Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dąży do tego, aby być nowoczesną organizacją publiczną, efektywnie realizującą swoje podstawowe działania oraz inicjującą innowacyjne na skalę polską i europejską projekty. Jest to o tyle ważne, ponieważ rocznie Fundusz rozpatruje ponad 500 tys. wniosków o wsparcie finansowe.

Przykładem takiej aktywności jest System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Jego  głównym celem jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem platformy elektronicznej, co w okresie pandemii Covid-19 jest szczególnie istotne.

Aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla SOW – pod względem bezpieczeństwa, skalowalności i ciągłości działania – zespół projektowy SOW zdecydował o zastosowaniu chmury obliczeniowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w postaci przetargu nieograniczonego usługę chmury obliczeniowej dostarcza firma Polcom.

Wniosek do PFRON przez Internet 

Dotychczas, w modelu tradycyjnym, osoby z niepełnosprawnościami, aby pozyskać dofinasowanie ze środków PFRON – np. do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych czy też środków pomocniczych lub na inne cele – musiały składać urzędowe wnioski w formie papierowej. Rozpatrzenie każdego z nich wymagało niejednokrotnie zindywidualizowanego podejścia i zaangażowania kilku osób. Często, by uzyskać dofinansowanie, konieczne były kilkukrotne wizyty wnioskodawców lub ich pełnomocników w jednostkach samorządowych.

Dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia osoby z niepełnosprawnościami zyskały znaczne ułatwienie w procesie wnioskowania, w tym całodobowe wsparcie i bieżącą informację o przebiegu rozpatrywania wniosku, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta innowacyjna aplikacja to krok milowy w procesie cyfryzacji usług dofinansowania oferowanych przez Fundusz, a dystrybuowanych przez samorządy” – mówi dr Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW, Departament Programów PFRON. 

„Co więcej, dzięki ograniczeniu wydatków, m.in. na przejazdy czy przesyłki pocztowe, koszty uzyskania pomocy zmalały  do minimum. Trudno też nie zauważyć, że w obecnej rzeczywistości – pandemii Covid-19 – system SOW umożliwił zdalną obsługę wnioskodawców przez jednostki samorządowe mimo nałożonych ograniczeń oraz zapewnił wnioskodawcom możliwość bezpiecznego korzystania z usług urzędu” – podkreśla dr Dariusz Łazar. 

365 dni w roku, 24/7 

Z Systemu Obsługi Wsparcia korzystają już wszystkie powiaty w Polsce (380) oraz ponad 100 tysięcy użytkowników, którzy mają do niego nieodpłatny dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  Na uwagę zasługuje fakt, iż niemal połowa wszystkich wniosków jest składana przez osoby aplikujące o pomoc poza standardowymi godzinami pracy urzędów oraz w weekendy, w czasie dogodnym dla Wnioskodawców.

W celu zapewnienia użytkownikom wygody i nieprzerwanego dostępu do aplikacji, także w sytuacjach spiętrzonego napływu wniosków, najkorzystniejszym rozwiązaniem w zakresie dostarczenia odpowiedniej infrastruktury technicznej dla systemu SOW jest skalowalna z natury chmura obliczeniowa” – wskazuje kierownik projektu SOW. 

Zastosowanie w SOW infrastruktury informatycznej w modelu usługowym (cloud computing), pozwoliło na dynamiczne zwiększenia lub zmniejszenia mocy obliczeniowej, w zależności od aktualnych potrzeb, co miało duże znaczenie przy wyborze przez PFRON tego rodzaju usługi. Było to także istotne pod kątem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa informatycznego ze względu na przetwarzanie danych osobowych. 

„W ramach postępowania publicznego tylko wybrane podmioty były w stanie spełnić wysokie standardy, których oczekiwaliśmy – m.in. opłaty za realne zużycie infrastruktury. Ostatecznie wybór padł na usługi oferowane przez Polcom, który zaoferował w wyniku postępowania najkorzystniejszą ofertę finansową. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż zaoszczędzone w ten sposób środki dają  nam dodatkowe możliwości inwestowania w zwiększenie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, przez co rośnie w nas przekonanie, że wybór cloud computingu był dobrą decyzją” – wskazuje dr Dariusz Łazar.

200 tys. zł oszczędności z cyfryzacji

Przykładowa analiza wykazała, że postawienie na rozwiązania chmurowe pozwolą Funduszowi na znaczne oszczędności w porównaniu z modelem zakupowym. Mowa o zmniejszeniu kosztów aż o 25 proc., co w perspektywie 5 lat pozwoli na zaoszczędzenie ponad 200 tys. złotych. 

Jeszcze kilka lat temu cloud computing w sferze publicznej był bardzo rzadkim modelem budowy wydajnej infrastruktury technicznej. Obecnie możemy zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi przez sektor publiczny” – mówi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Handlowy Polcom.

„Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ chmura ma ogromny potencjał – pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z utrzymywaniem własnej struktury, daje również dużą elastyczność i możliwość dostosowywania do aktualnych potrzeb. Co bardzo ważne dla urzędów publicznych, gwarantuje również odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa danych – w przypadku Polcomu potwierdzony przez międzynarodowe certyfikaty ISO 27017 oraz 27001” – podkreśla Agnieszka Zielińska.