CVI Dom Maklerski („CVI”) z siedzibą w Polsce ogłasza pierwsze zamknięcie CVI CEE Private Debt Fund („Funduszu”) – pierwszego funduszu zamkniętego skierowanego do inwestorów instytucjonalnych – na poziomie 80 mln EUR.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który jest częścią Grupy EBI, dokonał kluczowej inwestycji w wysokości 40 mln EUR, pragnąc wesprzeć CVI w kierowaniu większej ilości kapitału prywatnego do średnich i mniejszych przedsiębiorstw oraz odegraniu roli katalizatora, przyciągając nowych inwestorów poszukujących możliwości w obszarze dłużnych inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowej. W pierwszym zamknięciu wzięli też udział inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy typu family office.

Finansowanie EFI korzysta z gwarancji programu „Private Credit Tailored for SMEs” („Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP”) Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi część unijnego Planu inwestycyjnego dla Europy.

Po swoim pierwszym zamknięciu Fundusz dokonał już siedmiu inwestycji, a dwie kolejne mają zostać sfinalizowane w ciągu miesiąca, w rezultacie czego zebrane aktywa zostaną zainwestowane w ponad 30%. Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. Fundusz zamierza dokonać ponad 50 inwestycji w Europie Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, krajach bałtyckich i Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej.

Marcin Leja partner w CVI

Fundusz będzie nadal realizować sprawdzoną i przynoszącą sukcesy strategię w zakresie private debt, która polega na inwestowaniu w spółki o średniej kapitalizacji oraz MŚP w wybranych krajach Europy Środkowej kwot wahających się od 2 do 15 mln EUR, a potencjalnie również większych we współpracy z innymi funduszami zarządzanymi przez CVI. – skomentował Marcin Leja partner w CVI.

 

 

 

Fundusz, którego docelowa wartość aktywów wynosi 300 mln EUR, jest pierwszym w historii funduszem private debt skierowanym do inwestorów instytucjonalnych i skupiającym się na inwestycjach w Europie Środkowej.

Od 2012 r. zarządzamy funduszami private debt skoncentrowanymi na Europie Środkowej. Z czasem staliśmy się liderem tego rynku i wprowadzamy na niego nowe produkty. Z radością informujemy, że po raz kolejny zdołaliśmy przesunąć granice, tworząc fundusz o strukturze umożliwiającej międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wykorzystanie rosnących możliwości w segmencie private debt w Polsce oraz w Europie Środkowej. Bardzo się cieszymy, że wśród naszych inwestorów możemy powitać Europejski Fundusz Inwestycyjny, co oznacza dalsze zacieśnienie współpracy, która rozpoczęła się w 2018 r. od instrumentu gwarancyjnego InnovFin. — skomentował partner zarządzający CVI Rafał Lis.

 Europa Środkowa otwiera duże możliwości w zakresie private debt, gdyż segment ten jest wciąż w dużym stopniu niedostatecznie obsługiwany. Cieszymy się, że będziemy mogli czerpać korzyści ze zbudowanej przez siebie platformy, w tym najbardziej doświadczonego w Europie Środkowej zespołu specjalizującego się w private debt. Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP, a jednocześnie umożliwi szybką realizację projektów i zapewni atrakcyjne stopy zwrotu w stosunku do ryzyka dla naszych inwestorów. — skomentował dyrektor zarządzający CVI Radoslav Tausinger.

Cieszymy się, że możemy zainwestować w fundusz CVI CEE Private Debt i wspólnie z nim wspierać firmy, oferując elastyczne oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie średnio- i długoterminowego finansowania. Fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania, co ma kluczowe znaczenie dla wyjścia z obecnego kryzysu wywołanego pandemią. — dodaje dyrektor naczelny EFI Alain Godard.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments