Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 13-17 maja.

Microsoft: Activision – spółka zależna Microsoftu – ogłosiła otwarcie w Polsce nowego studia gier pod nazwą Elsewhere Entertainment, aby zbudować nową grę AAA, podał serwis Windows Central.

Ultimate Games: Odnotowało 1,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creepy Jar: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 9,17 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 18,33 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 13,11 zł na akcję, podano w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. Pozostałe 9,16 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości. Proponowany dzień dywidendy to 24 czerwca, a termin wypłaty – 1 lipca 2024 r.

11 bit studios: Całkowicie koncentruje się na premierach własnych gier w najbliższych miesiącach, a jesienią planuje przegląd i aktualizację wieloletniej strategii, w tym pionu wydawniczego, poinformował ISBtech IR manager dewelopera Dariusz Wolak.

The Farm 51: Chce wydać nową grę „ChernobylFull”, co jest wynikiem rozmów z potencjalnymi wydawcami, poinformował prezes Robert Siejka. Prace nad „ChernobylFull” postępują zgodnie z harmonogramem, ale deweloper rozszerzył planowaną zawartość gry.

The Farm 51, QubicGames: Spółka zależna QubicGames – Untold Tales – ma 5-letnią od wydania gry umowę wydawniczą z The Farm 51 Group na mocy której ustalono zasady wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia przez Untold Tales na rzecz partnera usług wydawniczych, promocyjnych i marketingowych oraz dystrybucyjnych dotyczących adaptacji gry „Chernobylite Enhanced Edition” na platformę Nintendo Switch. Na mocy umowy Untold Tales otrzymał od partnera ogólnoświatową wyłączną licencję na wydanie i dystrybucję gry na platformie Nintendo Switch (a także demo gry i ewentualnych DLC). Wynagrodzenie należne partnerowi będzie stanowić określony procent przychodów netto uzyskanych przez Untold Tales ze sprzedaży gry. Untold Tales będzie upoważniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży gry. Jednocześnie ustalono, że poniesienie kosztów wszelkich działań związanych z publikacją, promocją, marketingiem i dystrybucją gry będzie obowiązkiem Untold Tales z własnych środków.

Road Studio: Ustaliło wraz z GMG Label Limited oraz Movie Games datę premiery „Alaskan Road Truckers” na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S na 11 lipca 2024 r. Proces certyfikacji gry „Alaskan Road Truckers” na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S zakończył się pozytywnie.

Artifex Mundi: Odnotowało 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gamedust: Odnotował 0,81 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 3,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Carbon Studio: Optymalizuje koszty po fuzji z Iron VR oraz podtrzymuje plany przejścia z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. Prospekt emisyjny powinien zostać złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jeszcze w 2024 roku. Jednocześnie trwają przygotowania do aktualizacji strategii rozwoju.

Frozen Way: Zawarło umowy wydawnicze z Frozen District na opracowanie dwóch dodatków do gier z serii „House Flipper”, podała spółka. Pierwszy dodatek będzie nosił tytuł „House Flipper – Pop Art Furniture Pack” i zostanie wydany 6 czerwca br. na PC. Drugi to „House Flipper 2 – Pets DLC”, którego premiera będzie miała miejsce w 2025 roku.

Forever Entertainment: Zarekomendowało przeznaczenie 1,63 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 6 groszy za jedną akcję, podała spółka. Pozostała kwota 4,25 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

Gaming Factory: Ustaliło datę premiery gry „Lesson Learned” na 29 maja na PC i konsoli Xbox, podała spółka. Jest to przygodowa gra z gatunku tower defense. Prezes Mateusz Adamkiewicz zapowiedział, że docelowo planowana jest także premiera gry na Nintendo Switch. Deweloper 6 maja udostępnił darmowy prolog „Lesson Learned: Cult of the Elizabeth” na PC oraz konsoli Xbox.

Megapixel: Planuje premiery „Front Mission 3: Remake” na Nintendo Switch oraz „Haunted Memories: The Return” na PC w bieżącym roku, czytamy w raporcie okresowym spółki.

VRFabric: Planuje premierę „My Demon Wife VR” w III kw. br. na gogle wirtualnej rzeczywistości Meta Quest 3, HTC Vive oraz PS VR 2, zapowiedziała prezes Julia Leszczyńska.

Klabater: Podpisał list intencyjny z wydawcą Midwest Games z USA na wydanie „Crossroads Inn 2”. Potrzymany zostaje także dalszy plan rozwoju katalogu portingowego o nowe tytuły, podała spółka.

Forever Entertainment: Odnotowało 1,04 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gamivo: Odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

One More Level: Odnotował 4,1 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 2,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Kool2Play pokazał fragmenty rozgrywki z gry Uragun

Kool2Play: Zaktualizowało daty premier tytułów w swoim portfolio oraz zawiesiło prace nad oprogramowaniem Buffmaker, podała spółka.

Lichthund: Dokonał przydziału 70 tys. akcji serii D oferowanych w ofercie publicznej, podała spółka. Redukcja w transzy otwartej wyniosła 27,27%. Spółka ozyskała 4,8 mln zł brutto na projekt Husky oraz wydatki korporacyjne.

Forever Entertainment: Podpisało umowę z Crunchyroll LLC na stworzenie oraz wydanie mobilnej wersji gry „Magical Drop VI” na platformy Android i iOS. Z tytułu realizacji umowy spółka otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, a po wydaniu gry przysługiwać będzie jej udział w przychodach ze sprzedaży (revenue share). Planowany termin premiery tytułu to 2024 rok.

Artifex Mundi: Zarząd zdecydował o zarekomendowaniu przeznaczenia 4 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 24,92 mln zł, na nowo utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, podała spółka. Kwotę 20,92 mln zł zarząd proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Creepy Jar: Odnotował 3,3 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 9,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Gaming: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem możliwości stosowania antykonkurencyjnych praktyk przez dostawców platform dystrybucji cyfrowej gier wideo, podał Urząd.

Fast Food, Duality

Duality: Zaprezentowało grę „Fast Food – Restaurant Simulator”, przygotowywaną we współpracy z Phenomen Games na podstawie podpisanej w kwietniu umowy koprodukcyjnej, podała spółka. W projekcie Duality będzie pełnić rolę producenta i wydawcy, zachowa prawa do IP i 50% w przychodach. Udostępniono kartę Steam tytułu oraz zaprezentowano teaser z rozgrywki.

The Dust: Ocenia, że bieżący rok będzie najcięższym rokiem dla studia od początku istnienia, poinformował prezes Jakub Wolff. Zarząd pracuje nad pozyskaniem finansowania na realizację kolejnego projektu i liczy na nowe tytuły studiów z grupy.

The Dust: Ocenia, że wyniki sprzedażowe gry „The Inquisitor” kształtują się dużo poniżej oczekiwań i spółka nie widzi perspektywy, żeby były poprawione, poinformował prezes Jakub Wolff.

Jujubee: W I kwartale br. spółka osiągnęła 80,7 tys. zł zysku netto. Na dodatni wynik netto złożyły się w szczególności przychody ze sprzedaży w wysokości 252,6 tys. zł, do których należą płatności wynikające z tytułu umów zawartych z kluczowymi kontrahentami tj. Fulqrum Publishing Ltd., Astragon Entertainment GmbH, Forever Entertainment, FuRyu Corporation, Arc System Works oraz 101XP Limited, a także sprzedaż dotychczas wydanych produktów Emitenta na różnych platformach sprzętowych, poinformował prezes Michał Stępień.

Draw Distance: Wynik finansowy za I kw. br. wykazał zysk w wysokości 282 489,46 zł. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły w tym okresie 2 217 056,85 zł.

Incuvo: Spółka osiągnęła 3,93 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów w I kw. br. Były one głównie związane ze sprzedażą gry „Green Hell VR”, rozliczeniem z PCF Group prac nad grą „Bulletstorm VR” oraz wynagrodzeniem otrzymywanym od PCF Group za prace nad projektem „Bison”.

Play2Chill: Ponad 701 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował w pierwszym kwartale br. producent i wydawca gier z segmentu Indie Premium na PC, konsole i urządzenia mobilne – Play2Chill. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości blisko 157 tys. zł, jednocześnie odnotowując 62% wzrost w porównaniu r/r.

RedDeer.Games: Gra „Hotel Hustle” udostępniona na Nintendo Switch. Studio Bikini Games ogłosiło swoją pierwszą visual nowelkę w stylu anime „Love Elysium: Secret of the Goddess”, która ukaże się niebawem na konsoli Nintendo Switch. RedDeer.Games uzyskało pozytywną decyzję w sprawie wniosku złożonego do Programu Wspierania Gier Wideo, organizowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Grant w wysokości 280 tys. zł, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został przyznany na stworzenie prototypu gry w uniwersum Złego „Stories from the Warcity”.

Evil One, RedDeer Games

3R Games: Wstępne Przychody w I kw. 2024 wyniosły 676 tys. zł, zysk netto 77 tys. zł , znormalizowany zysk netto 160 tys. zł. Ilość sprzedanych gier 42,6 tys. sztuk.

Play2Chill: Prezes Tomasz Róziecki wskazał w liście do akcjonariuszy, że w projekcie „Aztecs The Last Sun” współpraca z chińskim partnerem wydawniczym 663 Games układa się „wyjątkowo pomyślnie”. Produkcja przebiega zgodnie z planem, a zakończenie produkcji wersji Alfa planowane jest na koniec maja. „Liczymy, że gra zadebiutuje we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku, a partner wydawniczy przychyli się do naszych oczekiwań” – dodał prezes. Projekt Rally Mechanic Simulator „przebiega bez zakłóceń”, a zespół pracuje intensywnie nad finalną wersją gry, która zadebiutuje w formie wczesnego dostępu. W projekcie Permafrost (SpaceRocket Games) współpraca z Toplitz GmbH „przebiega zgodnie z planem”. Spółka zależna FrogVille Games pod kierownictwem Pawła Flanca rozpoczęła realizację strategii. Zaprezentowała na rynku 8 mniejszych gier (a kolejne 2 są w trakcie certyfikacji) dedykowanych Nintendo Switch. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie produkcyjnym oraz wsparcie ze strony partnera wydawniczego Ultimate Games stanowi klucz do sukcesu. Już teraz pracujemy nad kolejnymi tytułami, które będą cyklicznie dostarczane na platformę” – wskazał prezes.

Klabater: Odnotował w I kwartale 2024 roku 1,126 mln zł przychodów. „Mimo spadku przychodów z produkcji własnych o 9%, całkowite przychody z projektów portingowych i publishingowych wzrosły o 24%, osiągając wartość 845 362 zł. Wynik ten podkreśla skuteczność naszych strategicznych decyzji i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Marża na sprzedaży wzrosła o 245%, osiągając 256 397 zł, co stanowi najlepszy wynik w I kwartale roku kalendarzowego w historii spółki” – powiedział członek zarządu Robert Wesołowski. Na rynki konsolowe trafiły dwie kolejne przygotowane przez nas adaptacje konsolowe gier: „Starward Rogue” oraz „Bio Inc. Redemption”. Premiery te zwiększyły widoczność naszej oferty na globalnym rynku gier, a katalog spółki przekracza już 35 tytułów.

„Aktywnie poszukujemy strategicznego partnera wydawniczego dla „Crossroads Inn 2”, co jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia długoterminowego rozwoju tej kluczowej dla nas marki. Równolegle, kontynuujemy proces optymalizacji kosztów operacyjnych i redukcję kosztów ogólnego zarządu. Dzięki tym działaniom, nasza firma nie tylko utrzymuje stabilność finansową w obliczu wyzwań branżowych, ale także aktywnie dostosowuje strategie operacyjne, aby przygotować się do dalszego rozwoju i wprowadzenia nowych tytułów na rynek gier wideo – podkreśla Robert Wesołowski. Klabater koncentruje swoją strategię na dwóch filarach: produkcji własnych gier oraz portingu. Klabater: Zawarł list intencyjny z Midwest Games na wydanie gry „Crossroads Inn 2”. Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych na kolejne lata i nadal chce pozyskać finansowanie dla rozwoju Heliborne.

CreativeForge Games: Capeman Investments Limited zmniejszył zaangażowanie z 5,02% do 1,27% kapitału i głosów.

CI Games: ZWZA 6 czerwca zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy za 2023 rok.

Platige Image: Las Palmas zostaje kolejnym miejscem na świecie gdzie spółka uruchamia swoją siedzibę dołączając do kilkunastu studiów, które otworzyły swoje podwoje na wyspach oferujących atrakcyjny system wsparcia produkcji filmowych. Lokalizacje zapewniające korzystne systemy wsparcia dla filmowców mają kluczowe znaczenia dla przyciągania międzynarodowych produkcji VFX.

Gillette Sharpest Team: W tym tygodniu zaplanowane były dwie tury kwalifikacyjne. Polska Liga Esportowa oraz marka Gillette dają szansę wszystkim graczom EA Sports FC na rozpoczęcie profesjonalnej kariery w esporcie. Każdy może zapisać się do kwalifikacji, zagrać na LAN i wygrać jeden z kontraktów esportowych o łącznej wartości 36 tys. zł.

11bit studios: Udostępnił wersja betę gry „Frostpunk 2” w celu zebrania uwag graczy. Studio podkreśliło, że beta pokazała „tylko wycinek tego, co planuje na premierę – mówimy o kolejnych frakcjach, prawach i pomysłach, mapach piaskownicy, całym trybie fabularnym i wielu innych rzeczach, których jeszcze nie ogłoszono”. Z ankiet, które studio otrzymało wynika, że średnia ocena, jaką wystawiono becie „Frostpunka 2” na 8/10. Studio zaznaczyło, że gra stale ewoluuje, również dzięki pozyskanym opiniom. Deweloper przeprowadził także swój pierwszy 11bitevent dla mediów branżowych ze świata, obejmujący sesje gamingowe nadchodzących gier „The Alters” i „Frostpunk 2”.

Starward Industries: Zawarł umowę pożyczki 50 tys. zł z akcjonariuszem na zapewnienie spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

Gaming: GameDev na Giełdzie, dawniej znany jako Gaming na Giełdzie odbędzie się 27 maja i podejmie temat „GameDev w kryzysie”. „Przybliżymy tajniki całego sektora, a także poszczególnych firm gamingowych, by umożliwić uczestnikom świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych i nawiązanie cennych relacji. W tegorocznej edycji, eksperci z branży omówią strategie radzenia sobie firm z sektora GameDev w obliczu trudności, jakie obecnie stawia przed nimi rynek. Agenda konferencji zawiera sześć paneli dotykających kluczowych tematów, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży, rola społeczności w marketingu gier czy definicja i mierzenie sukcesu w GameDev” – podano w informacji.

Gaming: Games Marketing Summit, w ramach Digital Dragons 2024, odbędzie się 20 maja. Podczas siedmiu paneli prowadzonych przez profesjonalistów z rozpoznawalnych w branży studiów, jak chociażby CD Projekt RED, Blackbird Interactive czy Crunching Koalas, uczestnicy poznają strategie promowania gier.

Red Square Games: Przychody w I kwartale wyniosły ponad 883 tys. zł, wobec 150 tys. z analogicznego okresu w 2023 r. Krakowskie studio jest w końcowej fazie portów konsolowych dla gry „SlavicPunk: Oldtimer” i spodziewa się premiery w drugiej połowie tego roku.

Carbon Studio: Grupa zanotowała w I kwartale 2024 r. prawie 0,88 mln zł skonsolidowanych przychodów netto. Spółka kontynuuje wsparcie dla swoich gier oraz pracuje nad nowymi tytułami – najnowszy „Projekt EL”, ma być kolejnym krokiem w eksploracji innowacyjnych rozwiązań w VR. Carbon Studio mocniej angażuje się także w wykorzystanie technologii AI w branży gier wideo.

Cherrypick Games: Zanotował w I kwartale 2024 roku przychody na poziomie 896 tys. zł, wynik EBITDA wyniósł 539 tys. zł. Spółka koncentruje się na największym projekcie w swojej historii, multiplatformowej grze pod roboczą nazwą „Papillon”. „Solidne wyniki z zeszłego roku dały nam komfort pracy nad projektem, który nas wszystkich ekscytuje. Pokazywaliśmy już 'Papillon’ potencjalnym partnerom i jego odbiór jest bardzo pozytywny. Przed nami kolejne spotkania i potencjalna decyzja dot. wyboru wydawcy. Niedługo pokażemy publicznie więcej materiałów z gry” – powiedział prezes Marcin Kwaśnica. Słabsze niż przed rokiem wyniki (zanotowane przychody były o 34,7% niższe rok do roku, a zysk netto wyniósł 35 tys. zł wobec 913 tys. zł przed rokiem) to w dużej mierze efekt cyklu wydawniczego.

Pomimo tego Cherrypick nadal notuje pozytywne, solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wyniosły one 633 tys. zł. Na koniec marca spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 591 tys. zł. W ciągu kwartału, zgodnie z zapowiedziami, spółka prowadziła też w kwartale prace nad wydaniem wybranych gier ze swojego portfolio na platformie Steam. Natomiast „My Spa Resort”, dostępna wcześniej na platformach mobilnych jedynie w formule free-to-play, została wydana na platformie subskrypcyjnej Google Play Pass. Niższe przychody zanotowała gra „Kingdoms: Merge & Build”, która zgodnie z umową z Apple, jest nadal odpłatnie rozwijana. „Naszym celem jest wyprodukowanie i wydanie do 2027 roku dwóch multiplatformowych gier premium. 'Papilllon’ to pierwsza z nich i nie możemy doczekać się już momentu, kiedy będziemy mogli podzielić się z graczami pierwszymi, większymi materiałami z tej produkcji” – podkreślił Kwaśnica.

Eneida Games: W I kwartale wypracowała przychody netto ze sprzedaży produktów na poziomie 34 821,70 zł. Na osiągnięte przychody składały się głównie przychody z gry „Don’t Be Afraid” na platformie Steam oraz na konsolach: Xbox, Playstation oraz Nintendo Switch. Emitent we współpracy z „La Familia” pracował w tym okresie nad kolejnymi tytułami gier wideo: „Ada: Tainted Soil” oraz „Kanashimi: Path of Samurai”. Ponadto emitent współpracował w I kwartale 2024 r. z „Cat-astrophe Games” w celu wyprodukowania drugiej części gry „Don’t Be Afraid”. Pomyślnie zakończono etap prototypowania gry o roboczej nazwie „Trygław”. W I kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 176 235,79 zł.

Games Incubator: Udostępnił do testów grę „Reverse House Flipper – Deconstruction Simulator”.

Ubisoft: Przedstawił nową odsłonę Assassin’s Creed – Shadows, która będzie dostępna od 15 listopada 2024 r. Gra „Prince Of Persia: The Forgotten Sands” obchodzi 14 rocznicę od premiery. Wersje na PS3, X360 and PC były zrealizowane przez Ubisoft Montréal i Ubisoft Singapore.

Ponadto Ubisoft zamierza w najbliższym czasie wydawać mniej tytułów, ale mają to być produkcje rozgrywające się w otwartym świecie, czy nastawione na model live service jak XDefiant, którego premiera już za kilka dni. Firma szykuje event Ubisoft Forward w czerwcu, gdzie może pokazać „Assassin’s Creed Shadows”, „Rainbow Six Mobile”, „Star Wars Outlaws” i „The Division Resurgence”.

Techland: Udostępnił standardową edycję pierwszej części Dying Light w okazyjnej cenie 9 zł do 19 maja. W efekcie np. w ubiegłą niedzielę na Steam aż 40,279 graczy grało w grę w tym samym momencie, niewiele mniej niż rekordowe poziomu z premiery 2015 roku kiedy było to 45,876 graczy.

Forever Entertainment: Spółka podpisała umowę z Crunchyroll LLC na stworzenie mobilnej wersji „Magical Drop VI”. Premiera tytułu planowana jest w tym roku.

Artifex Mundi: Oczekuje dalszego skalowania przychodów aplikacji Unsolved, razem ze wzrostem wydatków na UA (uzależnionych od sytuacji na rynku reklamy oraz szacowanego zwrotu z wydatków/LTV; możliwa stabilizacja wydatków od maja do sierpnia i ich wzrost w końcówce roku). Efekt dźwigni operacyjnej ma przełożyć się na kontynuację wzrostu wyników operacyjnych w kolejnych kwartałach. Spółka oczekuje co najmniej 20-30% wzrostu LTV w 2024 obecnie dostępnej wersji gry; potencjał wzrostu LTV dzięki wprowadzeniu metagry to ponad 100%. Spółka zakłada pierwsze testy metagry z graczami na przełomie 2024/25 i pełną jej implementacje w 2025. Nowy tytuł RPG w ciągu 2 miesięcy ma być ponownie przetestowana z graczami, w przypadku pozytywnego feedback w II półroczu planowany reveal gry dla szerszego grona. Spółka chciałaby, żeby nowa gra była drugim, równorzędnym do Unsolved generatorem wyników.

Gamedust: Skupia się na produkcji adaptacji bestsellera studia Drago entertainment w technologii VR. „Od I kwartału nasze zasoby produkcyjne koncentrujemy na tworzeniu wersji VR gry Gas Station Simulator. Rynek tworzenia adaptacji VR istniejących tytułów, które już odniosły sukces komercyjny i są rozpoznawalne wśród graczy, jest dla nas atrakcyjny. To z pewnością mocny filar naszej strategii rozwoju, w którym możemy zyskownie wykorzystać budowane przez lata know-how – wskazuje prezes Paweł Flieger. W wynikach Gamedust nie widać jeszcze spodziewanych przychodów i zysków z nowych gier, a jednocześnie wyniki są obciążone niegotówkową amortyzacją wartości firmy, wynikającą z procesu odwrotnego przejęcia w ramach procesu wejścia na NewConnect, podano w komunikacie. „Jesteśmy jakościowym uczestnikiem szybko rosnącego rynku rozrywki VR, co potwierdza zainteresowanie Meta Platforms adaptacją VR Gas Station Simulator czy zakupienie na czasową wyłączność w zeszłym roku debiutującej naszej własnej gry Yupitergrad 2: The Lost Station przez platformę Pico, należącą do właściciela TikToka. Dzięki zdobytej już renomie branżowej jesteśmy predystynowani do realizacji ambitnych oczekiwań co do przyszłej skali przychodów. Trwająca dekoniunktura na szerokim rynku gamingowym nie jest oczywiście pozytywnym zjawiskiem, ale mamy nie tylko portfolio już wydanych gier, co do których oczekujemy rosnącej narastająco sprzedaży, ale również prowadzimy bieżące projekty i mamy wiele ciekawych kolejnych w zanadrzu – mówi prezes. W I kwartale Gamedust prowadził również prace nad własnym tytułem o roboczej nazwie „Freedom Pilot”, który jest „duchowym spadkobiercą” innej produkcji własnej sprzed lat – zręcznościowej symulacji lotu z ery Gear VR / Oculus Go, która została sprzedana w nakładzie przekraczającym 100 tys. kopii, podano także.

CD Projekt: Gra „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów” obchodzi 13-lecie od premiery.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments