65 tys. nowych pracowników przemysłu fotowoltaicznego w całym łańcuchu wartości tego sektora planuje przeszkolić EIT InnoEnergy. Europejska Akademia Przemysłu Fotowoltaicznego będzie działać w porozumieniu z Komisją Europejską jako jedna z „Net-Zero Academies”.

EIT InnoEnergy – wiodący w Europie podmiot inwestujący w zieloną energię i czyste technologie – zainaugurował działalność Europejskiej Akademii Przemysłu Fotowoltaicznego. Akademia będzie działać w porozumieniu z Komisją Europejską jako jedna z „Net-Zero Academies”. Za opracowanie programu szkoleniowego odpowiadać będzie InnoEnergy Skills Institute. Celem jest umożliwienie przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji 65 tys. pracowników w całym europejskim łańcuchu wartości sektora PV.

Zwiększanie zdolności produkcyjnych w europejskim sektorze PV ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i odporności. Inauguracja Europejskiej Akademii Przemysłu Fotowoltaicznego dowodzi, że jako Komisja angażujemy się nie tylko w obniżanie emisji, ale też tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w UE. Uruchomienie Akademii jeszcze przed wejściem w życie regulacji związanych z Net Zero Industry Act pomoże wyjść naprzeciw wyzwaniu, jakim są istotne braki kadrowe w europejskiej branży PV, oraz przeszkolić nowe pokolenie pracowników dla tego sektora, zgodnie z naszym celem, jakim jest osiągnięcie do 2030 roku zdolności produkcji co najmniej 40 proc. technologii w segmencie net-zero. – wyjaśnia Thierry Breton, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego.

Do 2030 roku Unia Europejska planuje dysponować prawie 600 GW mocy generowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Do tego czasu 40 proc. technologii zapewniających produkcję zielonej energii ma być wytwarzanych w Europie. Realizacja tego celu wymaga pilnego zwiększenia kwalifikacji pracowników, którzy zasilą europejski sektor PV w całym łańcuchu wartości.

Energia słoneczna leży u podstaw europejskiej transformacji energetycznej. To też szansa na stworzenie tysięcy miejsc pracy na całym kontynencie, na wszystkich etapach przemysłowego łańcucha dostaw – od projektowania po produkcję, instalację i konserwację. Stworzenie przez Komisję Akademii Net-Zero pomoże europejskim pracownikom wykorzystać tę ekscytującą szansę i zaoferuje dalsze wsparcie w realizacji ambitnych celów w obszarze REPowerEU. – dodaje Kadri Simson, Komisarz ds. Energii.

Analizy wskazują, że do 2030 roku w obszarze wydobycia surowców niezbędnych do produkcji instalacji PV konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych 400 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z kolei osiągniecie potencjału produkcji technologii umożliwiających wytworzenie 30 GW energii ze słońca, wymagać będzie pozyskania dodatkowych 50 tys. przeszkolonych pracowników.

Badanie przeprowadzone przez EIT InnoEnergy wskazało na istotne braki w kompetencjach obecnych pracowników sektora PV, m.in. osób odpowiedzialnych za bezpieczne przyłączanie instalacji do sieci oraz pracowników budowlanych. Wyzwaniem są też niedostateczne kompetencje inżynierów, techników i operatorów odpowiadających za produkcję ogniw, modułów i płytek PV.

Przed nami podwójne wyzwanie, jakim jest zwiększenie skali inwestycji w moce wytwórcze PV oraz wzmocnienie roli europejskich producentów w tej branży. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy poszerzyć kompetencje obecnych i przyszłych pracowników tego sektora. To najważniejszy cel naszej Akademii, która działa w oparciu o sprawdzony już model. Będziemy czerpać z doświadczeń prowadzonej przez nas Akademii Przemysłu Bateryjnego – EBA Academy, która przeszkoliła już 67 tys. pracowników. Liczymy na szeroką współpracę z przedstawicielami całego europejskiego sektora PV, która pozwoli nam oferować dedykowane szkolenia dostosowane do zmieniających się potrzeb zespołów. – podkreśla Oana Penu, dyrektor InnoEnergy Skills Institute.

Działalność Akademii będzie stanowić realną odpowiedź na wyzwania rynku, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez ścisłą współpracę z przemysłem InnoEnergy Skills Institute stworzy rozbudowany katalog ponad 40 szkoleń dedykowanych całemu łańcuchowi wartości PV, zakończonych powszechnie uznawanymi certyfikatami. Akademia będzie także certyfikować ponad 80 lokalnych dostawców szkoleń, co pozwoli zwiększyć jej skalę działania i dotrzeć z usługami edukacyjnymi do działających w całej Europie uczestników rynku.

Inauguracja Europejskiej Akademii Przemysłu Fotowoltaicznego wpisuje się w działalność Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego (ESIA), zawiązanego w grudniu 2022 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem ESIA jest zmniejszenie zależności europejskiego sektora PV od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. ESIA skupia firmy i organizacje działające w całym łańcuchu wartości fotowoltaiki. W komitecie sterującym Sojuszu zasiadają EIT InnoEnergy, SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

W 2023 roku ESIA zaprezentowała szczegółowy plan działań w kluczowych obszarach. Oprócz wzmacniania niezbędnych w sektorze PV kompetencji poprzez szkolenia i edukację, główny nacisk został położony na poprawę konkurencyjności łańcucha dostaw. Wyzwaniem są m.in. koszty ponoszone przez europejski przemysł w relacji do konkurencji w USA i Chinach. ESIA planuje też podejmować aktywne działania mające na celu zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w postępowaniach związanych z zakupami energii słonecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments