Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 7-11 grudnia br.

PCF Group: Spółka dokonała przydziału 618 750 akcji nowej emisji w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy złożyli zapisy na prawie 41 mln akcji, co oznacza redukcję na poziomie blisko 98,5% i ostatecznie do inwestorów detalicznych trafi ok. 1,5% akcji PCF Group, na które się zapisali. Intencją spółki PCF Group jest debiut na GPW do końca 2020 r. Całkowita wartość oferty publicznej spółki PCF Group, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wyniesie ponad 203 mln zł brutto,. środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, w tym na rozbudowę istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Ponadto po przeprowadzeniu określonych przygotowań spółka planuje rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone. Źródło: ISBnews

Michał Sadowski, Brand24

Brand24: Według metryk Brand24, rozpoznawalność marki „Cyberpunk 2077” jest aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie, poinformował prezes Brand24 Michał Sadowski. Według niego zasięg dyskusji o 'Cyberpunk 2077′ za ostatnie 30 dni przekroczył 1.1 miliarda internautów. To poziom normalnie zarezerwowany wyłącznie dla dużych wydarzeń, jak misje załogowe SpaceX, czy premiery nowych produkcji Star Wars. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zawiązała spółkę zależną – Supernova Studio i objęła 100% jej kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100 tys. zł. Supernova Studio będzie producentem własnych gier z gatunku survival z przeznaczeniem na platformy PC i konsole. Źródło: ISBnews

Cyberpunk 2077

CD Projekt CD: Spółka szacuje, że do 9 grudnia 2020 roku włącznie, gracze złożyli ponad 8 mln zamówień przedpremierowych gry „Cyberpunk 2077”. W oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych spółka szacuje, że na moment ogólnoświatowej premiery gry „Cyberpunk 2077”, tj. ujmując zamówienia złożone do dnia 9 grudnia 2020 roku włącznie, gracze złożyli na nią ponad 8 mln zamówień przedpremierowych (tzw. pre-orders). Źródło: ISBnews

CD Projekt:  Prezes Adam Kiciński ocenił, że wynik preorderów na dzień premiery gry „Cyberpunk 2077” (10 grudnia) znacznie przekracza najbardziej ambitne plany. Zarząd wierzy, że dalsza sprzedaż będzie równie dobra, jak dotychczas. Prezes zapowiedział także, że zaadresuje absolutną większość problemów zgłaszanych przez graczy i  zaznaczył, że problemy z grą wynikają z różnorodności konfiguracji PC. Jednocześnie prezes zapowiedział, że spółka może przed świętami Bożego Narodzenia podać kolejne dane sprzedażowe debiutującej 10 grudnia gry „Cyberpunk 2077” Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka szacuje, że szacowana wartość należności licencyjnych spółki z tytułu zrealizowanej sprzedaży przedpremierowej gry 'Cyberpunk 2077′ we wszystkich kanałach cyfrowych przewyższyła łączną sumę: całkowitych nakładów na wyprodukowanie gry oraz kosztów marketingu i promocji gry ponoszonych przez spółkę – zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 r.  Źródło: ISBnews

All In! Games: Spółka podpisała umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, dot. inwestycji w spółkę Ongoing. Ongoing sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Thirsty Skeletons Sp. z o.o.) będzie prowadzić i rozwijać działalność w zakresie produkcji gier komputerowych. Jednocześnie spółka podpisała umowę wydawniczą z Ongoing na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucja i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem „Dark Caster”. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Analitycy Goldman Sachs spodziewają się, że wydana przez CD Projekt gra „Cyberpunk 2077” w pierwszym roku od premiery gry sprzeda się w 22,5 mln kopii, podano w raporcie datowanym na 10 grudnia. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 grudnia br., o emisji nie więcej niż 18 775 000 akcji serii J w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Za jedną akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii J. Cena emisyjna akcji serii J wynosi nie mniej niż 10 gr za jedną akcję. Pozyskane w wyniku emisji spółka zamierza przeznaczyć na: wzmocnienie pozycji jako wydawcy, m.in. poprzez prowadzenie większej liczby akcji promocyjnych i marketingowych, przyjmowanie do portowania i wydawania gier o większym potencjale sprzedażowym i przychodowym (SRP), w przypadku których wymagane jest wypłacenie deweloperowi minimalnego gwarantowanego wynagrodzenia tzw. minimum guarantee, rozwój akcji wydawniczej na pozostałych konsolach: Microsoft Xbox, Sony Playstation w tym na konsolach next gen, rozwój działalności polegającej na inwestowaniu w starannie wybrane zespoły lub studia deweloperskie, którym emitent, poza wsparciem finansowym inwestycja, może zaoferować również wsparcie merytoryczne i technologiczne. Źródło: spółka

7Levels: Premiera gry ” Jet Kave Adventure ” platformach PC Steam oraz Xbox One i Xbox Series S/X ustalona na 15 stycznia 2021 r.  Źródło: spółka

Drageus Games: Gra „Clorful Colore” trafi do o sprzedaży na konsolę Nintendo Switch 22 stycznia 2021 r. Źródło: spółka

Varsav Game Studios : Spółka zakończyła negocjację i nawiązała współpracę z No Gravity Games, a także 2 osobami fizycznymi polegającą na przystąpieniu przez emitenta oraz No Gravity Games do istniejącej sp. z o.o. należącej do wskazanych powyżej 2 osób fizycznych, tj. do spółki – Don’t Bite Devs Studio sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w związku z uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki stowarzyszonej, podjętą w dniu 4 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników oraz w sprawie zmiany umowy spółki stowarzyszonej. Emitent objął 80 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki stowarzyszonej, o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000 zł oraz pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 96 000 zł. W konsekwencji po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej, o którym mowa powyżej, emitent będzie posiadał udziały reprezentujące 40% udziału w kapitale zakładowym oraz 40%udziału w głosach. NZW spółki stowarzyszonej podjęło 4 grudnia 2020 r. także uchwałę w sprawie zmiany formy spółki na z dotychczasowej Don’t Bite Devs Studio sp. z o.o. na Cyber Rain Games sp. z o.o.. Cyber Rain Games będzie się specjalizowało w tworzeniu gier komputerowych inspirowanych raportami tworzonymi przez najbardziej znanych futurologów dotyczącymi zawodów przyszłości. Zgodnie z planami wspólników, Cyber Rain Games Sp. z o.o. zostanie w roku 2021 przekształcone w spółkę akcyjną. Źródło: spółka

Drago entertainment : Podczas zimowej edycji Festiwalu Gier Steam w lutym 2021 r. spółka przedstawi demo autorskiego projektu „Winter Survival Simulator”. Symulator zimowego przetrwania, powstający przy współpracy z survivalistą Markiem Kamińskim, zostanie zaprezentowany we wczesnej wersji na PC w I połowie przyszłego roku. Rolę wydawcy tytułu pełni Movie Games. Aktualnie krakowski producent i deweloper gier PC buduje mocną wishlistę swoich autorskich tytułów oraz przygotowuje się do debiutu na giełdzie. Dołączenie studia do grona spółek notowanych na rynku NewConnect zaplanowane jest na I połowę 2021. Źródło: spółka

Game Island: Producent gier survivalowych z Wrocławia, wchodzący w skład grupy kapitałowej spółki publicznej The Dust, rozpoczyna przygotowania do podwyższenia kapitału zakładowego – zamierza pozyskać od inwestorów do 2,5 mln zł. W następnym kroku spółka zamierza wejść na NewConnect. Game Island S.A. specjalizuje się w produkcji średniobudżetowych gier z gatunku survival-immersive na PC i konsole.  Źródło: spółka

All in! Games: Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu skupu obligacji własnych serii od C2 do M w okresie od 8 grudnia br. do 15 lutego 2021 r. Wartość transakcji przeprowadzanych przez spółkę w ramach czynności nabywania obligacji nie przekroczy łącznie kwoty 8 174 000 zł. Środki na nabywanie obligacji własnych w celu ich umorzenia pochodzą z emisji akcji serii H.  Źródło: spółka

QubicGames: Spółka zależna – Untold Tales zawarła dwie kolejne umowy wydawnicze na komputery PC i konsole. Pierwsza umowa została zawarta ze studiem z Brazylii i dotyczy gry przygodowej 2D, w której gracz rozwiązuje zagadki wykorzystując moce astralne do manipulowania rzeczywistością i istotą tajemniczego świata. Gra będzie wydana na komputery PC oraz konsole w trzecim kwartale 2021 roku. Druga umowa dotyczy gry przygodowej osadzonej w post-cyberpunkowej przyszłości, oferującej kilka typów rozgrywki, która realizowana jest przez studio z Wielkiej Brytanii. Planowana data wydania powyższej gry na komputery PC oraz konsole to pierwszy kwartał 2022 roku. Tytuły obydwu gier zostaną opublikowane w terminie późniejszym, zgodnie z ich planami marketingowymi. Untold Tales prowadzi również zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi deweloperami gier, których finalizacja spodziewana jest w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.  Źródło: spółka

Punch Punk Games: Spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na przyznanie 1,7 mln zł dofinansowania w ramach sektorowego programu GameINN realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt złożony przez spółkę dotyczy opracowania narzędzia do efektywnego tworzenia unikalnej warstwy artystycznej oddającej stylistykę komiksową w grach 3D. Całkowity koszt realizacji narzędzia to koszt 3 mln zł. Źródło: spółka

Ultimate Games: Spółka została wydawcą konsolowej wersji gry z portfolio grupy PlayWay „Mr. Prepper”, podała spółka. Za port gry z wersji PC na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4,  Xbox One, Xbox X oraz PlayStation 5 odpowiada Ulitimate Games oraz jej spółka z grupy – ConsoleWay, a producentem gry jest Rejected Games. Źródło: ISBnews

No Gravity Games:  Spółka zawarła umowę wydawniczą z Red Dev Studio dotyczącą współpracy stron przy produkcji i wydaniu gry „Lovecraft Tales”. Zgodnie z postanowieniami umowy No Gravity Games będzie pełniło rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing gry, natomiast Red Dev Studio będzie producentem, deweloperem, odpowiedzialnym za przygotowanie i wyprodukowanie gry. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Spółka zawarła umowę wydawniczą z No Gravity Games. Przedmiotem umowy jest współpraca stron przy produkcji i wydaniu gry „Lovecraft Tales”. Zgodnie z postanowieniami umowy No Gravity Games będzie pełniło rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing gry, natomiast emitent będzie producentem, deweloperem, odpowiedzialnym za przygotowanie, wyprodukowanie gry, przy czym w pierwszej kolejności stworzony zostanie pierwszy rozdział gry, stanowiący samodzielną, grywalną całość. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka informuje o obustronnym podpisaniu umowy zawartej z Cybernetic Technologies Netictech. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez spółkę wykonania gry „Climber: Sky is the Limit” w wersji na PC. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość wydania na konsole. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Na 18 grudnia wyznaczono premiery 4 gier na platformę PlayStation 4 (w Europie i USA). Będą to: „Goetia” (cena gry to 9,99 euro/9,99 USD), „Towaga: Among Shadows” (14,99 euro/14,99 USD), „Sparkle 4 Tales” (9,99 euro/9,99 USD) oraz „”Seeds of Resilience” (13,99 euro/13,99 USD).  Źródło: ISBnews

PunkPirates: Spółka ustaliła datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Danger! Escape Lab” na urządzenia wirtualnej rzeczywistości VR na 15 grudnia 2020 roku. Źródło: spółka

Immersion: Studio VR/AR, powołało spółkę zależną pod nazwą Immersion Games. Działalność nowego studia obejmuje produkcję gier w wersji VR, AR oraz PC. W II kw. 2021 roku studio planuje debiut na rynku publicznym NewConnect. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka ustaliła datę wprowadzenia do sprzedaży gry „Body of Evidence” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 17 grudnia 2020 r. Źródło: spółka

Forestlight Games: Spółka zależna Pixel Trapps pracuje nad pięcioma produkcjami mobilnymi. Wśród nich są projekty z portfolio produkcyjnego Forestlight Games, które Pixel Trapps przenosi do wersji mobilnych. Pierwsze z gier trafią na rynek na przełomie 2020/2021. Jednocześnie spółka zależna planuje przeprowadzenie prywatnej emisji udziałów o wartości 0,9 mln zł. Celem oferty będzie m.in. wsparcie projektów własnych oraz przygotowanie prototypu wysokobudżetowej gry mobilnej.  Źródło: spółka

Codeaddict: Poznański software developer udostępnił wybranym użytkownikom pierwszą odsłonę aplikacji eSportsBASE. Na podstawie przekazanych opinii, opracowana zostanie wersja produktu, która w najbliższych tygodniach trafi do szerszego grona odbiorców. Projekt powstaje na zlecenie austriackiej spółki gamingowej. Rynkowy debiut eSportsBASE zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2021 r.  Źródło: spółka

Detalion Games: Producent gier z Grupy PlayWay jest coraz bliżej wydania flagowego projektu „Nemezis Mysterious Journey III”. Prace nad projektem są na końcowym etapie – premiera, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaplanowana jest na I kwartał 2021 r. Jeszcze w tym roku Detalion zamierza zadebiutować na NewConnect – 16 października spółka złożyła dokument informacyjny na GPW.  Źródło: spółka

Forestlight Games:  Producent i wydawca gier na PC i konsole – dywersyfikuje działalność o sektor gier mobilnych poprzez spółkę zależną. Pixel Trapps aktualnie pracuje nad pięcioma produkcjami mobilnymi. Wśród nich są projekty z portfolio produkcyjnego Forestlight Games, które Pixel Trapps przenosi do wersji mobilnych. Pierwsze z gier trafią na rynek na przełomie 2020/2021. Jednocześnie spółka zależna planuje przeprowadzenie prywatnej emisji udziałów o wartości 0,9 mln zł. Celem oferty będzie m.in. wsparcie projektów własnych oraz przygotowanie prototypu wysokobudżetowej gry mobilnej. Źródło: spółka

Skinwallet:  Spółka podała, że jej serwis Skinwallet Market pozyskał 4,3 tys. nowych użytkowników, tj. o 72% więcej niż w październiku. Według prezesa Kornela Szwaji, największy wzrost ruchu na platformie spodziewany jest w najbliższych tygodniach, po uruchomieniu wszystkich funkcjonalności. Spółka sfinalizowała integrację z nowymi systemami płatniczymi, takimi jak Payeer, airtm, Tiplati, Qiwi czy Payoneer. Udało się także zwiększyć zasięgi w lokalizacjach niewymagających nowych systemów płatności. W najbliższych tygodniach Skinwallet zamierza też uruchomić platformę Instant dla użytkowników w Turcji i Brazylii. Źródło: spółka

Play2Chill: Zarząd spółki oraz jej główny udziałowiec – PlayWay – podpisali umowy lock-up, na podstawie których zobowiązują się nie zbywać posiadanych przez siebie akcji przez okres 12 miesięcy od dnia debiutu spółki na rynku NewConnect. 4 grudnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny Play2Chill i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na małej giełdzie. Spółka czeka na wyznaczenie daty pierwszego dnia notowań.  Źródło: spółka

CD Projekt: Według metryk Brand24 rozpoznawalność marki Cyberpunk 2077 jest aktualnie wyższa niż 91% marek na świecie, poinformował prezes Brand24 Michał Sadowski. Ocena Cyberpunk 2077 na portalu Metacritic dla wersji PC 90/100 (-1 punkt w ciągu doby; 52 recenzje). Liczba recenzji na Steam 59 tys. a w tym 76% pozytywnych ocen (+5 punktów w ciągu doby). Sprzedaż w pierwszym dniu: 8mln proerderów to ok. 500mln USD przychodu brutto + kopie kupione pierwszego dnia vs. GTA V 800 mln USD pierwszego dnia (na samych preorderach ok. 63% w relacji do GTA V, nie wliczając sprzedaży I dnia). Przychody dla CDR w pełni pokryły nakłady na wyprodukowanie gry oraz koszty marketingu i promocji ponoszone przez spółkę zarówno dotychczasowych jak i planowanych do końca 2020 roku. Wielkość grupy na Steam przekroczyła 1mln – #23 miejsce na liście bestsellerów Amazon w kategorii gaming w tym roku (2 pozycja za The Last of Us 2 wśród gier AAA). Gra cały czas na topowym miejscu sprzedaży w sklepach cyfrowych. Liczba Twitch viewership wczoraj 878 tys. vs. 1,14mln w dniu przed premierą. Koszt marketingu Cyberpunka 2077 zbliżony do kosztu developmentu. Bez zmian w polityce bonusowej: 10% zysków z gry dla pracowników spółki. Źródło: ISBtech, Trigon

Gog.com: Platforma należąca do CD Projekt realizuje internetową kampanię reklamową gry Cyberpunk 2077 w ramach stałej współpracy z agencją Bluerank. Źródło: ISBtech

PlayWay: Podjął uchwałę w sprawie połączenia 3R Studio Mobile z Hubstyle.  Źródło: spółka

343 Industries: Na stronie Halo Waypoint, studio udostępniło informację nt. premiery „Halo Infinite” na jesieni 2021 r.! W poście na blogu znajdują się również zrzuty ekranu przedstawiające pierwsze spojrzenie na mapę w trybie multiplayer, a także informacje nad czym aktualnie pracuje zespół Halo. Źródło: ISBtech

Immersion: Jedno z najbardziej doświadczonych studiów VR/AR na świecie, które zrealizowało projekty, m.in. dla Smithsonian Institute, HBO, Museum of Natural History, Coca Cola, czy McDonald’s – powołuje spółkę zależną pod nazwą Immersion Games. Działalność nowego studia obejmuje produkcję gier w wersji VR, AR oraz PC. W drugim kwartale 2021 roku studio planuje debiut na rynku publicznym NewConnect. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Aż cztery poważne luki w zabezpieczeniach biblioteki sieciowej Steam wykryli specjaliści z Check Point Research. 25 milionów użytkowników platformy gamingowej było podatnych na ataki hakerskie, które mogły doprowadzać do przejęcia komputerów graczy, jak również wszystkich jednostek podłączonych do zewnętrznych serwerów gier. Źródło: ISBtech

Play: Wszyscy zapaleni gracze mogą już odkrywać świat Cyberpunk 2077. Dla tych, którzy chcą jeszcze głębiej zanurzyć się w klimat Night City, operator przygotował porcję atrakcji jak specjalne zestawy gadżetów dla osób wybierających telefony 5G oraz limitowane startery. Źródło: ISBtech

7Levels: Ogłosił datę premiery gry Jet Kave Adventure na komputerach osobistych oraz konsolach nowej generacji Xbox X|S oraz Xbox One. Pierwszy autorski tytuł spółki, który zadebiutuje na innej niż Nintendo Switch platformie wejdzie do sprzedaży już 15.01.2021 w cenie 14.99 EUR/USD. Natomiast jeszcze przed świętami (11.12.2020) w ramach działalności wydawniczej studia na Nintendo Switch pojawi się Warplanes: WW1 Sky Aces. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Szacuje 2,2 mln zł przychodów w listopadzie 2020 (+51% r/r). Źródło: spółka

Ultimate Games: Został wydawcą konsolowej wersji gry Mr. Prepper. To jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów z portfolio grupy PlayWay w 2021 roku. Obecna wishlista projektu  przekracza 200 tys. zapisów. Za port gry z wersji PC na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4,  Xbox One, Xbox X oraz PlayStation 5 odpowiada Ulitimate Games oraz jej spółka z grupy – ConsoleWay. Producentem gry jest Rejected Games. Źródło: spółka

Qubic Games: Zawarł umowy sprzedaży 54,7 tys. akcji spółki Noobz from Poland za kwotę 1,48mln zł. Po odwróceniu niezrealizowanego zysku z wyceny Noobz from Poland z 2020 roku, zrealizowany zysk ze sprzedaży akcji tejże spółki w 2020 roku wyniesie 674,6tys. zł. Źródło: spółka

Vivid Games: Przychody w listopadzie 2020 roku wyniosły 2,67mln zł (YTD 26,3mln zł) Zysk netto w listopadzie spodziewany jest na poziomie 0,04mln zł, w okresie styczeń-listopadzie 2020 roku 2,1mln zł. Źródło: spółka

Microsoft Xbox: Poinformował o „niezwykle pozytywnej” reakcji społeczności graczy na premierę Xbox Series X|S, która w ocenie firmy była „jednocześnie oszałamiająca i nastrajająca optymistycznie”. Microsoft udostępnił nowe dane dotyczące zaangażowania, z których m.in. wynika, iż fani Xbox zagrali w ponad 3800 różnych gier i spędzili miliardy godzin przez ostatni miesiąc, sprawdzając ulubione tytuły.  Cloud gaming z Xbox Game Pass Ultimate będzie dostępny na urządzeniach z systemem iOS i komputerach z systemem Windows już wiosną 2021 r. Usługa wchodzi również na nowe rynki, jak Australia, Brazylia, Japonia i Meksyk (wszystkie obecnie w wersji preview) w nowym roku.  Fani mogą spodziewać się niesamowitej oferty gier od Xbox Game Studios i partnerów zewnętrznych w nadchodzącym roku, których listę można znaleźć w blogpoście na Xbox Wire.

Xbox ogłosił dodanie dwóch nowych funkcji już teraz dostępnych w aplikacji Xbox Family Settings: możliwości wstrzymania czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem,  zarządzania zakupami poprzez akceptowanie lub odrzucanie próśb o zakup gier bezpośrednio z telefonów systemami Android i iOS. Aktualizacja ta jest świetnym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi: zbliżająca się przerwa świąteczna to czas, gdy rodzice i opiekunowie poszukują sposobów, by ich pociechy znalazły balans pomiędzy grą przed ekranem a z innymi zajęciami. Aplikacja Xbox Family Settings działa również na nowych konsolach Xbox Series X i Xbox Series S, a także na Xbox One. Nowe funkcje uzupełniają te już istniejące aplikacji, umożliwiające rodzicom ustawianie limitów czasu korzystania z ekranu na każdy dzień tygodnia, ustawianie filtrów treści na podstawie wieku każdego z dzieci, zarządzanie z kim mogą się bawić i komunikować. Aplikacja Xbox Family Settings jest absolutnie niezbędna, jeśli Twoje dzieci grają na Xbox.

Podczas gali The Game Awards Xbox ogłosił: „Perfect Dark,” jest pierwszą grą z stworzoną przez zespół złożony od podstaw spośród deweloperów Xbox Game Studios', nazwany The Initiative; „Microsoft Flight Simulator” będzie dostępny na konsole Xbox już najbliższego lata; Nowe tytuły, jak „Among Us,” dołączą w niedługim czasie do Xbox Game Pass na PC; Master Chief będzie częścią „Fortnite Season 5”; Specjalny samochód „Cyberpunk 2077” jest możliwy do odblokowania w „Forza Horizon 4”. Źródło: ISBtech

Blizzard: 23 listopada tego roku gracze World of Warcraft na całym świecie otrzymali najnowszy, ósmy już dodatek do gry – Shadowlands. W dniu premiery Shadowlands sprzedało się ponad 3,7 mln egzemplarzy gry.  Źródło: ISBtech

RD Games: Pracuje wraz z PlayWay nad bardzo rozbudowanym symulatorem przetrwania Primitive Man Simulator. Gracze wcielą się w niej w prehistorycznego człowieka, który jako jedyny spośród swoich wykazuje niezwykłą smykałkę do eksperymentowania i odkrywania nowych rzeczy. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Od 19 marca 2021 będzie można zagrać w nową grę  Returnal, wyłącznie na PlayStation 5. Wraz z pokazaniem nowego zwiastuna gameplayu, w PlayStation Store wystartowała przedsprzedaż edycji cyfrowych.  Źródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments