Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 22-26 lutego br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK 

Cyfryzacja: Konieczność szybkiej cyfryzacji przedsiębiorstwa to według 43% przedsiębiorstw ankietowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) kolejna moda, która przeminie. Jednocześnie tyle same ankietowanych nie zgadzało się z tym twierdzeniem.”Aż 43% respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem (taki sam odsetek się z nim nie zgodziło). Choć pozostałe odpowiedzi wydają się pokazywać świadomość dotyczącą wagi cyfryzacji i innowacyjności firm, to wątpliwości dotyczące potencjału ich realizacji są znaczące. Potwierdzają je inne dane z badania obrazujące wpływ pandemii na inwestycje w nowoczesne technologie (m.in. wykorzystanie robotów, rozwiązania automatyzujące pracę biurową czy systemy do zarządzania pracą zdalną). Okazuje się, że 25% firm zmniejszyło takie inwestycje lub całkowicie z nich zrezygnowało. Taki sam odsetek przedsiębiorstw zdecydował się je zwiększyć” – podał Instytut w „Tygodniku Gospodarczym PIE”. Źródło: ISBnews

Praca zdalna: Po ustąpieniu epidemii konieczne będzie podjęcie dyskusji nad nowymi standardami pracy zdalnej, uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.”W tej chwili w resorcie traktujemy bardzo poważnie dyskusję o nowym kodeksie pracy i nowym prawie pracy, ponieważ po wyjściu z COVID-19 przestaną działać tzw. regulacje covidowe i do rozwiązania będzie kwestia pracy zdalnej” – powiedział Tomanek. Będzie to wielkie wyzwanie, żeby partnerzy społeczni nie nałożyli na pracodawców zbyt dużo ograniczeń. „W mojej ocenie, praca zdalna jest jednym z impulsów wzrostu produktywności i produktywności i powinniśmy ją rozwijać” – dodał wiceminister. Źródło: ISBnews

Roaming: Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie ws. bezpłatnego roamingu w UE, przedłużające dotychczasowe przepisy „roam like at home” po 2022 roku o kolejne 10 lat. „Aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z roamingu bez dodatkowych opłat podczas podróży po UE, Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie roamingu. […] Nowa regulacja przedłuży obowiązujące przepisy, które mają wygasnąć w 2022 r. o kolejne 10 lat” – podała Komisja.Konsumenci będą mieli prawo do takiej samej jakości i szybkości połączenia z siecią komórkową za granicą, jak w kraju, gdzie dostępne są równoważne sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym zwiększenie świadomości na temat alternatywnych środków dla osób niepełnosprawnych, a także zwiększą świadomość konsumentów w zakresie ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej podczas roamingu, podano w informacji. Źródło: ISBnews

5G: Europa powinna znacznie zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia cyfrowe 5G, aby uwolnić pełny potencjał innowacji 5G, wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Komisję Europejską w ramach wspólnego programu doradczego InnovFin. Raport wskazuje na lukę między Europą a Stanami Zjednoczonymi pod względem finansowania kapitału podwyższonego ryzyka dla innowacji 5G na poziomie od 4,6 mld do 6,6 mld euro rocznie. W ocenie EBI, ta luka stanowi „główne wyzwanie dla szybkiego rozwoju sieci 5G w Europie”. Zwiększenie inwestycji w innowacje 5G jest – według raportu – konieczne, by Europa mogła utrzymać „silną pozycję w światowym wyścigu technologii 5G”. Badanie wskazuje, że zwiększenie inwestycji kapitałowych zarówno na wczesnych, jak i na wzrostowych etapach startupów cyfrowych będzie kluczowe dla dalszego rozwoju i wdrażania technologii 5G. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Z perspektywy prawnej, szeroko podnoszona niezgodność projektowanych regulacji ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z przepisami prawa UE i międzynarodowego może doprowadzić do sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Niekorzystny wyrok dla Polski może w efekcie oznaczać konieczność uchylenia decyzji po kilku latach ich obowiązywania i skutkować roszczeniami odszkodowawczymi względem Skarbu Państwa. „Styczniowy projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (UKSC) wywołuje liczne krytyczne komentarze. Są on kierowane nie tylko w odniesieniu do proponowanych nietechnicznych kryteriów, wykluczających dostawców sprzętu i oprogramowania, ale także w odniesieniu do samego przebiegu procesu konsultacji projektowanej ustawy. Jest to zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę, że zmiany w UKSC będą miały ogromny wpływ na ukształtowanie rynku telekomunikacyjnego. Z perspektywy prawnej, szeroko podnoszona niezgodność projektowanych regulacji z przepisami prawa UE i międzynarodowego może doprowadzić do sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości. Niekorzystny wyrok dla Polski może w efekcie oznaczać konieczność uchylenia decyzji po kilku latach ich obowiązywania i skutkować roszczeniami odszkodowawczymi względem Skarbu Państwa” – poinformowała ISBnews adwokat, associate partner, lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych EY Law Justyna Wilczyńska-Baraniak. Źródło: ISBnews

e-PIT: W ciągu siedmiu dni od udostępnienia usługi Twój e-PIT, podatnicy złożyli za jej pośrednictwem 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). W zeszłym roku taki wynik osiągnięto po 8 dniach od startu usługi. „Najlepszym dowodem są zawsze liczby. A nasze dane wskazują, że usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Na naszym liczniku wybił milion złożonych zeznań, a ich liczba rośnie z godziny na godzinę. Rok temu o tej porze złożonych deklaracji podatkowych było około 100 tys. mniej. Bardzo nas cieszy, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Pokazuje nam to słuszność obranego przez nas kierunku działania. Kierunku na cyfryzację jak największej liczby usług administracji skarbowej i większego otwarcia na podatników” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Źródło: ISBnews

Innowacje: Ponad 400 wniosków złożyły firmy, ubiegające się o wsparcie w ramach programu „Badania na rynek – konkurs ogólny”, a około 300 kolejnych zwróciło się o przedłużenie terminu na składanie wniosków, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Termin składania wniosków w tej edycji konkursu upłynął w ubiegłym tygodniu. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł. „Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł  […]. A aż około 300 przedsiębiorstw ze względu na trwającą pandemię zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu o 14 dni. Dla porównania, w ubiegłorocznej edycji konkursu złożono 239 wniosków” – podał resort. Firmy z sektora MŚP będą mogły przeznaczyć unijne środki na wdrożenie wyników prac B+R. Budżet konkursu jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Według najnowszego raportu Huawei Global Connectivity Index 2020, Polska utrzymała swój zeszłoroczny wynik na poziomie 51 punktów, co daje jej 39. miejsce na 79 badanych krajów. „Kluczowe dla dalszego rozwoju cyfryzacji będą inwestycje w łącza szerokopasmowe, technologie chmurowe oraz rozwiązania z obszaru internetu rzeczy. Analitycy dostrzegają ponadto polski potencjał w zakresie wypracowania nowych modeli biznesowych, w obszarze programowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji” – podała spółka. Polska utrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i w dostępie do komputerów stacjonarnych i laptopów na gospodarstwo domowe. W innych kategoriach Polska plasuje się ze swoimi wynikami powyżej średniej globalnej. Źródło: ISBnews

Shoppertainment: Najnowsze badanie przeprowadzone przez AliExpress, przy współpracy z firmą consultingową Forrester, pokazuje rosnące zainteresowanie e-handlem i przedstawia spostrzeżenia na temat dostosowywania strategii zakupowych do zmieniających się potrzeb klientów. Wyniki sugerują, że konsumenci są otwarci na eksperymentowanie z nowymi formami robienia zakupów online. Dwie trzecie ankietowanych zaczęło kupować coraz więcej przez internet. W przypadku rozrywki zakupowej – 70% konsumentów wyraziło zainteresowanie nową formą e-zakupów.  Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wzbudza wiele kontrowersji dotyczących, m.in. powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, arbitralnego przydziału częstotliwości czy braku konsultacji i uzgodnień zaproponowanych rozwiązań – podkreślali uczestnicy warsztatu „Krajowy system cyberbezpieczeństwa: wpływ na gospodarkę i cyfrowy rozwój Polski”, którego organizatorem była Konfederacja Lewiatan. „Najbardziej niepokoi nas propozycja powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, którym ma być spółka skarbu państwa – nie wyłaniana w drodze konkursu. Nie wiemy, dlaczego powstaje ten podmiot i jaką będzie pełnić rolę. Wątpliwości wzbudza również propozycja arbitralnego przydziału częstotliwości dla operatorów telekomunikacyjnych. Państwo miałoby pełnić rolę rozgrywającego na rynku łamiąc przy tym zasady konkurencji. Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych przepisów. Pominięcie ich wpłynie na niską jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej” – powiedział Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan.  Źródło: ISBtech

Technologia 5G: Musi stale ewoluować, aby stać się motorem digitalizacji dla całej globalnej gospodarki – przekonywał na MWC Shanghai 2021 w ramach sesji dyskusyjnej „5G Advanced Summit” dr Tong Wen, CTO ds. produktów dla sieci bezprzewodowej w Huawei. Jego zdaniem jesteśmy o krok od powstania sieci 5,5G. Stać się to może dzięki technologii UCBC (Uplink Centric Broadband Communication), której przepustowość przekracza 5G dziesięciokrotnie. Z kolei technologia RTBC (Real Time Broadband Communication) dziesięciokrotnie zwiększy i tak już wysokie prędkości pobierania, a jednocześnie poprawi gwarantowaną niezawodność.  Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Rosnąca skala cyberzagrożeń, trend pracy zdalnej, sieć 5G i coraz częstsze wykorzystanie urządzeń IoT czy przyspieszająca transformacja chmurowa wymuszają na firmach wzrost zainteresowania bezpieczeństwem IT oraz adaptację do nowych trendów i technologii, wskazuje Xopero Software w raporcie Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021. Źródło: ISBtech

5G: Technologia umożliwi powstawanie nowych modeli biznesowych. Jednak, by w pełni wykorzystać potencjał sieci piątej generacji, powinna ona móc działać także w modelach otwartych, które sprzyjają budowie ekosystemu współpracujących ze sobą firm, w tym polskich innowatorów – m.in. takie wnioski padły podczas debaty „5G Made Together” zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska oraz firmę IS-Wireless. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: UKE uregulował cenę dostępu do słupów energetycznych – Opłata za powieszenie kabla na słupie niskiego napięcia wynosić ma 1,73 PLN/mies., na słupie średniego napięcia 2,75/mies. – Obniżka w niektórych wypadkach oznacza spadek ceny nawet o połowę. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Ookla opublikowała raport, bazujący na danych pochodzących od użytkowników iPhone 12, na którego podstawie można przeanalizować, które sieci, w połączeniu z najlepiej sprzedającymi się telefonami obsługującymi 5G, osiągają najlepsze prędkości miastach takich jak Londyn, Berlin, Rzym, Dubaj, Seul, czy Hong Kong. Najnowsze wydanie raportu analizuje wydajność sieci w 21 lokalizacjach. W stosunku do poprzedniej jego edycji, listę rozszerzono o 6 kolejnych miast, a w każdym z nich bez wyjątku najszybszy operator działa w oparciu o infrastrukturę Huawei. „Płynie z tego bardzo ciekawy wniosek do operatorów sieci mobilnych, którzy właśnie albo prowadzą postępowania przetargowe na dostawcę infrastruktury 5G, albo zaraz będą to robić. Warto wybrać solidnego partnera, który jest w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku poziomem zaawansowania swoich rozwiązań, a widać, że jest to dominacja na całej linii” – skomentował Aleksander Jakubczak, Senior Marketing Manager na region Europy Środkowo-Wschodniej i kraje nordyckie w Huawei. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Globalny poziom ruchu w sieciach 5G już w 2025 roku przewyższy ten w infrastrukturze 3G/4G – wynika z badania STL Partners i Vertiv. Stawia to przed operatorami wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. 40% ankietowanych przedsiębiorstw stwierdziło, że efektywność energetyczna powinna być na pierwszym lub drugim miejscu na liście priorytetów przy wdrażaniu sieci 5G. Raport „Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu technologii 5G” prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 przedsiębiorstw na całym świecie. Przedstawia wyzwania, przed którymi stoją operatorzy zmagający się ze zwiększonym zużyciem energii i kosztami związanymi z 5G. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Business Solutions: „Backlog Asseco BS na 2021 rok po IV kwartałach ubiegłego roku, wynosi 59,6% sprzedaży na 2020 rok, czyli 168,2 mln zł” – powiedział  członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. Backlog spółki w tym samym okresie ubiegłego roku na 2020 r. wynosił 55,9% sprzedaży na 2019 rok, czyli 153 mln zł.  Asseco BS nie wyklucza także realizacji akwizycji, ale przyznaje, że nie jest na tym rynku zbyt aktywne. „Jeśli się coś ciekawego pojawi na rynku, to będziemy analizować. Natomiast od dłuższego czasu aktywnie działa na rynku akwizycyjnym nasza spółka matka, czyli Asseco Poland i jeśli znajdzie jakiś ciekawy podmiot dla nas, to pytają nas na ile to pasuje do naszej grupy i wtedy analizujemy ewentualną propozycję” – powiedział Lizon. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka odnotowała 26,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 31 grudnia 2020) wobec 9,33 mln zł zysku rok wcześniej. Bez wpływu zdarzenia jednorazowego wynik netto wyniósł 7,2 mln zł. „Istotnym wydarzeniem wpływającym na prezentowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2020/21 było podpisanie ugody pomiędzy Sygnity S.A. oraz Fast – podwykonawcą umowy dot. kontraktu e-podatki zawartego przez Sygnity z Ministerstwem Finansów w 2013 roku. Podpisanie ugody zamyka kilkuletni spór sądowy […] Na wyniki finansowe I kw. FY21 wpływ miały dwa główne czynniki. Przesunięcie procesów decyzyjnych klientów w pierwszej połowie roku 2020 związane z pandemią COVID i w efekcie spadek kontraktacji w II i III kwartale finansowym spółki (kontraktacja wróciła do poziomu z przed pandemii w IV kw. FY20 i I kw. FY21) oraz podpisanie wspomnianej powyżej ugody. W efekcie złożenia tych czynników w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 grupa odnotowała wzrost zysku netto do poziomu 26,1 mln zł przy odnotowanym spadku przychodów” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco BS: Rada nadzorcza Asseco Business Solutions zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 2 zł na akcję. „Część zysku netto za rok obrotowy 2020 przeznaczona na dywidendę wynosi 66 836 386 zł. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 9 569 321,58 zł rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Spółka podała, że jej sieć 5G – na częstotliwościach 2100MHz – dociera z zasięgiem do około 6,3 mln mieszkańców Polski, a w kolejnych miesiącach 2021 roku można się spodziewać uruchamiania sieci 5G na tych samych częstotliwościach w kolejnych dużych miastach Polski. „W połowie 2020 roku T-Mobile komercyjnie uruchomił sieć 5G, która obecnie, dzięki 1650 stacjom bazowym działającym na częstotliwościach 2100MHz dociera z zasięgiem do około 6,3 mln mieszkańców Polski. W kolejnych miesiącach 2021 roku można się spodziewać uruchamiania sieci 5G na tych samych częstotliwościach w kolejnych dużych miastach Polski. Jednocześnie T-Mobile cały czas utrzymuje gotowość do budowy sieci 5G na nowych częstotliwościach, gdy tylko zostaną one rozdysponowane” – podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Operator zanotował 6,46 mld zł przychodów (wzrost o 1,1% r/r) i 1,68 mld zł skorygowanej EBITDA AL (wzrost o 2% r/r) w 2020 r. Liczba klientów zwiększyła się o 244 tys. do 11,198 mln na koniec ub.r.”Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, w 2020 roku T-Mobile Polska wypracował wzrost zarówno przychodów w ujęciu rocznym, jak i zysku EBITDA AL, które wyniosły odpowiednio 6,46 mld zł oraz 1,68 mld zł. W porównaniu do roku ubiegłego operator zanotował poprawę przychodów o 1,1% oraz zysku EBITDA AL o 2%. Co ważne, wzrosty te udało się wypracować mimo obciążenia w postaci zmniejszenia przychodów z roamingu oraz trudniejszej, zmiennej sytuacji rynkowej. Mimo tej zmienności przychody operatora rosły stabilnie w porównaniu do ubiegłego roku przez trzy kwartały, by ustabilizować się w kwartale czwartym” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Spółka odnotowała 76,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 73,44 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 92,54 mln zł wobec 87,68 mln zł zysku rok wcześniej. „EBITDA wzrosła o 5 % z poziomu 112 183 tys. zł do 117 828 tys. zł” – podała spółka. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,12 mln zł w 2020 r. wobec 273,86 mln zł rok wcześniej. „Wzrost przychodów wynika z poprawy wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat: Spółka odnotowała 26,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2020/2021 (październik – grudzień 2020 r.) wobec 15,81 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 27,89 mln zł wobec 19,7 mln zł zysku rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,22 mln zł w III kw. 2020/2021 wobec 32,36 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 72,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 46,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,96 mln zł w porównaniu z 94,85 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Obido: Serwis łączący deweloperów mieszkaniowych z potencjalnymi klientami, został kupiony przez OLX Group. Obido, dołączając do OLX Group wzmacnia Otodom i OLX, najpopularniejsze w Polsce serwisy ogłoszeniowe z nieruchomościami.”Obido wpisuje się w nasze strategiczne plany rozwoju rynku pierwotnego, który odpowiada za 45% wartości rynku mieszkaniowego w Polsce. Dzięki transakcji zwiększymy specjalizację w segmencie nowych mieszkań i domów. Wymagania klientów deweloperów oraz samych deweloperów są bardzo wysokie i zróżnicowane. Obido będzie doskonałą odpowiedzią na to wyzwanie” – powiedział general manager real estate Europe w OLX Group Monika Rudnicka. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Spółka jest optymistycznie nastawiona do perspektyw wzrostu organicznego i spodziewa się wzrostów we wszystkich segmentach biznesowych, poinformował prezes Piotr Jeleński. „Nasz aktualny backlog wykazuje bardzo ładną dynamikę i na tej podstawie jesteśmy optymistami w kwestii bieżącego roku. Outlook na 2021 jest więc optymistyczny. Obecne konsensusy analityczne to dobre odzwierciedlenie tego, co widzimy. Skupiamy się na długofalowym wzroście, aby utrzymać dynamikę spółki wzrostowej i pozytywnie zaskakiwać. Chcemy wzmocnić wzrost organiczny akwizycjami, które mają wygenerować synergie i cross selling” – powiedział Jeleński podczas wideokonferencji. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka planuje przedstawić prognozy finansowe na 2021 r. pod koniec marca, choć nie wyklucza, że może to być nieco wcześniej, poinformował członek rady dyrektorów Costas Tziamalis.”Planujemy przedstawić nasze wstępne prognozy wyników finansowych na ten rok pod koniec marca wraz z publikacją naszego raportu rocznego. W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie finalizowania budżetu na ten rok, trwa proces weryfikacji z udziałem naszych biur i spółek zależnych. Zakładamy, więc że to będzie pod koniec marca, chyba, że uda się wcześniej, to wtedy przedstawimy najszybciej, jak to będzie możliwe” – powiedział Tziamalis podczas wideokonferencji. Źródło: ISBnews

Komputronik: Spółka wypracowała 8,6 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w III kw. roku obrachunkowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-grudzień 2020 r.) wobec 6,7 mln zł rok wcześniej, prezentując zaktualizowane szacunki wyników za ten okres. EBITDA z korektą MSSF 16 wyniosła w tym okresie 7 mln zł (wobec 4,2 mln zł rok wcześniej). Przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 4,9 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 1,3 mln zł (0,8 mln zł). Źródło: ISBnews

Sygnity: Zarząd spółki zarekomendował utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości. „Jednocześnie zarząd spółki wniósł o podzielenie zysku netto w kwocie 24 164 tys. zł osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2019/2020 zakończony dnia 30 września 2020 roku w następujący sposób: kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości, kwotę 12 082 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka odnotowała  21,37 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 8,03 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 28,39 mln USD wobec 13,91 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 29,53 mln USD wobec 14,87 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 865,81 mln USD w IV kw. 2020 r. wobec 663,97 mln USD rok wcześniej. W całym 2020 r. spółka miała 36,52 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,26 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 366,44 mln USD w porównaniu z 1 914,88 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Rada nadzorcza spółki zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 1 zł na akcję. „24 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Portfel zamówień Grupy Asseco South Eastern Europe na 2021 rok ma wartość 165 mln euro. Grupa planuje wciąż skupiać się na rozbudowie i zwiększaniu znaczenia portfela własnych produktów i usług, a rozwój oferty będzie następowało zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje. „W procesie dalszego rozwoju ASEE, zarząd planuje wciąż skupiać się na rozbudowie i zwiększaniu znaczenia portfela własnych produktów i usług. Oznacza to m.in. konieczność większej koncentracji na kluczowych dla grupy kompetencjach, co może z kolei pociągnąć za sobą potrzebę rezygnacji z oferowania wybranych rozwiązań, których znaczenie nie jest dla ASEE strategiczne” – podała spółka w raporcie rocznym. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Spółka odnotowała 116,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,65 mln zł zysku rok wcześniej.Zysk operacyjny wyniósł 145,65 mln zł wobec 109,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 222,93 mln zł wobec 175,89 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026,49 mln zł w 2020 r. wobec 881,34 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Spółka zakończy nadawanie kanału ATM Rozrywka TV z końcem dnia 24 lutego 2021 r. i tym samym przestanie uzyskiwać przychody w segmencie nadawania. „W związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która kończy się z dniem 24 lutego 2021 r., jak również z brakiem rozstrzygnięcia przez KRRiT konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie, w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, emitent z końcem dnia 24 lutego 2021 r. zakończy jego nadawanie” – podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka uruchomiła kolejne centrum logistyczne – o powierzchni 6 000 m2 w Prologis Park Chorzów, podała spółka. InPost obsługuje obecnie ponad 11 tys. Paczkomatów oraz usługi kurierskie w oparciu o ponad 60 centrów logistycznych, w tym dwie sortownie centralne w Piotrkowie Trybunalskim oraz P3 Logistic Parks Mszczonów. Źródło: ISBnews

Answear.com: Spółka na podstawie aktualnych danych szacuje, że sprzedaż kolekcji jesień-zima 2020 jest znacznie lepsza niż w ostatnim roku i powyżej celu sprzedażowego wyznaczonego przed sezonem. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży kolekcji jesień-zima 2020, która okazała się najlepsza od lat. W tym czasie, oprócz bogatej i stale rozszerzanej oferty produktowej, wsparły nas wyjątkowo niskie temperatury, a także zamknięte galerie handlowe. Oprócz typowo zimowych ubrań, takich jak ciepłe kurtki puchowe, pikowane płaszcze, czy zimowe buty i akcesoria, odnotowaliśmy wysoką sprzedaż komfortowych ubrań casualowych. Jest to oczywiście związane z lockdownem oraz masowym przebywaniem ludzi w domach i tym samym wykształceniem trendu homeoffice i homeschooling” – powiedział prezes Krzysztof Bajołek. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Spółka wypracowała wstępnie w styczniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 175 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 32%.”Rozpoczynamy bardzo dobrze ten rok, w styczniu zanotowaliśmy 32-proc. wzrost przychodów względem analogicznego miesiąca rok wcześniej. Ubiegły rok był dla Asbis rekordowy, mamy jednak ambitne plany również na ten rok. Jak widać, nie zwalniamy tempa, pracujemy na pełnych obrotach, uruchamiamy kolejne projekty biznesowe, jak choćby Breezy. Dzięki tej inwestycji zagospodarujemy rynek obrotu używanymi produktami Apple oraz innych marek z tego sektora, dając im drugie życie. Mamy silną pozycję na naszych rynkach dystrybucyjnych więc start tego projektu będzie ułatwiony. Niedługo poinformujemy o kolejnych naszych pomysłach na dywersyfikację biznesu dystrybucji IT” – powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siergiej Kostevitch. Źródło: ISBnews

Comarch: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) częściowo odstąpił od umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), zawartej z konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch. Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia, którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37,55 mln zł netto.”Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko: Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu wybrało ofertę Wasko jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959 zł brutto. Źródło: spółka

KBJ: Spółka podpisała umowy na świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla oprogramowania SAP ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Przedmiotem umowy jest dostarczenie serwisu do posiadanego przez klienta oprogramowania SAP na okres 12 miesięcy począwszy od 1 lutego 2021 r. Wartość kontraktu przekracza kwotę 5 mln zł netto.  Źródło: spółka

DataArt Poland: Zwiększył zatrudnienie w Polsce w 2020 roku o od 10% do 20%, w zależności od biura. W obu współpracuje z 370 specjalistami. Obecnie prowadzi blisko 150 procesów rekrutacyjnych, mówi ISBtech Jarosław Diatczyk, członek zarządu DataArt Poland. Źródło: ISBtech

Huawei: Rozwój nowoczesnych technologii niesie obietnicę lepszego życia, może sprawić że firmy będę sprawniejsze, a świat bardziej inkluzywny dla wszystkich ludzi – przekonywał w swoim przemówieniu inauguracyjnym na konferencji MWC Shanghai 2021, Ken Hu, rotacyjny prezes Huawei. Jednocześnie ostrzegł, że po opanowaniu pandemii, światu może grozić odbicie gospodarcze w kształcie litery K, które powiększy przepaść cyfrową między różnymi grupami społecznymi. Dlatego tak ważne jest, by innowacje były tworzone z myślą o dostępie dla każdego. Jako przykład takiej działalności podał Ghanę. Firma wybudowała tam w ramach projektu sieci wiejskiej ponad 2000 stacji bazowych. Pozwoliło to poszerzyć zasięg sieci komórkowej w kraju z 83% do 95% powierzchni. W kwestii innowacji prezes Ken Hu zademonstrował również nowoczesną aplikację Huawei Cyberverse. To zaawansowane rozwiązanie z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (AR), które poprzez sieci oraz urządzenia 5G może dostarczać bardziej wciągające doświadczenia wirtualne. Źródło: ISBtech

Lidya: Fintech wskazuje, że podczas pandemii wykorzystanie aplikacji oferowanych przez fintechy wzrosło w Europie o 72 proc. Dostęp do szybkiego finansowania może być kluczową szansą dla MŚP z różnych branż, takich jak logistyka, budownictwo czy mniejszych firm z sektora FMCG. Źródło: ISBtech

Beyond.pl: Dostawca usług kolokacji i chmury w Polsce i Europie, ogłasza uruchomienie usług chmurowych opartych na HPE GreenLake. Dzięki HPE GreenLake klienci korzystający z chmury w Beyond.pl zyskają elastyczny model rozliczeniowy bazujący na podejściu pay per use oraz dostęp on-demand do mocy obliczeniowej i pamięci masowej. Beyond.pl jest pierwszym dostawcą w regionie, który oferuje usługi chmury w oparciu o HPE GreenLake. Źródło: ISBtech

Burda Książki: Jeden z liderów na polskim rynku wydawniczym, zmienia się w Słowne. Od kwietnia tego roku wszystkie książkowe premiery będą opatrzone nową nazwą i nowym logo wydawnictwa, które pojawi się wraz z trzema nowymi imprintami. Słowne stawia sobie za cel rozwój sprzedaży książek autorów już współpracujących, nawiązanie współpracy z nowymi i poszerzenie portfolio liczące już dziś ponad 1200 książek wydawanych pod markami Burda Książki i National Geographic. Wydawnictwo chce docierać do kolejnych grup odbiorców i coraz pełniej odpowiadać na oczekiwania dotychczasowych klientów. Źródło: ISBtech

PacketFabric: Innowator łączności na żądanie przeznaczonej dla klientów korporacyjnych, ogłosił strategiczne partnerstwo z Colt Technology Services, dostawcą globalnych rozwiązań łączności o dużej przepustowości. Współpraca pozwala rozszerzyć zasięg platformy sieci jako usługi PackeFabric poprzez programowo definiowane połączenie Colt. Źródło: ISBtech

Kondrat Wina Wybrane: Firma zanotowała w 2020 roku wzrost sprzedaży o 37%. „Ubiegły rok upłynął nam pod znakiem rozwoju działalności szkoleniowej w sieci. Obostrzenia nie pozwoliły nam na organizację spotkań stacjonarnych, dlatego rozszerzyliśmy naszą ofertę o szkolenia online. Korzystali z nich zarówno klienci indywidualni jak i firmy w ramach spotkań integracyjnych. Webinary prowadzone są w taki sposób, by rozwinąć zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne. Od początku istnienia firmy edukacja była jednym z jej priorytetów. Szkolenia online stały się ważnym elementem naszej działalności i pozostaną w ofercie” – powiedział prezes Kondrat Wina Wybrane Mikołaj Kondrat. Źródło: ISBtech

OVHcloud: Europejski dostawca usług w chmurze planuje ekspansję w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), w tym podwojenia pojemności centrum danych w Singapurze oraz uruchomienia drugiego centrum danych w Australii. Źródło: ISBtech

Geco.one: Polscy założyciele i menedżerowie platformy liczą, że już wkrótce może ona stać się jednym z największych graczy na rynku instrumentów lewarowanych dla kryptowalut. Źródło: ISBtech

buycoffee.to: Wystartował serwis, dzięki któremu odbiorcy treści internetowych mogąwesprzeć ulubionych twórców. Źródło: ISBtech

Google, Chmura Krajowa: Rozszerzają ofertę szkoleń w ramach programu „Firmy Jutra” o moduł związany z chmurą obliczeniową. Obejmuje on zarówno wsparcie strategiczne i biznesowe dla właścicieli firm, jak i praktyczne treningi na platformie Google Cloud Platform dla pracowników IT. Źródło: ISBtech

Alten: W 2020 roku polskie oddziały grupy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku zwiększyły swoje zespoły inżynierów o ponad 30%. Dziś pracuje w nich przeszło 500 osób, a firma nadal poszukuje specjalistów, wskazuje Ewa Gumula, managing director Alten Polska. „Do naszego zespołu zatrudniliśmy przede wszystkim software developerów o różnej specjalizacji w programowaniu .NET, iOS, Android, a także z obszaru Embedded Systems oraz testerów automatyzujących. Niezmiennie poszukujemy ekspertów specjalizujących się w automatyzacji procesów, produkcji oraz rozwiązań typu cloud, cyber security, smart home, co jest konsekwencją rosnącego zapotrzebowania projektowego w tych obszarach” – powiedziała Gumula. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cyfrowy Polsat: Spółka i Polkomtel (sprzedający) zawarli z Cellnex Poland (nabywcą, podmiotem zależnym hiszpańskiej Cellnex Telecom) warunkową umowę sprzedaży ok. 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura za 7 070,29 mln zł. „Z czego spółka zobowiązała się sprzedać 1 552 061 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 74,98% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, za cenę w wysokości 5 302 101 313,47 zł, a Polkomtel zobowiązał się sprzedać 517 595 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 25,01% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, za cenę w wysokości 1 768 191 539,73 zł. Powyższa cena sprzedaży (w tym jej części przypadające, odpowiednio, spółce i Polkomtel), zostaną dodatkowo: 1. pomniejszone o określone płatności wykonywane przez Polkomtel Infrastruktura na rzecz sprzedających i podmiotów powiązanych sprzedających zrealizowane po dniu 31 grudnia 2020 r. oraz o kwotę tzw. wzrostu rentowności w związku z umową serwisową […] za okres od 1 stycznia 2021 r. do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpi zamknięcie transakcji; oraz 2. powiększona o odsetki naliczane wg stopy 6% rocznie za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia zamknięcia transakcji r. zgodnie z przyjętym w umowie sprzedaży mechanizmem locked-box” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Przewidywane zamknięcie transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom to październik 2021 roku. Grupa Polsat zdecydowała o sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę 7,07 mld zł. Transakcja wymaga spełnienia się uzgodnionych warunków zawieszających. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Spółka nie planuje sprzedaży Payten, natomiast wprowadzenie tej spółki na giełdę jest opcją, ale nie na 2021 rok. „Nie planujemy sprzedaży naszej spółki z segmentu płatności Payten, pomimo zewnętrznego zainteresowania. Chcemy technicznie się przygotować do potencjalnego notowania, ale nie ma konkretnych planów upublicznienia tej spółki na pewno w 2021″ – powiedział prezes Piotr Jeleński podczas wideokonferencji. Zaznaczył, że Payten rozwija się dobrze.”Chcemy, żeby był jeszcze bardziej zdywersyfikowany i opierał się jeszcze bardziej na powtarzalnych przychodach. Kiedy uznamy, że osiągnął właściwe proporcje, będziemy podejmować decyzje o ewentualnym upublicznieniu, biorąc chociażby pod uwagę, czy zrealizujemy na tym dodatkową wartość” – dodał prezes. Źródło: ISBnews

Simple: W ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Simple zostały zawarte transakcje nabycia 4 048 525 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.”W wyniku wezwania w dniu 25 lutego 2021 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 4 048 525 akcji spółki. Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 1 marca 2021 r.” – podał pośredniczący. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka nie planuje dużych akwizycji w tym roku, jednocześnie nie wyklucza powoływania kolejnych nowych spółek zależnych. „W tej chwili nie planujemy żadnych dużych akwizycji, ale jeśli pojawia się jakieś interesujące okazje, to oczywiście będziemy się zastanawiać, pod warunkiem, że rzeczywiście przyczyniałyby się one do naszego rozwoju, tworzyły dodatkową wartość spółki dla jej akcjonariuszy” – powiedział członek rady dyrektorów Costas Tziamalis podczas wideokonferencji. Asbis nie wyklucza jednak powoływania nowych spółek zależnych w tym roku.”Planujemy powoływanie nowych spółek i tak w tej chwili właśnie rejestrujemy nową naszą spółkę zależną w Taszkiencie w Uzbekistanie. Tam jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Apple i będziemy realizować tam ten sam model, co dotychczas w takich krajach, jak Kazachstan czy Azerbejdżan” – dodał członek rady dyrektorów. Źródło: ISBnews

Mercaton ASI: Fundusz zamierza pozyskać kapitał w wysokości 100 mln zł w ciągu 2 lat. Obecnie skupia się przede wszystkim na obszarach takich, jak recycling i gaming, ale także FMCG oraz nowoczesnych systemach wsparcia przemysłu.”Fundusz Mercaton ASI rozpoczyna kolejny etap działania – w ciągu 2 lat zamierza pozyskać kapitał w wysokości 100 mln zł. Inwestorom proponuje zaangażowanie w projekty odpowiadające na potrzeby współczesnego świata oraz wykazujące potencjał na wysoki zwrot z inwestycji. Wartością dodaną jest działalność edukacyjna funduszu, opierająca się na profesjonalnych szkoleniach dla inwestorów. Powstały w 2019 roku Mercaton ASI w ubiegłym roku zgromadził ponad 50 inwestorów i rozpoczął pierwsze inwestycje, których łączna wartość to ponad 5 mln zł” – podał fundusz. Źródło: ISBnews

Pora na Pola: Internetowa platforma z żywnością rzemieślniczą – uruchomiła kampanię crowdinvestingową na Crowdway.pl z celem oferty w kwocie 2,61 mln zł. W 2023 r. spółka planuje debiut na NewConnect. Do tego czasu przychody mają rosnąć o ponad 150% rocznie.”Pora na Pola w obciążonym pandemią roku 2020 wzrosła 6-krotnie. Teraz ma apetyt na więcej. Właśnie wystartowała kampania crowdinvestingowa spółki na Crowdway.pl. Cel oferty akcji to 2,61 mln zł na akcelerację biznesu, który w ubiegłym roku rozwijał się 9 razy szybciej niż cały rynek e-grocery” – podała spółka. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Spółka pozyskała 10,29 mln zł z publicznej emisji akcji z prawem poboru i dokonało przydziału wszystkich akcji oferowanych. Redukcja wyniosła 92,65%. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Źródło: ISBnews

Akardo: Platforma e-commerce z rzemieślniczym obuwiem – na przełomie marca i kwietnia zamierza drugi raz pozyskać finansowanie o wartości 1,68 mln zł w ramach crowdfundingu udziałowego w kampanii promowanej przez Crowdway. „Akardo wyrusza na podbój Europy oraz zapowiada uruchomienie nowej, międzynarodowej marki premium – Haka Shoes. Plany ekspansji zakładają również udostępnienie oferty Akardo w Czechach w III kwartale br., a w IV kwartale na Słowacji. W tym celu spółka na przełomie marca oraz kwietnia zamierza drugi raz pozyskać finansowanie w ramach crowdfundingu udziałowego w kampanii promowanej przez Crowdway. Akardo S.A. celuje w emisję o wartości 1,68 mln zł, która jest kontynuacją drogi na NewConnect. Debiut najwcześniej w 2023 roku” – podała spółka. Źródło: ISBnews

e-Muzyka: W ramach ogłoszonego przez Empik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka nie zostały złożone żadne zapisy na sprzedaż walorów, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Pod koniec grudnia 2020 r. Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Empik chciał osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Codeaddict: Spółka podpisała z Softie list intencyjny w sprawie rozpoczęcia rozmów mających doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy. Zamiarem Codeaddict jest przejęcie Softie. „Zamiarem spółki jest przejęcie Softie, co – zdaniem spółki – może przyczynić się do powstania podmiotu świadczącego szeroki i komplementarny wachlarz usług, od technologii i usług informatyczno-programistycznych, przez sprzedaż, aż po rekrutację wykwalifikowanych pracowników, mogących wesprzeć spółkę i jej klientów w bieżących działalnościach” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Motivizer: Firma pozyskała 4 mln zł na rozwój systemu wspierającego zarządzanie HR w firmie oraz ekspansję na rynku międzynarodowym. Motivizer pozyskał środki od JR Holding ASI w zamian za 44,92% udziałów. Spółka planuje także w najbliższym czasie ekspansję na rynki Europy, w tym: Czechy, Hiszpanię i Włochy.”Tworzymy najnowocześniejszy system zarządzania pracowniczymi świadczeniami pozapłacowymi. Nasze niezawodne, intuicyjne i zintegrowane z innymi systemami narzędzie wpływa nie tylko na wydajność i automatyzację działów HR, ale co równie ważne na efektywność i zaangażowanie pracowników. A to oni są fundamentem każdej organizacji. Rozwój firmy jest w pełni zależny od zaangażowania każdego pracownika, dlatego jesteśmy pewni, że nasz system w pełni wspiera budowanie wartości każdej organizacji. Dzięki środkom od naszego inwestora możemy wyżej postawić sobie poprzeczkę i przyspieszyć realizację naszych celów” – powiedział CEO/CTO i założyciel Paweł Filutowski.  Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Autopay: Lotos Paliwa, z Grupy Lotos, jako pierwsza w Polsce włączyła swoje karty flotowe do automatycznej metody płatności AmberGO, obsługiwanej przez aplikację Autopay. Kierowcy korzystający z bezgotówkowych kart Lotos Biznes mogą już poruszać się po autostradzie A1 bez zatrzymywania się na bramkach.”Do tej pory większość użytkowników Autopay stanowili klienci indywidualni, jednak liczba klientów biznesowych, korzystających z naszej usługi, stale rośnie. Cieszymy się na współpracę z programem flotowym Lotosu, bo bardziej otwiera nas to na kierowców, realizujących podróże służbowe. W wielu firmach liczy się każda złotówka, litr paliwa i minuta jazdy. Dlatego te kilkadziesiąt sekund, zaoszczędzonych na każdej autostradowej bramce, przyniesie w skali roku bardzo konkretne oszczędności” – powiedział zarządzający Autopay Mobility Miłosz Kurzawski. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska: Bank wraz z akceleratorem Accelpoint, w czwartej rundzie programu akceleracyjnego, wybrało 5 polskich startupów (wybór szóstego wciąż trwa), które rozpoczną teraz prace nad dostosowaniem zaproponowanych rozwiązań do wymagań biznesowych banku i potrzeb jego klientów.  Program akceleracyjny, w którym bank patronuje ścieżce FinTech polega na współpracy między dojrzałymi startupami oferującymi rozwiązania gotowe do wdrożenia, a biznesem. Wsparcie praktyków i ekspertów finansowych pozwala wybranym startupom dostosować pomysły produktowe lub usługowe do realnego zapotrzebowania na rynku. Źródło: ISBnews

Allegro: Do Allegro Smart! dołączył nowy kurier – pickpack – firma realizująca na Allegro dostawy w dniu zamówienia przez 7 dni w tygodniu. Spółka podkreśla, że liczba ofert na Allegro z możliwością dostawy natychmiastowej w dniu zamówienia na terenie największych miast Polski przekroczyła 1,5 mln.”Dzięki dołączeniu nowego kuriera – firmy pickpack – do oferty Allegro Smart! jeszcze więcej klientów będzie mogło skorzystać z darmowej dostawy w kilka godzin od zamówienia. Na początku z usługi skorzystają mieszkańcy Warszawy.  Allegro pracuje nad rozszerzeniem oferty pickpack dla klientów z kolejnych miejscowości” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Operator sieci Plus wybrał trzy startupy 5G do dalszej współpracy w ramach Akceleratora S5 – akceleratora technologii 5G. „Ze zgłoszonych ponad 170 firm, do fazy inkubacji (rozwoju projektu w początkowej fazie) został wybrane trzy startupy, które otrzymały granty finansowe na start współpracy z Plusem. Następnie dwa z nich – dzięki wykazanemu potencjałowi biznesowemu – zostały zaproszone do dalszej współpracy z Plusem. Są to Inovatica AGV oraz Wares – obydwie firmy wykazały wysoką innowacyjność swoich usług i produktów, z wykorzystaniem potencjału technologii 5G” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PGNiG: Spółka przetestuje system, zaprojektowany wspólnie z rzeszowskim startupem TruBlu, który ma pozwolić na bilansowanie w czasie rzeczywistym energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych. „Projektowane dla PGNiG rozwiązanie ma za zadanie zbierać i przetwarzać na odległość dane pomiarowe z urządzeń pobierających energię elektryczną, a docelowo zdalnie zarządzać w czasie rzeczywistym rozproszoną infrastrukturą energetyczną wyposażoną w technologię przemysłowego internetu rzeczy (IIoT). Zastosowanie tej technologii umożliwi  bilansowanie energii, czyli monitorowanie pomiarów i sygnalizowanie odchyleń od normy i stanów alarmowych, dzięki czemu możliwe będzie ograniczanie kosztów zakupu energii” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: Aplikacja SMYK, należąca do największej w kraju sieci sklepów z artykułami dla dzieci, prowadzącej także sklep internetowy smyk.com, jest dostępna w AppGallery w wersji w pełni zintegrowanej z Huawei Mobile Services. „Pełna integracja z HMS oznacza, że aplikację SMYK z AppGallery mogą pobierać zarówno użytkownicy starszych modeli smartfonów i tabletów opartych o GMS, jak i najnowszych urządzeń marki z HMS. O HMS oparty jest najnowszy smartfon Huawei Mate 40 Pro, telefony z serii P40, z serii Y – Y6p i Y5p, Huawei Mate 30 Pro i składany smartfon Mate Xs, a także najnowsze tablety Huawei – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Proces migracji nowoczesnych rozwiązań EnveloBanku do Banku Pocztowego rozpocznie się w I połowie marca. Pełna migracja wszystkich obecnych klientów detalicznych obu marek do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i bankowości mobilnej Pocztowy zakończy się w sierpniu 2021 r. Ujednoliceniu ulegną także produkty – będą odtąd występować pod jedną marką Banku Pocztowego. Bank zrezygnuje również z prowadzenia z dwóch serwisów informacyjnych www, podał bank.  Źródło: ISBnews

Alior Bank: Bank udostępnił użytkownikom „portalu developera” usługę FX za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API). Rozwiązanie umożliwia wszystkim zainteresowanym łatwą integrację z systemami zewnętrznymi. Dzięki niej użytkownicy platformy otrzymują natychmiastowy dostęp do szerokiego wachlarza walut i najlepszych kursów wymiany. Dodatkowo API zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dać jego użytkownikom pełną elastyczność zawierania transakcji, a także dostęp do ich statusów i historii. Szeroki zakres funkcjonalności API FX Trade daje możliwość budowy własnych rozwiązań do wymiany walut” – podał bank. Źródło: ISBnews

Allegro: Średnia wartość zamówień realizowanych na Allegro Biznes w ramach oferty z aktywowaną usługą odroczonej płatności jest ponad 12 razy większa po dwóch tygodniach od startu platformy, niż standardowe zakupy biznesowe realizowane do tej pory. Największą popularnością cieszą się elektronika oraz sprzęt/wyposażenie budowlane.Na początku lutego uruchomiona została platforma Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w łatwiejszy sposób. Na start Allegro wprowadziło elastyczne metody płatności dla ponad 30 mln ofert, a liczba ta dynamicznie rośnie, ponieważ stale przybywa sprzedających, którzy aktywują tę metodę w swoich ofertach. Dodatkowo przez 2 miesiące od uruchomienia, Allegro Biznes oferuje dodatkową promocję – pierwsze 21 dni odroczonej płatności nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla kupujących. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka ma 1 mln klientów na platformie e-learningowej po roku od uruchomienia. „Chcemy, by użytkownicy Allegro czuli się pewnie i bezpiecznie bez względu na to, czy robią zakupy, czy prowadzą sprzedaż na naszej platformie. Wiemy, że prowadzenie profesjonalnego biznesu wymaga wiedzy i doświadczenia. Czujemy się odpowiedzialni za naszych partnerów biznesowych i chcemy, aby każda zmiana wprowadzana na platformie była im przekazana w sposób dostępny, merytoryczny i atrakcyjny. Dlatego, wraz z zespołem 46 wewnętrznych ekspertów oraz 5 autorytetów spoza Allegro, przygotowaliśmy platformę szerzącą wiedzę o e-commerce. Uczestnicy mogą skorzystać z ponad 400 materiałów dodatkowych – filmów eksperckich, tutoriali i animacji, instrukcji obsługi, artykułów czy map myśli. Odbiorcami naszych kursów biznesowych są przede wszystkim polskie małe i średnie przedsiębiorstwa” – powiedziała odpowiedzialna za Akademię Allegro Kinga Hajducka. Źródło: ISBnews

Google, e-point: Retail Growth to program rozwoju polskiego handlu detalicznego, skierowany do grupy przedsiębiorców o potencjale do ekspansji w przestrzeni cyfrowej, stworzony w 2019 przez polskie biuro Google. Jeden z jego obszarów tematycznych skoncentrowany wokół rozwoju kanału mobile, jest realizowany przy współpracy z e-point. Inicjatywa ta obejmuje: audyt mobilnego User Experience i szybkości witryn firm, którego wynikiem będzie wskazanie elementów do poprawy, prezentacja raportu z audytu wraz z dokładnym omówieniem proponowanych zmian i zaleceń, wdrożenie zaleceń przez firmy w celu poprawy doświadczeń użytkowników, cykl spotkań, dotyczących podsumowania wdrożonych zaleceń, planów na kolejne usprawnienia oraz ich wpływu na wyniki biznesowe. Realizacja projektu jest zaplanowana na pierwszą połowę 2021 roku.  Źródło: ISBtech

braf.tech: Informacja jest jednym spośród wielu składników majątku firmy. Bezpieczeństwo danych, szczególnie tych gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych za pośrednictwem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Jak ocenia Ewa Żak-Lisewska, dyrektor ds. rozwoju w braf.tech, Przede wszystkim należy mieć świadomość, że zabezpieczenia technologiczne czy wykwalifikowany personel działów IT to istotne, ale niewystarczające elementy bezpieczeństwa informacji. Trzeba pamiętać, że najważniejszym i często też najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek.  Źródło: ISBtech

Plantwear: Drewniane akcesoria lifestylowe marki Plantwear, poszerzą asortyment znanej marki odzieżowej Monnari. Wraz z początkiem marca, w ramach pilotażu, wybrane produkty spółki trafią do sklepu internetowego kontrahenta. Współpraca ta może znacząco wpłynąć na zwiększenie dostępności produktów Plantwear przy wykorzystaniu zasięgów sklepu e-commerce oraz na dotarcie do nowych grup odbiorców, podała spółka. Źródło: spółka

Tauron: Klienci spółki mogą dzięki systemowi inteligentnego zarządzania podnosić efektywność ogrzewania oraz oświetlenia domu a także zredukować rachunek nawet o 30% i mogą skorzystać także z kredytu 0% przy zakupie produktów typu smart home. „Inteligentne systemy zarządzania domem to specjalna oferta dla klientów Taurona. Z doświadczenia wiemy, że produkty te niosą za sobą wiele korzyści. Teraz dokładamy do tego atrakcyjną formę finansowania. Kredyt ratalny 0% oznacza, że klient oddaje do banku, z którym współpracuje Tauron, tylko taką kwotę, jaką pożyczył” – powiedział prezes Tauron Sprzedaż Rafał Soja. Źródło: spółka

ITBoom: Spółka zaprojektowała i wdrożyła już w pierwszych firmach w Polsce innowacyjne narzędzie do zarządzania pracą zespołów w dobie pandemii koronawirusa. Aplikacja „Wnioski HR – planer obecności” została stworzona i zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach pracujących w nowym trybie – hybrydowym. Pozwala ona na efektywne rozplanowanie i zarządzanie przestrzenią biurową z wykorzystaniem pracy stacjonarnej i zdalnej. Pierwsze wdrożenia pokazują, że firmy mogą zaoszczędzić nawet do 65% powierzchni biurowej, miejsc postojowych i parkingowych, a tym samym znacznie ograniczyć koszty pracy. Nowe rozwiązanie to szansa na łagodniejsze i sprawniejsze przejście pomiędzy okresami lockdownów i luzowania obostrzeń gospodarczych.  Źródło: ISBtech

Mio: Wprowadził w najnowszych modelach kamer samochodowych system  który poinformuje kierowcę  o   tym, że zbliża się do strefy, gdzie  przeprowadzany jest odcinkowy pomiar prędkości. Dodatkowo kierowca otrzyma  wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą mu płynnie i bezpiecznie pokonać odcinek. Źródło: ISBtech

OPPO: Pokazał technologię błyskawicznego ładowania podczas Mobile World Congress w Szanghaju (MWCS). Spółka pokazała również rozwijany smartfon OPPO X 2021, Omni – urządzenie 5G CPE czy technologię OPPO Wireless Air Charging. Źródło: ISBtech

Silvair, Sunricher: Do ekosystemu Silvair dołącza producent komponentów oświetleniowych firma Sunricher dostarczającą swoje produkty do wielu europejskich i amerykańskich firm oświetleniowych. Produkty do kontroli oświetlenia są kompatybilne z systemami wielu znanych marek tj. OSRAM, Philips, Schneider, ABB, Lutron, Leviton czy Berker i były wykorzystywane w wielu projektach na całym świecie m.in. koreańskiej siedzibie Samsung, francuskim Parlamencie czy siedzibie Google UK. Źródło: ISBtech

Südzucker Polska: Krótszy o 70% czas budowania aplikacji biznesowych i zmniejszenie o 2/3 wydatków na ich rozwój i utrzymanie w firmie w skali roku. To tylko nieliczne z korzyści, jakie Südzucker wymienia, podsumowując efekty ostatnich 10 lat realizacji strategii rozwoju firmy w obszarze cyfrowej transformacji biznesu. Dla właściciela marki „Cukier Królewski”, którego zakłady produkcyjne każdego dnia opuszcza 12 tys. ton cukru, takie wyniki przekładają się na znaczące oszczędności z tytułu optymalizacji kosztów codziennej pracy. Źródło: ISBtech

OnRobot: Wprowadził elektryczny chwytak podciśnieniowy VGP20 OnRobot do wymagających aplikacji paletyzacji, w tym obsługi ciężkich, nieporęcznych i porowatych powierzchni. Źródło: ISBtech

No Limit: Obsługuje e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej z nowego magazynu od 7R w Sosnowcu. Źródło: ISBtech

Poly: Rozszerzyła swoje portfolio o serię Savi 7300 Office – najnowszy produkt linii bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Savi, która została zaprojektowana w oparciu o ulepszone zabezpieczenia DECT.  Źródło: ISBtech

PZU: Wdrożył rozwiązanie technologiczne, które obsługuje wszystkie procesy wspierające zarządzanie aktywami własnymi i klientów w Grupie PZU. Nowo wdrożone rozwiązanie w oparciu o system MX3 w ramach kompleksowego projektu o nazwie „Wall Street” umożliwia w czasie rzeczywistym śledzenie wyników funduszy, kontrolę limitów ryzyka czy reguły zgodności i bezpieczeństwa. Zapewnia także szybszy przepływ informacji między departamentami biorącymi udział w obsłudze zawieranych transakcji. Źródło: ISBtech

PZU Zdrowie: Wdrożyło w swojej sieci diagnostycznej pilotażowy program do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej. Rozwiązanie opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i jako jedno z pierwszych w Polsce tego typu oprogramowania znalazło zastosowanie w działalności komercyjnej. Dzięki niemu czas wykonania opisu, w razie wykrycia udaru, zostaje skrócony z kilku godzin do nawet kilku minut i pozwala na szybkie udzielenie pomocy pacjentowi. Źródło: ISBtech

Samsung: Rozszerza ekosystem o tablety Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Tab S7+ w nowym granatowym kolorze. Tablety Galaxy Tab S7 i Tab S7+ w kolorze granatowym oferują zaktualizowane oprogramowanie One UI 3 zapewniające płynniejszą obsługę ekosystemu Galaxy. Źródło: ISBtech

Plus: Od marca podwaja pakiety gigabajtów w wybranych głosowych ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm przez cały okres trwania umowy, w tym w abonamencie z dostępem do 5G. Podwojone gigabajty znajdziemy już w najtańszym abonamencie za 30 zł. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował wersję 7.0 swojego flagowego systemu operacyjnego FortiOS. Jego nowe funkcje odnoszą się do największych współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, m.in. dotyczących zdalnej pracy i bezpiecznego dostępu do zasobów brzegowych (SASE). Ponadto FortiOS 7.0 umożliwia każdemu użytkownikowi rozwiązania FortiGate łatwe wdrożenie funkcji Zero Trust Network Access (ZTNA). Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments