Grupa InPost przystąpiła do Science Best Target initiative (SBTi), który jest niezależnym, globalnym liderem wspierającym przedsiębiorców na drodze ku zerowej emisji netto gazów cieplarnianych.

W ramach realizacji Strategii Dekarbonizacji, Grupa InPost określiła krótkoterminowe cele (do zrealizowania do 2030 roku) i długoterminowe cele (do zrealizowania do 2040 roku), które zostały zatwierdzone przez SBTi. Realizując ww. cele, Grupa InPost planuje osiągnąć neutralność emisyjną do 2040 roku, czyli o 10 lat szybciej niż zakłada Porozumienie Paryskie, stając się w ten sposób jedyną firmą w Polsce z zatwierdzonymi tak ambitnymi celami długoterminowymi.

Żadna firma w Polsce, poza InPost, nie ma jeszcze zwalidowanego celu NET-ZERO. Dodatkowo InPost nie tylko deklaruje cele długoterminowe, ale także zakłada w swojej strategii osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresach 1 i 2* do roku 2025. Dołączenie Grupy InPost do grona członków SBTi to kolejny krok do osiągnięcia pełnej dekarbonizacji i świadome działanie firmy w zakresie odpowiedzialności biznesowej oraz odpowiedź na coraz większe wymagania konsumentów, szczególnie młodego pokolenia, które wybiera produkty i usługi o transparentnym przekazie w zakresie ekologii i redukcji emisji. Dostawy poprzez Paczkomat® i ich odpowiednie zagęszczenie w miejscu zamieszkania mają ogromne znaczenie dla wydajności ekologicznej.

Science Based Targets initiative (SBTi) to globalna inicjatywa, powstała dzięki współpracy organizacji CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). Wspiera ona firmy i pomaga wyznaczać ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, zgodne z aktualną wiedzą naukową o zmianach klimatu. Przystępując do programu, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe na całym świecie deklarują ograniczanie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych w ramach swojej działalności aż o połowę do 2030 roku, a następnie osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. SBTi, jako niezależny podmiot, weryfikuje skuteczność oraz postęp działań nakierowanych na realizację tych celów.

Jak przystało na lidera branży logistycznej i technologicznej, jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w transformację ekologiczną, między innymi poprzez systematyczną wymianę floty spalinowej na elektryczną. Chcemy być odpowiedzialnym partnerem w obszarze zrównoważonej logistyki dla naszych klientów, konsumentów i dostawców. Dlatego zdecydowanie przyspieszamy i z dumą dołączamy do grona firm z całego świata, które również przystąpiły do SBTi. Opracowana przez nas strategia dekarbonizacji jest ściśle powiązana ze strategią biznesową Grupy – ma wpływ na wiele procesów istotnych dla jej rozwoju. Jej wdrożenie będzie najbardziej kompleksową i ambitną inicjatywą pro-środowiskową, którą będziemy realizować w najbliższych latach. – mówi Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost.

Strategia dekarbonizacji Grupy InPost zakłada stopniowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) poprzez realizację krótkoterminowych i długoterminowych celów w zakresach 1,2 i 3.

W zakresie 1 i 2 – Grupa InPost zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych o 42% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego tj. 2021, poprzez m.in. optymalizację energetyczną naszej infrastruktury oraz zakup energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie 3 – Grupa InPost zobowiązuje się, że do 2027 roku 69% jej dostawców względem emisji, obejmujących kategorie zakupionych towarów i usług, dobra inwestycyjne oraz transport i dystrybucję, będzie miało cele oparte na nauce.

Celem długoterminowym jest zrealizowanie celu NET-ZERO tj. zapewnienie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, co ma nastąpić do 2040 roku.

W jaki sposób Grupa chce osiągnąć swoje cele?

• Grupa InPost będzie zapewniać oddziałom, magazynom, biurom
i maszynom Paczkomat® zarówno w Polsce jak i rynkach zagranicznych energię pochodzącą z odnawialnych źródeł;

• Grupa InPost zamierza prowadzić działania polegające na wsparciu dostawców i partnerów biznesowych w wyznaczaniu przez nich własnych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie wspierając ich w realizacji tych celów;

• Grupa InPost będzie sukcesywnie wymieniać własną flotę spalinową na elektryczną oraz wspierać w tej wymianie swoich przewoźników;

• Grupa InPost będzie optymalizować energetycznie własną infrastrukturę;

• Grupa InPost będzie regularnie liczyć ślad węglowy całej działalności Grupy zgodnie ze standardem GHG Protocol, a także transparentnie ujawniać postępy z realizacji celów krótko i długoterminowych
w raportach Grupy InPost;

• Od 2040 Grupa InPost zamierza neutralizować pozostałą (nieuniknioną) emisję GHG roku poprzez realizowanie projektów związanych z wychwyceniem CO2 i jego trwałym magazynowaniem.

Ponadto, Grupa InPost będzie:

• pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu R&D, które pozwolą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych powstających zarówno w procesie produkcji urządzeń Paczkomat® jak i zużywania przez nie energii elektrycznej podczas eksploatacji;

• wdrażać nowoczesne procesy logistyczne, które pozwolą optymalizować trasy kurierów;

• tworzyć i wdrażać w strefach niskoemisyjnych procesy nowej logistyki miejskiej z wykorzystaniem możliwości jakie dają punkty PUDO oraz mikroelektromobliność;

• inwestować w infrastrukturę ładowania pojazdów EV;

• wdrażać program InPost Green City na rynkach zagranicznych;

• wdrażać kolejne eko-usługi i eko-innowacje wspierające niskoemisyjną dostawę paczek i gospodarkę cyrkularną;

• edukować naszych interesariuszy w obszarze klimatycznym i ESG.

Wierzymy, że dołączenie do prestiżowego grona firm, których cele NET-ZERO zostały zaakceptowane przez SBTi sprawi, że będziemy jeszcze bardziej wiarygodni i transparentni dla naszych kluczowych interesariuszy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments