Placówki medyczne, podobnie jak inne instytucje publiczne zainteresowane zakupem oprogramowania, mogą skorzystać z rozwiązań opartych na rynku wtórnym, m.in. w drodze przetargu.

Eksperci Forscope, firmy będącej największym brokerem oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej, wyjaśniają, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby w procesie zakupu używanego software’u dopełnić wszelkich wymogów prawnych. To gra warta świeczki, bo oszczędności mogą sięgnąć nawet 80 proc. w stosunku do ceny nowego oprogramowania.

W gronie naszych klientów znajdziemy już kilkanaście placówek medycznych z Polski i innych krajów unijnych. Mowa m.in. o takich podmiotach, jak Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Mazowiecki Szpital Bródnowski czy szpital w Popradzie na Słowacji. Dzięki zakupom używanego oprogramowania placówki te wygenerowały oszczędności sięgające niekiedy setek tysięcy złotych. – wskazuje Jakub Šulák, założyciel i CEO Forscope.

Warto zauważyć, że podmioty z branży medycznej szukają nie tylko popularnych rozwiązań takich jak systemy operacyjne, ale i zaawansowanego oprogramowania specjalistycznego, takiego jak zintegrowane środowiska programistyczne czy systemy zarządzania bazami danych.

Od dłuższego czasu nasz szpital systematycznie dąży do oszczędzania publicznych pieniędzy poprzez wykorzystywanie zarówno używanego sprzętu IT, jak i oprogramowania. Dzięki zakupowi rozwiązań z drugiej ręki zaoszczędziliśmy około 80 proc. kosztów w stosunku do regularnych cen rynkowych. Zaoszczędzone środki możemy teraz przeznaczyć na bardzo potrzebny sprzęt medyczny z korzyścią tak dla naszych pacjentów, jak i lekarzy. – wyjaśnia dr Jozef Tekáč, ordynator szpitala w Popradzie na Słowacji.

Firmy oferujące używane licencje wieczyste powinny być zawsze dopuszczane do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stawianie nieuzasadnionych warunków i wymagań, które mogłyby wyłączyć je z postępowania, stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania i właściwego gospodarowania środkami publicznymi. Tego rodzaju praktyki stwarzają także ryzyko opóźnień w realizacji całego zamówienia publicznego i planów zakupowych, jako że nieuczciwe wymogi mogą być łatwo zakwestionowane i zaskarżone, co potwierdzają wyroki odpowiedników Krajowej Izby Odwoławczej z różnych krajów unijnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, klient, który kupił licencję wieczystą na oprogramowanie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może przenieść prawo własności do zakupionego egzemplarza oprogramowania na kogoś innego. Co istotne, możliwość ta nie dotyczy oprogramowania oferowanego w formie subskrypcji. Wówczas bowiem nie mamy do czynienia z własnością, a jedynie z ograniczonym czasowo prawem do korzystania z usługi.

Aby móc skutecznie przenieść własność licencji wieczystej oprogramowania, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

· Należy prawidłowo udokumentować pochodzenie oprogramowania i wykazać, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę.

· Pierwotny (i każdy następny) właściciel musi odinstalować i dezaktywować u siebie oprogramowanie podlegające sprzedaży.

· Oprogramowanie musi być przedmiotem obrotu wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Potwierdzeniem prawa własności oraz legalności całego zakupu jest kompleksowa dokumentacja przekazywana nabywcy wraz z licencjami. Musi ona zawierać szczegółowe informacje obejmujące pochodzenie oprogramowania, numer umowy licencyjnej oraz deklarację o odinstalowaniu oprogramowania przez poprzedniego właściciela.

W razie audytu udowodnienie, że używane oprogramowanie zostało nabyte zgodnie z prawem, jest więc bardzo proste. Właśnie dlatego na taką opcję coraz chętniej decydują się kolejne placówki medyczne z całej Europy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments