Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 16-20 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,3% we wrześniu br. z 8,2% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 0,4% w ujęciu miesięcznym.

Cloud computing: Liczba przedsiębiorstw kupujących usługi w chmurze wzrosła o 27 pkt proc. r/r do 55,7% w 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe zwiększył się o 2 pkt proc. r/r do 47,6%.

Dostęp do internetu: Dostęp do internetu posiadało w br. 93,3% gospodarstw domowych., tak jak przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2023 r. zakupów przez internet w Polsce dokonało 64,3% osób w wieku 16-74 lata (wobec 64,6% w 2022 r.).

Częstotliwości: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 87,5-107,9 MHz, podał Urząd.

E-commerce: Przeterminowane zadłużenie podmiotów handlujących przez internet przez rok wzrosło niemal dwa razy bardziej niż w całym handlu detalicznym i na koniec sierpnia przekroczyło 400 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Aukcja 5G: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzygnął aukcję na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, które będą wykorzystywane do świadczenia usług 5G i przyznał je operatorom: Polkomtel, P4, Orange i T-Mobile, poinformował szef Urzędu Jacek Oko. W efekcie do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł, dodał.

E-commerce: Zachodniopomorskie staje się jednym z najważniejszych hubów logistycznych dla obsługi sektora e-commerce. Województwo pełni coraz ważniejszą rolę w obsłudze rynków skandynawskich, Niemiec, a nawet Holandii. W ostatnich 5 latach, w porównaniu do lat 2013-2018, na terenie województwa o 40% wzrosła liczba otwartych nowych firm. „Naszym wielkim atutem jest położenie. Łączymy wschód z zachodem, północ z południem Europy. Logistyka i transport to nasze regionalne domeny, mocno rozwija się w ostatnich latach także e-commerce i inne dziedziny, które z prędkością przemieszczania się dóbr są istotnie związane. Z tego względu widzimy spore szanse w rozwoju towarowego transportu lotniczego. To impuls dla regionalnej gospodarki i Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Wiele firm działających na Pomorzu Zachodnim tego rodzaju usług transportowych oczekuje” – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Patenty i znaki towarowe: Startupy, które posiadają te dwa rodzaje praw własności intelektualnej na początkowych etapach – zalążkowych lub wczesnego wzrostu – mają średnio nawet 10,2 razy większe szanse na pomyślne pozyskanie finansowania, wynika z badania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Cyberbezpieczeństwo: 95% firm obawia się o bezpieczeństwo swoich danych w chmurze publicznej – wynika z „2023 Cloud Security Report” firmy Fortinet. Pozostałe wnioski z raportu to m.in.: błędy w konfiguracji usług w środowiskach chmurowych pozostają największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa; największą barierę dla szybszego wdrażania chmury nadal stanowi brak wykwalifikowanego personelu; większość przedsiębiorstw (60%) zwiększa swoje wydatki na bezpieczeństwo w chmurze, średnio o 33%.

Telekomunikacja: Urząd pracuje nad założeniami przetargu dla pasma 700 MHz, niedługo powinien opublikować jego założenia – prezes UKE.

Cyberbezpieczeństwo: Według danych firmy badawczej IDC, wydatki firm i instytucji publicznych na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w Europie wzrosną do 79 mld USD w 2027 roku. Dynamika w tym roku przekroczy 12%. Wśród krajów europejskich największy wzrost wartości inwestycji w cyberbezpieczeństwo notują Czechy, a następnie Irlandia i Niemcy. Według danych IDC, Polska plasuje się na dość odległym 17 miejscu, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków na cyberbezpieczeństwo. Choć wzrost inwestycji jest dwucyfrowy i wynosi 11,1%, to pozwala to nam w Europie wyprzedzić jedynie takie kraje jak Grecja, Rumunia, Austria czy Rosja.

Handel: Trzy czwarte klientów branży dóbr luksusowych entuzjastycznie podchodzi do innowacji technologicznych wprowadzanych w butikach i na stronach internetowych marek, wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Kupujący doceniają możliwość samodzielnej personalizacji produktu, skorzystania z wirtualnej przymierzalni czy opcji skanowania ciała. „Butiki stacjonarne służą markom do budowania wizerunku, prezentowania w atrakcyjny sposób misji, historii i mistrzostwa rzemiosła. Dzięki wizycie w sklepie, klienci mogą poczuć się wyjątkowo, a zakupy stają się niezwykłym przeżyciem, które chcą powtarzać. Marki coraz więcej inwestują w rozwijanie multisensorycznych rozwiązań typu omnichannel. W swoich butikach, Zegna zaczął w tym roku korzystać z konfiguratora Zegna X – narzędzia napędzanego przez AI, które umożliwia klientom przymiarkę ubrań z możliwością szczegółowej konfiguracji. Holding Kering wprowadził „osobistą stylistkę” Madeline, która wykorzystuje ChatGPT do wspierania klientów w wyborze ubrań i dodatków w ramach marek grupy (Gucci, Bottega Veneta czy Balenciaga)” – mówi Katarzyna Wal, Senior Manager w Bain & Company.

Usługi: Branżę usług rozwojowych w Polsce tworzy 89 tys. zarejestrowanych działalności gospodarczych, aż 98% spośród nich to mikroprzedsiębiorcy – podaje raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Z badania przeprowadzonego przez PARP wynika, że co piąty przedsiębiorca z branży usług rozwojowych prowadzi działalność związaną z nauką języków obcych lub edukacją sportową, lub w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji (20,2%, 20% i 44,9%). Najmniejszy udział w branży mają firmy zajmujące się edukacją artystyczną i z zakresu jazdy oraz pilotażu (odpowiednio: 7,1% i 7,8%).

Telemedycyna: Raport pt. „Telemedycyna oczami Polaków” SW Research na zlecenie Erecept.pl wskazuje, że telemedycyna kojarzy się Polakom przede wszystkim z konsultacją lekarską przez telefon lub internet (71%), możliwością otrzymania e-recepty lub e-zwolnienia (63%), szybkim kontaktem z lekarzem, gdy akurat tego potrzebują (50%), możliwością konsultacji medycznej z każdego miejsca na świecie (39%), ale również z ratunkiem w sytuacji awaryjnej, gdy na wizytę w stacjonarnej placówce trzeba czekać za długo (37%). 40% korzysta z usług telemedycznych raz na kilka miesięcy. Raz na pół roku z przychodni telemedycznej korzysta 22% Polaków, raz na rok 11%, a rzadziej niż raz w roku również 11%. Jest też grupa rodaków, która decyduje się na konsultację telemedyczną raz w miesiącu lub częściej (tak odpowiedziało 14% ankietowanych). Aż 56% pacjentów wybiera konsultację telemedyczną w przypadku kontynuacji leczenia, na przykład wtedy, gdy potrzebuje przedłużenia recepty na leki przyjmowane długofalowo. Co drugi Polak skorzystał z konsultacji telemedycznej w sytuacji nagłej/awaryjnej, bo nie miał siły (z powodu choroby) dojechać do stacjonarnej placówki medycznej lub nie mógł doczekać się na szybki termin wizyty u lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

IT: Cisco opublikowało wyniki badania Cisco 2023 Consumer Privacy Survey, cyklicznej analizy zachowań konsumentów w zakresie prywatności danych. Tegoroczna edycja pokazuje, że młodsi konsumenci podejmują znacznie bardziej świadome działania w celu ochrony swojej prywatności niż starsze pokolenia. 42% konsumentów w wieku 18-24 lat korzysta z przysługujących im praw dostępu do danych, które na ich temat gromadzą organizacje (Data Subject Access Rights), w porównaniu z zaledwie 6% badanych osób w wieku 75 lat i starszych. Wielu ankietowanych twierdzi, że straciło zaufanie do firm z powodu korzystania przez nie z AI, a 50% respondentów oczekuje od rządzących ustanowienia i egzekwowania zasad ochrony prywatności. Z wyników badania można też wyciągnąć wnioski odnośnie do częstotliwości korzystania z generatywnej AI przez społeczeństwo – zaledwie 12% respondentów określa się jako regularni użytkownicy. Od zakupów online, po usługi streamingowe i opiekę zdrowotną, 48% respondentów badania zgadza się, że sztuczna inteligencja może być przydatna w poprawie jakości ich życia. Większość ankietowanych (54%) stwierdziła, że jest skłonna udostępnić swoje zanonimizowane dane osobowe, aby pomóc ulepszyć produkty AI i podejmowanie decyzji. Z drugiej strony, 62% ankietowanych konsumentów wyraziło jednak zaniepokojenie tym, w jaki sposób organizacje wykorzystują ich dane osobowe do rozwoju sztucznej inteligencji, a 60% stwierdziło, że już straciło zaufanie do firm z powodu korzystania przez nie z AI.

Edukacja: Tutlo, szkoła języka angielskiego online, przeprowadziła badanie na rodzicach dzieci w wieku 7-18 lat, z którego wynika m.in., że blisko 80% rodziców deklaruje, że ich dzieci będą chodziły na przynajmniej jeden typ zajęć dodatkowych lub korepetycji w roku szkolnym 2023/2024. Dzieci te będą uczęszczały średnio na niemal 2 rodzaje zajęć lub korepetycji. Najczęściej wskazywanymi przez rodziców były zajęcia sportowe (40%), z języka angielskiego (35%) oraz z przedmiotów ścisłych (22%). 85% rodziców planuje przeznaczyć na ten cel do 600 zł miesięcznie.

Smartfony: W ciągu ostatnich 6 lat z globalnego rynku zniknęło około 2/3 marek smartfonów. Jak pokazuje analiza Counterpoint, problemem nie jest wejść na rynek, ale wyróżnić się na nim i utrzymać. W grupie podwyższonego ryzyka są mali lokalni gracze, za to bezpieczniej mogą czuć się globalne marki, które mają największe szanse na przetrwanie.

AI: Najnowszy międzynarodowy raport WhitePress, wskazuje, że blisko połowa specjalistów SEO w Europie korzysta z AI do tworzenia treści. Nie ma wątpliwości, że ChatGPT i Bard z powodzeniem mogą stać się „prawą ręką” specjalistów z branży marketingu online, stwierdzono.

Online: Tegoroczne badanie ClickMeeting pokazuje, w jaki sposób do tematu ochrony dzieci w sieci podchodzą ich rodzice. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nawet 88% z nich obawia się o bezpieczeństwo swoich dzieci online. Jednocześnie jednak jedynie 1/3 respondentów zna narzędzia chroniące przed cyberzagrożeniami. Ponadto inne wnioski z raportu to: 71% rodziców informuje swoje dzieci o zagrożeniu cyberprzestępczością, 56% ankietowanych chciałoby poprawić ochrony najmłodszych w czasie aktywności online, 49% śledzi ich działania w Internecie, 43% badanych zawsze dba o prywatność ich dzieci online, 1/3 rodziców zna narzędzia służące do ochrony przed zagrożeniami w sieci.

E-handel: Przeterminowane zadłużenie podmiotów handlujących przez internet przez rok wzrosło niemal dwa razy bardziej niż w całym handlu detalicznym i na koniec sierpnia przekroczyło 400 mln zł, podaje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i baza BIK.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Vinci: Marcin Adamczyk został powołany na stanowisko wiceprezesa Vinci z Grupy BGK, podała spółka. Nowy wiceprezes będzie współodpowiedzialny m.in. za rozwój i inwestycje związane z działaniem funduszu Da Gama ASI, jednego z trzech podmiotów wchodzących oprócz IQ ASI oraz HiTech ASI, w skład spółki zależnej BGK.

Flying Bisons: Polska spółka doradcza działająca w obszarze digital zwiększy zatrudnienie w III i IV kwartale 2023 roku o ponad 40%. Ma to związek z dynamicznym rozwojem organizacji oraz rozpoczęciem współpracy z Takamol Holding w Arabii Saudyjskiej – firma otworzy do końca roku biuro w tym kraju, podała spółka.

XTPL: Miało 3,68 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2023 r., w porównaniu do 3,67 mln zł rok wcześniej, na co miało wpływ przede wszystkim dostarczenie i rozliczenie trzech urządzeń prototypujących Delta Printing System (DPS) oraz dwóch modułów do wdrożeń przemysłowych w ramach rozwijanych przez XTPL projektów z globalnymi producentami elektroniki nowej generacji, podała spółka, prezentując wstępne dane.

OLX: Chce zdobywać kolejne rynki i w ramach tych planów rozwijać współpracę ze stacjonarnymi sieciami handlowymi w modelu ROPO (research online, purchase offline), poinformował head of sales platformy Dawid Fabiś.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) wzrosły o 30% r/r i 8% kw/kw do 2,25 mln zł (531 tys. USD) na koniec III kw. 2023 r., podała spółka.

Vigo Photonics: Odnotowało 17,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 2,86% r/r, podała spółka. Jednostkowe przychody za III kwartał br. wyniosły 17,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,66%.

Amazon: Przewodzi nowej, międzysektorowej koalicji do walki z fałszywymi recenzjami. Wspólnie z przedsiębiorstwami z różnych branż, w tym z: Boooking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor i Trustpilot, uruchamia globalną Koalicję na rzecz zaufanych recenzji.

baramundi software: Do zarządu firmy dołączył Michael Huber w roli dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży i marketingu. Zastąpił Uwe Beikircha, który odszedł z firmy sześć miesięcy temu. Nowy członek zarządu wspólnie z dr. Larsem Lippertem będzie realizował strategię międzynarodowego rozwoju firmy.

Dynatrace: Douglas Patfield jest trzecim dyrektorem, który w ostatnim czasie objął stanowisko w obszarze rozwoju oprogramowania w Dynatrace. W swojej nowej roli Douglas Patfield będzie odpowiedzialny za obszary demoability i Access Control.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Orlen: Orlen VC – Fundusz należący do grupy Orlen – zainwestował w CTHINGS.CO – polski startup specjalizujący się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru 5G, przemysłowego internetu rzeczy i aplikacji chmurowych, podał Orlen.

ArchiDoc: ArchiDoc z Grupy Oasis przejął 100% udziałów w firmie Business Archiv, zajmującej się przechowywaniem dokumentów i zarządzaniem nimi, podała spółka. To pierwsza akwizycja ArchiDoc, który w ostatnich latach podwoił biznes jedynie w oparciu o wzrost organiczny. To także realizacja europejskiej strategii ekspansji Grupy Oasis.

Oponeo.pl: Zaprosiło do składania ofert sprzedaży maksymalnie 2,2 mln akcji spółki w cenie 40 zł za sztukę, podała spółka. Akcje te reprezentują nie więcej niż 15,79% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Vumo: Smartlink Partners – fundusz współtworzony przez polskich przedsiębiorców – zainwestował w firmę Vumo, tworzącą produkty do analizy pojazdów z pomocą AI, podał fundusz.

bolttech: Ogłosił, że został wyłącznym udziałowcem spółki Digital Care – jednej z wiodących firm z sektora embedded protection z siedzibą w Polsce, podała spółka. Przejęcie stanowi znaczący krok w realizacji strategicznych celów bolttech w regionie EMEA i na skalę globalną, przyspieszając rozwój firmy, szczególnie w obszarze partnerstw w branży telekomunikacyjnej, podkreślono.

Dino Polska: Zawarł ze spółką eZebra.pl oraz jej wspólnikami przedwstępną warunkową umowę, na podstawie której w wyniku nabycia istniejących udziałów od założycieli oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eZebra i objęciu nowo utworzonych udziałów, Dino Polska stanie się docelowo właścicielem 75% udziałów eZebra, podał Dino Polska.

Answear.com: Akcjonariusze zdecydowali o przeprowadzeniu emisji nie więcej niż 1 mln nowych akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru po maksymalnej cenie 29 zł za akcję, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM, podała spółka. Akcjonariusze podjęli też uchwałę o programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i pracowników.

Shoper: Prowadzone są rozmowy związane z potencjalnymi akwizycjami zarówno w Polsce jak i za granicą. Ponadto zakończono etap wdrożenia technicznego platformy cyfrowej reklamy na potrzeby firmy Gomag na rynku rumuńskim i obecnie spółka rozpoczęła fazę rozruchową usług reklamowych, która w ciągu kilku tygodni zostanie zaoferowane pierwszym klientom.

KBJ: Zarząd zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego przez emisję 100 000 nowych akcji na okaziciela serii I z ceną emisyjną jednej akcji na kwotę 30 zł. Oferta objęcia akcji serii I zostanie skierowana wyłącznie do jednego adresata – firmy Euvic.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DPD Polska: Rozszerza współpracę z operatorem automatów paczkowych SwipBox, który udostępnia już ponad 5 tys. urządzeń Infinity, podał SwipBox.

Fundacja Polska Bezgotówkowa: Działania prowadzone przez Fundację Polska Bezgotówkowa i jej partnerów doprowadziły do zainstalowania 600 tys. terminali płatniczych u 450 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ponad 5 tys. terminali w telefonie, podała Fundacja. W sumie na polskim rynku płatności kartowe akceptuje ponad 1,2 mln urządzeń płatniczych.

PAIH: Trwa nabór startupów fintech do programu Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Celem inicjatywy jest ułatwienie startupom ekspansji na rynki ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

GPW: Konferencja #GPWInnovationDay odbędzie się 26-27 października. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Shoper: Podpisał umowę z home.pl, której przedmiotem jest przeniesienie około 3 tysięcy sklepów internetowych użytkowanych przez klientów home.pl na bazie modelu „private label” na platformę Shoper oraz przejęcie procesów ich obsługi, utrzymania oraz sprzedaży usług dodatkowych, podała spółka. Na bazie umowy firma home.pl wprowadzi do swojej oferty sklepy internetowe pod marką Shoper, które będą oferowane do jej obecnych i przyszłych klientów.

GPW: Dictador Europe i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nawiązały współpracę, która ma doprowadzić do emisji tokenów kolekcjonerskiego rumu i obrotu nimi na specjalnej platformie transakcyjnej przygotowywanej przez GPW. Tokenizacja może objąć 60 tysięcy litrów rumu z roczników z lat 1983-1988, podał Dictador. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień prawnych i testów technologicznych platformy transakcyjnej.

Cyfrowy Polsat: Farma Wiatrowa Przyrów – spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu – zawarła z EFG Bank Ltd. umowę kredytu terminowego (termin spłaty to 16 października 2028 r.) do kwoty 360 mln zł, podał Cyfrowy Polsat. Pozyskane środki będą służyły finansowemu zabezpieczeniu realizacji projektu elektrowni wiatrowej o docelowej szacowanej zainstalowanej mocy 50,4 MW.

InPost: Ogłosił na rynku francuskim – gdzie działa pod marką swojej francuskiej spółki Mondial Relay – partnerstwo z Zalando, podał InPost. W Polsce współpracuje z Zalando od 2022 r.

Tpay: Udostępnił gotowe biblioteki SDK (ang. Software Development Kit) właścicielom e-commerce posiadającym aplikacje do zakupów online, dzięki czemu mogą oni przygotować się do przyjmowania płatności bezpośrednio w aplikacji takimi metodami płatności, jak BLIK, przelew online, karty płatnicze oraz portfele elektroniczne, podała spółka.

Sygnis: Otrzymał pozytywną oceny, a tym samym kwalifikację do dofinansowania projektu inwestycyjnego „FNIS 2.0 – opracowanie innowacyjnej drukarki 3D pracującej w technologii DIW.”. Projekt spółka będzie realizować do 2026 r. Jego wartość została oszacowana na 10 267 871,13 zł, przy czym kwota przyznanego dofinansowania wynosi 6 995 647,5 zł. Projekt złożony został w ramach działania Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Fru.pl: Grupa Vola, do której należy polskie internetowe biuro podróży Fru.pl, zadebiutowała na kolejnym rynku – w Bułgarii. Platforma oferuje szeroki zakres usług turystycznych, w tym tanie loty do tysięcy miejsc docelowych. Grupa wprowadziła wyłącznie na rynek bułgarski usługę Bezpłatnej Zmiany Lotu.

Skriware: Firma z sektora edtech nawiązała współpracę z Urzędem Miasta st. Warszawy i dołączyła do projektu Eduwarszawa, w ramach którego od 19 października bezpłatnie udostępnia nauczycielom z 800 placówek publicznych materiały edukacyjne z platformy Skriware Academy. Spółka zaprasza do współpracy także inne samorządy, którym zależy na wprowadzaniu do szkół nowoczesnych rozwiązań, wspierających uczniów w nabywaniu kompetencji przyszłości.

Żabka: W Galerii Północnej pojawiły się dwa nowe punkty – tradycyjna Żabka ulokowana na pasażu oraz autonomiczna Żabka Nano, która znajduje się na drugim piętrze. Żabka Nano to sklep autonomiczny łączący w sobie sprzedaż stacjonarną z cyfrowymi rozwiązaniami. System kamer, a także technologia oparta na sztucznej inteligencji.

mPay: W październiku ruszyła współpraca między mPay a Picodi.com, międzynarodowym dostawcą kodów rabatowych. mPay jako firma posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej będzie w imieniu Picodi.com realizować międzynarodowe przekazy pieniężne do użytkowników tego serwisu.

Allegro: Z myślą o niedawno ogłoszonym programie bonów na laptopy dla nauczycieli, Allegro wprowadza udogodnienie umożliwiające wybór sprzętu, który spełnia ich indywidualne potrzeby. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021, na wsi mieszka około 40,1% Polaków – dla wielu osób swobodny dostęp do sklepów stacjonarnych z elektroniką może być więc wyzwaniem. Allegro wskazuje, że rozumie tę potrzebę i oferuje rozwiązanie, gwarantując przy tym wygodne i bezpieczne zakupy, bez konieczności opuszczania domu.

Poczta Polska: Uruchomiła aplikację Pocztex Mobile. Umożliwia ona śledzenie przesyłek Pocztex oraz ich obsługę za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

IS-Wireless: Polski dostawca sieci 5G w modelu Open RAN dołączył do holenderskiego konsorcjum tamtejszych prywatnych firm i placówek akademickich, aby rozwijać i badać sieci komórkowe szóstej generacji. Projekt Future Network Services (FNS) otrzyma wsparcie finansowe w wysokości co najmniej 61 mln euro z holenderskiego Krajowego Funduszu Rozwoju. Konsorcjum pracować będzie nad stworzeniem podstaw pod standardy technologii 6G.

Digital Network: Ma nowe partnerstwo z Pocztą Polską, w ramach którego ekrany DigitalOOH spółki pojawią się w 500 nowych lokalizacjach w 106 miastach w całej Polsce.

Panattoni: Ruszył z budową szytego na miarę zakładu produkcyjnego dla firmy Maxcess – światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych produktów i usług dla zautomatyzowanych aplikacji do obsługi linii produkcyjnych. Projekt pozwoli na relokację dotychczasowego zakładu oraz ponad dwukrotne zwiększenie zatrudnienia. Będzie także pełnił funkcję centralnego zakładu dla europejskiej działalności firmy.

Apple: Użytkownicy iPada mają teraz szerszy wybór Apple Pencil, bo firma wprowadza do oferty nowy, przystępniejszy cenowo model. Nowy Apple Pencil będzie dostępny na początku listopada.

Intel: Zaprezentował nową rodzinę procesorów Intel Core 14. Generacji przeznaczoną dla komputerów stacjonarnych, na czele z modelem Intel Core i9-14900K. Ta linia procesorów do komputerów stacjonarnych najnowszej generacji obejmuje sześć nowych odblokowanych jednostek, zapewniających do 24 rdzeni i 32 wątków oraz do 6 GHz częstotliwości.

Cisco: Ogłosiło współpracę z Deutsche Telekom i Eviden w celu zapewnienia suwerennego zarządzania danymi dla europejskich klientów – od małych do dużych firm –  z sektora edukacji, bankowości, opieki zdrowotnej i administracji publicznej, w tym tej na poziomie gminnym. Klucze szyfrujące dane użytkowników aplikacji Webex Meetings, Messaging i Calling będą zarządzane i hostowane przez Deutsche Telekom lub Eviden, na terenie Europy. Będą przechowywane i zarządzane przez dwóch zaufanych partnerów i pozostaną oddzielone od infrastruktury Cisco.

Zyxel Networks: Dostawca rozwiązań sieciowych opartych na chmurze, ogłosił wprowadzenie na rynek swojego pierwszego rozwiązania Wi-Fi 7. Punkt dostępowy WBE660S Wi-Fi 7 BE22K Triple-Radio NebulaFlex Pro przeznaczony jest dla dostawców usług zarządzanych (MSP), małych i średnich firm (SMB) oraz przedsiębiorstw.

MF: W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia aplikacji e-Paragony 2.0 pobrało ją już blisko 20 tys. Polaków. Pojawiają się już pierwsze kasy pozwalające na wystawianie paragonów elektronicznych i przekazywanie ich do aplikacji przez HUB Paragonowy. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie takich kas w sklepach i zakładach usługowych.

PKO Bank Polski: We współpracy z PKO Leasing, oferuje klientom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, uproszczony leasing na nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony, o wartości nawet do 300 tys. zł netto.  Z oferty można skorzystać całkowicie online w serwisie iPKO.

Erli: Uruchamia system nieoprocentowanych rat 5×0% dostarczany przez PayU, lidera płatności internetowych w Polsce. To rozwiązanie pomoże konsumentom podzielić należność za zakupy na 5 wygodnych rat, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Bolt: Europejski operator mikromobilności, w mijającym sezonie uruchomił hulajnogi elektryczne w 6 podwarszawskich miejscowościach. Wprowadzenie hulajnóg Bolt było realnym działaniem na rzecz rozwiązania problemu ostatniej mili w tych miejscowościach. Tylko w ostatnim sezonie mieszkańcy stołecznych przedmieść wykonali ponad 16 tys. przejazdów z lub na przystanek komunikacji miejskiej.

Orange Polska: Dwa projekty spółki rekomendowane do dofinansowania w projekcie KPO. Spółka ma otrzymać dofinansowanie w łącznej kwocie 64,7 mln zł.

AMD: Firma przedstawiła następnej generacji procesory dla stacji roboczych i komputerów HEDT – AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX oraz AMD Ryzen Threadripper 7000. Te „superpotężne” procesory wprowadzają zupełnie nowy poziom wydajności i efektywności na grunt komputerów stacjonarnych, dzięki czemu pozwalają mierzyć się z najbardziej wymagającymi zadaniami związanymi z tworzeniem treści, zaawansowanymi obliczeniami czy AI.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA): We współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) zakończyła ocenę merytoryczną w naborze eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Nadesłano rekordową liczbę 66 zgłoszeń. W wyniku oceny przeprowadzonej wspólnie przez ESA i POLSA, została opracowana wstępna lista obejmująca 18 eksperymentów.

Vertiv: Wprowadził do oferty energooszczędny i skalowalny zasilacz UPS Liebert APM2. Ten kompaktowy system zasilania awaryjnego jest kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi i VRLA oraz oferuje skalowalność mocy od 30 kW do 600 kW w jednym urządzeniu.

Huawei: W związku z postępującą transformacją cyfrową firm i potrzebą usprawnienia procesów rośnie popularność rozwiązań chmurowych. Raport PMR Market Experts wskazuje, że w 2023 roku nawet 60% przedsiębiorstw w Polsce zwiększy wydatki na takie usługi. W odpowiedzi na potrzeby rynku Huawei przygotował specjalną ofertę dla programistów i partnerów korporacyjnych w Polsce. Na nowych klientów Huawei Cloud czeka voucher nawet do 500 USD na start.

Emirates SkyCargo: Jest teraz dostępne w wewnętrznym systemie rezerwacji platformy spedycyjnej Kuehne+Nagel.

Dell: Nowe badania przeprowadzone przez firmę Dell wykazują, że od 65 do 75% organizacji osiąga już wymierne wyniki dzięki inicjatywom GenAI. W rezultacie około trzy czwarte firm otrzymuje dodatkowe finansowanie na wsparcie tych projektów. Bieżący trend współgra z rosnącym zainteresowaniem stacjami roboczymi. Stacje Dell Precision są już nie tylko narzędziami, są motorem innowacji, pozwalają firmom na lokalne opracowywanie i doskonalenie zaawansowanych modeli GenAI przed wdrożeniem ich na większą skalę. W tym celu firma ogłosiła nowy komputer Dell Precision 7875 Tower, wyposażony w procesor AMD Ryzen Threadripper serii 7000 WX. Jest to najbardziej skalowalna i wydajna stacja robocza Dell z procesorem AMD.

Kaufland: Inwestuje w nowoczesne rozwiązania, które mają ułatwić i skrócić klientom proces zakupowy. Są to m.in. kasy samoobsługowe oraz usługa K-Scan umożliwiająca samodzielne skanowanie produktów w trakcie zakupów. Opcja ta jest dostępna we wszystkich sklepach posiadających usługę K-Scan, czyli obecnie w 35 sklepach Kaufland m.in. w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

Infor: Wprowadził nowe rozwiązanie Enterprise Automation. To zestaw usług dla platformy Infor OS, które pomoże firmom w szybkim skalowaniu automatyzacji dzięki połączeniu integracji danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów w ramach jednej platformy. Dzięki Infor Enterprise Automation firmy mogą stale rozszerzać możliwości automatyzacji planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w różnych aplikacjach i szybciej osiągać korzyści biznesowe, jednocześnie do minimum ograniczając koszty i ryzyko integracji.

PayPo: Podpisał umowę z Aion Bank SA/NV, na mocy której bank będzie kupował część portfeli wierzytelności klientów fintechu. Użytkownicy PayPo nie odczują żadnych zmian z tym związanych – realizacja i spłaty zakupów odbywać się będą na tych samych zasadach co wcześniej.

Bolt: W następstwie ponad 10 mln zł inwestycji w bezpieczeństwo, w ostatnim roku Bolt podjął liczne działania mające podnieść bezpieczeństwo w przejazdach taksówkami. Działania firmy były bardzo stanowcze i skutkowały m.in zablokowaniem w styczniu br.  8 tysięcy kierowców. Dzisiaj Bolt deklaruje 70% mniej zgłoszeń o nieprawidłowościach w przejazdach i ogłasza uruchomienie funkcji nagrywania dźwięku w całej Polsce.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments