Firmy zaczną oszczędzać na technologiach

Coraz więcej firm traci z powodu pandemii. Z badań przeprowadzonych przez firmę dhosting.pl, którą zarządza Rafał Kuśmider (na zdjęciu) wynika, że spadek przychodów odnotowała już połowa firm. Aby przetrwać, przedsiębiorcy coraz częściej tną koszty. Poza redukcją płac czy wydatków na utrzymanie biur, bardzo istotnym obszarem oszczędności stają się technologie.

Jak pokazują dane dhosting.pl, o swoją przyszłość martwią się nie tylko przedstawiciele najbardziej dotkniętych kryzysem branż: usług, handlu czy turystyki. Pesymistyczne nastroje panują także w sektorze motoryzacyjnym, produkcji czy transporcie. Koszty chce zredukować także e-commerce.

Duże spadki niemal wszędzie

Okazuje się, że pandemia dała się we znaki zdecydowanej większości przedsiębiorstw. Jedynie co piąta badana przez nas firma przyznała, że epidemia nie ma wpływu na jej sytuację finansową. Z kolei niemal połowa przedsiębiorców (46%) zauważyła spadek przychodów. W przypadku niemal co trzeciej firmy (30%) zmniejszyły się one aż o ponad połowę. Wyniki analizy potwierdzają dobitnie nasze obawy o spadającą kondycję finansową polskich firm. My też to dostrzegamy, bo część przedsiębiorstw zawiesza działalność i rezygnuje również ze stron internetowych, które utrzymujemy na serwerach – zwraca uwagę Kuśmider.

Zarządzana przez niego firma dhosting.pl wspólnie z agencją badawczą SW Research zapytała 200 firm reprezentujących głównie sektor małych i średnich przedsiębiorstw o wpływ obecnej sytuacji na ich biznes.

Z danych zebranych przez dhosting.pl wynika, że tylko co dziesiąta firma odnotowała spadek przychodów, który nie przekroczył 10%. 35% badanych deklaruje spadki sięgające 30%, a co druga firma zmniejszyła przychody nawet o ponad 30%.

Ewidentnie widać potrzebę wprowadzenia innych, bardziej korzystnych sposobów finansowania zakupu towarów i usług, bo przychody firm z dnia na dzień spadły znacząco a pomoc rządowa jest niewystarczająca. My rozważając różne scenariusze, wprowadziliśmy abonament miesięczny zamiast typowego dla branży hostingowej – rocznego. Choć jest to dla nas mniej dla nas korzystne, bo klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi, to jednak dziś biznes patrzy raczej krótkoterminowo niż długoterminowo i trzeba się do tego dostosować – wskazuje CEO dhosting.pl.

Redukcje są pewne

Obecna sytuacja ma duży wpływ na nastroje i prognozy odnośnie wyników finansowych przedsiębiorstw. Ponad 55% badanych firm już dziś jest przekonanych, że będzie to rok gorszy lub znacząco gorszy od poprzedniego. Poprawy wyników spodziewa się jedynie 19% przedsiębiorców.

Nic więc dziwnego, że aż dla 63% ankietowanych poszukiwanie oszczędności jest konieczne do tego, by przetrwać na rynku. Cięć nie planuje zaledwie 16% firm.

Płace redukować będzie 38% przedsiębiorstw, zaś zwolnienia zapowiada 23% firm. Pocieszające jest to, że zdecydowana większość badanych będzie szukała mniej „inwazyjnych” sposobów redukcji kosztów. To może pomóc zachować przynajmniej część etatów – analizuje Kuśmider.

Straci branża IT i nieruchomości?

Najczęściej wskazywanym obszarem oszczędności (52%) są koszty związane z prowadzeniem firmy, takie m.in. jak wynajem i wyposażenie biur. Równie istotna – podkreślana przez 46% respondentów – jest redukcja kosztów dotyczących wykorzystywanych technologii, w tym hostingu stron WWW i platform e-handlu, narzędzi i usług telekomunikacyjnych czy zakupu oraz utrzymania sprzętu IT. Dostawcę hostingu chce zmienić co czwarta badana firma.

„Pole do redukcji kosztów na szczęście jest spore. Wielu dostawców usług, zwłaszcza tych mających największy udział w rynku, systematycznie, co roku podnosiło ceny dodatkowo wprowadzając kary za zerwanie umowy przed czasem. O ile w czasie hossy, to czy zapłacimy kilkaset zł więcej za usługę nie ma większego znaczenia, o tyle w momencie spowolnienia gospodarczego, zmienia się zupełnie punkt widzenia na kwestie finansowe. Warto odnotować, że zmiana operatora telekomunikacyjnego czy hostingowego może przynieść oszczędności liczone nie w setkach a w tysiącach złotych a to przecież tylko część usług, których koszty można optymalizować w firmie – dodaje CEO dhosting.pl.

Z badań wynika, że na sytuacji skorzystać mogą dostawcy usług, których parametry można w każdej chwili zmienić i z których można szybko zrezygnować. Dla przykładu, na usługi chmury obliczeniowej chce się zdecydować w tej chwili 15% badanych. 41% firm chciałoby rozliczać się z dostawcą hostingu w cyklu miesięcznym a nie rocznym, co obecnie jest rynkowym standardem.

Z tarczą czy raczej na tarczy?

dhosting.pl zapytał też przedsiębiorców o ocenę rządowej tarczy antykryzysowej. W większości – blisko połowa badanych ocenia rozwiązania wdrożone przez rząd źle lub bardzo źle. Tylko 6,5% twierdzi, że rząd zaproponował bardzo dobre rozwiązania. 27% nie potrafi jeszcze ocenić znaczenia nowych regulacji dla utrzymania swojej działalności.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą SW Research na zlecenie dhosting.pl. Wywiady przeprowadzono drogą telefoniczną na przełomie marca i kwietnia 2020 roku z 200 właścicielami lub współwłaścicielami firm, od jednoosobowych działalności gospodarczych, po przedsiębiorstwa liczące do 250 pracowników. Wśród badanych firm znaleźli się przedstawiciele między innymi takich branż jak handel i e-commerce, transport i logistyka, przemysł, energetyka czy motoryzacja.