Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG

Grupa ANG jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org.

Do wyzwań współczesnego świata i biznesu zalicza się minimalizowanie barier, w tym zapewnienie każdemu konsumentowi dostępu do wiedzy na temat danego produktu, zalet czy możliwego ryzyka, wynikającego z jego zakupu. By tak się stało, konieczna jest przejrzysta, obustronna komunikacja.

Według szacunków Polskiego Związku Głuchych w Polsce jest ok. 3 mln osób z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim (z niedosłuchem), 800 – 900 tys. słabosłyszących i 50-150 tys. osób głuchych, które komunikują się wyłącznie przy pomocy polskiego języka migowego (PJM), w tym sięgają po wiedzę specjalistyczną.

Dzięki technologii stosowanej przez Migam osoby głuche za pomocą komputera,
tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu komunikują się z urzędami czy firmami. Do grona spółek, które wprowadziły możliwość komunikowania się w PJM dołączyła Grupa ANG.

Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie chodzi tylko o to, byśmy oferowali przejrzyste, zrozumiałe i proste produkty finansowe, za godziwą cenę, ale także kluczowe jest skupienie się na budowaniu świadomości i zapewnieniu dostępu do nich wszystkim konsumentom. Dlatego też nawiązanie współpracy z Migam i zapewnienie dostępu do wiedzy naszych ekspertów osobom z grup potencjalnie wykluczonych, które mogą być narażone na różne, negatywne dla nich konsekwencje podyktowane zakupem produktów finansowych, było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy. Dodatkowym argumentem było także to, że wśród współpracowników ANG są także osoby głuche, stąd też podążamy za ich rekomendacją
– powiedział Artur Nowak-Gocławski, Prezes Grupy ANG.

Grupa ANG w swojej strategii biznesowej kieruje się odpowiedzialną sprzedażą – nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Do tego, w sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy należy do czołówki firm działających w Polsce – większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników. Tym samym 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy współdecyduje o kierunkach rozwoju firmy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments