Są już dostępne wyniki dziewiątego badania Global Tech Outlook przeprowadzonego przez firmę Red Hat. Podobnie jak w latach ubiegłych Red Hat analizuje, co pokazują dane na temat tego, na jakim etapie realizacji projektów transformacji cyfrowej są przedsiębiorstwa, jakie są ich priorytety w zakresie wydatków na informatykę i inne obszary oraz przed jakimi wyzwaniami stoją.

Przepytano ponad 1700 dyrektorów ds. informatycznych z różnych branż na całym świecie, aby lepiej zrozumieć nowe aspekty wykorzystania technologii oraz móc śledzić trendy. Poniżej kluczowe wnioski i trendy `płynące z raportu oraz to, jak te wyniki zmieniały się w czasie.

Bez niespodzianek: bezpieczeństwo pozostaje priorytetem

Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem wydatków na informatykę we wszystkich regionach i niemal wszystkich branżach, przy czym 44% respondentów określiło je jako trzeci najważniejszy priorytet wydatków – o 8 punktów procentowych więcej niż drugi co do ważności priorytet, czyli infrastruktura chmurowa. Bezpieczeństwo sieci (40%) i bezpieczeństwo chmury (38%) były głównymi priorytetami, podczas gdy zarządzanie ryzykiem związanym z podmiotami zewnętrznymi i łańcuchem dostaw (12%) oraz personel zajmujący się bezpieczeństwem lub zgodnością z przepisami (13%) uplasowały się na najniższych pozycjach wśród priorytetów wydatków na bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo znalazło się również na szczycie listy w wielu innych kategoriach. Bezpieczeństwo chmury było głównym priorytetem w przypadku infrastruktury chmurowej (42%). Bezpieczeństwo i integralność danych były najważniejszym priorytetem w wydatkach na rozwiązania do analizy danych (45%), wyprzedzając sztuczną inteligencję (AI) / uczenie maszynowe (ML). Z kolei automatyzacja zabezpieczeń (35%) wyprzedziła automatyzację usług w chmurze (33%) i automatyzację sieci (30%) jako najwyższy priorytet w tym obszarze. Ponadto 3 na 4 respondentów „nieco zwiększyło” lub „znacznie zwiększyło” w tym roku swoje inwestycje w zabezpieczenie dostępu aplikacji do innych aplikacji, źródeł danych lub obu z nich.

Zmiana priorytetów w zakresie transformacji cyfrowej

Podczas gdy w porównaniu z ubiegłym rokiem nie zaszły większe zmiany w realizacji transformacji cyfrowej przez przedsiębiorstwa, dwa główne priorytety w tym zakresie znacząco się zmieniły. W minionych latach najważniejszą kwestią dotyczącą transformacji była innowacyjność – i słusznie. W tym roku jednak nie jest to priorytet. Czołową pozycję przejęło bezpieczeństwo, odnotowując w stosunku do ubiegłego roku wzrost o 3 punkty procentowe, do 20%. Innowacyjność spadła o 5 punktów, przy czym 19% respondentów określa ją obecnie jako swój najwyższy priorytet w zakresie transformacji cyfrowej.

Mamy kilka teorii na temat spadku ważności innowacyjności w ujęciu rok do roku. W ubiegłych latach pytanie pozwalało respondentom na wybór wielu priorytetów. W tym roku poprosiliśmy respondentów o wybranie jednego priorytetu z listy opcji, aby sprawdzić, czy skupienie się na najwyższym priorytecie przyniesie takie same czy inne wyniki.

Biorąc pod uwagę wiele głośnych zagrożeń cybernetycznych oraz przypadków naruszeń bezpieczeństwa danych w tym roku, bezpieczeństwo jest oczywiście na pierwszym miejscu – i tak jak poprzednio, słusznie. Jednakże osobno wyniki badania pokazują wzrost liczby firm, które przyspieszają swoje działania związane z transformacją cyfrową (obecnie 23%), co wskazuje na brak spowolnienia w ich planach dotyczących innowacyjności.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników pozostaje główną barierą transformacji cyfrowej

Podobnie jak w zeszłym roku, najczęstszym wyzwaniem związanym z transformacją cyfrową, z którym zmagają się przedsiębiorstwa, jest niedobór wykwalifikowanych pracowników i odpowiednich kompetencji. W obliczu rosnącego znaczenia automatyzacji środowisk informatycznych, bezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego dyrektorzy ds. informatycznych słusznie obawiają się, że bez odpowiednich kompetencji i wykwalifikowanych pracowników postęp w tych ważnych obszarach może zostać zahamowany. Kultura organizacyjna, ludzie i procesy są tak samo istotne dla sukcesu cyfrowej transformacji jak technologia.

Wśród priorytetów wydatków na obszary inne niż informatyka 37% respondentów wybrało zarówno strategię transformacji cyfrowej, jak i szkolenia w zakresie umiejętności technicznych / technologicznych. Na trzecim miejscu znalazły się szkolenia z zakresu umiejętności personalnych / procesowych (30%), a tuż za nimi z zakresu zatrudniania i zatrzymywania pracowników (28%). Wszystkie tegoroczne priorytety w zakresie wydatków na obszary inne niż informatyka dotyczą podnoszenia kwalifikacji i spraw kadrowych. Być może stanowi to odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe i trudną sytuację na rynku pracy. Ponadto zmusza to przedsiębiorstwa do większej kreatywności nie tylko w zakresie tego, jak określają swoją strategię i priorytety, lecz także jak rekrutują pracowników, zatrzymują ich i zmieniają ich kwalifikacje.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

Raport zawiera wiele dodatkowych spostrzeżeń dotyczących strategii chmurowych, danych branżowych, planów automatyzacji i innych. W naszym raporcie z badania 2023 Global Tech Outlook można znaleźć bardziej szczegółową analizę zgromadzonych danych. Można również dowiedzieć się, w jaki sposób przedsiębiorstwa zamierzają zmodyfikować swoje strategie informatyczne w ciągu najbliższego roku.

Metodologia badania

W maju i czerwcu 2022 r. firma Red Hat przeprowadziła badanie wśród 1703 dyrektorów ds. informatycznych, przy czym ponad połowa respondentów pracowała w przedsiębiorstwach o przychodach przekraczających 100 mln USD. Wśród respondentów znaleźli się klienci firmy Red Hat oraz inne osoby wybrane z szerokiego panelu branżowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments