IBM zaprezentował nowy pakiet aplikacji z zakresu badań środowiskowych, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pomagają organizacjom w przygotowaniu się na zagrożenia związane z pogodą i zmianami klimatycznymi. Aplikacje ułatwią przygotowanie oceny wpływu firmy na środowisko, zgodności z przepisami i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Firmy muszą stawiać czoła możliwym szkodom swoich aktywów, zakłóceniom w łańcuchach dostaw, a także rosnącej presji ze strony konsumentów i organów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego „Global Risks Report 2021” ekstremalne warunki pogodowe, niepowodzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz szkody wyrządzane środowisku przez człowieka zostały wymienione jako trzy najbardziej prawdopodobne zagrożenia dla firm w ciągu najbliższych dziesięciu lat.  Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy potrzebują wiarygodnych informacji na temat klimatu.

IBM łączy siłę sztucznej inteligencji, aby pomóc firmom usprawnić i zautomatyzować zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz dokonać operacjonalizacji rozliczania emisji dwutlenku węgla w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Pakiet IBM Environmental Intelligence wykorzystuje najdokładniejsze dane z serwisu pogodowego IBM i zaawansowaną analitykę geoprzestrzenną, z której korzystają już firmy na całym świecie. To pierwsze rozwiązanie, które w ten sposób łączy sztuczną inteligencję, dane pogodowe, analitykę ryzyka klimatycznego i możliwości rozliczania emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu organizacje mogą poświęcić mniej zasobów na gromadzenie tych złożonych danych, a więcej na ich analizę.

Pakiet IBM Environmental Intelligence jest rozwiązaniem SaaS, które umożliwia organizacjom:

• Monitorowanie zakłóceń środowiskowych, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe, pożary, powodzie, jakość powietrza i emisję dwutlenku węgla, a po ich wykryciu wysyłanie ostrzeżeń;

• Prognozowanie potencjalnego wpływu zmian pogodowych i klimatycznych na działalność organizacji z wykorzystaniem modeli naukowych i analityki zagrożeń;

• Uzyskanie wglądu w potencjalne zakłócenia działalności i ustalenie priorytetów w zakresie reagowania;

• Pomiar i raportowanie wskaźników środowiskowych, społecznych, w zakresie ładu korporacyjnego oraz monitorowanie postępu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju bez przeciążania zespołów operacyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw.

Ten pakiet zapewnia wgląd w środowisko poprzez interfejsy API, pulpity, mapy i alerty, które mogą pomóc firmom reagować na bieżące wyzwania operacyjne, a także planować i realizować strategie długoterminowe. Przykładowo, branża handlowa mogłaby dobrze przygotować się do reagowania na zakłócenia w dostawach i utrudnienia w kontrolowaniu stanów magazynowych i związanych z tym niekorzystnych warunków pogodowych. Firmy komunalne mogłyby dokładniej określić parametry regulowania roślinności wokół linii energetycznych. Firmy energetyczne mogłyby zbilansować podaż i popyt na energię odnawialną lub określić, które z ich krytycznych aktywów mogą być wkrótce bardziej zagrożone pożarami z powodu zmian klimatycznych. Firmy z sektora detalicznego mogłyby uzyskać jaśniejszy obraz tego, w jaki sposób układy chłodnicze przyczyniają się do ich ogólnej emisji dwutlenku węgla, aby wyznaczać priorytetowe cele zmniejszenia swojego śladu węglowego.

Przyszłość biznesu i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Firmy nie tylko muszą radzić sobie ze skutkami ekstremalnych zakłóceń pogodowych w swojej działalności, lecz także coraz częściej odpowiadają przed akcjonariuszami i organami regulacyjnymi za to, jak ich działania wpływają na środowisko. IBM łączy moc sztucznej inteligencji i chmury hybrydowej, aby zapewnić firmom wywiad środowiskowy, który mogą wykorzystać do poprawy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tworzenia bardziej wydajnych operacji biznesowych, zmniejszenia zużycia zasobów, planowania i skutecznego reagowania w obliczu zakłóceń. – powiedział Piotr Beńke, dyrektor ds. technologii, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Pakiet IBM Environmental wykorzystuje również innowacje oparte na sztucznej inteligencji opracowane przez ośrodek badawczy IBM Research, w tym analitykę geoprzestrzenną, która ułatwia naukowcom zajmującym się klimatem i danymi, analizę ogromnych zbiorów danych środowiskowych, a także nowe ramy modelowania ryzyka, które firmy mogą wykorzystać do prognozowania przyszłych zagrożeń związanych z pożarami i powodziami.

Co więcej, EIS będzie wykorzystywać unikalne technologie pomiaru emisji dwutlenku węgla opracowane przez IBM Research, w oparciu o przetwarzanie języka naturalnego i automatyzację, aby pomóc firmom w pomiarze i redukcji emisji dwutlenku węgla w ich działalności i zarządzania łańcuchem dostaw.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments