Według badania Global E-waste Monitor, szacunkowa wartość metali zawartych w e-odpadach wynosi 91 mld dolarów, z czego 19 mld dolarów to sama miedź. U podstaw problemu e-odpadów leży głęboko zakorzeniona kultura składowania śmieci na wysypiskach, napędzana wygodą i brakiem świadomości na temat właściwych metod utylizacji. Co mogą zrobić firmy telekomunikacyjne, aby rozwiązać ten problem?

W 2022 roku wyprodukowano rekordową ilość 62 milionów ton e-odpadów. To dane z raportu ONZ Global e-waste monitor 2024. Ilość e-śmieci wzrosła od 2010 roku aż o 82 procent. Tylko niespełna jedna czwarta z tej masy została udokumentowana jako prawidłowo zebrana i poddana recyklingowi. Nie jest zaskoczeniem, że ilość e-odpadów będzie rosła. Przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania, do 2030 r osiągnie ona masę 82 miliony ton.

17 maja wyznaczony został przez ONZ Światowym Dniem Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. To dobry moment na refleksję, w jaki sposób sektor telekomunikacyjny może mieć wpływ na zatrzymanie wzrostu ilości e-odpadów

Wyzwania związane z e-odpadami w telekomunikacji

Sprzęt telekomunikacyjny, w tym urządzenia sieciowe, anteny i kable, w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawanie e-odpadów. W miarę jak wdrażane są nowsze, bardziej wydajne systemy, starszy – choć wciąż sprawny sprzęt – jest często wyrzucany.

Nieprawidłowy recykling bezpośrednio wpływa na środowisko i zdrowie ludzi. Spalanie lub składowanie e-odpadów uwalnia szkodliwe toksyny i zanieczyszczenia do środowiska, zanieczyszczając glebę, wodę i powietrze. Substancje takie jak ołów, rtęć i kadm znajdujące się w urządzeniach elektronicznych mogą przedostawać się do ekosystemu, szkodząc zdrowiu ludzi i przyrodzie.

Co więcej, nieefektywny recykling e-odpadów powoduje utratę cennych zasobów. Wiele komponentów elektronicznych zawiera metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i miedź, które można odzyskać i ponownie wykorzystać. Jednak bez odpowiedniej infrastruktury i procesów recyklingu, zasoby te są często tracone lub niedostatecznie wykorzystywane. Według badania Global E-waste Monitor, szacunkowa wartość metali zawartych w e-odpadach wynosi 91 miliardów dolarów, z czego 19 miliardów dolarów to sama miedź.

U podstaw problemu e-odpadów leży głęboko zakorzeniona kultura składowania odpadów na wysypiskach, napędzana wygodą i brakiem świadomości na temat właściwych metod utylizacji. Co mogą zrobić firmy telekomunikacyjne, aby rozwiązać ten problem?

Projektowanie produktów z myślą o zrównoważonym rozwoju

Wdrażanie przez rządy rygorystycznych przepisów ma na celu zmuszenie firm telekomunikacyjnych do przyjęcia zrównoważonych praktyk w zakresie projektowania, produkcji i utylizacji produktów. Przykładowo, przez wprowadzenie USB typu C jako standardowej ładowarki dla większości przenośnych urządzeń elektronicznych (do końca 2024 roku), Unia Europejska zmierza do zmniejszenia liczby odpadów elektronicznych wynikających z niekompatybilności różnych typów ładowarek.

Pozytywne zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego przemysłu zaczynają się już na etapie projektowania produktu. Modularyzacja i wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradowalnych, może znacznie zmniejszyć wpływ urządzeń elektronicznych na środowisko. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwiejszy demontaż i wymianę komponentów, wydłużając żywotność produktów oraz ułatwiając naprawę i recykling.

Podobnie, wybór materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji ułatwia przyjazną dla środowiska utylizację. Włączenie zrównoważonego rozwoju do projektowania pomaga firmom telekomunikacyjnym wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszać ich wpływ na środowisko.

Programy recyklingu

Firmy telekomunikacyjne mogą również proponować inicjatywy dla konsumentów, które mają na celu odpowiedzialne pozbywanie się starych urządzeń. Zachęty, takie jak zniżki lub bezpłatne usługi recyklingu promują odpowiedzialne zarządzanie e-odpadami.

Współpraca z certyfikowanymi zakładami recyklingu zapewnia właściwe przetwarzanie, maksymalizując odzysk zasobów i minimalizując szkody dla środowiska. Skuteczne programy recyklingu przyczyniają się do bardziej zrównoważonej gospodarki w obiegu zamkniętym, zamykając pętlę cyklu życia produktu.

Uniwersalne moduły optyczne

Zmiany w podejściu do e-odpadów wymagają czasu. To kwestia wdrożenia regulacji prawnych i wpływania na zachowania konsumentów. Są jednak inne, krótkoterminowe działania, które branża telekomunikacyjna może podjąć już teraz. Przykładowo, uniwersalne moduły optyczne stanowią obiecujące rozwiązanie pozwalające ograniczyć ilość e-odpadów. Gwarantują płynne połączenie z urządzeniami sieciowymi różnych marek, eliminując typowe problemy z kompatybilnością.

Wdrażając uniwersalne moduły, firmy telekomunikacyjne mogą usprawnić swoją infrastrukturę, zmniejszając liczbę magazynowanych urządzeń i minimalizując potrzebę częstych aktualizacji lub wymiany. Możliwość wielokrotnego przeprogramowania modułów, wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza ilość e-odpadów.
Salumanus wydał niedawno nową wersję programatora modułów optycznych Smart Recode Device (SRD) GBC Photonics. SRD 5 wprowadza możliwość kodowania zaawansowanych interfejsów, takich jak OSFP (400G/800G/1.6T), QSFP-DD (400G/800G) i SFP-DD (100G).

Urządzenie jest obsługiwane przez prywatną chmurę ze stale aktualizowaną bazą danych kompatybilności. Oczywiście SRD 5 obsługuje również poprzednie generacje modułów, takie jak SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ i QSFP28.

Z myślą o różnych środowiskach inżynieryjnych, SRD 5 oferuje szeroką gamę opcji zasilania, od tradycyjnych zasilaczy, przez banki energii, po zasilanie USB-C. Takie podejście zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w miejscach o ograniczonym dostępie do źródeł zasilania. Rezygnując z gniazd dla starszych interfejsów, udało się również znacznie zmniejszyć rozmiar urządzenia.

Wspólny wysiłek

Rozwiązanie problemu e-odpadów w branży telekomunikacyjnej wymaga wieloaspektowego podejścia obejmującego projektowanie produktów, programy recyklingu i przyjęcie innowacyjnych technologii, takich jak uniwersalne moduły. Przyjęcie tych strategii stanowi wspólny wysiłek na rzecz zminimalizowania wpływu sektora telekomunikacyjnego na środowisko, przy jednoczesnym wspieraniu innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments