Globalne gospodarki, które postawią na cyfryzację w oparciu o inteligentną komunikację mogą liczyć na szybsze odbicie po pandemii oraz wzrost PKB na jednego mieszkańca – takie wnioski płyną z najnowszej edycji raportu Huawei Global Connectivity Index 2020 (GCI). 

Siódmy już raport Global Connectivity Index podkreśla przede wszystkim, że gospodarki cyfrowe są bardziej odporne na pandemię. Zdaniem autorów raportu gospodarki o wyższej dojrzałości cyfrowej mogą złagodzić negatywny wpływ pandemii na PKB per capita nawet o 50%.

Rośnie również tempo inwestycji w nowe technologie w krajach rozwijających się z grupy tzw. Adopters. Kraje te coraz mocniej niwelują lukę w obszarze cyfryzacji w porównaniu z krajami rozwiniętymi z grup Frontrunner i Adopter. Polska utrzymała z kolei swój zeszłoroczny wyniki na poziomie 51 punktów i zajęła 39 miejsce. 

Polska z potencjałem w obszarze SI 

Według najnowszego raportu Polska utrzymała swój zeszłoroczny wyniki na poziomie 51 punktów, co daje jej 39 miejsce na 79 badanych krajów. Kluczowe dla dalszego rozwoju cyfryzacji będą inwestycje w łącz szerokopasmowe, technologie chmurowe oraz rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy. Analitycy dostrzegają ponadto polski potencjał w zakresie wypracowania nowych modeli biznesowych, w obszarze programowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji. 

Polska utrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i w dostępie do komputerów stacjonarnych i laptopów na gospodarstwo domowe. W innych kategoriach Polska plasuje się ze swoimi z wynikami powyżej średniej globalnej. 

Malejący cyfrowy dystans 

Kluczowym wnioskiem w najnowszej edycji raportu GCI jest, że kraje, które dopiero rozpoczynają proces cyfryzacji poczyniły w ostatnim znaczne postępy w zakresie łączności szerokopasmowej. Średnia penetracja mobilnych łączy szerokopasmowych wzrosła u nich ponad 2,5-krotnie, liczba abonamentów sieci 4G wzrosła z 1% do 19%, a mobilne łącza szerokopasmowe stały się o 25% bardziej przystępne cenowo.

Tegoroczny raport pokazuje, że państwa, które przyspieszyły wydatki na cyfryzację zaliczyły wzrost w innych obszarach gospodarki. Wydatki na e-commerce wzrosły prawie dwukrotnie od 2014 r. do ponad 2 000 USD na osobę. Wymuszone przez pandemie cyfrowe inwestycji sprawiły, że niektóre kraje zwiększyły swój wynik GCI nawet o 17% i zdołały podnieść PKB o 22% więcej niż inny uczestnicy raportu. 

Tegoroczny raport wykazał ponadto, że skłonność firm do inwestowania w IT różni się w zależności od ich pochodzenia. Organizacje w krajach z grup Frontrunner i Adopter uważają utrzymanie budżetów IT za ważniejsze niż finansowanie innych obszarów działania. Zmniejszyły one również swoje budżety IT średnio o 2,5 do 3,5 razy mniej niż organizacje w innych krajach. 

Cyfryzacja zgodnie z planem 

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, kraje muszą dokonywać jednak inwestycji w ICT w oparciu o unikalny zestaw zasobów i czynników produkcyjnych dla konkretnych obszarów gospodarki. Po raz pierwszy w raporcie GCI autorzy zaproponowali również pięć kluczowych etapów cyfrowej transformacji: 

  • Etap 1: Efektywność zadań – państwa i firmy muszą kłaść nacisk na śledzenie realizacji poszczególnych zadań poprzez bardziej efektywną komunikację.
  • Etap 2: Wydajność funkcji – automatyzacja funkcji ICT pozwalają na jednoczesną obsługę wielu zadań i bardziej efektywną wymianę informacji.
  • Etap 3: Wydajność systemu – większy nacisk powinien być kładziony na cyfryzację podstawowych funkcji systemowych w celu zapewnienia wydajnych operacji. Przedsiębiorstwa na tym etapie będą miały większe zapotrzebowanie usługi w chmurze.
  • Etap 4: Efektywność i sprawność organizacyjna – bardziej skomplikowane procesy firmowe są stopniowo digitalizowane, aplikacje migrują do chmury, a wszystkie systemy są skutecznie integrowane. Ponadto następuje szeroka adaptacja aplikacji opartych na chmurze oraz rozwiązań SI i IoT, które umożliwiają analizę danych w czasie rzeczywistym. 
  • Etap 5: Wydajność i odporność całego systemu – cały firmowy ekosystem jest zdigitalizowany, zdolny do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Co więcej, technologie, takie jak 5G, IoT i robotyka, stwarzają nowe możliwości dla powstawania nowych modeli biznesowych, metod pracy i produktów w całym procesie cyfryzacji.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments