P. Kaczmarek o technologicznym i etycznym DNA firmy Nokia

Piotr Kaczmarek, Country Senior Officer w firmie Nokia, w rozmowie z ISBtech o etycznym DNA koncernu technologicznego w dobie dynamicznych trendów digitalizacyjnych. 

Jakie procesy mają kluczowe znaczenie w budowaniu etycznego środowiska biznesowego Nokii?

W Nokii procesy, zasady i programy są zgodne z uznanymi na całym świecie etycznymi i odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi. W efekcie czego, rozpoznajemy i staramy się ograniczać potencjalne ryzyko i negatywne skutki naszej działalności – niezależnie od tego, czy są one powiązane z technologią, łańcuchem dostaw, klimatem czy ludźmi.

Jednocześnie wykorzystujemy wszelakie możliwości w ramach naszej działalności i poza nią, aby przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W Nokii jesteśmy również dumni z opublikowanego przez nas szczegółowego rocznego raportu zrównoważonego rozwoju, który opisuje nasze działania i procesy.

Co ważne, lokalne działania są dla nas w tym kontekście równie ważne jak programy globalne, a kultura pracy jest tak samo istotna jak sam proces. Przykładowo, prowadzimy regularne obowiązkowe szkolenia dla wszystkich pracowników na całym świecie, aby upewnić się, że są świadomi i przestrzegają procesów oraz wytycznych, a także aby przekazać im nasze etyczne wartości.

Dodatkowo, z uwagi na międzynarodowy charakter naszej firmy organizujemy też takie inicjatywy, jak dni integracji, podczas których pracownicy spotykają się i poznają nawzajem kultury i miejsca, w których się wychowali.

Czy i jak etyczne DNA wspiera budowę wartości firmy?

Wierzymy, że  technologia Nokii stanowi nasz największy pozytywny wkład w zrównoważony rozwój, a także w społeczeństwo. 5G, Internet rzeczy, cloud computing i sztuczna inteligencja będą stanowiły o strukturze inteligentnych miast, które staną się coraz bardziej wydajne, bezpieczne i czyste.

Usprawnią one także zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez wykorzystanie cyfryzacji, budując w ten sposób model ekonomiczny ukierunkowany na cel. Warto również podkreślić, że dostarczane przez nas rozwiązania  są projektowane z uwzględnieniem kwestii etycznych, bezpieczeństwa, czy też  odpowiedzialności społecznej.

Czy i jak wymagania etyczne wzmacniają fundamenty firmy w długim terminie?

Zasady etyczne są ważnym fundamentem naszej działalności już dziś. Rynki finansowe obecnie mocno dostosowują się do wymogów związanych z kwestiami środowiskowymi czy społecznymi. W naszej opinii zapewnienie solidnych procesów i zasad pomoże przedsiębiorstwom przetrwać  nawet w trudniejszych czasach.

Warto również podkreślić, że znacznie wzmocniliśmy nadzór nad zgodnością, zarządzanie, a także zaangażowanie pracowników poprzez ustanowienie ścisłego partnerstwa pomiędzy ekspertami ds. jakości nadzoru regulacyjnego a liderami ds. zgodności w grupach biznesowych. Nie tylko zapewniliśmy w ten sposób prawną interpretację i doradztwo, ale też zadbaliśmy o to, żeby ograniczanie ryzyka, szkolenia i świadomość były głęboko osadzone w naszej działalności. 

Czy Nokia ma wdrożone zasady monitoringu etyczności działania? Czy Nokia ma oczekiwania co do etyki biznesu wobec swoich kontrahentów?

Nokia wdraża zasady etyczne i rygorystyczne procesy w całej organizacji, wymagamy tego samego od naszych dostawców i partnerów. Nasz Kodeks Postępowania stanowi podstawę prowadzenia przez nas działalności, przez co pozwala nam budować firmę opartą na zaufaniu.

Zapewnia również jasny i prosty kierunek dla wszystkich naszych pracowników i partnerów biznesowych oraz określa zasady etycznych i zgodnych z przepisami praktyk biznesowych. Dotyczy to także współpracy z dostawcami w celu zapewnienia nam odpowiedniego zaopatrzenia przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka.