Bajka „Kosmos i malina” wraz z materiałami edukacyjnymi dla rodziców i opiekunów jest już dostępna bezpłatnie do pobrania w języku angielskim i ukraińskim. Celem wprowadzenia nowych wersji językowych opowieści jest dotarcie do większej liczby dzieci z różnych środowisk i kultur, inspirując je do odkrywania nauki i technologii oraz rozwijania ciekawości świata.

Wydanie bajki w języku ukraińskim nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście obecności w Polsce licznej społeczności uchodźców z Ukrainy. Nowe edycje bajki, która zachęca dziewczynki do realizacji własnych aspiracji w zakresie nauk STEM, stanowi kolejny krok podjęty przez Huawei w kierunku promowania równości płci w branży technologicznej oraz eliminacji barier w dostępie do edukacji.

Z badań Eurostatu wynika, że wśród osób zatrudnionych w sektorze ICT w Polsce jedynie 15,5% stanowią kobiety. Z kolei raport „Wyzwania kobiet w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego” wskazuje na potrzebę zachęcania pań do wkraczania w świat nowoczesnych technologii. Z analiz wynika, że gdyby w Europie do 2027 roku udział kobiet wśród pracowników branży technologicznej wzrósł do 45%, wartość PKB zwiększyłaby się o 210-600 mld euro. Na tej drodze stoi jednak wiele przeszkód. Są to m.in. krzywdzące stereotypy, czy też brak przykładów do naśladowania, które inspirowałyby dziewczyny od najmłodszych lat do wyboru takiej ścieżki zawodowej.

W wyniku tych wyzwań niewiele z nich decyduje się na kierunki studiów związane ze STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Kwestia wykluczenia nie kończy się jednak na etapie wyboru kariery. W branży IT to mężczyznom częściej przyznawany jest awans, a programistki otrzymują o 20% niższą pensję niż koledzy pełniący te same obowiązki. Według najnowszego raportu Strong Women in IT jedynie 61% kobiet pracujących w korporacjach informatycznych zadeklarowało równe wynagrodzenie za wykonywanie tych samych zadań co panowie. W latach 2016-2021 odnotowano wzrost udziału studentek w kierunkach informatycznych z 14 na jedynie 16 procent, co wskazuje na bardzo powolny trend wzrostowy.

Wzrost udziału kobiet w obszarach STEM pomógłby także zmniejszyć luki kadrowe zaistniałe w obszarze nowych technologii. Dlatego we współpracy z Fundacją Zaczytani.org firma Huawei stworzyła bajkę „Kosmos i malina”, przeznaczoną dla dzieci w wieku 9-12 lat, która powstała w nurcie bajkoterapii – innowacyjnej metody pracy z dziećmi. Publikacja mająca na celu zachęcanie dziewczynek do łamania szkodliwych stereotypów, aby z odwagą wkraczały w świat nowoczesnych technologii i przyjmowały rolę liderek, jest bezpłatna i zawiera również instrukcje dla opiekunów oraz nauczycieli, w tym gotowe scenariusze 45-minutowych lekcji. Bajka została przetłumaczona na język ukraiński i angielski, aby dotrzeć do szerszej międzynarodowej publiczności, uwzględniając obecność dużej społeczności uchodźców z Ukrainy. Przezwyciężenie trudności związanych z dostępem do edukacji i materiałów edukacyjnych w ojczystym języku dla dzieci uchodźców w Polsce staje się dzięki temu bardziej realne, otwierając przed nimi możliwość pełniejszego uczestnictwa w procesie nauki i integracji społecznej.

Uważamy, że walka o obecność kobiet w branży technologicznej jest ważna z różnych względów. Jak pokazują wyniki wielu badań, różnorodność płci pozytywnie wpływa na wydajność zespołów i potencjał innowacyjny firm technologicznych. Aby osiągnąć takie efekty, konieczne jest wzmocnienie obecności kobiet w sferze nowych technologii i innowacji, która obecnie jest w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn. Wprowadzenie nowych wersji językowych bajki „Kosmos i malina” służy właśnie temu, by dotrzeć do jeszcze większej liczby dziewczynek z różnych kręgów kulturowych, zachęcając je do zainteresowania się nauką i technologią oraz inspirując do przełamywania barier i dążenia do równości płci w branży technologicznej. – podkreśla Alicja Tatarczuk, menedżerka ds. CSR, Huawei Polska.

W przygotowanie nowych wersji językowych bajki „Kosmos i malina” zaangażowały się wolontariuszki — absolwentki European Leadership Academy, organizowanego przez Huawei programu, który kształci przyszłe liderki. Ukraińską wersję opracowała Julia Karazanfir, studentka na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Julia pochodzi z Odesy w Ukrainie, jest przyszłą ginekolog-onkolog, wolontariuszką IFMSA oraz absolwentką czwartej edycji programu Summer School of Female Leadership in the Digital Age, która odbyła się w Walencji.

Z kolei wersja angielska została opracowana przez Paulinę Gryn-Jabłońską, konsultantkę ds. technologii biznesowych, której celem jest promowanie równości płci w sektorze technologicznym i zachęcanie młodych dziewcząt do odkrywania dyscyplin STEM, oraz Juliannę Ostrowską, ambitną badaczkę, absolwentkę Earth Systems na Uniwersytecie Maltańskim nagrodzoną Academic Excellence Award, która obecnie prowadzi badania dyplomowe w programie ISLANDS na Uniwersytecie w Groningen i Uniwersytecie Egejskim.

Premiera książki odbyła się w połowie 2023 roku, zapewniając darmowe wsparcie dla tysięcy opiekunów i nauczycieli w edukacji młodych kobiet. Opowiadanie wpisuje się w ideę bajkoterapii, zakładającą terapeutyczny i inspiracyjny charakter bajek. Historia przekazuje dzieciom wartościowe wzorce, uczy tolerancji oraz promuje różnorodność. Zachęca także do odważnego myślenia i odkrywania tego, co nieznane.

5 grudnia 2023 roku odbył się także webinar zorganizowany przez Huawei, Fundację Zaczytani.org oraz nieformalną inicjatywę feministyczną „Wiedźmy z Kolska”, która promuje siłę i sprawczość kobiet w różnych aspektach życia. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci, a jego głównym tematem było inspirowanie dziewczynek za pomocą bajkoterapii.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments