Ostatnia dekada zakończyła się z niemałym hukiem. Ku rozczarowaniu, dwa pierwsze lata obecnej upłynęły nam głównie na mierzeniu się ze skutkami pandemii, postępującej inflacji oraz obserwacji eskalujących konfliktów światowych… Czy to 2023 rok wreszcie okaże się tym szczęśliwym? Do trzech razy sztuka…

Trendy i nurty, które obserwujemy, są wynikiem zmieniających się potrzeb oraz apetytu rynkowych graczy, jakie staramy się zaspokoić nowymi lub udoskonalonymi rozwiązaniami. Każda, nawet najmniejsza decyzja wpływa na naszą przyszłość i chociaż z następstwami niektórych z nich przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć (lub nawet ich nie znamy), jestem dobrej myśli. W końcu budowanie „lepszego jutra” to nieustanny proces oparty na zdobywaniu doświadczenia oraz wyciąganiu z niego adekwatnych wniosków. – mówi Robert Paszkiewicz, VP CEE OVHcloud.

1. Sztuczna inteligencja – niezbędny i zaufany współpracownik

Według firmy Forrester sztuczna inteligencja może stać się „niezbędnym i zaufanym współpracownikiem w przedsiębiorstwie” już w 2023 rokui. TuringBoty, czyli oprogramowanie do uczenia maszynowego wykorzystujące regresję symboliczną do znajdowania formuł matematycznych na podstawie wartości danych, same napiszą nawet do 10 proc. kodu. Przejrzyste i łatwiejsze w użyciu interfejsy, a w konsekwencji także wygodniejsze stosowanie oraz ich zwiększona dostępność, pozwolą wielu firmom na wykorzystanie AI do tworzenia bardziej inteligentnych produktów i usług – bezkontaktowe, autonomiczne zakupy i dostawy oraz zmodernizowane standardy zakupów online (takie jak BOPAC, BOPIS czy BORIS) już niebawem mogą stać się standardem.

Nie tylko przewidywania firmy Forrester są obiecujące. Najnowsza edycja raportu AI Index, niezależnej inicjatywy Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence; wskazuje, że prywatne inwestycje w sztuczną inteligencję gwałtownie wzrosły, a koncentracja inwestycji nasiliła się. W 2021 roku prywatne inwestycje w AI wyniosły około 93,5 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż łączne inwestycje prywatne w roku wcześniejszym. Całkowicie autonomiczna sztuczna inteligencja, czyli taka, która do podjęcia niezwykle złożonych decyzji nie będzie wymagała pomocy człowieka, bez wątpienia przełoży się także na znaczne zyski – według badań PwC sztuczna inteligencja przyczyni się do wzrostu globalnego PKB aż o 15,7 bln (109) dolarów do 2030 roku. Największy udział przypadnie tym, którzy już teraz zdecydują się przejąć inicjatywę…

2. Pomost między cyfrowym i fizycznym światem – technologia cyfrowych bliźniaków

Wytwarzanie obiektów o pożądanych właściwościach mechanicznych np. przy użyciu metod drukowania 3D może być zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. Zwłaszcza gdy opiera się wyłącznie na metodzie prób i błędów. Cyfrowe bliźniaki (digital twin) to wirtualne symulacje rzeczywistych procesów, operacji lub produktów, które można wykorzystać do testowania nowych pomysłów w bezpiecznym środowisku cyfrowym.

Ponadto można używać ich m.in. do analizowania i optymalizowania wpływu miast na środowisko, a także do symulacji i analizowania różnych scenariuszy katastrof (pożary, powodzie i trzęsienia ziemi), aby lepiej zrozumieć ich wpływ na społeczności i infrastrukturę. Monitorując i śledząc postęp katastrof w czasie rzeczywistym, dostarczają krytyczne informacje zespołom reagowania na katastrofy i umożliwiają im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących sposobu reagowania.

Według Allied Market Research w 2021 r. globalny rynek cyfrowych bliźniaków został wyceniony na 6,5 mld dolarów i przewiduje się, że do 2030 roku osiągnie wartość 125,7 mld dolarów, przy średniej rocznej stopie wzrostu równej niemal 40 proc. w latach 2022-2030.

Dynamicznie zmieniający się, konkurencyjny rynek sprawia, że także cyfrowy bliźniak jest popychany do nowych zadań, a co za tym idzie, szybko wychodzi poza swoje pierwotne zastosowania. Od początków w branżach motoryzacyjnej czy lotniczej, cyfrowe bliźniaki stały się powszechne nawet w procesach podejmowania decyzji dotyczących kupna/sprzedaży, uruchomienia i zarządzania operacjami. Przy szybkim wzroście i „dużych liczbach” wniosek nasuwa się sam. Jeśli do tej pory nie poznaliśmy jego możliwości, w 2023 roku warto przyśpieszyć i sprawdzić jakie korzyści może przynieść nam cyfrowy bliźniak. – podkreśla Robert Paszkiewicz. 

3. Quantum computing – kwantowa (r)ewolucja nadchodzi, nawet jeśli rzeczywistością rządzi niepewność

Mechanika kwantowa uczy, że przewidywanie czegokolwiek zawsze wiąże się z ryzykiem, a próba dokonania dokładnych prognoz w branży, która opiera się na prawdopodobieństwach mechaniki kwantowej, jest niezwykle trudna. Niemniej wszystko wskazuje na to, że to właśnie potencjał wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w przetwarzaniu danych będzie następnym przełomem w IT. Wykorzystanie obliczeń kwantowych to skok technologiczny, który mógłby przynieść komputery zdolne do działania bilion razy szybciej niż najszybsze dostępne obecnie tradycyjne procesory.

, ten rozwój sprawi, że niektóre istniejące protokoły szyfrowania staną się przestarzałe i bezużyteczne. Organizacje musiałby myśleć strategicznie nie tylko o długoterminowych korzyściach, lecz także o zagrożeniach związanych z komputerami kwantowymi i technologią oraz już dziś poważnie zaangażować się, aby być gotowym na kwantową „rewolucję jutra”.

Z raportu firmy Markets and Markets wynika, że do 2026 roku wielkość rynku quantum computing osiągnie 1,76 mld dolarów przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 30,2 procv. W rozwój technologii obliczeń kwantowych inwestują m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja… Pomagając naukowcom tworzyć algorytmy jutra, OVHcloud chce przyczynić się do tworzenia ekosystemu gotowego na te fundamentalne zmiany.

4. Czy blockchain ponownie zabłyśnie? Postęp w Web3 wskazuje na to, że tak…

Umożliwiając dystrybucję informacji cyfrowych, ale nie ich kopiowanie, technologia blockchain stworzyła podwaliny pod nowy rodzaj Internetu. Chociaż początkowo została wymyślona dla kryptowaluty Bitcoin, poprzez poprawę bezpieczeństwa online oraz usprawnienie opcji pozyskiwania funduszy i płatności, technologia blockchain została przyjęta przez wiele firm. I choć zarówno malejące ceny rynkowe głównych kryptowalut, jak również mniejszy wolumen transakcji niezamiennymi tokenami (NFT), mogły przybić entuzjastów Internetu nowej generacji, eksperci z firmy McKinsey & Company nie mają wątpliwości – blockchain wciąż wykazuje potencjał.

Web3, kolejna generacja Internetu, potencjalnie przewraca obecną ‘strukturę władzy’, przenosząc ją z powrotem do użytkowników. W Web3 dane aplikacji nie byłyby przechowywane w prywatnych bazach danych, ale w otwartej, zdecentralizowanej strukturze, czyli właśnie w blockchain. W praktyce oznaczałoby to dużą zmianę w modelu biznesowym dla aplikacji cyfrowych. Pośrednicy nie byliby już potrzebni, a dzięki aplikacjom typu open source użytkownicy i twórcy mogliby zyskać przewagę. Zarządzanie Web3 miałoby odbywać się w społeczności, a nie za zamkniętymi drzwiami.

Kraina mlekiem i miodem płynąca? Być może. Obecnie głównym wyzwaniem jest jednak regulacja. I choć w niektórych krajach trwają pracę nad nowymi wytycznymi dla Web3, które równoważyłyby potencjał innowacyjny oraz ryzyko. Obecnie brakuje jasności i spójności. Integralność zdecentralizowanych autonomicznych organizacji, które mogłyby nadzorować nowy świat, często nie jest jeszcze solidna. Ponadto istnieje ryzyko, że użytkownicy zaangażowani w Web3 mogą nie w pełni rozumieć zagrożenia związane ze zdecentralizowaną technologią, oczekując w ten sposób tego samego rodzaju ochrony, do którego są przyzwyczajeni od scentralizowanych. Obraz Ziemi Obiecanej wciąż jest więc dość niepewny.

5. Metaverse – nowe rozdanie czy koniec marzeń o wirtualnych światach?

Metaverse, czyli współistnienie wielu wirtualnych światów 3D, w których ludzie (reprezentowani przez awatary) pracują, spotykają się ze znajomymi oraz dokonują zakupów, może się wydawać odległą przyszłością. McKinsey & Company przewiduje jednak, że do 2030 roku jego wartość osiągnie aż 5 bilionów dolarówviii, a zachowania konsumentów w Metaverse będą mieć wpływ na aż 80 proc. handlu. Co więcej, z raportu wynika, że istnieje szansa, by już do 2030 roku w Metaverse odbywała się ponad połowa wydarzeń kulturalnych oraz nauka i praca (zarówno ta wirtualna, jak i hybrydowa).

Obecna sytuacja metawersów nie jest jednak aż tak bajkowa. Co prawda, z entuzjazmem wypowiada się o niej wielu ekspertów, w których grono zaliczyć można najpoważniejsze firmy analityczne. Wygląda jednak na to, że rok 2023 będzie czasem próby, dla koncepcji, która jeszcze do niedawna „w ciągu dekady” miała stworzyć całkowicie nowy świat i zmienić sposób w jaki funkcjonujemy w sieci.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments