NetApp, czołowy dostawca rozwiązań do obsługi danych w chmurach hybrydowych, przedstawił nowe rozwiązania, które umożliwią klientom osiąganie lepszych wyników dzięki efektywnemu wykorzystaniu danych w aplikacjach działających w chmurach hybrydowych i środowiskach wielochmurowych. 

Za każdym razem, gdy tworzymy nowy produkt lub usługę, najpierw zadajemy sobie pytanie, jak można je wykorzystać w chmurze” ― powiedział Anthony Lye, wiceprezes i dyrektor generalny ds. chmurowych usług przetwarzania danych w firmie NetApp. „Nasi klienci wiedzą już, że chcąc sprostać wymogom konkurencyjnego rynku, muszą oprzeć swój system informatyczny przede wszystkim na chmurze. Nie mają jednak pewności, czy taka zmiana przyniesie im znaczną poprawę wyników biznesowych. Chcemy ich więc zainspirować do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w chmurze, które umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie danych”.

Zgodnie ze swoją wizją NetApp chce umożliwić klientom wprowadzanie innowacji w chmurze, w dowolnej formie. Dlatego zaoferował im te nowe produkty i usługi dotyczące danych, które pomagają przedsiębiorstwom w osiąganiu lepszych wyników biznesowych w warunkach szybkiego postępu technologicznego.

Technologie chmurowe są dziś niezbędne w każdej firmie, która chce efektywnie wykorzystywać dane w całym swoim systemie, co ułatwi jej podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, zapewnienie klientom lepszej obsługi oraz oferowanie nowych usług i tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na Internecie Rzeczy. Warunkiem sukcesu jest jednak integracja, ochrona i optymalizacja danych przechowywanych w każdym środowisku chmurowym.

Zachęta do innowacji w chmurze

NetApp Cloud Insights to narzędzie wykorzystujące oprogramowanie jako usługę, które umożliwia monitorowanie i optymalizację kosztów w dynamicznych infrastrukturach opartych na chmurach
hybrydowych. Zostało zaprojektowane z myślą o monitorowaniu nowoczesnych architektur chmurowych, takich jak Kubernetes i mikrousługi.

Rozwiązanie NetApp Cloud Insights umożliwia:
 monitorowanie infrastruktury chmurowej i zapobieganie nawet 80% problemów zanim staną się one odczuwalne dla użytkowników skrócenie średniego czasu rozwiązywania problemu nawet o 90%
 obniżenie kosztów infrastruktury chmurowej średnio o 33% Azure NetApp Files to usługa plików oparta na technologii ONTAP firmy NetApp. Udostępnia pamięć masową klasy korporacyjnej oraz funkcje zarządzania danymi, które umożliwiają przenoszenie obciążeń dotyczących plików, przetwarzanych w systemie przedsiębiorstwa oraz ich wdrożenie na platformie Microsoft Azure.

Usługa Azure NetApp Files umożliwia:
 bezproblemowe zarządzanie danymi aplikacji ze środowiska Azure, co pozwala udostępnić więcej aplikacji w chmurze. Funkcja ograniczonego podglądu zostanie rozszerzona na regiony centrów przetwarzania danych Azure US East i US West 2, dzięki czemu stanie się dostępna dla większej liczby klientów;
 bezproblemową integrację z platformą Azure, która dla użytkowników oznacza intuicyjną obsługę, a administratorom pamięci masowej pozwala szybko opanować niezbędne umiejętności i uruchomić nowe usługi plików klasy korporacyjnej w ciągu kilku minut;
 zautomatyzowane wdrażanie zasobów za pośrednictwem interfejsów API REST i CLI (jest to jedyna usługa przetwarzania danych o dużej wydajności zoptymalizowana pod kątem bogatych zbiorów danych o znaczeniu newralgicznym).

NetApp Cloud Volumes ONTAP to znakomita usługa pamięci masowej w chmurze przeznaczona dla współczesnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Umożliwia kontrolę danych oraz
zwiększa efektywność kosztową i ciągłość biznesową.

NetApp Cloud Volumes ONTAP:
 dzięki wbudowanym funkcjom przełączania awaryjnego, które zapewniają wysoką dostępność, przynosi klientom wymierne korzyści niezależnie od tego, czy uruchamiają oni swoje aplikacje o znaczeniu newralgicznym na platformie Azure czy AWS;
 spełnia wymagania prawne i wymagania dotyczące samoregulacji obowiązujące w przedsiębiorstwach, a dzięki obsłudze rozwiązania SnapLock® Enterprise chroni dane przed atakami cybernetycznymi, np. szkodliwym oprogramowaniem ransomware i kryptowirusami wymuszającymi okup;
 wykorzystując nową usługę NetApp Cloud Tiering Service, optymalizuje lokalizację danych poprzez automatyczne tworzenie warstw danych i przenoszenie ich ze środowiska lokalnego do chmury.

W związku z zapotrzebowaniem branży na specjalistów w dziedzinie chmur hybrydowych pojawiły się nowe certyfikaty, w tym dwa dla administratorów (Hybrid Cloud Administrator) i architektów (Hybrid
Cloud Architect) oraz pierwszy certyfikat na poziomie eksperta dotyczący produktów firmy NetApp.

Otrzymanie certyfikatów dotyczących chmury hybrydowej wymaga spełnienia następujących warunków:
 Zdanie egzaminu na certyfikowanego administratora chmury hybrydowej NetApp (NetApp Certified Hybrid Cloud Administrator ― NS0-300).

 Uzyskanie jednego z następujących certyfikatów dostawcy usług chmurowych:

o Microsoft: Architecting MS Azure Solution
o Google: Google Cloud Certified Professional
o Amazon: AWS Certified Solutions Architect Associate
o Cloud Architect

Tworzenie chmur w celu szybszego wdrażania nowych usług

Rozwiązanie NetApp HCI jest oparte na nowej architekturze chmury hybrydowej, która umożliwia osiąganie korzyści biznesowych z hiperkonwergencji poprzez jej dostosowanie do wymagań
przedsiębiorstwa.

Oto możliwości rozwiązania NetApp HCI z oprogramowaniem SolidFire® Element®:
 Bezproblemowa integracja chmury publicznej z prywatną (teraz z obsługą funkcji SnapMirror® do usługi Cloud Volumes ONTAP).
 Nowe opcje obejmujące węzły obliczeniowe H410C i H610C. Węzeł H610C oparty na procesorze graficznym przyspiesza pracę środowisk VDI i umożliwia bezpieczne konsolidowanie wielu
obciążeń bez wąskich gardeł dzięki wyjątkowym funkcjom ochrony dostępnym w rozwiązaniu NetApp HCI.
 Dopasowywanie i łączenie węzłów obliczeniowych z niezależnym skalowaniem systemu obliczeniowego i pamięci masowej; elastyczność i skala potrzebna do konsolidowania chmury publicznej, usług związanych z kontenerami, środowiska VDI i aplikacji dla przedsiębiorstw bez tworzenia odseparowanych od siebie obszarów.

Ochrona przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnej architektury informatycznej dla chmur hybrydowych

Usługa SaaS Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych w rozwiązaniach Microsoft Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business w dodatkowych
lokalizacjach w chmurze lub środowiskach lokalnych.

Usługa SaaS Backup for Office 365 udostępnia następujące możliwości:
 Dostawcy usług mogą teraz oferować rozwiązanie SaaS Backup for Office 365 w hostingu we własnych centrach przetwarzania danych. Klientom zapewnia to dodatkowe możliwości wyboru miejsca przechowywania danych oraz podmiotu świadczącego usługi. Usługa ta jest kolejnym potwierdzeniem, że NetApp realizuje swoje zobowiązanie do wspierania rozbudowanych środowisk wielochmurowych.
 Tworzenie kopii zapasowych wiadomości e-mail, kalendarzy, informacji kontaktowych, zadań, serwisów WWW i ich kolekcji, listów oraz plików zapewnia ciągłość biznesową.
 Usługa SaaS Backup jest zgodna z regulacjami rządowymi i rozporządzeniem RODO; obsługuje rozwiązania EXO, OD4B, SPO, Groups i Shared Mailboxes.

Usługi NetApp Data Availability Services zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu procesu tworzenia kopii zapasowych i obniżeniu jego kosztów. Kopie zapasowe są umieszczane w chmurze, gdzie
można je wielokrotnie wykorzystywać. Głównym atrybutem funkcjonalnym tych usług jest prostota.

NetApp Data Availability Services to oferta chmurowych usług nowej generacji, które umożliwiają zarządzanie danymi i tworzenie ich kopii zapasowych.

Oto zalety oferty NetApp Data Availability Services:
 Uproszczenie procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii oraz obsługi innych obciążeń, w których wykorzystywane są kopie danych.
 Obniżenie kosztów tworzenia kopii zapasowych danych w pamięci masowej ONTAP dzięki prostemu i sprawnie działającemu internetowemu narzędziu do ochrony danych i zarządzania nimi.
 Łatwe i szybkie wykorzystanie potencjału nowych aplikacji i usług chmurowych poprzez tworzenie aktywnych kopii danych w chmurze.
 Szybsze tworzenie i testowanie oprogramowania oraz generowanie analiz i raportów dzięki możliwości ponownego wykorzystania danych w dodatkowej pamięci masowej ONTAP.