Na rynku pojawia się narzędzie analityczne do optymalizacji procesów biznesowych poprzez wykorzystanie platformy w chmurze, do zarządzania ciągłością, absencją i planowaniem czasu pracy pracowników.

Narzędzie analityczne Sequentia dedykowane jest dla działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji (human resources – HR), ale również może być pomocnym narzędziem dla wysokiego szczebla managementu operacyjnego (tj. produkcja, sprzedaż, logistyka, zarządzanie ryzykiem/compliance, etc.) oraz dyrektorów finansowych.

Sequentia ułatwia analizę wydatków ponoszonych przez firmę, związanych z zatrudnianiem pracowników, takich jak: koszty pracy, absencje chorobowe oraz przestoje danego działu lub całego zakładu. Zapewnia również wgląd w stopień zaangażowania przy zachowaniu ciągłości produkcji lub świadczenia usług. Narzędzie dostarcza informacji o brakach zastępowalności na danych stanowiskach oraz podpowiada listę pracowników do zastąpienia. Zbiera zewnętrzne informacje medyczne dotyczące poziomu zachorowalności w regionie, kraju oraz na świecie. Porównuje dostępne dane zewnętrzne oraz wewnętrzne, co dzięki czemu pozwala na określenie stopnia ryzyka i wprowadzenie odpowiednich restrykcji na terenie zakładu pracy.

Rozwiązanie analityczne Sequentia ma na celu utrzymywanie kontroli i eksplorowanie kluczowych informacji w firmie poprzez łatwy dostęp do wszystkich danych i raportów firmowych, dzięki czemu niezbędne narzędzia do kierowania zespołem znajdują się w jednym miejscu.

Nieplanowane zakłócenia w działaniu firmy mogą mieć wpływ na późniejsze funkcjonowanie i rozwój organizacji. Ich źródeł jest wiele – od pogody, po przerwy w dostawie prądu lub transportu, wydarzenia polityczne, ogólnokrajowe i światowe ograniczenia w działaniu handlu. Każda organizacja musi opracować plan ciągłości działania, aby zapewnić kontynuację pracy bez względu na zakłócenia. Kluczowym elementem jest zapewnienie dostępności pracowników przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa, siły roboczej i kontroli sytuacji w firmie” – komentuje Łukasz Chodkowski z firmy consultingowej Déhora, współtwórca Sequentii.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI), Sequentia pozwala na szybki wgląd w sytuację firmy oraz natychmiastową reakcję. Widoczność kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPI) w czasie rzeczywistym pomaga w określeniu stopnia realizacji celów biznesowych organizacji. Narzędzie analityczne Sequentia umożliwia pobierania danych ze źródeł zewnętrznych używanych w organizacji, co stwarza możliwości bieżącego analizowania procesów biznesowych w firmie oraz przewidywania zachowania w przyszłości.

Kluczowym elementem jest dostęp do platformy w chmurze lub hybrydowo z dowolnego miejsca. Twórcy narzędzia oferują użytkownikom także nieograniczone wsparcie techniczne podczas trwania umowy licencyjnej.

Bazą do naszego pomysłu było połączenie świata na tą chwilę jeszcze mocno analogowego ze światem aktualnie dostępnych technologii, żeby ułatwić bardzo ciężką pracę działów HR. Nasz pomysł zakłada, że system w odróżnieniu od innych ma działać nie w trybie reaktywnym – raport, analiza post factum, ale w trybie proaktywnym – rekomendować, alertować i pomagać w podejmowaniu decyzji strategicznych” – dodaje Ziemowit Piesto z firmy Crestt, współtwórca Sequentii.

Dane dotyczące planowania biznesu, czasu pracy i dostępności pracowników, umożliwiają łatwe importowanie wszystkich raportów firmy do jednego źródła. Daje to wymierne korzyści w postaci ograniczenia kosztów: personalnych (absencja, rotacja) i materiałowych (zakup komponentów, umowy z klientami). Dzięki czemu precyzyjnie można przewidzieć koszty i przychody w danym miesiącu, kwartale i roku (rentowność produkcji).

Narzędzie zbiera informacje o przepracowanych godzinach na bieżącej zmianie lub podczas wielu zmian z rzędu, jak również tych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowe dane, takie jak kwalifikacje pracowników, ich unikalność oraz koszt, pomagają w doborze odpowiedniego zastępstwa w razie nagłych absencji, bez spadku produktywności danego obszaru firmy.

Pracodawcy dysponują mnóstwem danych, z których jesteśmy w stanie wyciągnąć informację o działalności organizacji oraz wiedzę, jak uniknąć ryzyk powiązanych z zatrudnianiem pracowników. Danych, które wykorzystywaliśmy dotąd wyjątkowo rzadko, ze względu na brak narzędzi umożliwiających ich zebranie i umiejętne przetworzenie. Sequentia jest naszym współczesnym odpowiednikiem szklanej kuli, umożliwiającym przewidywać przyszłość, dzięki analityce wcześniejszych prawidłowości. Ponieważ mamy do czynienia z analizą danych pracowników, od samego początku naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa ich przetwarzania oraz zgodności z prawem. Możemy potwierdzić, że jesteśmy w tym zakresie RODO compliant” – dodaje Michał Kibil z kancelarii DGTL, współtwórca Sequentii.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments