Antycovidowy JR Holding wychodzi szeroko do inwestorów

JR Holding ASI oczekuje, że koronawirus powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój biznesu jego spółek portfelowych, ocenia prezes January Ciszewski. Spółka zaktualizuje strategię, prowadzi działania zwiększające transparentność i planuje przenosiny na rynek główny GPW z NewConnect.

Nasz portfel inwestycyjny jest konsekwentnie rozbudowywany o podmioty, które wpisują się w założenia strategii rozwoju i spełniają rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Większość z naszych spółek portfelowych działa w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19, a wręcz można powiedzieć, że koronawirus powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój ich biznesu. Uważam, że pojawianie się w naszym portfelu kolejnych podmiotów umożliwi nam utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu aktywów i zysków w kolejnych kwartałach” – wskazuje prezes January Ciszewski.

Holding zanotował w II kw. 2020 r. zysk netto w wysokości 403,7 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w całej jej historii. Przychody finansowe wyniosły w tym okresie ponad 498,6 mln zł i wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym.

Strategia rozwoju Emitenta na lata 2020-2022 przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są wypracowane wyniki finansowe. Zarząd Spółki jest niezwykle zadowolony z osiągniętych wyników i z dużym optymizmem podchodzi do kolejnych kwartałów.

Nasze wyniki finansowe w drugim kwartale 2020 r., a więc osiągnięcie ponad 403 mln zł
zysku netto należy uznać za niesamowite osiągnięcie. Pokazaliśmy rynkowi, że potrafimy
selekcjonować i dobierać spółki do portfela inwestycyjnego. To właśnie wzrost wartości
spółek portfelowych i samego portfela pozwolił nam wypracować tak ogromny zysk. Mam
nadzieję, że rynek doceni naszą pracę i jej rezultaty, co wpłynie pozytywnie na wycenę
rynkową Spółki” – wyjaśnia prezes January Ciszewski.

Do portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. dołączyły w 2 kw. 2020 r. nowe, bardzo perspektywiczne podmioty m.in.: Helix Immuno-Oncology S.A., Digital Avenue S.A. czy GenXone S.A. Zaangażowanie w te projekty inwestycyjne jest zgodne z polityką inwestycyjną Spółki. Emitent cały czas poszukuje także nowych inwestycji, które będą spełniały jego kryteria inwestycyjne i prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przedsięwzięć biznesowych.

Zgodnie z opublikowanym w ostatnim czasie raportem miesięcznym w lipcu 2020 r.
wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. przekroczyła poziom 1 mld zł,
osiągając na koniec miesiąca rekordową wartość, czyli niemal 1,3 mld zł. W samym lipcu
br. aktywa Spółki powiększyły się o kwotę 561,4 mln zł.

W najbliższym czasie zarząd spółki będzie chciał dokonać aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022, bowiem dynamiczny rozwój spółek z portfelowych oraz planowane nowe inwestycje znacząco wyprzedziły wartości zakładane w opublikowanej strategii.

Jednocześnie Zarząd Spółki będzie rekomendował na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczęcie prac nad przejściem Emitenta na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

JR HOLDING ASI S.A. przeprowadza obecnie rebranding Spółki i pracuje nad uruchomieniem nowego serwisu korporacyjnego. Podejmowane działania odzwierciedlają dynamiczny rozwój Emitenta i mają na celu przejrzyście pokazywać strukturę JR
HOLDING ASI S.A.

Wszystkie te działania mają za zadanie zwiększyć transparentność JR HOLDING ASI S.A. oraz poprawiać wizerunek Emitenta wśród inwestorów i uczestników rynku kapitałowego.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie.