Synerise inwestuje w program nauczania sztucznej inteligencji, który obejmie 1500 przedszkoli, szkół podstawowych i liceów w 2019 roku. Spółka w latach 2018/2019 zainwestuje 25 mln USD w badania i rozwój produktów opartych na sztucznej inteligencji.

W ramach programu spółka zamierza finansować nauczanie w postaci zajęć dodatkowych w liczbie minimum 10 godzin miesięcznie w 1500 instytucjach. Zajęcia te pozwolą uczniom rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowoczesnymi technologiami, a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji.

Instytucje, które wyrażą chęć uczestnictwa w programie otrzymają dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów online oraz dotację celową na uruchomienie dodatkowych klas. Synerise chce, aby zajęcia prowadzone były przez nauczycieli z instytucji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie. Zostaną oni przeszkoleni w kursach online oraz wynagradzani finansowo w cyklu miesięcznym za prowadzone zajęcia.

Program będzie realizowany w formacie Open Data, który pozwoli na transparentną ewaluację finansowania oraz efektów kształcenia. Wybitni uczniowie i nauczyciele zostaną nagrodzeni dodatkowymi stypendiami.

Oficjalna inauguracja programu nastąpi 14 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Hańczowej, Zespole Szkół Rolniczych w Hańczowej, Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach oraz I Liceum im. Marcina Kromera w Gorlicach. W tej ostatniej placówce odbędzie się oficjalne spotkanie inaugurujące.

Synerise od początku swojego istnienia stawia na edukację rynku oraz inicjatywy społeczne. Współtworzyliśmy z sukcesem liczne, innowacyjne programy, które funkcjonują do dziś w formie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych oraz w tym roku doktoranckich na polskich uczelniach. Publikowaliśmy liczne pozycje książkowe z zakresu nowych technologii do dziś będące bestsellerami najlepszych polskich wydawnictw. Obserwując trendy światowe, jeszcze w tym roku zainwestujemy w trzy ambitne inicjatywy z zakresu sztucznej inteligencji (dwie kolejne zostaną ogłoszone wkrótce), które są dla nas ekstremalnie istotne na poziomie mentalnym, ideowym i komercyjnym w dziedzinie, która jest kluczowa dla sektora IT” – powiedział Jarosław Królewski, CEO Synerise.

Zaznaczył, że pierwsza inicjatywa ma charakter społeczny i jest wyrazem dbałości o jakość  ekonomii, a także o rynek pracy.

Chcemy aktywizować zarówno nauczycieli takich dyscyplin jak matematyka, fizyka czy informatyka oraz najmłodszych uczniów. Wierzymy, że wśród polskiej kadry nauczycielskiej jest mnóstwo wybitnych osobistości, kochających swoją pracę, posiadających ogromną misję i chęć rozwoju w nowych dyscyplinach. Chcemy dotrzeć do najodleglejszych zakątków kraju, dlatego też, program symbolicznie uruchomimy w mojej rodzinnej wiejskiej miejscowości Hańczowa oraz Gorlicach, wspólnie z kadrą zarządzającą największych marek konsumenckich” – dodał CEO Synerise.

Partnerami głównymi programu są Microsoft i EY Polska.

Nowe technologie, w tym AI odciskają swoje piętno na wszystkich sferach życia i transformują instytucje, przedsiębiorstwa, branże oraz całe gospodarki. Musimy zadbać o to, by pokolenia przyszłych pracowników, przedsiębiorców i liderów były należycie przygotowane do tego, żeby w pełni i mądrze czerpać z ich potencjału. Dlatego edukacja ma dzisiaj kluczowe znaczenie dla sukcesu polskiej gospodarki i dobrobytu społecznego. W Microsoft wierzymy w to, że technologia tworzy szanse” – powiedział Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Ocenił, że z takiej szansy skorzystał Synerise, nagrodzony tytułem Partnera Roku Microsoft 2018, w zaledwie kilka lat przekuwając studencki projekt w prężnie rozwijającą się firmę, która dostarcza inteligentne rozwiązania dla marketingu i sprzedaży i konkuruje globalnie.

Dziś jest czas na rozbudzanie pasji do technologii wśród uczniów. To oni będą decydować o przyszłości świata wokół nas” – przypomniał Loughran.

Synerise to spółka technologiczna wykorzystująca dane i sztuczną inteligencję, aby pomóc markom lepiej reagować na potrzeby swoich klientów. Narzędzia, które oferuje, obejmują m.in. automatyzację, business intelligence i personalizację komunikacji, a także zarządzanie polityką cenową w czasie rzeczywistym, niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Synerise intensywnie inwestuje we własność intelektualną, rozwój zespołu AI oraz najnowsze technologie. Niedawno firma została wybrana przez EY do udziału w programie Accelerating Entrepreneurs 2018 dla 30 światowych firm technologicznych o największym potencjale wzrostu oraz otrzymała od Microsoft tytuł Partnera Roku na Polskę.

Spółka została założona w 2013 roku w Krakowie przez Jarosława Królewskiego, Miłosza Balusia i Krzysztofa Kochmańskiego. Od tego czasu osiągnęła wycenę 75 mln dolarów i obecnie zatrudnia 140 osób w biurach w Krakowie i Warszawie.