Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 25-29 grudnia.

The Dust: Two Horizons – spółka zależna The Dust – otrzymała od wydawcy gry „Airport Renovator”, tj. od fracuskiej firmy Focus Entertainment, informację o braku odbioru istotnego kamienia milowego określonego jako „Production Greenlight”. Zgodnie z umową wydawniczą, brak odbioru tego kamienia milowego może skutkować wypowiedzeniem tejże umowy. Decyzja o ewentualnym wypowiedzeniu umowy znajduje się po stronie wydawcy i powinna zostać przekazana do Two Horizons w pierwszej połowie stycznia 2024 r.

Bloober Team: Feardemic – spółka zależna Bloober Team – zawarł porozumienie stron rozwiązujące umowę wydawniczą dotyczącą gry „Cosmic” zawartą pomiędzy z Kings Pleasure, podał Bloober Team. W związku z powyższym Bloober Team podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego (dotyczy skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej Bloober Team) na produkcję tej gry na kwotę 232 324,94 zł. Dokonanie w/w odpisu nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Bloober Team i grupy kapitałowej, podkreślono.

Big Cheese Studio: Rada nadzorcza powołała Łukasza Zabłockiego w skład zarządu na prezesa zarządu ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., podała spółka. Zabłocki od 2020 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce MobilWay należącej do grupy PlayWay. Od 2023 roku jest prezesem zarządu Thule Island. Od października 2023 roku pełni funkcję doradcy zarządu Big Cheese Studio. Prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie doradztwa corporate finance.

Eneida Games: Zawarła z Dawidem Augustynem umowę inwestycyjną, w ramach której inwestor zobowiązał się objąć 3 500 akcji spółki nowej emisji serii G za cenę emisyjną wynoszącą 22 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 77 000 zł. Eneida Games zobowiązało się również zaoferować inwestorowi 8 100 serii H za cenę emisyjną wynoszącą 40 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 324 000 zł, a inwestor zobowiązał się te akcje objąć. Ostateczny termin objęcia całości akcji w ramach emisji serii H został umownie wyznaczony na dzień 29 marca 2023 r. Celem inwestycji jest sfinansowanie ukończenia produkcji i marketingu gier wytwarzanych przez spółkę.

Gaming: Gen AI ChatGPT na bazie danych Insider Intelligence, wskazał, że: branża gier w tym roku stała pod znakiem wielkich zmian, z szybko rozwijającą się technologią i dużymi fuzjami; wydatki konsumentów na gry wzrosły znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, ale w tym roku spowolniły (wzrost wydatków na reklamy w grach mobilnych i e-sporcie wskazuje na zmianę modelu biznesowego); widownia e-sportu nadal rośnie, a przychody z reklam w e-sporcie wzrosną o 10% do 264,3 mln USD w tym roku. Branża gier kontynuuje eksplorowanie i wdrażanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i wirtualna rzeczywistość (VR). AI jest wykorzystywana do tworzenia bardziej realistycznych animacji, głębszych dialogów i postaci, podczas gdy VR oferuje bardziej immersyjne doświadczenia gier. Rozwój sieci 5G ma potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu gier mobilnych, oferując szybsze i bardziej niezawodne połączenia, co jest kluczowe dla gier online i multiplayer. Branża gier wideo jest świadkiem dużych fuzji i przejęć, co może prowadzić do konsolidacji rynku. Przykładem może być historia przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, co mogłoby stworzyć dominującego gracza na rynku z popularnymi franczyzami takimi jak „Call of Duty”, „Candy Crush Saga”, „World of Warcraft”, „Diablo” i „Overwatch”. Duże firmy medialne, takie jak Netflix, inwestują w branżę, dodając gry do swoich platform.

7Levels: Wszedł w ostatni etap produkcji swojego największego dotychczas projektu, opartego na popularnej licencji Monsterverse, poinformował ISBtech wiceprezes Krzysztof Król.

Vivid Games: Jest w trakcie realizacji kilku ważnych dla studia kontraktów, jednak kluczowy pozostanie rozwój „Real Boxing 3”. „Wiemy, że to właśnie ten tytuł ma potencjał i możliwości do osiągnięcia sukcesu wizerunkowego i komercyjnego. W roku 2024 pozostaniemy skupieni na rozwoju RB3, jednak nie wykluczamy partnerstw i działań, które zapewnią nam stabilność finansową i pozwolą równocześnie realizować kolejne, zapisane w strategii, plany” – powiedział ISBtech prezes Piotr Gamracy.

Fallen Leaf: Plany spółki obejmują debiut na NewConnect planowany na II kwartał 2024, dalsze wsparcie popremierowe gry „Fort Solis” i wprowadzenie jej do kolejnych kanałów dystrybucji, a także prace nad nowym projektem. „Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu prac nad projektem o roboczej nazwie 'Cataclysm’ (FPS survival-horror z bogatą warstwą narracyjną i trybem co-op), którego premiera została wstępnie zaplanowana na rok 2025. To jednak nie wszystko i niedługo ujawnimy coś, czym mamy nadzieję, że Fallen Leaf zaskoczy graczy” – powiedział ISBtech członek zarządu spółki Michał Pietrzkiewicz.

Render Cube: Szykujący się do przejścia na GPW z NewConnect producent gry „Medieval Dynasty” ma w planach na 2024 rok dalszy rozwój tej produkcji, w tym także debiut trybu kooperacji na przełomie I i II kw. 2024 roku na konsole PlayStaton5, Xbox Series X/S oraz do usługi Game Pass i inne platformy. „Kolejny ważny element to premiera produkcji 'Medieval Dynasty New Settlement’ tworzonej przez Spectral Games, spółce w której jesteśmy zaangażowani kapitałowo. Realizuje ona w uniwersum 'Medieval Dynasty’ swoją VR-ową produkcję, której premiera planowana jest wiosną 2024 roku. Gra pojawi się na Meta Quest 2, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. Wydawcami tytułu są Toplitz Productions, Render Cube oraz Meta” – powiedział ISBtech prezes Render Cube Damian Szymański.

Simteract: „Rok 2023 upłynął nam przede wszystkim na finalizacji produkcji 'Taxi Life: A City Driving Simulator’, którego premiera już w lutym 2024. W listopadzie rozpoczęliśmy kampanię marketingową prezentującą nowy trailer – zaliczył on do tej pory ponad 2 mln wyświetleń. Pozwala nam to patrzeć optymistycznie na przyszły rok” – powiedział ISBtech prezes Marcin Jaśkiewicz. Ocenił ponadto, że negatywny sentyment rynkowy po osłabieniu firmy Ebracer „z dużym prawdopodobieństwem będzie utrzymywał się jeszcze przez dużą część, jeśli nie cały, rok 2024. Oznacza to, że potencjalni partnerzy biznesowi będą zwracać większą uwagę na firmy o ugruntowanej pozycji”.https://www.isbtech.pl/2023/12/polski-gamedev-podsumowanie-2023r-i-predykcje-na-2024/

Gaming: „W 2023 najwięksi wydawcy gier zwalniali. Organizacje związkowe szacują, że zwolnienia objęły ok. 7 tys. osób (w porównaniu do 1 tys. rok wcześniej). Samo Epic Games, które ma teoretycznie kieszenie bez dna dzięki wciąż hitowemu Fortnite, zwolniło 800 osób, a duże fale zwolnień miały też miejsce m. in. w grupie Embracer czy dywizji Amazona zajmującej się grami. Atmosferę niepewności podgrzewają takie wydarzenia, jak afera wokół silnika do gier Unity, którego producent nagle zapowiedział wprowadzenie opłaty za każdą instalację gry opartej na ich rozwiązaniu. Wiele firm musiało na nowo przemyśleć swoją strategię działania, a tworzenie biznesplanu w oparciu o tak niepewne fundamenty skłania do ostrożności. 2024 rok będzie fazą przejściową i szykowaniem się do odbicia – hitów będzie mniej, bo na ich kolejną falę poczekamy, a wydawcy skupią się na zwieraniu szyków, co daje pole do popisu mniejszym, niezależnym studiom” – ocenił dla ISBtech Marcin Kosman, joint CEO better.gaming agency.

Gamedust: Ma umowę pożyczki z podmiotem powiązanym do łącznej kwoty 100 tys. zł na warunkach rynkowych.

Image Power: W związku z brakiem zapisów nie doszła do skutku emisja akcji serii F. Aktualne przychody ze sprzedaży gier oraz środki pochodzące z pożyczek są wystarczające do pełnego finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółki, a celem emisji akcji serii F było pozyskanie dodatkowych funduszy na dynamizację rozwoju. Zarząd będzie stale monitorować sytuację na rynku kapitałowym, a w przypadku zidentyfikowania sprzyjających uwarunkowań, może podjąć działania ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach finansowania kapitałowego lub dłużnego.

Madmind: Po niesatysfakcjonujących wynikach sprzedaży gry Paranoid podjął decyzję o reorganizacji prowadzonej działalności, w celu optymalizacji kosztów operacyjnych. Istotnie zmniejszono zespół pracowniczy (szczególnie zespół odpowiedzialny za projekt Paranoid) i rozwiązane plany współpracy z firmami zewnętrznymi. Działania pozwoliły obniżyć koszty operacyjne firmy o ok. 50%. Całkowity koszt prac programistycznych w projekcie wyniósł na koniec października 1,7 miliona zł – przy budżecie całkowitym szacowanym na około 4,8 mln zł. Rozwiązania technologiczne stworzone przez zespół pozostaną w spółce i będą wykorzystane przy innych produkcjach. Pozwoli to na ograniczenie budżetów przyszłych produkcji, odciążając je o wykonane już technologie. Spółka będzie od teraz skupiała się na trzech produkcjach: „Tormentor” (zakładana premiera w IV kw. 2024 r.), „Jinn” (zakładana premiera 20 czerwca 2024 r.) oraz „Lust of God” (zakładana premiera w 2025 r.). Prace nad grami Agony: Lords of Hell, Sanctus, Unborn, Inside Us, Sirens oraz Straw Fields zostały wstrzymane przynajmniej do końca roku 2024.

Gaming: Wartość sektora gier wideo w Polsce w latach 2018-2022 wzrosła o ok. 250%, osiągając poziom 6,03 mld zł. 97% produkcji trafia na globalne rynki, co oznacza, że sektor ten działa w niezwykle zglobalizowanym toczeniu, radząc sobie na bardzo konkurencyjnym rynku. Jednocześnie ze względu na swoją specyfikę – duże rozdrobnienie przedsiębiorstw, trudną sytuację finansową mniejszych studiów oraz konkurowanie na globalnym rynku – branża ta może potrzebować innych form wsparcia publicznego niż pozostałe sektory kreatywne i kultury, wskazał kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej PIE Ignacy Święcicki.

Gaming Factory: Zawarł z 51HT Fundacja Rodzinna umowy objęcia 450 tys. akcji serii G po 10,22 zł sztuka. Agio Smart Money FIZ osiągnął 5,15% kapitału i głosów.

Huuuge: Big Bets Oü., podmiot związany z menedżerem Antonem Gauffin, kupił 18,7 tys. akcji po 26,78-26,87 zł sztuka.

Starward Industries: Marek Markuszewski, były prezes, zawarł z członkami zarządu – Maciejem Dobrowolskim oraz Andrzejem Szafrańcem – umowy sprzedaży po 12,5 tys. akcji spółki na rzecz obu menedżerów za cenę równą wartości nominalnej tych akcji, tj. 0,13 zł za każdą akcję, w ramach wykonania jednego z postanowień grudniowego porozumienia zawartego przez Markuszewskiego ze spółką.

7Levels: Zawarł umowy objęcia 75 tys. akcji serii E po 8 zł sztuka.

CreativeForge Games: Udostępnienie wersji early access gry „Beer Factory” zaplanowane na 10 stycznia 2024.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments