„Przesunąć dematerializację akcji”

W związku z pandemią COVID-19 obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych powinna zostać przesunięta w czasie. Dematerializacja akcji związana jest z wieloma obowiązkami, które są czasochłonne i kosztowne dla przedsiębiorstw. Jej przeprowadzenie  w czasie pandemii jest niezwykle trudne – uważa Konfederacja Lewiatan.

ISBtech przygotował raport o stanie przygotowań do dematerializacji akcji w spółkach z crowdfundingu

Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście prawa korporacyjnego.

Jedna ze zmian kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Dematerializacja związana jest ze spełnieniem wielu obowiązków  angażujących czas firm i zwiększających koszty ich działalności, podkreśla Lewiatan.

Organizacja procesu dematerializacji wymaga m.in. przygotowania do wezwań, dokonania ich, przyjęcia złożonych dokumentów akcji, zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, czy przekazania danych podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy. 

Czynności te składają się z szeregu pomniejszych procesów, a dodatkowo komplikują się np.: w przypadku, jeśli spółka posiada element międzynarodowy lub jednocześnie jest w procesie wchodzenia na giełdę.

To wszystko w czasie pandemii nie tylko stanowi dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw, ale też staje się trudne do przeprowadzenia. Istotnym terminem jest już 30 czerwca, gdyż spółka musi wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce i pierwsze wezwanie ma nastąpić do 30 czerwca 2020 roku. Rekomendujemy m.in. przesunięcie tego terminu co najmniej o rok” – mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 Obecnie trwa pandemia wirusa SARS-CoV-2, co rodzi wiele obostrzeń i ograniczeń. Nie wiadomo jak długo ten stan rzeczy się utrzyma. Nie wiadomo z jaką sytuacją, także prawną będziemy mieli do czynienia  30 czerwca br. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest odłożenie w czasie dematerializacji akcji spółek, stwierdza Lewiatan.