Innowacje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych stają się największą siłą napędową światowej gospodarki, a ich wartość wykracza poza sektor telekomunikacyjny – tego zdania jest dyrektor wykonawczy Huawei i prezes Huawei Carrier Business Group, Ryan Ding.

Podczas swojego przemówienia w trakcie targów MWC Barcelona 2021 przekonywał, że sieci 5G to nie tylko szansa dla operatorów, ale i warunek rozwoju dla każdej branży.

W krajach, gdzie sieć 5G rozwija się szybciej, operatorzy odnotowują dynamiczniejszy wzrost przychodów. Jednocześnie kraje te są znacznie lepiej przygotowane pod kątem infrastruktury cyfrowej. Przykładowo, w Chinach w mniej niż 18 miesięcy uruchomionych zostało ponad 820 000 stacji bazowych 5G, a chińscy operatorzy uzyskali wzrost przychodów o 6,5% i zysku netto o 5,6% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dynamiczny rozwój infrastruktury cyfrowej, napędzany technologią 5G, przyniesie chińskiej gospodarce dodatkowe 1,9 bln euro w okresie najbliższych pięciu lat. To samo dzieje się również Korei Południowej i Europie. Infrastruktura cyfrowa stała się w trakcie pandemii fundamentem współczesnej gospodarki i odgrywa coraz ważniejszą rolę. Wartość technologii informacyjno-komunikacyjnej wykracza obecnie poza branżę telekomunikacyjną i ma potencjał do dalszej transformacji całej światowej gospodarki” – podkreślił w swoim przemówieniu Ryan Ding.
Sukces na rynku konsumenckim
Według Ryana Dinga, do osiągnięcia pełnego sukcesu na konsumenckim rynku 5G operatorzy potrzebują trzech rzeczy. Po pierwsze, konieczne jest przyspieszenie prac na rozwojem sieci 5G, z precyzyjnym planowaniem infrastruktury oraz inwestycjami opartymi na dokładnych danych dotyczących potrzeb obszarowych, kluczowych zastosowań i potencjalnych użytkowników.
Po drugie, należy wesprzeć migrację użytkowników z sieci 4G do nowego standardu, a po trzecie – opracować elastyczne modele cenowe. W przypadku rozwoju 5G dla firm, obecnie technologię tę stosuje się już w ponad 1000 projektów w 20 sektorach gospodarki, w tym w hutnictwie i górnictwie, podnosząc bezpieczeństwo i wydajność procesów produkcyjnych czy wydobywczych. Chińscy operatorzy poczynili już ogromne postępy i rozpoczęli proces rozwoju oraz komercjalizacji tego typu usług.

Doświadczenia chińskich operatorów pokazały nam, że sukces w obszarze 5G dla przedsiębiorstw uzależniony jest od kilku czynników. Kluczowy jest wybór odpowiedniej branży w oparciu o cztery czynniki: zapotrzebowanie, przystępność cenową, potencjał powtarzalności i wykonalność pod względem technicznym. Po drugie, określenie zakresu oferty. Operatorzy mogą być dostawcami sieci i oferować usługi łączności. Mogą również być dostawcami usług w chmurze lub kompleksowych ofert ICT. Różne usługi wymagają innych umiejętności i przynoszą odmienną wartość biznesową. Po trzecie, opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych. Jest to kluczowe dla powielania sukcesów związanych z 5G na szeroką skalę” – tłumaczył Ryan Ding.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments