Platforma chmurowa Sony Ci już dostępna

Firma Sony Electronics wprowadziła nowe rozwiązanie Ci Catalog, które zwiększa funkcjonalność platformy chmurowej Ci służącej do zarządzania materiałami i do współpracy w zastosowaniach profesjonalnych.

Ci Catalog umożliwi zarządzanie materiałami przedsiębiorstwa, w tym tworzenie scentralizowanych, bezpiecznie zarządzanych bibliotek multimediów i udostępnianie ich zawartości zespołom, działom, oddziałom lub firmom.  W rezultacie możliwe jest bezpieczne zarządzanie materiałami od produkcji po sprzedaż — wszystko w ramach jednej platformy Ci.  

Nowe rozwiązanie Ci Catalog umożliwiają integrację z dostępnymi na platformie Ci przestrzeniami roboczymi Workspace, które znajdują zastosowanie przy pozyskiwaniu materiału, przetwarzaniu multimediów i wspólnej pracy podczas produkcji i postprodukcji.  Dzięki Ci Catalog platforma Ci staje się wszechstronnym systemem, który ułatwia zarządzanie materiałami zarówno właścicielom treści, studiom, producentom, stacjom telewizyjnym, organizacjom sportowym, wytwórniom nagrań jak i dużym przedsiębiorstwom. Zastosowanie jednego rozwiązania w całym przedsiębiorstwie oszczędza czas i pieniądze, zmniejsza zagrożenia związane z bezpieczeństwem, sprzyja współpracy i zapewnia wgląd w najcenniejsze treści. 

„Wprowadzenie rozwiązania Catalog to wynik opinii i sugestii, jakie otrzymywaliśmy od największych i najbardziej znanych światowych podmiotów z sektora mediów.” — mówi Theresa Alesso, prezes działu Pro w Sony Electronics.  

„Eliminacja nakładów inwestycyjnych i instalacji oznacza koniec epoki, w której zarządzanie multimediami wiązało się z koniecznością zakupu i wdrożenia kilku drogich, niedających się zintegrować systemów.  Platforma Ci działa natywnie w chmurze, gwarantując dostępność, bezpieczeństwo, szybkość i łatwą współpracę. Jej właściwości, takie jak zoptymalizowany, scentralizowany system, intuicyjny w użyciu układ oraz skalowalność, dokładnie spełniają oczekiwania czołowych podmiotów.” – dodaje Theresa Alesso. 

Platforma Ci przyspiesza przesyłanie plików, wspólne opracowywanie materiałów, ich weryfikację, zatwierdzanie i zarządzanie, a także ich przekodowywanie i archiwizację, ponieważ wszystkie funkcjonalności dostępne są w ramach jednej subskrypcji SaaS.  Dodatkowo szybki i bezpieczny dostęp do materiałów jest możliwy praktycznie z każdego miejsca. 

Co więcej, interfejsy programistyczne API REST pozwalają integrować platformę z systemami i narzędziami zewnętrznych dostawców.  Aby korzystać z zalet Ci, klient nie musi też instalować sprzętu.  Z kolei elastyczny model opłat za rzeczywiste wykorzystanie (pay-as-you-go) oznacza skalowalność dostosowaną do potrzeb firmy, bez ponoszenia nakładów kapitałowych.