Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 3-7 maja br.

Artifex Mundi: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej wyniosły łącznie 4 134 tys. zł w kwietniu, co oznacza wzrost o 59% r/r. Poniesione przez Grupę koszty akwizycji nowych graczy w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 1 532 tys. zł. Źródło: ISBnews

T-Bull: W ramach wezwania na akcje T-Bull zawarto transakcje na 391 akcji spółki, stanowiących 0,03% kapitału i uprawniające do 0,02% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 30,6 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Podmiotem nabywającym ww. akcje jest January Ciszewski, a rozliczenie transakcji nastąpi 10 maja 2021 r. Źródło: ISBnews

Cyber Rain Games: Spółka zależna od Varsav Games Studios i No Gravity Games kończy produkcję nowej gry „Tattoo Punk”, która zadebiutuje na PC (Steam, GOG.com) oraz konsoli Nintendo Switch. „Gra 'Tattoo Punk’ jest grą ekonomiczną, w której gracz wciela się w rolę właściciela studia cyber-tatuażu, w mieście ogarniętym mafijnymi porachunkami i korupcją. Tytuł znajduje się w zaawansowanej produkcji, a data wydania tytułu na komputery osobiste i Nintendo Switch niedługo zostanie ogłoszona” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: Spółka liczy, że oficjalną zapowiedź projektu Aria przedstawi pod koniec 2021 r. Przewidywany budżet projektu to ok. 6 mln zł. „Planujemy oficjalną zapowiedź projektu Aria maksymalnie pod koniec 2021 r. Odbędzie się to zarówno w postaci trailera jak i rozpoczęciu działania mediów społecznościowych tego projektu” – powiedział Łukasz Rosiński. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka przesunęła datę premiery gry „The Amazing American Circus” w wersji na PC i konsole na 12 sierpnia br. Poprzednia data premiery gry wyznaczona była na 20 maja br. „20 maja spółka planuje przeprowadzić otwarte testy bety z użyciem funkcjonalności Steam Playtest. Pełna wersja gry łączącej karciankę z elementami strategii i zarządzania, będzie dostępna w podstawowej edycji w cenie 19,99 USD/euro oraz w wersji 'Ringmaster’s Edition’ zawierającej m.in soundtrack z gry oraz zestaw ekskluzywnych dodatków cyfrowych w cenie 29,99 USD” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka ustaliła światową premierę gry „Observer: System Redux” na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One w wersji cyfrowej oraz pudełkowej, jak również w wersji pudełkowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S – na 16 lipca br. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,9 euro/USD. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy BoomBit z gier osiągnęły w kwietniu rekordowe 21,5 mln zł (+5% m/m). Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła w kwietniu ponad 22 mln. Koszty marketingu wyniosły 12,6 mln zł (+5,8% m/m), a koszty prowizji platform 1,4 mln zł (+40% m/m). Przychody pomniejszone o koszty pozyskiwania graczy (user acquisition, UA) i prowizje platform wyniosły około 7,6 mln zł i były na tym samym poziomie, co rekord ustanowiony w marcu 2021 r. Źródło: ISBnews

Console Labs: Spółka zależna od PlayWay rozpoczęła emisję 165 tys. istniejących akcji po cenie 41 zł za sztukę, co oznacza, że wartość oferty wynosi 6,8 mln zł. Na przełomie czerwca i lipca spółka liczy na debiut na NewConnect. „Podjęliśmy decyzję o ofercie publicznej akcji Console Labs. Zgodnie z harmonogramem, przyjmowanie zapisów na akcje potrwa od 6 do 18 maja. Naszym celem jest umożliwienie ich nabycia szerokiemu gronu inwestorów. Do sprzedaży trafi łącznie 16,5% akcji spółki, w tym pakiet 10% oferuje PlayWay, który po ofercie pozostanie większościowym akcjonariuszem. Ponad 99% pozostałych akcji spółki zostało objęte umowami typu lock-up, co świadczy o zaufaniu naszych akcjonariuszy i wierze w dalszy dynamiczny rozwój spółki” – powiedział prezes Marcin Wesołowski. Źródło: ISBnews

11bit studios: Zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za 2020 r. na kapitał zapasowy. „Zarząd 11bit studios podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2020 roku w wysokości 37 363 131 zł na kapitał zapasowy” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Akcjonariusze  uchwalili dywidendy w kwocie 1,51 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję. „Zwyczajne walne zgromadzenie 5 maja 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki kwotę 1 512 000 zł, tj. 0,27 zł  na akcję licząc według liczby akcji spółki tj. 5 600 000 na dzień podjęcia uchwały” – podała spółka. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka planuje w tym roku premiery 22 gier i dodatków, z czego większość będą stanowiły nowe tytuły, poinformował prezes Piotr Żygadło. Spółka nie wyklucza także otwierania oddziałów poza Polską.”W tym roku planujemy 22 premiery gier, z czego znaczącą część stanowią nowe tytuły, a część to będą dodatki do już istniejących gier. […] Liczymy, że ten rok będzie dla nas przełomowy, jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i sytuację spółki” – powiedział Żygadło. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka podała, że gra „Eroblast” zadebiutuje na platformach iOS i Android 22 czerwca 2021 roku. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka nawiązała współpracę z Davidem Jaffe – autorem i pomysłodawcą serii „God of War” i laureatem nagrody BAFTA. Jaffe został konsultantem spółki w zakresie game developmentu i będzie kandydować do jej rady nadzorczej.  „David Jaffe tworzył gry każdego rodzaju, od przebojów klasy AAA, do ambitnych i innowacyjnych produkcji niezależnych. Jest także popularnym streamerem i doskonale rozumie trendy branży gier. Wyjątkowe połączenie doświadczenia deweloperskiego oraz kontaktu z branżą gier sprawia, że David potrafi doskonale oszacować prawdziwą wartość projektów i znaleźć dla nich najlepsze rozwiązania” – powiedział CMO Movie Games Piotr Gnyp. Źródło: ISBnews

Untold Tales: Spółka zależna od QubicGames pozyskała 3,5 mln zł z emisji akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  Wcześniej Untold Tales zakończył emisję akcji serii B, w ramach której wyemitował 2,5 mln akcji.  „Kapitał pozyskany z emisji akcji spółki Untold Tales zostanie wykorzystany w celu realizacji założonych przez Untold Tales celów biznesowych, skupionych wokół nabywania kolejnych gier do portfolio oraz bieżących budżetów produkcyjnych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka wyznaczyła datę premiery gry „Crossroads Inn” na Xbox Series X oraz Xbox One na 19 maja br. Cena gry będzie wynosiła 29,99 euro/USD. W edycji konsolowej gra będzie dostępna wraz z dodatkami „Pests & Puppies”, „The Pit”, „Hooves”, „Wagons” oraz „Bath & Beauty”. Ponadto na Xbox będzie dostępny dodatek „Crops & Harvest”, skupiony na cyklu upraw i zbiorów oraz nowe typy postaci – barda i podróżnika. Gra zostanie również wydana w edycji specjalnej (34,99 USD/euro) zawierającej wszystkie dodatki znane z season passa gry. Źródło: ISBnews

3R Games: Spółka odnotowała 1,52 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,2 mln zł wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 31 tys. zł w 2020 r. wobec 595 tys. zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka miała wstępnie 5,3 mln zł przychodów całkowitych, 5,5 mln zł zysku brutto i 4,4 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka prognozuje, że jej przychody wzrosną do poziomu 50-60 mln zł w 2021 r. wobec 25,75 mln zł zanotowanych w 2020 r.”Zarząd spółki szacuje przychody spodziewane w 2021 r. na kwotę 50-60 mln zł. Najważniejszym ich elementem jest gra 'Ghostrunner’, z której spółka oczekuje przychodu w kwocie przekraczającej 30 mln zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

All In! Games: Spółka odnotowała 12,85 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej w 2020 r. wobec 13,97 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 7,89 mln zł wobec 8,75 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,75 mln zł w 2020 r. wobec 1,85 mln zł rok wcześniej.  Źródło: ISBnews

PlayWay: Spółka odnotowała 199,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 118,07 mln zł wobec 82,49 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA 118,79 mln zł w porównaniu do 83,02 mln zł w 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sięgnęły 164,07 mln zł w 2020 r. wobec 116,21 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Play2Chill: Spółka zanotowała 0,73 mln przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r., co oznacza wzrost o ponad 50% r/r. Źródło: spółka

Duality: Liczba graczy oczekujących na zakup gry „Accident” w sklepie Steam tzw. wishlist, przekroczyła 80 tys. graczy. Premiera pełnej wersji gry (wyjście z early access) planowana jest na II kwartał 2021 r. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka planuje debiut gry „Invirium” na 20 maja 2021 r. w wersji na Nintendo Switch. Cena detaliczna gry wynosić będzie 7,99 USD na rynku USA, Kanady, Meksyku i Brazylii oraz 7,99 euro w Europie i Nowej Zelandii.  Źródło: spółka

Draw Distance: Spółka planuje pozyskać do 4,5 mln zł poprzez emisję do 2 250 000 akcji serii C. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów studia, w tym największej gry w historii spółki pod nazwą kodową „Project Cardinal”, wzmocnienie zespołów produkcyjnego i marketingowego oraz realizację projektu badawczo-rozwojowego opracowywanego w ramach GameInn. Źródło: spółka

Live Motion Games: Spółka z początkiem maja zakończyła playtesty gry „Chernobyl Liquidators”. Symulator przetrwania nawiązujący do wybuchu w elektrowni jądrowej na Ukrainie, został bardzo dobrze odebrany przez graczy. Demo tytułu zostanie zaprezentowane na Festiwalu Steam już w czerwcu. Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka planuje debiut gry  „Connection ReHaunted” na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Hong Kongu i Japonii na 13 maja 2021 r.  Źródło: spółka

Gaming: Zgodnie z wynikami badania „Czas wolny”, przeprowadzonego na zlecenie marki Wyborowa przez Centrum Badawczo-rozwojowe Biostat, wśród ponad 20% badanych uznanie znalazły także gry planszowe, konsole i gry komputerowe. Brakuje nam przede wszystkim podróży, wolności i jedzenia w restauracjach. Za spotkaniami poza miejscem zamieszkania najbardziej tęsknią osoby poniżej 25. roku życia. Najczęściej rozrywamy się, organizując imprezy w gronie bliskich, oglądając filmy i seriale oraz korzystając z mediów społecznościowych.  Źródło: ISBtech

Gaming: ESL, organizator turnieju IEM Katowice 2021, przeprowadził badanie wśród 4168 osób śledzących rozgrywki esportowe, które wykazało że motywacje jakie stoją za oglądaniem wydarzeń esportowych, oprócz czysto rozrywkowych, dotyczą przede wszystkim chęci poprawiania swoich umiejętności w grach komputerowych. Prawie 3/4 badanych ogląda turnieje z uwagi na chęć podpatrzenia jakie strategie realizują profesjonaliści. Z kolei ponad 42% chciałaby zobaczyć treści o charakterze szkoleniowym, które pozwoliłyby im wejść na wyższy poziom grania. Ponad 57% ankietowanych chciałoby, aby na polskiej scenie było więcej wydarzeń dla amatorów, a 82% wzięłoby w nich udział. Miłośnikom esportu brakuje też materiałów wideo, gdzie najlepsi dzielą się „protipami” (42%). Co piąty ankietowany z pewnością zmieni w tym roku komputer PC, a ponad 30% nie wyklucza takiej możliwości. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku laptopów. Tutaj chęć zakupu wyraziło tylko niecałe 5% badanych, zaś prawie 85% na pewno tego nie zrobi. Na nową konsolę zdecyduje się w tym roku co dziesiąty fan esportu. Jednocześnie ponad 23% nie wyklucza takiej ewentualności. Z kolei nowy telefon w tym roku sprawi sobie prawie co piąty miłośnik transmisji esportowych, a co czwarty rozważy taki zakup. 16% badanych jest przekonanych, że w 2021 r. kupi samochód. „Gry komputerowe i esport wyrastają na jedną z najbardziej atrakcyjnych i angażujących form spędzania wolnego czasu. Z uwagi na to, że aktywności te są domeną głównie młodych ludzi, przebywających często w świecie online, są oni idealnym targetem dla marketerów promujących swoje usługi i produkty w Interencie. Jak pokazują praktycznie wszystkie dostępne badania, wartość rynku oraz esportowa widownia będzie tylko rosła. Czas więc na poważniez ainteresować się esportem, zanim zrobią to inni” – podsumował Adrian Kostrzębski z ESL Polska. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Konrad Tomaszkiewicz, reżyser „Wiedźmina 3”, odchodzi ze studia.  Źródło: Trigon

PCF Group: Prezes Sebastian Wojciechowski udzielił instrumentu finansowego uprawniającego do nabycia akcji spółki PCF przez Fiducie familiale Samuel Girardin 2020. Na podstawie umowy opcji Wojciechowski udzielił Trustowi opcji na podstawie której Trust jest uprawniony, po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w umowie, do nabycia od Wojciechowskiego 387 714 akcji, stanowiących 1,31% udziału w kapitale zakładowym. Trust jest uprawniony do wykonania opcji call począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. Źródło: Trigon

Bloober Team: Zawarł umowę ze spółką L.Inc na realizację gry w oparciu o IP Bloober Team. Źródło: Trigon

Microsoft: Przedstawił listę przeszło 70 produkcji, które otrzymały FPS Boost na Xbox Series X|S. Opcja ta umożliwia zwiększoną liczbę klatek na sekundę i lepszą wydajność, prawie podwajając klatkaż w tytułach kompatybilnych wstecz. Dzisiejsza lista obejmuje takie gry, jak „DiRT 4”, „Wasteland 3” i „Watch Dogs”. W maju w Game Pass do biblioteki subskrypcji dołączą m.in. „Just Cause 4: Reloaded”, „Red Dead Online”, czy „FIFA 21”. Łącznie dziewięć produkcji jest przygotowanych na ten miesiąc. Źródło: spółka

Netflix, Riot Games: Wprowadzają „League of Legends” na małe ekrany w limitowanym serialu animowanym „Arcane”, który jesienią 2021 r. pojawi się w ofercie Netflix na całym świecie. Będzie to pierwszy telewizyjny serial Riot Games, wyprodukowany we współpracy z Fortiche Productions. Źródło: ISBtech

KGHM Polska Miedź: Organizuje wydarzenie Miedź Jam. Na twórców gier zainspirowanych czerwonym metalem czekają nagrody.”Widzimy jak zmienia się świat i nasze miejsce w nowoczesnej gospodarce. Miedź otacza nas w większości urządzeń, ale często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mam nadzieję, że konkursowe gry przybliżą graczom i młodszemu pokoleniu znaczenie tego surowca, a równocześnie będą świetną zabawą. Polscy twórcy gier są bardzo utalentowani i kreatywni. Sam nie mogę się doczekać by zobaczyć ich pomysły” – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Źródło: spółka

Ultimate Games: Zwołano ZWZA na 31 maja w sprawie wypłaty 2 zł dywidendy na akcję. Źródło: spółka

Hydra Games: Podpisało umowę z Bored Games na realizację w wersji planszowej wybranych projektów z portfolio produkcyjnego Hydra Games, rozpoczynając od znajdującego się obecnie w produkcji gry o roboczym tytule „A.I. Artificial Intelligence”. Spółka podpisała kolejną umowę z Whisper Interactive, wydawcą specjalizującym się w promocji gier na rynkach azjatyckich. Rola partnera polskiego studia będzie polegać na zwiększaniu skuteczności kampanii marketingowej i promocyjnej tytułu The Last Show of Mr Chardish.  Źródło: spółka

Epic VR: Producent gier Virtual Reality i zarazem Software House VR/AR zapowiada grę survivalową pod roboczym tytułem Reptile Park VR na platformy Oculus Quest i Steam VR. Tytuł osadzony w wirtualnym świecie inspirowany jest tematyką serialu LOST i Parkiem Jurajskim. Epic VR planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie 2021/2022 roku. Źródło: ISBtech

ESL: Ruszyła faza play-off 22 edycji turnieju ESL Mistrzostw Polski. O tym kto zostanie mistrzem polski w CS:GO dowiemy się już 16 maja. Obecny sezon ESL MP wspierany jest przez takie firmy jak Sokołów, NTT System oraz przez paysafecard. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments