Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7-11 czerwca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne. „Dyrektywa 2013/40/UE jest zasadniczym elementem ram prawnych UE w walce z cyberprzestępczością i wymaga od państw członkowskich wzmocnienia krajowych przepisów w zakresie cyberprzestępczości oraz wprowadzenia bardziej rygorystycznych sankcji karnych, w tym w przypadku cyberataków na dużą skalę” – podała KE. Państwa członkowskie są również zobowiązane do wyznaczenia punktów kontaktowych, dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia lepszej współpracy między organami krajowymi. Źródło: ISBnews

E-commerce: W internecie kupuje 84% internautów, zaś 59% e-kupujących, dokonuje zakupów w sieci 2-5 razy w miesiącu, wynika z raportu opublikowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izbę). W porównaniu do poprzedniej edycji badania, czyli do czerwca 2020 roku, penetracja e-zakupów wzrosła z 72% do 84%, czyli o 12 pkt proc., zaś w czerwcu 2019 roku zakupy w sieci deklarowało 57% badanych. Dodatkowo, 86% (+6 pkt proc.) osób, które nie kupują w internecie, i tak wykorzystuje sieć do realizacji różnych aktywności okołozakupowych, m.in. poszukiwania inspiracji, opinii i informacji o produktach, wyszukiwania lokalizacji sklepów oraz promocji. W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych jest to prawie 100%. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Zaległości wobec telekomów wynoszą obecnie 1,32 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Średni dług osób i firm, które nie płacą za abonament telefoniczny, telewizyjny, internet oraz rat za smartfony i tablety, wynosi 3,9 tys. zł. W ciągu roku wzrósł o 330 zł. W lipcu 2020 r. suma zaległości przekroczyła 1,5 mld zł – w – ujęciu historycznym było to rekordowe zadłużenie. Od tego czasu klienci spłacili jednak część zobowiązań. Z aktualnej kwoty 1,32 mld zł większość, bo 945 mln zł, stanowią długi konsumentów, pozostałe to zaległości firm. W bazie danych KRD widnieje prawie 340 tys. dłużników, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Źródło: ISBnews

E-inwestycje: Ponad 1/5 (21%) użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce inwestuje lub zamierza zacząć to robić w najbliższym czasie. Jednocześnie 43% jest otwarta na rozpoczęcie inwestowania w przyszłości, wynika z badania ING Banku Śląskiego „Inwestycje? To robota dla robota”. Zgodnie z nim, brak wiedzy pozostaje jedną z głównych barier powstrzymujących klientów przed rozpoczęciem inwestowania. Odpowiedzią na ten problem mogą być narzędzia oparte o nowe technologie (np. robo-doradztwo) – 44% respondentów uważa, że ułatwiają podejmowanie decyzji. Źródło: ISBnews

Legislacja: Branża nowych technologii o nowym podatku od elektroniki: uderzy w kieszenie konsumentów, przedsiębiorców i nie pomoże twórcom. Planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej na urządzenia jak tablety, komputery, laptopy czy telewizory smart spowoduje wzrost cen elektroniki w Polsce, co uderzy bezpośrednio w konsumentów oraz wpłynie na poszerzenie szarej strefy ­– przestrzega w opinii Związku Cyfrowa Polska do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Zdaniem organizacji, projektodawca „usiłuje przerzucić ciężary związane z realizacją obowiązków władzy publicznej na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i importu określonych urządzeń i nośników”. ­– Tymczasem ciężar ten powinien być ponoszony przez władze publiczne, z budżetu państwa – napisano w stanowisku.  Źródło: Związek branżowy

E-commerce: Popularność zakupów online w Polsce z roku na rok rośnie. Coraz mniej osób zaczyna poszukiwania zakupowe od stron sklepów internetowych. Zakupy bezpośrednio na www producenta deklaruje zaledwie 5% badanych – dla porównania w 2020 roku odsetek ten wynosił 13%, wynika z raportu „Ścieżki zakupowe Polaków”. Platformy handlowe podtrzymują silną pozycję lidera – to właśnie tu najwięcej polskich internautów rozpoczyna ścieżkę zakupową (33%). Rośnie udział zwłaszcza tych serwisów, które dają możliwość szukania produktów z różnych kategorii w jednym miejscu. Platformy handlowe, na czele z Allegro, są pierwszym miejscem, które odwiedzają klienci chcąc dokonać zakupu. Wyszukiwarkę Google jako początek ścieżki zakupowej deklaruje 12% badanych. Aż 87% respondentów, którzy wybrali serwisy handlowe jako miejsce rozpoczęcia poszukiwania produktu, spośród wszystkich platform zakupowych wskazuje na Allegro.  Źródło: spółka 

Cyberobrona: Zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i obsługujące centra operacji bezpieczeństwa (SOC) są w dużym stresie również po godzinach pracy, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nadmierne obciążenie alertami, wynika z badania opublikowanego przez Trend Micro Incorporated. Uwidacznia ono problemy wynikające z niedoboru pracowników w centrach operacji bezpieczeństwa. W ramach badania ankietowano 2303 osoby podejmujące decyzje związane z bezpieczeństwem IT i SOC w firmach z różnych branż, zatrudniających w większości ponad 250 pracowników. Z przeprowadzonej analizy wynika, że praca polegająca na zarządzaniu alertami dotyczącymi zagrożeń wpływa na życie prywatne 70% respondentów. Jednocześnie 51% uważa, że ich zespół jest przytłoczony liczbą zagrożeń, a 55% nie ma pewności co do swoich możliwości określania priorytetów alertów i reagowania na nie. Zespoły poświęcają aż 27% swojego czasu na obsługę fałszywych alarmów (tzw. false positive).  Źródło: spółka

E-Commerce: Platformy e-commerce stają się coraz ważniejszymi graczami na rynku reklamy. Według organizacji zrzeszajacej firmy internetowe, IAB Europe, skokowy wzrost wydatków reklamowych na to medium bedzie w tym roku szczególnie widoczny w II kwartale. Reklamowe wpływy grupy Allegro.eu w I kwarale 2021 roku rosły szybciej niz obroty na handlowej platformie: o 68,9%. Źródło: Trigon

5G: Według raportu Ericsson ConsumerLab pt. The Future Urban Reality czas spędzany przez konsumentów online wzrośnie do 2025 roku średnio o dziesięć godzin w tygodniu. Zmiana ta prawdopodobnie zmniejszy też lukę pomiędzy umiarkowanymi i zaawansowanymi użytkownikami usług online, ponieważ więcej użytkowników zaczęło podczas pandemii wprowadzać więcej usług online do swojego codziennego życia. Raport przewiduje, że konsumenci nie tylko będą nadal wykonywać rutynowe aktywności – takie jak praca zdalna, e-nauka, e-zdrowie i internetowe zakupy spożywcze – online, ale jeszcze dodadzą do nich średnio 2,5 nowej usługi. Źródło: spółka

Cyberoobrona: Cztery luki bezpieczeństwa, zakorzenione w starszym kodzie Microsoft Office umożliwiały hakerom wykonanie kodu za pośrednictwem złośliwych dokumentów Word, Excel i Outlook. Stojący za odkryciem eksperci z Check Point Research zalecają niezwłoczne zaktualizowanie najpopularniejszego na świecie pakietu programów biurowych, z którego korzysta ponad miliard użytkowników na całym świecie. Źródło: spółka

5G: Do końca 2022 roku co drugi smartfon będzie obsługiwał sieć 5G, według raportu realme oraz Counterpoint Research pt. „Making 5G Global: Accessibility for All”. Globalny rozwój 5G dokonuje się znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji sieci telekomunikacyjnej. W I kw. 2021 r., a więc zaledwie rok od uruchomienia pierwszej na świecie komercyjnej sieci 5G, prawie co trzeci smartfon sprzedany na świecie obsługiwał sieć 5G. Aktualnie to rozwinięte rynki napędzają rozwój sieci, jednak według raportu ten trend może się zmienić z uwagi na coraz więcej wdrożeń komercyjnych usług 5G na rynkach wschodzących. Źródło: spółka

Cyberoobrona: Przychody z cyberprzestępczości z użyciem oprogramowania szyfrującego ransomware wzrosły w 2020 roku o 311% r/r i osiągnęły szacunkową wartość 350 mln USD. Według raportu Fortinet „Global Threat Landscape”, obejmującego II półrocze 2020 roku, w grudniu codziennie na świecie 17,2 tys. urządzeń stawało się celem ataków tego typu. Obecnie ransomware to zagrożenie wpływające na funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki. Eksperci FortiGuard Labs zwracają uwagę na daleką drogę, jaką ataki z wykorzystaniem tego narzędzia przeszły w ciągu ostatnich 30 lat – od wykorzystywania dyskietek, aż do usług działających w złożonych modelach biznesowych. Źródło: spółka

Internet: Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jest to wyraźna zmiana w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy to kierunki w Polsce zdecydowanie przeważały, stanowiąc aż 84% podróżniczych wyszukiwań. W ciągu ostatnich czterech tygodni liczba wyszukiwań związanych z turystyką wzrosła o 32% m/m. W maju 2021 roku 69% wyszukiwań związanych z podróżami w polskiej wersji Google dotyczyło lokalizacji w Polsce, a kierunki zagraniczne stanowiły 31%. Liczby te bliskie są danym sprzed pandemii: w maju 2019 roku zapytania o miejsca w Polsce wynosiły 60%. Ze względu na obostrzenia w podróżach zagranicznych, zupełnie odwrotny trend obserwowaliśmy w 2020 roku: wtedy aż 84% zapytań związanych z podróżami w polskiej wersji Google dotyczyło polskich lokalizacji, a tylko 16% zagranicznych. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco SEE: Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 51,89 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. Walne określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na 24 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 7 lipca 2021 r. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Operator oraz INEA zawarły umowę rozszerzającą współpracę w zakresie wykorzystania sieci światłowodowej Fiberhost. Dzięki nowemu porozumieniu, światłowody Fiberhost zostaną doprowadzone do blisko 100 stacji bazowych Orange w Wielkopolsce.”Od kilku lat staramy się wykorzystywać możliwości, jakie dają sieci światłowodowe innych operatorów. Dzięki temu infrastruktura nie jest niepotrzebnie dublowana. Cieszy nas rozszerzenie dotychczasowej, dobrej współpracy z należącą do INEA marką Fiberhost o kolejny zakres działań – zapewnienie łączy światłowodowych na potrzeby sieci mobilnej” – powiedział członek zarządu ds. sieci i technologii Orange Polska Piotr Jaworski. Źródło: ISBnews

Maxcom: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,7 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na 17 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie 7 lipca 2021 r. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka zależna – Comarch Inc. – podpisała umowę z The Weitz Company LLC na budowę „Comarch Data Center” wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona. Wartość umowy wynosi ok. 72,16 mln zł netto. Źródło: ISBnews

Asseco BS: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu – zgodnie z rekomendacją zarządu – 66,84 mln zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, tj. 2 zł na akcję. Źródło: ISBnews

R22: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,05 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,85 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka rozpoczęła budowę sieci automatów paczkowych zasilanych zieloną energią. W Poznaniu i Warszawie stanęły cztery pierwsze urządzenia, a do końca tego roku ma ich być łącznie 1500 w różnych lokalizacjach.  Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Spółka podpisała dwuletnią umowę z firmą Respect Energy na dostawę energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dostawy rozpoczną się od 1 stycznia 2022 r.  „Zgodnie z nową strategią chcemy spełnić cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich już w ciągu najbliższych 5 lat, a ten dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku – czyli o 10 lat wcześniej niż zakładano pierwotnie. Tak ambitne cele klimatyczne możemy zrealizować tylko dzięki współpracy z partnerami, którzy podobnie jak my, wierzą, że wspólnymi siłami możemy zadbać o środowisko naturalne zarówno dla nas, jak i przyszłych pokoleń” – powiedział prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka przedłużyła umowę roamingu krajowego z Play. „W dniu 7 czerwca 2021 r. Orange Polska oraz P4 (operator sieci Play) podpisały przedłużenie umowy roamingu krajowego (obecna umowa wygasa w czerwcu 2021 r.). Współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule 'take-or-pay’, która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód dla Orange Polska w wysokości 300 mln zł łącznie w latach 2021-2025. Umowa dotyczy stosunkowo ograniczonego ruchu w porównaniu do ruchu generowanego przez klientów własnych Orange Polska i posiada wbudowane mechanizmy kontroli w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Atende: Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende w wyniku przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania firmą, podała spółka. Roman Szwed zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie nie później niż do końca czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

Play: Operator chce umacniać pozycję na rynku usług stacjonarnych dzięki ofertom łączonym, które mają zapewniać łączność i rozrywkę stacjonarnie oraz mobilnie, poinformował ISBtech dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play Artur Dominiak.”Dostęp do internetu stacjonarnego w domu to doskonałe uzupełnienie naszej oferty dla klientów indywidualnych. Stałe i stabilne łącze internetowe w tandemie z usługami mobilnymi oraz telewizją pozwolą w pełni zaspokoić współczesne potrzeby gospodarstw domowych związane z niezawodną łącznością i domową rozrywką” – powiedział Dominiak. Źródło: ISBnews

Action: Spółka szacuje skonsolidowane przychody zanotowane w maju br. na 176 mln zł. Jednocześnie zarząd wskazuje, iż obrót na wskazanym poziomie stanowi wzrost o 6% r/r, a marża utrzymuje się stale na wysokim poziomie ok. 8,3%.  Źródło: spółka

SoftBlue: Spółka w 2020 r. wypracowała ponad 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. i ponad 3,1 mln zł zysku netto. Na wypracowane wyniki wpłynęło m.in. sfinalizowanie kilku kontraktów SoftBlue na realizację projektów z sektora IoT. W minionym roku SoftBlue zdywersyfikowało swoją działalność o obszar telekomunikacji, łącząc siły z easyCALL. Źródło: spółka

Revolut: Firma powołała Sida Jajodia na stanowisko chief banking officer i powierzyła mu misję utworzenia międzynarodowych operacji bankowych firmy. To element wizji Revolut, by stać się pierwszym prawdziwie globalnym bankiem. Podano także, że Joe Heneghan dołącza do globalnego zespołu bankowego w nowej roli prezesa w Europie, raportując do Sida Jajodia. Jako prezes Revolut Bank i Revolut Payments na Litwie przejmuje obowiązki od Virgilijusa Mirksa, który ustępuje z funkcji, po dwóch latach tworzenia struktur obu spółek i nadzorowania migracji 9 mln klientów do licencjonowanego europejskiego podmiotu Revolut (w następstwie Brexitu). Źródło: spółka

DataWalk: Ogłosił dziewiąte zwycięstwo w agencjach rządowych w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Departament Stanu USA zakupi oprogramowanie DataWalk na potrzeby wsparcia rządowych agencji innych krajów w zwiększaniu ich zdolności operacyjnych. Źródło: ISBtech

Sage: Firma znana w Polsce także jako SageSymfonia, zmieniła nazwę marki na „Symfonia”. Jest to związane ze zmianą właścicielską oraz rozwojem oferty spółki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. W marcu br., po ponad 15 latach działalności w ramach Grupy Sage, firma została kupiona przez fundusz Mid Europa Partners, wiodącego inwestora finansowego w Europie Centralnej i Południowo Wschodniej. Źródło: ISBtech

Bitpanda: Ogłosiła nominację nowego globalnego szefa HR (Chief Human Resources Officer – CHRO), Lindsay Ross. Nowa osoba odpowiedzialna za ten obszar pojawiła się również w krakowskim Centrum Innowacji i Technologii spółki. Od czerwca odpowiedzialność za rekrutację przejęła tu Aneta Bochenek. Źródło: ISBtech 

Vertiv: Igor Grdic został nowym country managerem w Europie Środkowo-Wschodniej.  Źródło: ISBtech

Revolut: Ogłosił nominację Sida Jajodia na stanowisko chief banking officer i powierzył mu misję utworzenia międzynarodowych operacji bankowych firmy. To element wizji Revolut, by stać się pierwszym prawdziwie globalnym bankiem. Źródło: spółka 

Kino Polska TV: W tym roku spółka spodziewa się dobrych wyników po stronie przychodów reklamowych i sprzedaży płatnych kanałów telewizyjnych. Zarząd spodziewa się przyspieszenie rynku reklamowego w drugiej połowie roku, a wzrost liczby subskrybentów  będzie przynajmniej na ubiegłorocznym poziomie. Na inwestycje w zakup treści, czyli praw do emisji filmów, seriali i programów, grupa nadal chce przeznaczac ok. 30% przychodów. Źródło: Trigon 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna: Pozyskała 26 inwestorów (którzy zamierzają zainwestować blisko 1,3 mld zł oraz stworzyć i utrzymać ponad 2 tys. miejsc pracy) i 19 startupów. Wśród inwestorów dominują firmy z branż: spożywczej, meblarskiej, chemicznej, ale pojawiają się także usługi dla e-commerce i nowoczesne Data Center. Łódzka SSE stwarza możliwości współpracy młodych firm technologicznych z inwestorami, z czego powstał np. system do przewidywania awarii w fabrykach, pomiaru i predykcji zanieczyszczeń wraz z doborem roślin filtrujących powietrze, czy wykorzystanie technologii śledzenia wzroku w działaniach marketingowych. Startupy nowe rozwiązania projektują przy wsparciu finansowym i merytorycznym Łódzkiej Strefy, a następnie testują i weryfikują swoje założenia biznesowe u inwestorów, np. P&G, Indigo Nails, Ericsson, Grupa Pietrucha, PwC, Siemens.  Źródło: ISBtech

P&G: Koncern wsparł projekt startupu RealEye, realizowany w ramach współpracy z akceleratorem Startup Spark i ŁSSE. RealEye to polski startup, z którego usług korzysta coraz więcej firm badawczych, m.in. Ipsos. RealEye oferuje dedykowaną platformę online, na której przeprowadzane są badania ruchu gałek ocznych wyłącznie z wykorzystaniem kamery internetowej. W trakcie półrocznej fazy akceleracji startup, we współpracy z ekspertami P&G, usprawnił i rozbudował panel z zakresem pytań, który otrzymują użytkownicy oraz bezpieczeństwo działalności platformy.  Źródło: ISBtech 

GIEŁDA, EMISJE, M&A

StockAmbit: Spółka uruchamia nową platformę crowdfundingu udziałowego.”Platforma StockAmbit skierowana jest do firm technologicznych, w szczególności z branży medtech, fintech, biotech oraz greentech z funkcjonującym MVP i powtarzalnymi przychodami, które w perspektywie 3 lat po emisji deklarują chęć debiutu na NewConnect. Szczególną uwagę na ofertę nowej platformy powinny zwrócić uwagę corp-upy będące spin-offami projektów generowanych przez spółki technologiczne. Z uwagi na strukturę udziałową oraz brak aktywów trwałych, tego typu projekty mają największy problem z pozyskaniem finansowania” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Shoper: Spółka jest na etapie finalizacji postępowania prospektowego i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej. Przedmiotem oferty będzie około 27,1% akcji istniejących, spółka nie planuje przeprowadzać emisji nowych akcji. „Shoper jest miejscem pierwszego wyboru dla osób decydujących się rozpocząć sprzedaż online, co w połączeniu z dynamicznym rozwojem rynku i wzrostem popularności rozwiązań SaaS umożliwia dalsze skalowanie i rozwój spółki. Uważamy, że to dobry moment na giełdowy debiut. Liczymy, że wzmocni on nasz wizerunek w Polsce i zagranicą, a jednocześnie umożliwi wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników” – powiedział prezes Marcin Kuśmierz. Źródło: ISBnews

Wellbee: Platforma ułatwiająca dostęp do psychoterapii online – zamknęło kolejny etap rundy pre-seed, pozyskując 1,4 mln zł finansowania od inwestorów indywidualnych. Pozyskany kapitał Wellbee przeznaczy m.in. na poszerzanie grona specjalistów współpracujących z platformą o ekspertów świadczących usługi wspierające lub uzupełniające terapię. Źródło: ISBnews

Whirla: Polski startup pozyskał finansowanie w rundzie pre-seed od funduszu Evig Alfa. Kapitał od inwestora pomoże m.in. w rozwoju sprzedaży w Polsce oraz Europie oraz w rozwoju technologii i rozszerzeniu systemu o dodatkowe funkcje. Źródło: ISBnews

Samito: Spółka zakończyła emisję akcji w formule crowdinvestingu prezentowanego na platformie CrowdConnect.pl, z której pozyskało od inwestorów 2,1 mln zł. Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na wprowadzenie funkcjonalności umożliwiających samodzielną implementacje przez mniejszych wydawców. Trwają też prace nad narzędziem, które pozwoli na automatyczne tagowanie treści wideo. Źródło: ISBnews

TenderHut: Spółka zawarła ze wspólnikami spółki Evertop warunkową umowę, na mocy której nabędzie 100% udziałów w spółce. Strony uzgodniły, iż w ramach płatności za udziały, TenderHut wyemituje 60 000 akcji nowej serii, które aktualni udziałowcy obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami w udziałach Evertop. Warunkiem wejścia w życie umowy jest wyrażenie bezwarunkowej zgody na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w terminie do 15 lipca br. Źródło: ISBnews

GPW: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował nowy fundusz typu ETF na indeks WIGtechTR. W skład indeksu WIGtechTR wchodzi 49 spółek z branż: biotechnologia, gry komputerowe, informatyka, telekomunikacja oraz nowe technologie To siódmy fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i trzeci ETF debiutujący na GPW w 2021 r. Oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ. Źródło: ISBnews

Król Dopalaczy: Spółka rozpoczęła emisję crowdfundingową z której chce pozyskać od inwestorów społecznościowych 2,85 mln zł, czyli połowę kosztów realizacji projektu filmu.”Na platformie Crowdway.pl ruszyła emisja crowdfundingową, wspierająca produkcję filmu fabularnego pt. 'Król dopalaczy’. Budżet projektu wynosi 5,7 mln zł, a firma Król Dopalaczy Film SA chce pozyskać od inwestorów społecznościowych 2,85 mln zł, czyli połowę kosztów realizacji projektu. Pozostała część została już wniesiona przez koproducentów” – podała spółka. Źródło: ISBnews

EStoreMedia: Wywodząca się z Polski firma – twórca oprogramowania eStoreCheck, maksymalizującego sprzedaż marek konsumenckich w kanale e-commerce – pozyskała w pierwszej rundzie zewnętrzne finansowanie w kwocie 30 mln USD od funduszy zarządzanych przez Kennet Partners i Digital+ Partners. Spółka przeznaczy te środki na rozwój autorskiej technologii Digital Shelf Automation oraz ekspansję na nowe rynki. Źródło: spółka 

Arena.pl: Prezes Maria Bogajewska po raz kolejny nabyła na rynku NewConnect akcje spółki. Od października ubiegłego roku zakupiła ponad 36 tys. akcji, a kolejnych 1 550 000 objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Od kilku miesięcy spółka, która jest właścicielem platformy zakupowej Arena.pl, realizuje nową strategię rozwoju. W efekcie, już w I kw. 2021 udało się podnieść kluczowe wskaźniki biznesu. Wartość GMV wzrosła o 113%. Jeszcze w br. Arena.pl zapowiada złożenie wniosku o przeniesienie notowań na parkiet główny GPW. Źródło: spółka 

iTaxi.pl, Wicar Taxi: Zawarły umowę o strategicznej współpracy. Jej celem jest konsolidacja rynku i oferowanie usług przejazdów taksówkowych w oparciu o jak największą flotę pojazdów, prowadzonych przez licencjonowanych kierowców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do zamawiania i raportowania przejazdów. Podpisana umowa otwiera proces stopniowej integracji i włączania aktywów Wicar Taxi do struktur organizacyjnych i marki iTaxi.pl. Źródło: spółka

Orange Polska: Transakcja z grupą APG jest bliska finalizacji. W bilansie Orange Polska udziały w spółce Swiatłowód Inwestycje zostaną  zakwalifikowane do inwestycji i nie będzie widać w sprawozdaniu ani przychodów, ani kosztów, ani długu joint venture. Bedzie konsolidowac tylko czesc wyniku netto. Wpływ na EBITDA Orange Polska bedzie nieznaczacy – mówi członek zarzadu Orange Polska Maciej Nowohonski. Źródło: Parkiet, BDM 

Computaris: Polska firma połączyła się z R systems, liderem w dziedzinie korporacyjnych usług w zakresie transformacji cyfrowej, wzmacniając tym samym jej pozycję na globalnym rynku cyfryzacji. Skupiając się na inteligentnej automatyzacji, pracy zdalnej i efektywności małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także instytucji działających w sektorze publicznym, R Systems przyśpiesza swój rozwój we wszystkich lokalizacjach – w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Strategia firmy wiąże się z globalnym wzrostem R Systems w 2020 r. w którym uzyskała przychody w wysokości ok. 119 mln USD. Źródło: spółka 

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bank Pekao: Bank umożliwił otwarcie firmy online poprzez bankowość Pekao24. Jest też drugim bankiem w Polsce, który udostępnił kompleksową rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG oraz założenie Profilu Zaufanego w aplikacji mobilnej PeoPay. „Już co czwarta działalność zakładana jest online, z pomocą banku. Wiele biznesów otworzyło się w ten sposób także w Pekao. Krótki wniosek zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku” – powiedział dyrektor departamentu klienta biznesowego w Banku Pekao Marcin Kołakowski. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka zaprojektowała, wyprodukowała i wprowadziła do oferty innowacyjny dyfuzor jonowy „Perenio Ionic Shield” chroniący przez koronawirusami, który zostało zarejestrowany jako aktywne, nieinwazyjne urządzenie medyczne klasy I do użytku na rynku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Urządzenie trafi do sprzedaży na rynek Unii Europejskiej jeszcze w tym miesiącu.  Źródło: ISBnews

PSP: Do rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (PSP) – operatora systemu BLIK – powołany został Zbigniew Jagiełło – pomysłodawca oraz jeden z współtwórców mobilnego systemu płatności. „Rada nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem BLIK-a – systemu płatności mobilnych unikalnego na skalę świata. Dołączenie do składu rady Zbigniewa Jagiełły to poważne wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju systemu oraz jego ekspansji zagranicznej” – powiedział prezes Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka podjęła działania celem stworzenia marki, która stanie się „symbolem polskich produktów modowych”. Ma temu służyć akcja „Allegro Projektownia”.”Polska moda zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność, stając się gwarantem wysokiej jakości i niebanalnego designu. Platforma zakupowa Allegro postanowiła odpowiedzieć na preferencje kupujących, organizując akcję 'Allegro Projektownia’. Jej głównym założeniem jest stworzenie marki, która stanie się symbolem polskich produktów modowych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Biuro Maklerskie Alior Banku uruchomiło darmową aplikację Alior 4 Trader Demo, która prezentuje system transakcyjny dla inwestorów w wersji próbnej. Klienci mają możliwość przetestowania handlu na rynku walutowym, kontraktów różnic kursowych na towary i indeksy oraz rynku spot, 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Źródło: ISBnews

KIR: Do grona banków spółdzielczych, udostępniających klientom przelewy natychmiastowe Express Elixir, dołączyło 5 kolejnych placówek, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Tym samym łączna liczba banków spółdzielczych, oferujących prowadzoną przez KIR usługę, osiągnęła 300. Ich klienci mogą przesyłać pieniądze pomiędzy rachunkami w różnych bankach w czasie rzeczywistym. Źródło: ISBnews

UEK: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uruchomił nowy kierunek studiów – Global Business Service (GBS), który powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL). Pierwszy rocznik kierunku w 3-letnim trybie licencjackim rozpocznie edukację w październiku 2021 r.  Źródło: ISBnews

IBM: Kancelaria prawnicza SSW Pragmatic Solutions wdrożyła platformę Aquila opartą na sztucznej inteligencji (AI), służącą do kompleksowej, w pełni zautomatyzowanej analizy treści dokumentów, rozwijanej we współpracy z działem usług technologicznych IBM. Aquila wykorzystuje do analizy języka naturalnego zaawansowane algorytmy zbudowane przy wykorzystaniu IBM Watson Studio i usług chmurowych. Może na przykład sprawdzić, czy odnalezione klauzule są zgodne z aktualnymi przepisami i standardami korporacyjnymi. Już w tej chwili, platforma może analizować treści po polsku, angielsku i niemiecku.  Źródło: spółka 

Answear.com: Spółka pomyślnie zakończyła proces migracji polskiej wersji sklepu Answear.com do nowej platformy. Nowe środowisko charakteryzuje się wysokim UX (user experience), szybkością działania oraz udoskonalonym procesem zakupowym. Polski sklep jest ostatnim, który zmigrował do nowego systemu, wcześniej przepięte zostały sklepy w: Bułgarii, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Czechach oraz Ukrainie. Źródło: spółka

Samito: Twórca technologicznych rozwiązań dla e-commerce w modelu SaaS, po raz kolejny przyłącza się do kampanii społecznej mBank – Cyfrowe Rewolucje. Program wspiera przedsiębiorców w przeniesieniu lub rozwinięciu biznesu w internecie. W jego ramach przewidziane jest udostępnienie bezpłatnych treści edukacyjnych a także konkurs na cyfrową rewolucję, w którym w tym roku do wygrania są biznesowe nagrody o wartości 300 tys. zł. Samito było merytorycznym wsparciem w przygotowaniu treści edukacyjnych, które dostępne są na stronie cyfrowerewolucje.pl.  Źródło: spółka

Erbud: Jako pierwsza z tej branży spółka zdecydowała się podjąć współpracę z twórcami internetowymi i uruchomić swój kanał na YouTubie. W ramach kampanii employer brandingowej skierowanej do studentów powstanie m.in. siedmioodcinkowa seria. Wideo będą regularnie publikowane na nowo powstałym kanale YouTube marki. Ambasadorami akcji są zrzeszeni w sieci LifeTube twórcy „Urbex History”. Źródło: spółka

BNP Paribas BP: W ramach najnowszej aktualizacji aplikacji GOmobile Bank BNP Paribas udostępnia swoim klientom szereg nowych funkcjonalności. Umożliwia m.in. spłatę karty kredytowej z konta w innym banku, oraz wygodne i szybkie otwieranie kont walutowych i oszczędnościowych. Nowa wersja aplikacji będzie wprowadzana w najbliższych dniach. Źródło: spółka

Fundacja Polska Bezgotówkowa: Joanna Erdman dołączy do zarządu Fundacji 1 lipca w randze wiceprezesa. Oprócz Joanny Erdman, w skład zarządu nowej kadencji wchodzą: Grażyna Ciurzyńska (prezes zarządu), dr Paweł Widawski oraz Zbigniew Wiśniewski (wiceprezesi). Joanna Erdman od lat zajmuje się obszarem strategii, bankowości cyfrowej, digitalizacji  i rozwoju technologicznego i  wspierała strategicznie Fundację Polska Bezgotówkowa od początku jej działania jako członek rady Fundacji. Źródło: spółka

Tauron: Udostępnił klientom nowy serwis blogowy pod adresem lepiej.tauron.pl. Platforma stanowi bazę wiedzy w zakresie smart home i nowoczesnej energetyki. W serwisie „Lepiej” znajdują się też praktyczne wskazówki, ułatwiające codzienne proekologiczne wybory. Serwis tworzą cztery tematyczne zakładki: „Zielona energia”, „Finanse i usługi”, „Styl życia” oraz „Wasze historie”. Źródło: spółka

Vectra: Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020 operator udostępni swoim abonentom kanał TVP 4K. Już dzisiaj, widzowie będą więc mogli śledzić piłkarskie rozgrywki również w wysokiej rozdzielczości 4K.  Między 11 czerwca a 11 sierpnia, klienci operatora uzyskają dostęp do stacji TVP Sport HD w ramach tzw. „otwartego okna”. Źródło: spółka

Etisoft: Tworzy na własne potrzeby nowoczesny i zaawansowany technologicznie Centralny Magazyn Wysyłkowy w Diamond Business Park w Gliwicach. Źródło: ISBtech

Seguentia: Wprowadziła narzędzie analityczne do optymalizacji procesów biznesowych poprzez wykorzystanie platformy w chmurze do zarządzania ciągłością, absencją i planowaniem czasu pracy pracowników. Narzędzie analityczne Sequentia dedykowane jest działom zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji (human resources – HR), ale również może być pomocnym narzędziem dla wysokiego szczebla managementu operacyjnego (tj. produkcja, sprzedaż, logistyka, zarządzanie ryzykiem/compliance, etc.) oraz dyrektorów finansowych. Źródło: ISBtech

DHL Supply Chain: Lider logistyki kontraktowej Grupy Deutsche Post DHL, podpisał umowę rozszerzającą współpracę z  Locus  Robotics. Do 2022 roku DSC planuje nabyć do 2000 robotów, dzięki czemu stanie się zdecydowanie najistotniejszym klientem Locus Robotics na świecie. Roboty wspomagające kompletację wykorzystywane są głównie w handlu elektronicznym bądź w magazynach klientów, gdzie wspomagają operację kompletacji oraz uzupełniania zapasów, przez co zwiększają wydajność i przyspieszają proces dostaw. Źródło: ISBtech

RTV Euro AGD: Sieć od ponad czterech lat rozwija wykorzystanie narzędzi cyfrowej komunikacji autorstwa polskiej spółki – Nanovo. We flagowym salonie marki w Galerii Mokotów zainstalowano blisko 30 takich nośników. Źródło: spółka

Kancelaria SSW Pragmatic Solutions, IBM: Ogłosili premierę Aquila – opartej na sztucznej inteligencji platformy, służącej do kompleksowej, w pełni zautomatyzowanej analizy treści dokumentów. Jednym z pierwszych projektów, w których wykorzystana została platforma, było przeprowadzenie szczegółowego procesu „due diligence” dla treści zawartych w tysiącach umów najmu. Na ten moment, platforma jest w stanie analizować dokumenty branżowe m.in. z branży nieruchomości i finansów. Źródło: spółka

Bank BNP Paribas: W ramach najnowszej aktualizacji aplikacji GOmobile udostępnia szereg nowych funkcjonalności – m.in. spłatę karty kredytowej z konta w innym banku, oraz wygodne i szybkie otwieranie kont walutowych i oszczędnościowych. Źródło: spółka

TP Vision: Właściciel marki Philips TV & Sound, dołączył do grona firm zrzeszonych w Związku Cyfrowa Polska. Źródło: Związek

Twisto: Fintech- we współpracy z Dateio- wdrożył usługę TapiX, dzięki której użytkownicy mogą teraz lepiej zarządzać swoimi finansami i lepiej kontrolować to, na co wydają pieniądze.  Źródło: spółka

Grupa Polsat: Wprowadzi nowe logotypy swoich marek oraz zmieni nazwę na Grupa Polsat Plus. Zaczyna od marek kluczowych Plusa i Polsatu. Źródło: ISBtech

CloudFerro: Dołączył do GAIA-X, czyli Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Danych i Chmury. GAIA-X ma stworzyć standardy dla europejskiej platformy chmurowej oraz działać na rzecz zachowania europejskiej suwerenności technologicznej. CloudFerro jest jedną z pierwszych polskich firm, które dołączyły do stowarzyszenia. Źródło: spółka

iMad: Wprowadził usługę najmu smartfonów oferowaną klientom indywidualnym i biznesowym. Źródło: spółka

SatRevolution: Podpisał kontrakt ze SkyWatch, startupem zajmującym się technologiami kosmicznymi z siedzibą w Waterloo w Kanadzie. Umowa obejmuje dostarczenie nowoczesnego rozwiązania do zarządzania danymi uzyskanymi z nanosatelitów STORK. Integracja z platformą firmy SkyWatch, pozwoli SatRevolution skupić się przede wszystkim na rozwijaniu kluczowych obszarów własnego biznesu, przy jednoczesnym zwiększaniu skali działalności. Dzięki współpracy ze SkyWatch, dane są gotowe do analizy, co znacząco skróci czas poświęcony na ich przetwarzanie i umożliwi szybkie zastosowanie np. do wyciągania wniosków z obserwacji. Źródło: spółka

Cisco: Koncern zaprezentował nowy pakiet Webex Suite z innowacjami pozwalającymi zapewnić środowisko pracy hybrydowej, w którym nikt nie jest pominięty, dzięki elastyczności i możliwości personalizacji ustawień. Pakiet umożliwia hybrydową współpracę przy kosztach o 40% niższych niż w przypadku pojedynczych rozwiązań. Źródło: spółka

Snowflake: Spółka oferująca platformę zarządzania danymi działającą w oparciu o najnowocześniejszą architekturę chmury obliczeniowej (Data Cloud), ogłosiła start programu Powered by Snowflake (program sieci partnerskiej Snowflake Partner Network). Jego celem jest wsparcie firm i deweloperów w procesie sprawnego tworzenia różnorodnych aplikacji na wszystkich etapach pracy w chmurze danych Snowflake. Wśród członków założycieli programu są takie firmy, jak BlackRock, Adobe, Instacart i Lacework, które tworzą swoje aplikacje w Chmurze Danych Snowflake. Firma wprowadza również nowe funkcje, które uproszczą wymianę danych w ramach Data Marketplace.  Źródło: spółka

Morele: Na marketplace spółki – po dwóch latach działalności – jest 1000 sprzedawców i 2 mln ofert. „W 2019 roku wystartowaliśmy z marketplace Morele – po pierwszym roku działalności z naszej platformy korzystało 120 sprzedawców, którzy wystawili blisko 250 tys. ofert. W kolejnych latach odnotowaliśmy spore wzrosty wśród liczby sprzedawców i oferowanych przez nich produktów. Obecnie na naszej platformie znajduje się 2 mln ofert (wzrost o 700%) od 1000 sprzedawców. Tak intensywny rozwój w ciągu dwóch lat pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość – mówi Paweł Kosturek, dyrektor marketplace Morele. Źródło: spółka

Play: Wprowadza nowy pakiet SOLO XXL z podwojonym internetem do 50 GB z pełną prędkością i technologią 5G w wybranych ofertach na kartę i Internet na Kartę w Play po doładowaniu w aplikacji Play24.  Źródło: spółka

Fortinet: Wprowadził nowe funkcje do rozwiązania FortiEDR. Dzięki nim przedsiębiorstwa każdej wielkości mogą korzystać z zaawansowanej ochrony urządzeń końcowych, rozbudowanej o automatyczne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie. FortiEDR zapewnia ochronę bazującą na nieustannej analizie zachowania złośliwego kodu oraz zautomatyzowanym reagowaniu. Mechanizm ten umożliwia neutralizację zagrożenia bez konieczności wyłączania urządzeń lub wirtualnych maszyn w celu przywrócenia wersji oprogramowania sprzed ataku. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments