Baxter International Inc. ogłosił 13 grudnia br. zakończenie procesu przejęcia firmy Hillrom. Firma Baxter zapłaciła 156,00 USD w gotówce za każdą znajdującą się w obrocie akcję zwykłą Hillrom, co dało cenę zakupu w wysokości 10,5 mld USD (na podstawie liczby akcji Hillrom w chwili zamknięcia). Uwzględniając przejęcie niespłaconych zobowiązań Hillrom, wartość transakcji wynosi około 12,5 mld USD.

Połączenie firm Baxter i Hillrom otwiera kolejny etap naszej transformacji i daje potencjał na pozwalający nam jeszcze lepiej wspierać pacjentów, lekarzy, pracowników, udziałowców i inne społeczności, którym służymy na całym świecie. Integracja naszego uzupełniającego się portfolio wprowadza dodatkowe możliwości rozwoju na szerokim obszarze geograficznym. Dodatkowo otwiera nowe drogi do wykorzystania cyfrowych innowacji w dziedzinie zdrowia, skoncentrowanych na poprawie jakości opieki, obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności pracy.— powiedział José (Joe) E. Almeida, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny firmy Baxter.

Połączenie jednoczy dwie wiodące organizacje z obszaru technologii medycznych we wspólnej wizji przekształcania opieki zdrowotnej i poprawy opieki nad pacjentami na całym świecie. Firma Baxter pomaga obecnie milionom pacjentów każdego dnia w domach, gabinetach lekarskich, ośrodkach opieki ambulatoryjnej i prawie wszystkich oddziałach szpitalnych. Firma planuje wykorzystać swoją silną pozycję na świecie, w tym infrastrukturę handlową i usługową, w celu rozszerzenia oferty produktów firm Hillrom i Welch Allyn na nowe rynki międzynarodowe, dzięki czemu wspólna oferta produktów i usług będzie dostępna dla jeszcze większej liczby pacjentów i usługodawców.

Firma Baxter ma również wyjątkową okazję do wprowadzania innowacji w nowych dziedzinach, które mają pomóc pracownikom ochrony zdrowia w zwiększeniu wydajności pracy i poprawie wyników leczenia. Bazując na łącznej bazie ponad dwóch milionów urządzeń medycznych, zainstalowanych na całym świecie firma Baxter planuje wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie technologii łączności i integracji, cyfrowych rozwiązań zdrowotnych, wizualizacji i analizy danych, opracowywania terapii oraz monitorowania, do stworzenia połączonego systemu, który otacza pacjenta i jego zespół opieki.

Połączenie firm stymuluje naszpotencjał tworzenia wartości dla pacjentów i klientów. Czerpiemy energię dzięki sile, którą wnosimy jako zjednoczony zespół w naszej misji ratowania i podtrzymywania życia. Jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc powitać naszych kolegów z Hillrom w firmie Baxter — powiedział Almeida.

Obie firmy mają silne dziedzictwo jako jednostki społecznie odpowiedzialne. Każda firma zdobyła wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie różnorodności w miejscu pracy i odpowiedzialności korporacyjnej, a także za tworzenie środowiska, które wspiera i zachęca do osiągania wysokich wyników, szacunku dla jednostki i rozwoju zawodowego.

Nominacje na stanowiska kierownicze i w zarządzie

W związku z przejęciem firma Baxter ogłosiła następujące nominacje na stanowiska kierownicze i do zarządu. Giuseppe Accogli, dotychczasowy starszy wiceprezes firmy Baxter i prezes na region Ameryki Płn. i Płd. oraz Globalnych Jednostek Biznesowych, został mianowany na nowo utworzone stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego. Pan Accogli pracuje w firmie Baxter od 14 lat, piastując stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności.

Wcześniej pracował w firmie Medtronic plc, a także na stanowiskach związanych ze sprzedażą, produktami i marketingiem w firmie Tyco Healthcare, a następnie Covidien.

Ponadto, w związku z zamknięciem transakcji przejęcia, rada dyrektorów firmy Baxter powołała do zarządu panią Nancy M. Schlichting, emerytowaną prezes i dyrektor generalną Henry Ford Health System. Pani Schlichting była członkiem rady dyrektorów Hillrom. Obecnie pełni funkcję dyrektora Walgreens Boots Alliance, Encompass Health and Pear Therapeutics; wiceprzewodniczący zarządu systemu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Duke; oraz powiernika Fundacji Kresge i Uniwersytetu Duke.

Najważniejsze informacje dotyczące transakcji i finansów

Proponowane przejęcie firmy Hillrom przez firmę Baxter zostało ogłoszone 2 września 2021 r. Baxter spodziewa się, że w ciągu pierwszych trzech lat od połączenia działanie to przyniesie około 250 mln USD rocznych synergii kosztowych przed opodatkowaniem. Te szacunki nie uwzględniają żadnych korzyści wynikających z potencjalnych nowych możliwości wzrostu przychodów, wynikających z połączenia obu organizacji.

Oczekuje się, że transakcja będzie miała niski, dwucyfrowy wpływ na skorygowany zysk na akcję (EPS) firmy Baxter w pierwszym pełnym roku po zamknięciu transakcji, a w trzecim roku po zamknięciu transakcji wzrośnie do ponad 20%. Szacuje się również, że transakcja zwiększy ogólne skorygowane marże EBITDA firmy Baxter w perspektywie średnioterminowej i zapewni silne generowanie przepływów pieniężnych z wysokim jednocyfrowym zwrotem z zainwestowanego kapitału (ROIC), spodziewanym w piątym roku po zamknięciu transakcji.

Firma Baxter sfinansowała przejęcie i refinansowanie przejętego zadłużenia firmy Hillrom poprzez emisję obligacji o stałym i zmiennym oprocentowaniu o wartości 7,8 mld USD, 4,0 mld USD w ramach zaciągniętych trzy- i pięcioletnich umów pożyczki terminowej o zmiennym oprocentowaniu, a pozostałą kwotę w gotówce. Średni ważony koszt ostatecznego finansowania nabycia wynosi około 2%, przy średnim ważonym okresie zapadalności wynoszącym około siedem lat. Firma Baxter zobowiązała się do zmniejszenia zadłużenia do poziomu 2,75x zadłużenia netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA w ciągu dwóch lat po zamknięciu transakcji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments