Wspieranie rozwoju specjalistycznej kadry lotniczej i lotniskowej oraz dostosowywanie jej do dynamicznie zmieniających się wyzwań stojących przed tą gałęzią transportu. To główne założenia Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej (PELiL). W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt. Jej gospodarzem było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Inicjatywa polega na stworzeniu warunków do długofalowej współpracy między przedstawicielami rządu i branży lotniczej a sektorem edukacji. W trakcie konferencji dyskutowano o aktualnych potrzebach lotnictwa oraz o związanych z nimi wyzwaniami dotyczącymi kształcenia przyszłych kadr. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych, prezesi, dyrektorzy i pracownicy największych firm lotniczych, lotnisk regionalnych, portów lotniczych tworzących stowarzyszenie Lotnisk V4+, przedstawicieli Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World) oraz instytucji akredytowanych przez ACI i ICAO. Konferencja była okazją do przedstawienia wizji i celu programu oraz konsultacji wstępnie zaplanowanych działań.

Nie stać nas na to, żeby czekać z założonymi rękami. Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach – mówi prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera – Dlatego tworzymy program, który ma kompleksowo dostosować naszą branżę do nowych realiów i zbudować solidne zaplecze. Nie da się tego osiągnąć bez dobrych fachowców. Najważniejszym założeniem Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry na każdym poziomie kompetencji – od agentów obsługi naziemnej, przez mechaników lotniczych po menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla. Widzimy, że w przeciągu kilku lat branża lotnicza będzie potrzebowała dużej liczby nowych pracowników. To szansa dla wielu młodych Polaków, którzy myślą o swojej przyszłości i chcieliby ją związać z lotniskami. W tej branży pojawi się dużo dobrze płatnych i atrakcyjnych miejsc pracy. To również szansa, żeby zaistnieć w środowisku międzynarodowym. – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała

Program ma skupić się na trzech elementach – inwentaryzacji obecnego stanu edukacji lotniczej i lotniskowej, integracji branży oraz wypełnianiu zdiagnozowanych luk kompetencyjnych przez budowanie ścieżek rozwoju. PELiL zakłada ścisłą współpracę – szkoły i uczelnie wyższe będą mogły liczyć na merytoryczną pomoc specjalistów, a przedsiębiorstwa branżowe będą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jednym z ważniejszych problemów kadrowych we współczesnym lotnictwie jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku.

PPL chce dbać o kadry, wspierać rozwój edukacji związanej z lotnictwem, a także dzielić się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami. Dzięki Programowi Edukacji Lotniczej i Lotniskowej nowi pracownicy będą mogli wchodzić bardziej świadomie na rynek pracy – mówi dyrektor Biura Zarządu PPL Paweł Kranc.

Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest obliczony na wiele lat. Jego autorzy liczą, że dzięki tej inicjatywie w perspektywie najbliższych dwóch dekad uda się zapewnić wykwalifikowanych pracowników sektora transportu lotniczego zarówno dla  narodowego przewoźnika, lotnisk regionalnych jak również dla jednej z największych polskich inwestycji – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments