Wiele banków detalicznych i instytucji finansowych nadal korzysta z technologii bezpieczeństwa technicznego, które zostały wdrożone ponad dekadę temu. Chociaż te starsze systemy pomagają w pewnym stopniu zabezpieczyć firmę, po prostu nie nadążają za nowym krajobrazem zagrożeń, z którym boryka się dziś branża.

Często te starsze systemy wideo lub kontroli dostępu są zastrzeżonymi, zamkniętymi rozwiązaniami. Tworzy to blokady w możliwościach zarządzania i konserwacji systemów oraz w sposobie, w jaki ludzie dzielą informacjami. Ograniczają również skalowanie operacji przez firmę, a także wybór urządzeń. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do większych luk w zabezpieczeniach, zbyt złożonych i kosztownych procesów oraz większego stresu operatora.

Wyzwanie to potęguje eskalacja zagrożeń cybernetycznych, szczególnie rozpowszechnionych w sektorze bankowym. Według raportu Genetec State of Physical Security, w 2023 r. aż 50% specjalistów z sektora bankowości i finansów zgłosiło, że stało się celem cyberprzestępców, w porównaniu z ogólnym wskaźnikiem 31% we wszystkich badanych branżach.

Aby zachować konkurencyjność, zgodność z przepisami i odporność, banki oraz instytucje finansowe muszą być w stanie się dostosować. Inwestycja w bardziej elastyczną i zunifikowaną platformę bezpieczeństwa może pomóc w centralizacji strategii ograniczania ryzyka i zbudowaniu silniejszych, bardziej bezpiecznych fundamentów cybernetycznych. Ponadto, przyjęcie takiego podejścia zapewni im elastyczność w miarę pojawiania się nowych potrzeb. Otworzy to dostęp do wielu nowych, najnowocześniejszych technologii. Należą do nich aplikacje chmurowe, analityka biznesowa oraz różne rozwiązania, które automatyzują i digitalizują przestarzałe procesy.

Te nowsze rozwiązania dodatkowo pomagają bankom i instytucjom finansowym optymalizować dane w celu uzyskania cennych informacji biznesowych. W miarę jak banki zaczynają modernizować swoją infrastrukturę bezpieczeństwa technicznego, wiedza o tym, na co zwracać uwagę i co należy traktować priorytetowo podczas podejmowania decyzji, może prowadzić do najbardziej pomyślnych wyników. Otwarta architektura, unifikacja, cyberbezpieczeństwo, automatyzacja przepływu pracy i optymalizacja danych powinny być zawsze najwyższym priorytetem.

Banki detaliczne

Banki detaliczne zarządzają bezpieczeństwem technicznym w oddziałach, które mogą obejmować od kilku lokalizacji w małym miasteczku do setek w całym kraju. Niezależnie od zajmowanego miejsca, mają wspólny cel w zakresie bezpieczeństwa: zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i zasobom bankowym przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej i wygodnej obsługi klienta.

Aby osiągnąć te cele, w każdej lokalizacji mogą być wdrożone różne rodzaje technologii. Może to obejmować dozór wizyjny, kontrolę dostępu oraz inne systemy od różnych dostawców.

Wiele placówek jest zwykle wyposażona w starsze, zastrzeżone i samodzielne rozwiązania. To sprawia, że zespołom ds. bezpieczeństwa technicznego bardzo trudno jest zobaczyć, co dzieje się we wszystkich lokalizacjach, skutecznie reagować na zagrożenia i zajmować się konserwacją systemu. Problem ten potęgują wszystkie fuzje i przejęcia, które mają miejsce w sektorze bankowym. Kiedy banki łączą się, istniejące technologie w różnych oddziałach nie zawsze mogą być łatwe do połączenia. A bez możliwości centralnego zarządzania tymi systemami oraz kontrolowania ich, rosną luki w zabezpieczeniach.

Instytucje finansowe

Instytucje finansowe zwykle muszą zabezpieczyć jedną dużą witrynę korporacyjną lub kilka biur, zwykle w ruchliwych centrach miast lub na obszarach podmiejskich. Tysiące pracowników, gości i kontrahentów przechodzi przez ich drzwi, a żeby zapewnić im bezpieczeństwo, zespoły ochrony technicznej monitorują wiele różnych typów systemów. Mogą to być np. systemy dozoru wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, interkomów, analizy wideo czy systemy przeciwpożarowe. I chociaż mają dostęp do całej tej technologii i informacji, nic nie jest ze sobą połączone. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia incydentów, operatorzy muszą przeskakiwać z jednego systemu do drugiego, aby dowiedzieć się, co się dzieje, zanim zajmą się rozwiązaniem problemu.

Zarządzanie dużą liczbą danych uwierzytelniających za pomocą starszych technologii, którym brakuje wymaganej automatyzacji, utrudnia kontrolowanie żądań czy nawet sprawdzanie identyfikatorów osób odwiedzających. Przeglądanie segregatorów w celu znalezienia standardowych procedur operacyjnych (SOP) i poleganie na arkuszach kalkulacyjnych w celu śledzenia poświadczeń nie spełnia nowoczesnych standardów. W miarę jak instytucje finansowe digitalizują operacje, potrzebują technologii bezpieczeństwa fizycznego, która dotrzyma im kroku.

Niezbędne elementy bezpieczeństwa technicznego

Kiedy organizacje zaczynają szukać nowego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa technicznego, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. I chociaż banki oraz instytucje finansowe mogą mieć różne kryteria na swoich listach życzeń, często priorytetowo traktują niektóre z tych samych podstawowych elementów, które prowadzą do udanego wdrożenia zabezpieczeń. Poniżej przedstawiamy pięć najważniejszych elementów, które banki i instytucje finansowe muszą wziąć pod uwagę.

1. Wybierz rozwiązania o otwartej architekturze zamiast zastrzeżonego sprzętu i oprogramowania. Twórz standardy w oparciu o elastyczny system, który umożliwia skalowanie operacji zabezpieczeń i dodawanie nowych, najnowocześniejszych technologii i urządzeń połączonych z chmurą w miarę potrzeb.

2. Przenieś swoje systemy wideo, kontroli dostępu i inne w ramach jednej zunifikowanej platformy zabezpieczeń. Połącz wszystkie systemy i lokalizacje z centrum operacyjnym zabezpieczeń i zastosuj funkcje mobilne do zdalnego monitorowania i reagowania.

3. Skonsoliduj działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i prywatności za pomocą jednej platformy. Korzystaj ze wbudowanych funkcji ochrony cybernetycznej i prywatności, aby ograniczyć potencjalne ryzyko, i korzystaj z wdrożeń w chmurze oraz chmury hybrydowej, aby usprawnić aktualizacje i najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

4. Nadaj priorytet automatyzacji, aby usprawnić reagowanie na incydenty i pracę dochodzeniową. Wypróbuj nowe zaawansowane moduły, funkcje i rozwiązania, aby zdigitalizować procesy, obniżyć koszty i zwiększyć możliwości operatorów na nowe sposoby.

5. Zainwestuj w platformę ze wbudowanymi funkcjami, które pomagają optymalizować dane. Odblokuj cenne informacje, aby poprawić jakość obsługi klienta, śledzić wykorzystanie i obłożenie obiektu oraz usprawnić inicjatywy w zakresie automatyzacji budynków.

Aby zachować konkurencyjność, zgodność z przepisami i odporność, banki detaliczne i instytucje finansowe muszą zmodernizować swoje podejście do bezpieczeństwa technicznego. Przejście na elastyczną i ujednoliconą platformę bezpieczeństwa może pomóc w centralizacji strategii ograniczania ryzyka i zbudowaniu silniejszych i bardziej bezpiecznych fundamentów cybernetycznych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments