia akcji uprawnione będą osoby z grona kadry kierowniczej Cloud Technologies oraz spółek zależnych, co ma na celu zwiększenie zaangażowania tych osób w kluczowe sprawy oraz długoterminowe związanie z Grupą Cloud Technologies. Preferencyjne warunki zakupu akcji stanowią formę wynagrodzenia dla kadry kierowniczej odgrywającej kluczowe role w zakończonym procesie transformacji Grupy.

Akcje zostaną przydzielone na podstawie zawartych umów inwestycyjnych, które będą ograniczały możliwość dysponowania akcjami do dnia 31 grudnia 2021 roku.

„W 2018 roku grupa Cloud Technologies postanowiła, że skupi się na monetyzacji danych i podjęła szereg ważnych decyzji biznesowych. Od tego czasu systematycznie poprawiamy wyniki finansowe w kluczowych obszarach, czego najlepszym przykładem jest ostatni kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży danych i technologii. Udało nam się potwierdzić skalowalność modelu biznesowego przy praktycznie niezmiennym poziomie kosztów. Wierzymy, że w przyszłości grupa kapitałowa może osiągać bardzo dobre wyniki finansowe, dlatego decyzja o zaangażowaniu kapitałowym wydaje się oczywista” mówi Maciej Sawa, dyrektor zarządzający OnAudience Ltd z grupy Cloud Technologies.

Po zakończeniu subskrypcji akcji spółka poinformuje o całkowitym koszcie emisji i jego wpływie na wyniki finansowe Spółki, który zostanie wykazany w sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2020 r. W trzech kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 34,4 mln zł i wzrosły o ponad 14% w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. EBITDA narastająco po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła blisko 1,2 mln zł wobec straty na poziomie 1,3 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments