Zdjęcia w jakości 6k, blisko 44 000 nowych obiektów, a w tle wielka transformacja cyfrowa instytucji – tak w skrócie można podsumować główne efekty projektu „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”, którego realizacja trwała ponad 3 lata. Rezultaty można już oglądać na platformie Cyfrowe MNW, na której łączna liczba opublikowanych zbiorów przekroczyła właśnie 100 000.

Wśród zdigitalizowanych i opublikowanych w ramach projektu obiektów, tworzących łącznie 58 kolekcji tematycznych, znalazły się reprezentatywne zbiory polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, m.in. sztuki orientalnej, wschodniochrześcijańskiej, starożytnej, rzeźby, obrazy, rysunki, grafika, fotografie, negatywy i numizmaty. Bogato reprezentowane jest również rzemiosło artystyczne, w tym złotnictwo, szkło i tkaniny, także z Muzeum w Nieborowie i Arkadii, gdzie po raz pierwszy digitalizacji zostały poddane zbiory zgromadzone przez ród Radziwiłłów.

Publikacji zbiorów na platformie towarzyszą noty popularnonaukowe, materiały edukacyjne, audiodeskrypcje i 15 ścieżek tematycznych, zachęcających do pogłębiania wiedzy i eksplorowania kolekcji. Podkreślić należy zwłaszcza zmianę w jakości udostępnianych zbiorów, która nastąpiła w odpowiedzi na potrzeby różnych grup odbiorców kultury cyfrowej, w tym sektora przemysłów kreatywnych. W ramach polityki otwartości zdecydowano się na publikowanie i umożliwienie pobrania przez użytkowników zdjęć w rozdzielczości do 6000 pikseli na dłuższym boku, a więc w jakości przewyższającej przyjęte dotychczas standardy w cyfrowym świecie muzeów, nie tylko w skali kraju.

Podwyższenie jakości digitalizacji i udostępniania zbiorów stało się możliwe dzięki szeroko zakrojonej transformacji cyfrowej Muzeum Narodowego w Warszawie. Polegała ona przede wszystkim na stworzeniu architektury IT przeznaczonej do długotrwałej archiwizacji zasobów, na której powstało Repozytorium Cyfrowe, oraz wyposażeniu stanowisk digitalizacyjnych w światowej klasy sprzęt fotograficzny i oświetleniowy. Opisane zmiany nie byłby także możliwe bez wdrożenia nowego systemu bazodanowego MUZA MNW, który został znacznie rozbudowany, pozwalając na optymalizację pracy muzealników w ewidencjonowaniu i zarządzaniu zbiorami.

„Hereditas” to projekt angażujący zespół ponad 90 osób z różnych obszarów MNW, w tym pracowników opracowujących zbiory, redaktorów i analityków zasobów cyfrowych, fotografów i grafików, specjalistów ds. IT, promocji, kadr, księgowości i finansów, a także konserwatorów i osób zajmujących się ruchem muzealiów. To dzięki nim możliwa była realizacja tak wymagającego pod względem organizacyjnym Dotyczy projektu pn. „Hereditas.

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Strona 2 z 2 i logistycznym zadania, zwłaszcza że zdecydowana większość obiektów, na co dzień niedostępna dla publiczności, gdyż znajdująca się w magazynach, została poddana nie tylko digitalizacji, ale również renowacji i konserwacji.

Projekt o wartości blisko 20 mln zł został zrealizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments