Getac Technology Corporation, wiodący producent wytrzymałej technologii, publikuje raport IDC InfoBrief „Redefining Total Cost of Ownership: Rugged Technologies to Empower Industrial Operation”. Raport, przygotowany na zlecenie firmy, prezentuje wnioski z globalnego badania, w którym uczestniczyło 990 decydentów IT z różnych sektorów, w tym z usług użyteczności publicznej, transportu, logistyki, przemysłu naftowego i gazowego, produkcji przemysłowej oraz zarządzania zasobami naturalnymi.

Wyniki raportu pokazują, że wytrzymałe urządzenia przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności firm poprzez usprawnienie operacji. Zastosowanie tych technologii umożliwia organizacjom zwiększenie produktywności pracowników, minimalizację przestojów sprzętowych oraz modernizację komponentów bez konieczności wymiany całych urządzeń.

Dodatkowe korzyści wynikające z wytrzymałej technologii obejmują:

  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania i utrzymania (ang. Total Cost of Ownership, TCO) w miarę upływu czasu. Respondenci zgłosili redukcję TCO o 10–20% dla tabletów i urządzeń mobilnych oraz o 20–30% w przypadku komputerów osobistych i laptopów.
  • Większy wpływ na zrównoważony rozwój. Ponad dwie piąte (43%) ankietowanych stwierdziło, że wytrzymałe urządzenia z zaawansowanymi czujnikami i funkcjami łączności pomagają gromadzić dane na temat operacji, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zużycia energii i ograniczenia ilości odpadów.
  • Lepszą automatyzację procesów. 37% ankietowanych zauważyło, że automatyzacja procesów dzięki użyciu wytrzymałych urządzeń redukuje potrzebę pracy ręcznej.

W ankiecie podkreślono także, jak ważne są kryteria wyboru dostawcy wytrzymałych rozwiązań, takie jak możliwość dostosowania rozwiązania, koszty świadczonych usług oraz zakres oferowanych urządzeń i rozwiązań.

Klucz do optymalizacji operacji przemysłowych

Wytrzymałe urządzenia cieszą się rosnącą popularnością w Europie dzięki ich zdolności do zwiększania produktywności pracowników, zapewniania mobilności, ułatwiania dostępu do danych i wspierania automatyzacji procesów pracy, co również pozwala na lepsze monitorowanie wydajności.

Wyniki badania wskazują również, że:

  • Ponad jedna piąta ankietowanych (21%) przeznacza obecnie ponad 20% swojego całkowitego budżetu IT na wytrzymałe urządzenia, a niemal połowa (49%) planuje zwiększyć swoje wydatki w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.
  • Wytrzymałe urządzenia są integrowane z kluczowymi systemami biznesowymi, w tym narzędziami do analizy danych i analityki biznesowej (ang. Business Intelligence, BI), platformami zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, SCM) oraz rozwiązaniami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning, ERP).
    • Podstawowe zastosowanie tych urządzeń obejmuje zbieranie i analizę danych, usługi terenowe, inspekcje i konserwację oraz zarządzanie mobilnym personelem.
  • Organizacje stosujące wytrzymałą technologię zauważyły zwiększoną produktywność pracowników, mniejszą awaryjność sprzętu oraz lepszą komunikację i współpracę między pracownikami.
  • Wytrzymałe urządzenia odgrywają kluczową rolę w realizacji celów ESG europejskim organizacjom, umożliwiając im dokładniejsze monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, redukcję strat operacyjnych, automatyzację kluczowych zadań i identyfikowanie obszarów do przyszłych oszczędności energetycznych.

Organizacje w całej Europie w coraz większym stopniu doceniają korzyści operacyjne płynące z wytrzymałej technologii . Rosnące zapotrzebowania na taką technologię, wydajny sprzęt i oprogramowanie Getac w połączeniu z naszą doskonałą obsługą klienta pomagają napędzać rewolucję cyfrową w sektorach przemysłowych i poza nimi – podkreśla Tomasz Piktel, Business Development Manager, GETAC.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments