R.Power, jeden z liderów wielkoskalowej energetyki słonecznej w Polsce oraz PKO Bank Polski S.A., największy podmiot polskiego sektora bankowego, podpisały umowę kredytu o wartości blisko 190 mln zł na sfinansowanie w formule project finance budowy portfela elektrowni słonecznych zlokalizowanych na terenie Polski, o łącznej mocy 59 MWp.

W ramach zawartej umowy R.Power zabezpieczyło długoterminowe finansowanie dłużne o wartości 75,5 mln zł oraz 26,7 mln euro, a także finansowanie pomocnicze, m.in. na finansowanie podatku VAT oraz linię gwarancyjną na zabezpieczenie zobowiązań realizacji umowy cPPA. Doradcą prawnym po stronie R.Power była kancelaria CMS, a po stronie PKO Banku Polskiego – Dentons. Doradcą technicznym banku była firma Wind Prospect. To już kolejna umowa finansowa zawarta między spółkami.

Podpisana umowa stanowi nie tylko krok naprzód w naszej współpracy, ale jest również potwierdzeniem zaufania w naszą wizję rozwoju. Dzięki naszemu partnerstwu możemy kontynuować rozwój projektów fotowoltaicznych, przyczyniając się jednocześnie do budowy efektywnej infrastruktury energetycznej w Polsce. powiedział Tomasz Sęk, COO i współzałożyciel R.Power.

To kolejny projekt spółki R.Power, w finansowaniu którego bierzemy udział. Dzięki takim inwestycjom zwiększy się udział energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Naszą rolą jako lidera sektora bankowego jest finansowe wspieranie transformacji energetycznej, która wciąż wymaga dużych nakładów. To jeden z elementów strategii PKO Banku Polskiego, na który kładziemy duży nacisk. powiedział Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi i Przedsiębiorstwami w PKO Banku Polskim.

Do tej pory Grupa R.Power w ramach finansowania bankowego w formule project finance na budowę własnych aktywów pozyskała łącznie kwotę ponad miliarda złotych, co lokuje ją wśród największych firm sektora energetyki odnawialnej w tej części Europy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments