Program mentorski pod nazwą HP IDEA (z ang. Innovation and Digital Education Academy) obejmie wsparciem kilkadziesiąt polskich szkół. Dla nauczycieli i dyrektorów placówek uczestnictwo w projekcie będzie okazją do przekształcania praktyk edukacyjnych i unowocześnienia modelu nauczania cyfrowego w oparciu o schematy opracowane przez jedne z najbardziej poważanych uniwersytetów na świecie: Harvard Graduate School of Education oraz University of Michigan.

Ostatnie lata stanowiły wyzwanie dla systemu edukacji na całym świecie. Gwałtowne przejście na nauczanie online i adaptacja do nowych realiów nie były łatwym zadaniem zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli.

Z pandemii wyciągnęliśmy cenną lekcję. Metodologie nauczania muszą przejść transformację, zarówno jeśli chodzi o ich digitalizację, jak i przystosowanie do trybu uczenia hybrydowego. HP chce wspierać nauczycieli w poszerzaniu umiejętności z zakresu IT, oferując im nowatorskie techniki i możliwości, by mogli przewodzić zmianom, które już się dzieją. – komentuje Andrzej Sowiński, Dyrektor Zarządzający HP Inc. Polska.

Najważniejszym celem programu HP IDEA jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy poprzez praktykę wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnicy programu, dzięki sesjom innowacji, będą tworzyć własne struktury projektów. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole i biegłość w pracy projektowej są tymi kompetencjami, które tworzą #SzkołęPrzyszłościJużDziś. – mówi Antoni Rytel, Pełnomocnik MEiN do spraw transformacji cyfrowej.

Dzięki programowi nauczyciele w Polsce zyskają możliwość uczestnictwa w szkoleniach z nauczania hybrydowego i edukacji opartej na cyfryzacji oraz otrzymają dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych w języku polskim.

Szkoła przystępująca do HP IDEA może wybrać jedną spośród dwóch ścieżek programowych:

HP IDEA Fellow – roczna ścieżka przeznaczona dla wybranej kadry innowacyjnych praktyków i liderów instruktażowych. Jest to program rozwoju nauczycieli zaprojektowany, by umożliwić nauczycielom, liderom i uczniom rozwój oraz dostęp do nowych metod uczenia się w wybranych szkołach w Polsce. Uczestniczące szkoły wybierają 3-6 nauczycieli i liderów instruktażowych, którzy biorą udział w konferencjach i cotygodniowych sesjach edukacyjnych.

HP IDEA Associate — obejmuje ukierunkowane zajęcia, zaprojektowane przez HP IDEA Fellows pod kierunkiem HP. Wszyscy pracownicy szkół uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość uzyskania statusu HP IDEA Associate poprzez udział w szkoleniach opracowanych i prowadzonych przez HP IDEA Fellows.

W obu przypadkach założenie jest takie samo — program ma umożliwić nauczycielom przekształcenie obecnych metod i praktyk nauczania, które będą stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne oraz rozwinąć kadrę pedagogiczną, oraz kierowniczą w zakresie umiejętności IT.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments