Nowe normy w walce z zalewem śmieci elektronicznych

Dzięki rozszerzeniu normy TCO Certified Edge, które wchodzi w życie, użytkownicy i sprzedawcy elektroniki mogą powstrzymać światową powódź e-śmieci (e-waste). Weź odpowiedzialność za narastający problem e-odpadów i od dziś kupuj sprzęty IT, które nie wylądują na wysypisku śmieci, lecz zostaną poddane recyklingowi.

Tysiące ton toksycznych e-śmieci (stare telewizory, komputery itp.) nielegalnie wyrzucanekażdego roku, szczególnie w krajach i regionach słabiej rozwiniętych. Rozszerzenie normy TCO Certified Edge, które wchodzi w życie 31 marca, pomoże rozwiązać ten problem.

Kupując produkty z nowym certyfikatem, nabywcy zyskują pewność, że taka sama ilość starych,zużytych już (przez kogoś innego) produktów zostanie zgromadzona i zrecyklingowana wbezpieczny sposób.

E-śmieci to ogromny problem dla środowiska i zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Jeśli nieodpowiedzialnieporzucane, groźne substancje mogą przedostać się do środowiska, a potencjalnie nawet mogą znaleźć się wżywności, którą konsumujemy lub w wodzie, którą pijemy.

TCO Development, czyli organizacja, która opracowała i nadaje normę TCO Certified, dąży do zapewnieniaglobalnego zrównoważonego rozwoju. Teraz stwarza ona konsumentom i sprzedawcom elektroniki możliwość,żeby wzięli odpowiedzialność za e-śmieci, które generują.

Jeśli kupujesz produkt z normą TCO Certified Edge E-waste Compensated, zyskujesz pewność, że gdzieśzwykle w kraju bez standardów recyklingu równowartość tego, co kupiłeś (w przeliczeniu na e-śmieci), jestodpowiedzialnie zgromadzona i recyklingowana.

Tym sposobem środowisko naturalne jest chronione przedniebezpiecznymi substancjami, a jednocześnie tworzone lokalne miejsca pracy (potrzebne do zbierania irecyklingu śmieci). Gromadzone e-śmieci transportowane do fabryki zajmującej się recyklingiem iprzetwarzane zgodnie ze ścisłymi, przyjaznymi środowisku regułami.

Dzięki normie TCO Certified Edge E-waste Compensated dajemy konsumentom, producentom i sprzedawcom z branży IT potężne narzędzie do walki z problemem e-śmieci” – mówi Andreas Rehn, menedżer ds. rozwoju wTCO Development.

Pierwszą firmą, która będzie zbierać e-śmieci, żeby skompensować zakupy nowych produktów z certyfikatemTCO Certified Edge E-waste Compensated, jest holenderska Closing the Loop (do tej pory zajmowała się onarecyklingiem zużytych telefonów komórkowych w krajach rozwijających się).

E-śmieci ównie postrzegane jako problem, ale również szansą na zielony, ekologiczny rozwój. Staryzużyty sprzęt można recyklingować w odpowiedzialny sposób i dzięki temu dostaje drugie życie i pozostaje wzamkniętym obiegu ekonomicznym mówi Joost de Kluijver, założyciel Closing the Loop.

TCO Certified Edge będzie normą uzupełniającą normę TCO Certified. Wchodzi w życie 31 marca. Od tej datynabywcy i firmy handlujące elektroniką mogą zamawiać produkty sygnowane normą.