Paul Cormier z Red Hat o rewolucji open source

Paul Cormier, prezes i dyrektor generalny firmy Red Hat, o nowych produktach globalnego dostawcy rozwiązań open source, które pomogą przedsiębiorstwom optymalizować, skalować lub po prostu chronić swoje operacje informatyczne w obliczu globalnych zmian.

Obecnie firmy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej koncentrują się na swoich indywidualnych potrzebach. Niektóre muszą szybko skalować działalność, aby zaspokoić niesłabnący popyt na usługi, podczas gdy inne chcą wzmocnić i utrzymać kluczowe operacje informatyczne, mówi Cormier.

Wskazuje, że Red Hat nie ogranicza się do dostarczania technologii, która zaspokaja taką czy inną potrzebę, tylko udostępnia klientom elastyczny, w pełni otwarty zestaw rozwiązań, dając im to, czego potrzebują w danym momencie.

Może to być na przykład najlepsza na świecie korporacyjna platforma Linux, która zapewni większą stabilność operacyjną, lub najlepsza w branży korporacyjna platforma Kubernetes, pozwalająca szybko skalować usługi w celu zaspokojenia dużego popytu. A wszystko to jest wspierane przez naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w pomaganie globalnym społecznościom, a nie tylko naszym bezpośrednim klientom, dodaje szef Red Hat.

Red Hat chce umożliwić klientom budowanie dowolnych aplikacji i ich wdrażanie w dowolnym miejscu przy jednoczesnym zapewnieniu spójności i elastyczności, jakie daje otwarta chmura hybrydowa.

Red Hat uważa, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej konieczna jest ewolucja infrastruktury informatycznej pod kątem zaspokajania szybko rosnącego popytu na zawsze dostępne usługi cyfrowe i wszechobecną łączność.

Niemal wszystkie branże, w tym służba zdrowia, logistyka, handel detaliczny, usługi finansowe, administracja i edukacja, przekształcają swoją działalność, aby zaspokajać zapotrzebowanie na szybszy i szerszy dostęp do niezbędnych aplikacji i usług, a jednocześnie zachować stabilność operacyjną.

Na przykład w branży telekomunikacyjnej w niektórych regionach na całym świecie ruch wzrósł o ponad 50%. Wzrost ten skłonił operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług do zwiększenia pojemności i przyspieszenia wdrożenia sieci 5G i przetwarzania na brzegu sieci, co z kolei wymagało analiz gotowości sieci i infrastruktury chmurowej.

Red Hat uważa, że takich potrzeb nie zaspokoją stare stosy oprogramowania ani drogie technologie zastrzeżone. Wręcz przeciwnie — odpowiedzią są innowacje open source, które pozwalają organizacjom wykorzystywać platformy cloud native wszędzie, od brzegu sieci i lokalnych centrów przetwarzania danych, po wielochmurowe środowiska chmury publicznej.

Dzięki technologiom open source takim jak Linux czy Kubernetes organizacje mają dostęp do innowacji pomagających im nie tylko tworzyć rozwiązania i być liderem w swoich branżach, lecz także automatyzować, dostosowywać i skalować dotychczasowe operacje w wielu środowiskach informatycznych z większą elastycznością, niż zapewniają to dostawcy oprogramowania zastrzeżonego.

Red Hat prezentuje następujące rozwiązania:

Wirtualizacja OpenShift — nowa funkcja udostępniana jako „Technology Preview” w ramach Red Hat OpenShift, pochodząca z projektu open source KubeVirt. Za jej pomocą przedsiębiorstwa mogą opracowywać i wdrażać aplikacje składające się z maszyn wirtualnych, kontenerów i aplikacji bezserwerowych oraz zarządzać nimi, a wszystko to na jednej nowoczesnej platformie obsługującej zarówno obciążenia cloud native, jak i obciążenia tradycyjne.

Podczas gdy niektórzy producenci starają się chronić stare stosy technologiczne poprzez ciągnięcie wstecz platformy Kubernetes i funkcjonalności cloud native w celu zachowania zastrzeżonej wirtualizacji, Red Hat robi coś wręcz przeciwnego: przenosi tradycyjne stosy aplikacji na wyższy poziom otwartych innowacji, co pozwala klientom przeprowadzić prawdziwą transformację w ich własnym tempie, a nie według widzimisię konkretnego dostawcy.

Red Hat OpenShift 4.4 — najnowsza wersja czołowej platformy Kubernetes dla przedsiębiorstw, która nawiązuje do prostoty i skali rozwiązania Kubernetes Operators. Platforma OpenShift 4.4 jest oparta na wersji Kubernetes 1.17 i zapewnia m.in. ukierunkowany na programistów widok metryk platformy i monitoring obciążeń aplikacyjnych, integrację monitoringu dla Red Hat Operators oraz zarządzanie kosztami w celu oceny zasobów i kosztów przeznaczanych na konkretne aplikacje w chmurze hybrydowej.

Aby rozwiązać problemy związane z uruchamianiem aplikacji chmurowych w różnych wielkoskalowych i rozproszonych klastrach Kubernetes, firma Red Hat wprowadziła również nowe rozwiązanie do zarządzania. Rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, które zostanie wkrótce udostępnione jako „Technology Preview”, wprowadza pojedynczy, uproszczony kokpit do monitorowania i wdrażania klastrów OpenShift na dużą skalę. Umożliwia on zarządzanie oparte na regułach i zarządzanie cyklem życia aplikacji.