Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 22-26 lutego br.

T-Bull: Spółka zaprezentowała 25 lutego poprzez stronę Steam nową grę „Illegal Transporter Simulator” której wydanie planowane jest na 2022 rok. „Jednym z kluczowych aspektów rozgrywki w zapowiedzianym tytule jest zaawansowana personalizacja oraz szeroka gama aut. Takie połączenie tworzy niezapomniane godziny rozrywki. Zarząd T-Bull S.A. planuje wydanie gry w 2022 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 303 527 akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej. „Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi rady nadzorczej spółki. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł za akcję. Akcje serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, przy czym możliwe jest dokonanie potrącenia umownego wierzytelności spółki względem akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji serii I z wierzytelnością akcjonariusza przysługującą wobec spółki, w szczególności wynikającą z nabycia przez spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia” – podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka przesuwa termin wypuszczenia Patcha 1.2 do gry „Cyberpunk 2077” na drugą połowę marca z planowanego terminu lutowego. „Choć bardzo pragnęliśmy opublikować Patch 1.2 do 'Cyberpunka 2077′ w czasie, w jakim zapowiadaliśmy wcześniej, niedawny cyberatak na infrastrukturę IT studia i rozległy zakres aktualizacji oznaczają, że tak niestety się nie stanie – będziemy potrzebować więcej czasu” – podała spółka na swoim profilu na Twitterze. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka potwierdza wydanie aktualizacji strategii w I kwartale 2021 r. „Potwierdzamy wydanie aktualizacji strategii w I kwartale 2021” – powiedziała ISBtech dyrektor relacji inwestorskich firmy Karolina Gnaś. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Ipopema Securities obniżyła prognozy sprzedaży gry „Cyberpunk 2077” przez CD Projekt do odpowiednio 16 mln kopii w 2020 roku i 9 mln kopii w 2021 wobec prognozowanych wcześniej odpowiednio 25 mln i 10,3 mln, podał broker. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Producent gier założył nową spółkę Forever Seed Fund (FSF), w której objął 100% udziałów. To pierwszy krok do rozwoju działalności przez Forever Entertainment na polu inwestycyjnym. Spółka zakłada, że bieżący rok będzie „wyjątkowy w historii” i planuje wydać co najmniej cztery tytuły typu remake, trzy gry własne i co najmniej trzy istotne porty. „Utworzenie Forever Seed Fund doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Forever Entertainment. Przejmie ona cały proces inwestycyjny związany z pozyskiwaniem atrakcyjnych tytułów, ich rozwojem i sprzedażą, a z drugiej strony da nam możliwość współpracy z utalentowanymi i kreatywnymi zespołami deweloperskimi. Powołanie Forever Seed Fund jest także odpowiedzią na mnóstwo propozycji współpracy, które stale spływają do naszej firmy z całej Europy” – powiedział prezes Zbigniew Dębicki.  Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka podpisała z QubicGames umowę o współpracy wydawniczej. „W ramach umowy QubicGames udzieli wsparcia All in! Games w ramach dystrybucji i promocji gier All in! Games wydawanych w wersji na konsolę Nintendo Switch do momentu zawarcia umowy oraz tych, które zostaną wydane na konsolę Nintendo Switch w trakcie trwania umowy w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka zawiązała trzy nowe spółki z trzema podmiotami z grupy kapitałowej PlayWay oraz innymi podmiotami. Działalność nowych firm: NPC Games, G11 oraz Grande Games, będzie skoncentrowana na produkcji wieloplatformowych gier komputerowych. Celem Ultimate Games jest dywersyfikacja działalności pod kątem realizowanych projektów i sukcesywna rozbudowa grupy kapitałowej. „W każdej z nowo powołanych spółek akcyjnych Ultimate Games posiadamy pakiet akcji rzędu 30-40%. Kapitał zakładowy każdej ze spółek wynosi 100 tys. akcji. NPC Games, G11 i Grande Games to zespoły, które mają specjalizować się w produkcji gier z określonych segmentów. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku” – powiedział prezes Ultimate Games Mateusz Zawadzki. Źródło: ISBnews

Demolish Games: Spółka rozpoczęła 23 lutego pierwszą transzę oferty publicznej w związku z emisją nowych akcji, z której chce pozyskać 0,5 mln zł. Zapisy od większych inwestorów, przyjmowane będą do 1 marca br. Druga transza oferty, skierowana do wszystkich zainteresowanych rozpocznie się 2 marca. Celem emisji akcji jest pozyskanie łącznie 1 mln zł. „Rozpoczęliśmy dziś pierwszą transzę oferty publicznej akcji Demolish Games, skierowaną do większych inwestorów. W tej rundzie chcemy pozyskać 0,5 mln zł. Naszym głównym celem jest dynamiczny rozwój, dywersyfikowanie działań oraz produkcja nowych tytułów. Mamy wiele pomysłów na gry o dużym potencjale sprzedażowym. Wierzymy, że efekty naszej pracy spełnią oczekiwania inwestorów, którzy nam zaufają” – powiedział prezes Paweł Dywelski. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka podtrzymuje termin debiutu gry „Uragan” w II kw. 2021 r. i zamierza rozwijać tytuł w kolejnych latach. „Spółka pracuje obecnie nad trzema grami. Gra 'Uragan' jest obecnie najbardziej zaawansowana. Jest to przede wszystkim shooter, ale jednocześnie pokazuje, jak wyglądałby świat opanowany przez sztuczną inteligencję” – powiedział  prezes Marcin Marzęcki. Dodał, że gra „Uragan” pojawi się w II kw. 2021 r. (w trybie early access), ale planowane jest rozwijanie tej gry co najmniej do 2023 r. i podobny scenariusz będzie dotyczył kolejnych tytułów o kodowych nazwach „City of Minds” oraz „Restoration”, które będą pojawiać się na rynku w 2022 i 2023 r. Źródło: ISBnews

Games Operators: Spółka sprzedała 6,5 tys. kopii gry „Rustler” na platformie Steam od premiery, która odbyła się 18 lutego. Aktualny poziom „outstanding wishlist” wynosi 119 tys. „Gra spotkała się z mieszanym odbiorem graczy, o czym świadczą wystawione przez nich w sklepie Steam oceny na poziomie 'mieszane', tj. 64% pozytywnych recenzji. Aktualny poziom 'outstanding wishlist' wynosi 119 tysięcy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Dokonał odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł w tym 4,96 mln zł – w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Spółka zakończyła emisję prywatną skierowaną do zagranicznego inwestora instytucjonalnego. Fundusz zarządzany przez Acion Partners objął całą nową emisję o wartości 2,7 mln zł. Strony podpisały już umowę objęcia akcji, a wpłata została zaksięgowana na koncie Starward Industries. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Spółka zakończyła prace nad pełną wersją gry „Gravity Maze” i gra została przekazana wydawcy (No Gravitty Games) celem wydania na platformach Switch i Steam. „Gravity Maze” jest grą przestrzenno-logiczną, w której zadaniem gracza jest doprowadzenie kostki specjalnej do wyjścia z labiryntu. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Spółka zakończyła prace nad pełną wersją gry „Missiles Commander” i została przekazana wydawcy  – No Gravitty Games – celem wydania na platformach Switch i Steam.Ostateczna data premiery gry zostanie podana do wiadomości publicznej po weryfikacji przez Nintendo eShop. Źródło: spółka

Klabater: Spółka podała, że z uwagi na przedłużające się prace deweloperskie i portingowe podjęła decyzję o ponownej zmianie daty premiery gry „SkyHill: Black Mist 2” w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Zarząd potwierdza, że premiera gry w wersji na platformy konsolowe nastąpi w 2021 r. Źródło: spółka

Brave Lamb Studio: Producent gier w segmencie indie premium, przeniesie grę „Field Hospital” na konsolę Playstation 5. Korporacja Sony zaakceptowała grę w procesie submisji na konsole nowej generacji jej autorstwa. Na tej podstawie „Field Hospital” został przyjęty w poczet gier, które mogą być developowane na platformę Playstation, a Brave Lamb Studio otrzymał status formalnego developera PS5. Uzyskanie zgody Sony jest ostatnim etapem formalnego zatwierdzenia wydania gry na konsole Playstation 5 oraz Xbox Series X|S. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka podpisała akt zawiązania spółki Forever Seed Fund S.A. z siedzibą w Gdyni. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Forever Seed Fund. Spółka będzie specjalizowała się w poszukiwaniu do Grupy FE zespołów developerskich posiadających interesujące pomysły na gry oraz ciekawy potencjał rozwojowy. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Spółka w ramach zawartej w ubiegłym roku ugody z Kuu Hubb Oy, odzyskała drugą część zaległych należności, w kwocie 250 tys. euro, która została spłacona w dwóch transzach w lutym br. (100 i 150 tys. euro). Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, Cherrypick Games otrzyma jeszcze 1 609 707 euro w dwóch ratach (550 tys. euro do końca maja oraz 1 059 707 euro do końca sierpnia) powiększone o odsetki. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Spółka odnotowała ponad 1,32 mln zł zysku netto w 2020 wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej. W raportowanym okresie najistotniejszym zdarzeniem w spółce było zawarcie porozumienia rozliczeniowego z Kuu Hubb Oy związanego z przeniesieniem własności gry „My Hospital” na fińską spółkę. Odzyskana do tej pory kwota wynosi 850 tys. euro i 200 tys. euro zabezpieczenia roszczeń od fińskiego komornika. Cherrypick Games wznowiło również proces, którego celem jest dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku głównym GPW. Spółka jest na etapie aktualizacji prospektu emisyjnego, który jeszcze w I półroczu chce złożyć do KNF. Źródło: spółka

Forestlight Games: Na platformie Steam dostępna jest karta prologu gry „Wedding Designer”. Premiera Wedding Designer Prologue zaplanowana jest na koniec kwietnia 2021 roku. Wishlista symulatora agencji organizacji nietypowych eventów zgromadziła ponad 13 tys. zapisów i jest na Global TOP Wishlist platformy Steam. Pełna wersja projektu trafi na rynek na przełomie II i III kw. tego roku. W połowie br. Forestlight Games planuje debiut na NewConnect. Źródło: spółka

United Label: Spółka zawarła z Pingle Studio umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania portu gry „Tails of Iron” na konsole PlayStation oraz Xbox – poprzedniej i nowej generacji tj. PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One. Premiera gry zaplanowana jest na II poł. 2021 r. Źródło: spółka

Duality: Spółka zaakceptowała oraz przyjęła warunki dotyczące przyznania grantu od Epic Games Inc. na grę „Unholy” w ramach programu The Epic MegaGrants. Kwota przyznanego grantu wynosi 35 tys. USD tj. ok. 130 tys. zł i w całości zostanie przeznaczona na produkcję gry „Unholy”. Zgodnie z regulaminem programu, grant jest bezzwrotny oraz nie wiąże się z żadnymi biznesowymi, prawnymi ani finansowymi zobowiązaniami ze strony spółki. Źródło: spółka

Moonlit: Spółka zawarła z Romanem Łakomiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Titan-Forge Roman Łakomiak umowę licencyjną dotycząca pozyskania przez spółkę praw do wykorzystywania modeli autorstwa Titan-Forge w produkowanej przez spółkę grze „Model Builder”, a także we wszelkiego rodzaju promocji i akcesoriach dotyczących tej gry. Zawarta umowa potwierdza również zamiar stron w zakresie kontynuowania współpracy w zakresie udzielania przez Titan-Forge kolejnych licencji. Źródło: spółka

The Dust: „Car Thief Simulator” gra autorstwa Two Horizons z grupy The Dust, pozwalająca wcielić się w rolę złodzieja samochodów weszła na listę global Top Wishlist platformy Steam 20 lutego br. Jest to druga gra autorstwa studia, która znalazła się na liście gier najbardziej oczekiwanych przez użytkowników platformy Steam. Planowana premiera na PC już w 2021 roku. Wydawcą tytułu jest The Dust. Źródło: spółka

Polyslash: Spółka zdecydowała, że gra „Alchemist Simulator” zadebiutuje na platformie Nintendo Switch 11 marca. Natomiast 25 lutego br. symulator alchemika zadebiutował na PC na rynku chińskim, dzięki współpracy Polyslash z chińskim wydawcą HeartBeat Interactive Entertainment. „Aby zachęcić graczy do zakupu gry, umożliwiliśmy opcje zakupu w pre-orderze, po cenie 10% niższej niż standardowa, która wyniesie 12,45 USD” – powiedział prezes Dawid Ciślak. Źródło: spółka

Polyslash: Spółka ustaliła, że premiera gry „Mech Mechanic Simulator” w wersji na PC na 25 marca 2021 roku. Cena detaliczna została ustalona na 19,99 USD. W związku z przeceną premierową, od dnia premiery przez tydzień cena gry będzie niższa o 10%.  Źródło: spółka

Bandai Namco: Firma opublikowała trailer nowego dodatku do popularnej gry „Tekken 7”. Klip ukazuje nową grywalną postać, którą będzie premier Polski. Tekken to seria gier z gatunku bijatyk. W ramach rozgrywki gracz dostają pod swoją kontrolę postać, której zadaniem jest eliminacja kolejnych przeciwników podczas bokserskich pojedynków. Każda z postaci posiada swój styl walki, starcia odbywają się na zróżnicowanych arenach, a dodatkowo produkcja oferuje nam liczne tryby wyzwań i rozgrywki.  Źródło: ISBtech

Carbon Studio: „The Wizards – Dark Times” jeszcze w tym roku zostanie wzbogacona o tryb Co-Op Multiplayer na PC VR. Poza możliwością rozgrywki wieloosobowej, twórcy projektu dodadzą do tytułu nowe areny, nowych przeciwników, nowej klasy postaci oraz wiele drobnych modyfikacji. W tegorocznym zestawieniu najlepszych gier VR 2020 platformy Steam, gra znalazła się w brązowej kategorii. Sprzedaż całej serii The Wizards niedawno przekroczyła 200 tys. sprzedanych kopii.  Źródło: ISBtech

11bit studios: Zbliża się moment, w którym deweloper powoli zacznie „odsłaniać karty” długo skrywanych produkcji, wskazuje DM BDM. Według nich, będzie to miało miejsce w kwietniu na konferencji podsumowującej rok 2020. „Rok 2021 zapowiada się pod kątem przekazywanych informacji ze spółki bardzo atrakcyjnie. Z produkcji własnych poznamy takie tytuły jak 'Projekt 8′ (nowe IP oparte o własny, wykreowany świat, miks gatunkowy), 'Eleanor' (przygotowywany przez zespół odpowiedzialny za 'Frostpunka' – spodziewamy się, jej kolejnej części w skali znacznie przekraczającej poprzednią produkcję) oraz 'Dolly' (nowe IP, rozwijane przez zespół odpowiedzialny za TWOM). Z segmentu wydawniczego czeka nas 'Vitriol' (RPG skalą przedsięwzięcia przypominający 'Frostpunka'), projekty znacząco większe od Monlightera czyli 'Foxhole' (jego premiery spodziewamy się w 2021 roku) oraz 'Botin' i 'AVA'. Liczymy na dalszy dynamiczny rozwój tego segmentu poprzez podpisywanie kolejnych atrakcyjnych umów” – czytamy w raporcie.  Źródło: ISBtech

Playground Games: Wprowadziło nowe DLC do jednej z najpopularniejszych gier wyścigowych – „Forza Horizon 4”. Dodatek „Hot Wheels Legends Car Pack” dostępny będzie dla wszystkich graczy, włącznie z użytkownikami platformy Steam, którzy samą grą mogą cieszyć od dwóch tygodni. Najnowsze DLC wzbogaci możliwości naszej wirtualnej przejażdżki o dodatkowe 6 maszyn.  Źródło: ISBtech

Starward Industries: Krakowskie studio deweloperskie, pracujące obecnie nad grą wideo zatytułowaną „The Invincible”, będącą adaptacją powieści Stanisława Lema, pomyślnie zakończyło emisję prywatną skierowaną do zagranicznego inwestora instytucjonalnego. Fundusz zarządzany przez Acion Partners objął całą nową emisję o wartości 2,7 mln zł.  Źródło: ISBtech

SimFabric: Podpisał z GroMar trzy umowy związane z otrzymanym grantem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby informacji zawodowoznawczych. Źródło: ISBtech

PCF Group: Demo „Outriders” zadebiutowało na platformach PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra weszła do TOP #2 na Globalnej Liście Bestsellerów Steam (pre-order). Peak oglądalności na portalu Twitch 65 tys. Peak graczy na portalu Steam 55,3 tys. Gra znajduje się na 16 miejscu na liście globalnych wishlist.  Źródło: Trigon

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments