Nowi vendorzy w portfolio i wzrosty w niektórych kategoriach o 100% (YoY) w 2022 roku. Planowane inwestycje w automatyzację sprzedaży czy projekt DaaS w 2023 roku. KOMSA Polska podsumowuje minione 12 miesięcy i przedstawia plany na najbliższe cztery kwartały.

Miniony rok dla rynku ICT był rokiem pełnym wyzwań. Galopująca inflacja czy wzrost kosztów operacyjnych to tylko część z nich. Zobaczmy, jak w czasach turbulencji gospodarczych oraz geopolitycznych odnalazł się jeden z czołowych dystrybutorów, czyli KOMSA Polska.

2022: Rok poszerzania portfolio o czołowych vendorów i kompetencji

W ocenie Pawła Sterniuka (Department Manager – Product Management Hardware w KOMSA Polska) rok 2022 przedstawiał się następująco:Dla KOMSA Polska był to stosunkowo dobry rok. Po pierwszym półroczu utrzymywaliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu. Końcówka roku cechowała się co prawda wyhamowaniem i mniejszą dynamiką, ale na ostateczne podsumowanie IV kwartału przyjdzie jeszcze czas. 2022 rok okazał się dla KOMSA Polska na pewno bardzo udany, jeśli chodzi o segment gamingu. Wolumen sprzedaży produktów gamingowych wzrósł bowiem o ok. 100% rok do roku.

W 2022 roku ofercie dystrybutora ICT pojawiło się kilka globalnych brandów z segmentu PC i VR. Na znaczenie tego faktu dla działalności i rozwoju KOMSA Polska zwraca uwagę Paweł Sterniuk:

Paweł Sterniuk, Department Manager – Product Management Hardware w KOMSA Polska

Do wzmocnienia naszej pozycji na polskim rynku dystrybucji niewątpliwie przyczyniło się zawarcie nowych umów z vendorami o globalnej renomie. W tym kontekście mam na myśli takie marki jak MSI czy HTC VIVE. Dzięki temu oraz nowym polom współpracy z dotychczasowymi partnerami jak Samsung czy Alcatel-Lucent mogliśmy rozbudować portfolio dla naszych klientów o nowe grupy produktów oraz poszerzyć swoje kompetencje. Choćby w tak perspektywicznych biznesowo obszarach, jak rozwiązania Virtual Reality czy Digital Signage.

Miniony rok w przypadku KOMSA Polska był także czasem transferu wiedzy do klientów. Przyczyniły się do tego liczne szkolenia i webinary online przygotowane wspólnie
z długoletnimi partnerami dystrybutora (Samsung czy Alcatel-Lucent Enterprise).

2023: Dalsza optymalizacji kanałów sprzedaży i oferty

A jak wyglądają plany KOMSA Polska na rok 2023? Jak podkreślają przedstawiciele firmy, jednym z głównych celów firmy na bieżący rok jest kontynuacja działań mających zapewnić jej lepszą widoczność na rynku w odniesieniu do vendorów i klientów. Kolejnym fundamentalnym zamierzeniem pozostaje ochrona rentowności spółki. Paweł Sterniuk mówi wprost, na czym będą skupiać się działania firmy:

Optymalny dobór vendorów do portfolio KOMSA Polska i kanałów sprzedaży to nasz priorytet na 2023 rok. Nie chcemy za wszelką ceną dążyć do odcięcia kolejnych kawałków rynkowego tortu. Zdecydowanie bardziej zależy nam na świadomym rozłożeniu zasobów oraz budowie lub rozbudowie wybranych kanałów. Chodzi przede wszystkim o takie kanały jak Commercial Resellers czy Sales Solutions. Powód jest w pełni uzasadniony. Cechują się one wyższą rentownością i mniejszą kapitałochłonnością, co jest obecnie kluczem do sukcesu, przy wzroście obciążeń kosztowych i operacyjnych dystrybutorów.

Inwestycje w automatyzację sprzedaży czy projekt DaaS to tylko niektóre z obszarów planowanej działalności KOMSA Polska w 2023 roku. Dystrubutor zapowiada ponadto skupienie się na dalszym zacieśnieniu relacji z klientami i vendorami. Chce to osiągnąć poprzez utrzymanie oczekiwanej gotowości i elastyczności zespołów wewnętrznych na ich potrzeby oraz cele.

Fuzja z Westcoast i jej wpływ na plany KOMSA Polska

Nie bez znaczenia dla KOMSA Polska pozostaje rozpoczęta w ubiegłym roku fuzja niemieckiej centrali KOMSA AG z Westcoast (Holdings) Ltd. Choć jak podkreśla Paweł Sterniuk, na jej wymierne efekty w przypadku polskiego oddziału możemy chwilę poczekać:

Strategiczne partnerstwo z Westcoast zainicjowane w 2022 roku daje szansę na rozwój całej grupy KOMSA na rynku europejskim. Pozwoli ono wzmocnić jej kompetencje na styku IT i telekomunikacji. W dłuższej perspektywie fuzja ta może mieć także wpływ na wzrost w wymiarze lokalnym, który mamy zamiar wykorzystać biznesowo w odpowiednim momencie. Niewykluczone, że już w 2023 roku jako KOMSA Polska zaobserwujemy pierwsze pozytywne oznaki wspomnianego połączenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments