Przychody za drugi kwartał wyniosły 3,14 miliarda dolarów. Spółka pozostaje na dobrej drodze do planowanego wydzielenia z Dell Technologies na początku listopada.

Nasi klienci przekształcają swoje strategie z filozofii 'cloud first’ w koncepcję 'cloud smart’. Dzięki niej wybierają oni odpowiednie platformy i usługi dostosowane do konkretnych obciążeń oraz przechodzą na środowisko wielochmurowe. Dostarczamy platformę multi-cloud dla wszystkich aplikacji, wspierając innowacje cyfrowe i kontrolę nad przedsiębiorstwem. Nasi klienci potrzebują tych rozwiązań, aby przyspieszyć rozwój swoich firm dziś i w przyszłości. — powiedział Raghu Raghuram, dyrektor generalny VMware.

Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych za II kwartał, gdzie ARR w segmencie subskrypcji i SaaS wzrósł o 26% w ujęciu rocznym do 3,2 mld USD. Nasze rezultaty odzwierciedlają silny wzrost liczby rezerwacji produktów w głównych kategoriach w ujęciu rocznym, w działach multi-cloud, nowoczesnych aplikacji, a także End-User Computing. – skomentował Zane Rowe, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy VMware. 

Wyniki finansowe w drugim kwartale roku fiskalnego 2022:

 • Przychody za drugi kwartał wzrosły o 9% w porównaniu z drugim kwartałem roku fiskalnego 2021.
 • Suma przychodów z subskrypcji i SaaS oraz licencji wyniosła 1,51 mld USD, co stanowi wzrost o 12% względem drugiego kwartału roku fiskalnego 2021.
 • Przychody z subskrypcji i usług SaaS w drugim kwartale wyniosły 776 mln USD, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • ARR dla subskrypcji i SaaS w drugim kwartale wyniósł 3,15 mld USD, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Zysk netto GAAP za drugi kwartał wyniósł 411 mln dolarów, czyli 0,97 dolara na akcję rozwodnioną, co oznacza spadek o 8% na akcję rozwodnioną w porównaniu z 447 mln dolarów, czyli 1,06 dolara na akcję rozwodnioną, za drugi kwartał roku obrotowego 2021.
 • Zysk netto nieuwzględniający GAAP za drugi kwartał wyniósł 739 mln USD, czyli 1,75 USD na akcję rozwodnioną, co oznacza spadek o 3% na akcję rozwodnioną w porównaniu do 766 mln USD, czyli 1,81 USD na akcję rozwodnioną, za drugi kwartał roku obrotowego 2021.
 • Dochód operacyjny GAAP za drugi kwartał wyniósł 525 mln USD, co oznacza spadek o 2% w porównaniu z drugim kwartałem roku obrotowego 2021. Przychody operacyjne nieobjęte GAAP za drugi kwartał wyniosły 924 mln USD, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z drugim kwartałem roku obrotowego 2021.
 • Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 864 mln USD. Wolne przepływy pieniężne za drugi kwartał wyniosły 777 mln USD.
 • RPO za drugi kwartał wyniosło 11,2 mld USD, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Najważniejsze wydarzenia biznesowe i zapowiedzi strategiczne VMware:
 • Zaprezentowano VMware Anywhere Workspace, rozwiązanie łączące VMware Workspace ONE, VMware SASE i VMware Carbon Black Cloud, które umożliwia zarządzanie wielomodalnymi procesami pracowniczymi, lepsze zabezpieczenie rozproszonej infrastruktury i automatyzację przestrzeni roboczej.

 • Nawiązano współpracę z Zoom Video Communications, Inc. w celu zapewnienia lepszej i bezpieczniejszej współpracy w hybrydowych środowiskach pracy. Działania te zapewnią interoperacyjność między VMware Anywhere Workspace a platformą Zoom, aby jeszcze bardziej zwiększyć łatwość użytkowania, wydajność aplikacji i sieci oraz bezpieczeństwo.
 • Ogłoszono, że razem z Vapor IO budowane będzie Multi-Cloud Services Grid, które integruje VMware Telco Cloud Platform z platformą Kinetic Grid firmy Vapor IO, zaprojektowaną w celu znacznego uproszczenia i obniżenia kosztów wdrażania rozproszonych systemów 5G i aplikacji czasu rzeczywistego.
 • Razem z Cohere Technologies opracowywane jest rozwiązanie open radio access network (O-RAN), które ma pomóc dostawcom usług komunikacyjnych w zwiększeniu wydajności sieci i częstotliwości oraz dostarczaniu nowych, zróżnicowanych usług swoim klientom.
 • Ogłoszono rozszerzenie zakresu innowacji SaaS dla VMware Horizon, czołowej infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) oraz platformy Desktop-as-a-Service (DaaS). Nowe możliwości ułatwią organizacjom IT zarządzanie wdrożeniami Horizon niezależnie od tego, gdzie się znajdują — w siedzibie firmy czy w chmurze.

Firma otrzymała wyróżnienia od czołowych ekspertów branży:

 • VMware został liderem w rankingu „The Forrester Wave™: Endpoint Security Software As A Service, Q2 2021.
 • IDC umieścił VMware na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku automatyzacji i zarządzania konfiguracją IT (ITACM) w 2020 r.
 • IDC umieścił VMware na pierwszym miejscu w kategorii „Software-defined compute” pod względem udziału w rynku w 2020 r.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments