Za nami trzydniowy IV Kongres Statystyki Polskiej, który dla statystyków, przedstawicieli nauki i odbiorców danych stanowił forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań współczesnej statystyki. W tegorocznej edycji Kongresu ponad 350 uczestników miało okazję wysłuchać 114 wystąpień uznanych w kraju i za granicą prelegentów.

W obszarze rozwoju statystyki należy spodziewać się poszerzenia zakresu informacji, które prezentujemy, zwiększenia ich szczegółowości i szybkości ich udostępniania – podkreślił dr Dominik Rozkrut, prezes GUS, inaugurując wydarzenie.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, podkreślił, że model współpracy PTS oraz GUS ze środowiskiem akademickim i naukowym jest modelem wzorcowym.

Jednym z keynote speakerów była prof. Mariana Kotzeva, dyrektor generalna Eurostatu.

Dla statystyka ważne jest, aby naprawdę zrozumieć, czym jest technologia – powiedziała w swoim wystąpieniu pt. „Sztuczna inteligencja – szum, konieczność czy porażka dla statystyki”.

Prof. Partha Lahiri z University of Maryland, drugi keynote speaker, wygłosił wykład „Integrating survey data with alternative databases for small area estimation”.

Podczas wydarzenia przedstawiciele statystyki publicznej przedstawili najnowsze wyniki niektórych inicjatyw badawczych, w tym Paweł Murawski i Gabriela Nowakowska z Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowali wyniki badania eksperymentalnego „Pokolenie gniazdowników w Polsce”, a dr Tomasz Klimanek i Sylwia Filas-Przybył z Urzędu Statystycznego przedstawili wnioski z badania czasu dojazdów do pracy. Dr Joanna Sanetra-Szeliga z Urzędu Statystycznego w Krakowie zaprezentowała wyniki badania wpływu uczestnictwa w kulturze na dobrostan, z których wnika, że 67% osób czytających książki deklaruje, że czuje się szczęśliwa przez cały czas, wśród nieczytających takie poczucie zgłasza tylko 32% osób. Agata Girul i Edyta Mazurek z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu zaprezentowały wyniki badań dot. dobrostanu osób starszych, które wskazują, że osoby starsze są najbardziej zadowolone z relacji osobistych, a najmniej z aspektów finansowych. Z kolei Tomasz Piasecki z Urzędu Statystycznego w Łodzi, analizując zależność między zdrowiem a aktywnością na rynku pracy, podkreślił, że w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, stan zdrowia jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości pozostania na rynku pracy.

Swoje inicjatywy badawcze zaprezentowali również przedstawiciele świata nauki, m.in. przemiany w potencjale demograficznym Polski w latach 2002-2022 w ujęciu regionalnym przedstawiła dr Anna Majdzińska z Uniwersytetu Łódzkiego, a dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska z Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowała wyniki badania wykorzystania metrologii w przemyśle. Szereg wystąpień dotyczyło stosowanych metod statystycznych, m.in. prezentacja prof. dr hab. Marka Walesiaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykorzystanie metody hybrydowej łączącej skalowanie wielowymiarowe z porządkowaniem liniowym do oceny realizacji celu SDG 7 w roku 2022 w krajach Unii Europejskiej.

Z obserwacji prowadzonych przez prelegentów wynikają ciekawe wnioski:
• Prof. Eugeniusz Gatnar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, omawiając oczekiwania inflacyjne Polaków podkreślił, że są one adaptacyjne – zależą one od bieżącej inflacji i w większości przypadków trafnie wyprzedzają inflację.
Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynikają m. in. niższego kapitału emerytalnego kobiet, z dłuższego okresu wypłat świadczeń emerytalnych kobiet oraz procentowej waloryzacji emerytur – podsumowała swoje wystąpienie dr Agnieszka Pobłocka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Z obserwacji efektów Kompleksowego Programu Opieki po zawale mięśnia sercowego (którym objętych jest 25% pacjentów z zawałem) wynika, że rehabilitacja kardiologiczna w ciągu 60 dni od zawału zmniejszała ryzyko zgonu o 60% – poinformowała Beata Koń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas Kongresu dyskutowano również nad zagadnieniami związanymi z edukacją statystyczną. Wyniki badań przeprowadzonych przez Iwonę Bąk, wskazują, że młodzi ludzie nie rozumieją podstawowych pojęć statystycznych.

W programie nauczania brakuje zadań ze statystyki matematycznej, które wskazują na jej praktyczne wykorzystanie – stwierdziła autorka badań.

Z kolei dr Anna Gierusz-Matkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, omawiając postawy studentów kierunków ekonomicznych wobec przedmiotów ilościowych i innowacyjnych metod dydaktycznych, podkreśliła, że matematyka, statystyka i ekonometria są ocenione jako trudne, jednak zainteresowanie tymi przedmiotami jest wysokie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments