Zapisy w ofercie publicznej CANAL+ Polska dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się jutro. Platforma kusi mocną bazą klientów, obietnicą stabilnego wzrostu, modelem biznesowym odpornym na negatywne skutki pandemii oraz dywidendą. Wydaje się, że te czynniki sprawiają, że IPO platformy może być potencjalnie alternatywą dla zerowych lokat bankowych. 

Szczegóły oferty publicznej

 • W ramach Oferty, Akcjonariusze Sprzedający oferują do 21.617.600 Akcji Oferowanych, tj. do 21.617.600 akcji zwykłych serii B Spółki, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału zakładowego Spółki, z czego do 14.117.600 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez TVN Media (około 32% kapitału Spółki), a do 7.500.000 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez Liberty Global Ventures Holding (około 17% kapitału Spółki).
 • Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad Spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką.
 • Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 60 zł za akcję.
 • Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa, w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji, ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) przez okres odpowiednio 180 dni (Spółka i Akcjonariusze Sprzedający) i 360 dni (Groupe CANAL+) po dniu rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, z zastrzeżeniem wyjątków odpowiadających praktyce rynkowej i z możliwością uzyskania zwolnienia z tego zobowiązania ze strony Globalnych Koordynatorów.
 • Oferta składa z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
 • W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG.
 • Intencją Spółki, Akcjonariuszy Sprzedających, Globalnych Współkoordynatorów oraz Firmy Inwestycyjnej jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do ok. 10% Akcji Oferowanych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Nowe centrum domowej rozrywki od Canal+

TV przez internet bez opłat dla abonentów

Canal+ łączy TV z VOD

Kluczowe przewagi Canal+ 

 • Lider rynku o szerokim zasięgu i silnej, rosnącej bazie klientów
 • Unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowoczesnej technologii i szerokiej sieci dystrybucji
 • Atrakcyjny i stabilny profil finansowy ze stałym wzrostem przychodów i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów pieniężnych
 • Dobre przygotowanie do wykorzystania możliwości rozwoju związanych z upowszechnianiem nowych technologii w Polsce
 • Doświadczona kadra kierownicza wyższego szczebla, wsparta potencjałem akcjonariusza strategicznego

Strategia

Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne Grupa CANAL+ Polska zamierza zapewnić swoim akcjonariuszom atrakcyjne stopy zwrotu poprzez realizację opisanej poniżej strategii.

Wykorzystanie korzyści płynących z szerokiej bazy klientów DTH i zwiększenie udziału w rynku.

 • Uruchomienie w maju 2020 r. innowacyjnej usługi CANAL+ (OTT) w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na nielinearne treści programowe dostępne w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.
 • Plany wzbogacenia oferty dla obecnych i przyszłych klientów DTH poprzez udostępnienie dodatkowych, nowoczesnych funkcjonalności, takich jak usługa TV Everywhere, która w pełni będzie wykorzystywać funkcjonalności CANAL+ (OTT), umożliwiając dostęp do pełnej oferty programowej DTH w dowolnym miejscu i czasie.
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów dzięki unowocześnieniu oraz ujednoliceniu interfejsu dekodera satelitarnego z rozwiązaniami technicznymi usługi CANAL+ (OTT), czego przykładem jest niedawne wprowadzenie nowoczesnych hybrydowych dekoderów OTT-DVBT.
 • Stałe dążenie do sprzedaży dodatkowych produktów i usług (upsell) obecnym klientom, poprzez oferowanie im szerokiego wachlarza własnych programów i usług, oprócz tych oferowanych przez podmioty trzecie (np. Netflix, HBO, Eleven, programy Premium Polsatu, treści programowe w rozdzielczości 4K Ultra HD oraz usługi MVNO).

Zwiększanie satysfakcji klientów dzięki oferowaniu im atrakcyjnych treści programowych premium stworzonych przez Grupę

 • Dalsze inwestowanie w lokalne treści programowe oraz wspieranie lokalnych projektów kreatywnych, w celu wzbogacenia oferty treści programowych o wszechstronne, posiadane na wyłączność i innowacyjne polskie treści programowe.
 • Budowanie silnej bazy lokalnych treści programowych wyróżnia CANAL+ Polska na tle innych graczy oraz zwiększa niezależność Spółki od głównych amerykańskich producentów filmów i seriali telewizyjnych.
 • Udostępnianie bogatej oferty filmowej i umożliwianie klientom obejrzenie większości filmów bezpośrednio po premierze kinowej dzięki ofercie TVOD oraz SVOD.
 • Prawie 300 premier telewizyjnych rocznie w tym licencjonowane na wyłączność nowości z głównych amerykańskich studiów filmowych takich jak 20th Century Studios i NBCUniversal, jak również większości polskich filmów.

Wykorzystanie dostępnych możliwości wzrostu w celu pozyskania nowych klientów poprzez oferowanie nowych produktów i współpracę z partnerami

 • Dzięki wykorzystaniu różnych technologii dystrybucji, Spółka jest dobrze przygotowana do wykorzystania możliwości rozwoju związanych ze wzrostem polskiego rynku płatnej telewizji.
 • Raport ADL przewiduje, że przychody płatnej telewizji wzrosną z 6,60 mld PLN w 2019 r. do 7,7 mld PLN w 2024 r., a wzrost ten będzie wynikał z rozwoju rynku w ramach wszystkich technologii, przy czym OTT i IPTV będą segmentami, które będą rozwijały się najszybciej (odpowiednio 18,8% i 12% CAGR w latach 2019-2024). [1]
 • Przewiduje się, że liczba klientów OTT i IPTV w Polsce wzrośnie, odpowiednio, z 2,0 mln w 2019 r. do 4,6 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 17,7%) oraz z 0,9 mln w 2019 r. do 1,5 mln w 2024 r. (CAGR w wysokości 11,2%).[2]
 • Zwiększony popyt na ofertę OTT i IPTV oznacza dla CANAL+ Polska możliwości rozwoju nowych produktów i sprzedaży dodatkowych usług VOD.
 • Spółka w ostatnim czasie uruchomiła usługę CANAL+ (OTT) w celu zwiększenia satysfakcji obecnych klientów oraz pozyskania nowych.
 • Dzięki dalszemu wzmacnianiu istniejącej współpracy z polskimi spółkami telekomunikacyjnymi, CANAL+ Polska będzie mogła być beneficjentem wzrostu zapotrzebowania na usługi IPTV związanego z dalszym rozwojem FTTH .

Utrzymanie zróżnicowanej oferty dla klientów dzięki ciągłym innowacjom technologicznym

 • Koncentracja na nieprzerwanym dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych klientom, dzięki współpracy pomiędzy własnym zespołem rozwoju produktu i technologii, producentami urządzeń klienckich i dostawcami technologii dystrybucji DTH.
 • Dalsze udoskonalanie funkcjonalności w ramach usługi CANAL+ (OTT), budowanie wyróżniającej się na rynku oferty dla klienta oraz wzrost liczby programów produkowanych w jakości 4K.
 • Zwiększone wykorzystywanie różnorodnych technologicznie i zaawansowanych narzędzi analizy danych klientów, które wspierają Grupę w jej działaniach sprzedażowych i marketingowych, a także w rozwoju najbardziej odpowiedniej oferty programowej.
 • Ponadto, w ostatnim czasie Spółka rozpoczęła sprzedaż nowoczesnych hybrydowych dekoderów OTT-DVBT (tzw. CANAL+ BOX 4K) zapewniających możliwość odbioru w jakości 4K oraz dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej (DVBT).

Reinwestowanie zysków z tytułu wzrostu efektywności w rozwój i generowanie zysku dla akcjonariuszy

 • Dalsze działania mające na celu poprawę rentowności i przepływów pieniężnych poprzez utrzymanie struktury efektywnej pod względem kosztów, głównie dzięki digitalizacji i uproszczeniu procedur wewnętrznych, w tym outsourcing contact centers oraz wdrożenie i ulepszanie narzędzi samopomocowych (self-help) i samoobsługowych(self-care).
 • Kontynuacja procesu optymalizacji nabytych treści oferowanych klientom poprzez nieprzerwany monitoring programów i analizowanie oczekiwań klientów a także kosztów nabywania treści.
 • Dalsze wykorzystywanie możliwości wynikających ze skali działalności operacyjnej prowadzonej przez grupę Vivendi SE, w szczególności poprzez dygitalizację kolejnych procesów operacyjnych i unowocześnianie narzędzi IT.
 • Reinwestowanie zysków uzyskanych dzięki optymalizacji bazy kosztowej Grupy w: (i) wzmocnienie portfela treści poprzez zwiększenie udziału produkcji własnej; (ii) inwestycje w innowacje techniczne; (iii) zapewnienie odpowiedniego poziomu atrakcyjności oferty i rozwiązań dla klientów oraz (iv) wykorzystywanie możliwości akwizycyjnych w ramach łańcucha wartości płatnej telewizji w ramach rozdrobnionego, lecz konsolidującego się rynku.

[1] Źródło: ADL, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. (raport dotyczący polskiej branży telewizyjnej i sektora dystrybucji filmów w Polsce, sporządzony przez Arthur D. Little sp. z o.o. na zlecenie CANAL+ Polska na potrzeby Oferty; dalej: „Raport ADL”)

[2] Źródło: Raport ADL

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments